Structures by: Schneider H.

Total: 56

FBpin?nPr2Im

C15H28BFN2O2

Kuehn, LauraStang, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaFriedrich, AlexandraSchneider, HeidiRadius, UdoMarder, Todd B.

Faraday Discussions (2019)

a=24.782(7)Å   b=24.782(7)Å   c=14.217(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C52H50N4NiO2

C52H50N4NiO2

Gehrold, Andreas C.Bruhn, TorstenSchneider, HeidiRadius, UdoBringmann, Gerhard

Organic letters (2015) 17, 2 210-213

a=18.2078(17)Å   b=16.5273(17)Å   c=14.8317(14)Å

α=90°   β=98.447(3)°   γ=90°

Al5.33 Si0.67 O9.33

Al5.33O9.33Si0.67

Fischer, R.X.Schneider, H.Schmuecker, M.

American Mineralogist (1994) 79, 983-990

a=23.2173Å   b=7.6108Å   c=2.918Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C60H51P10

C60H51P10

Heidi SchneiderDavid SchmidtUdo Radius

Chem.Commun. (2015) 51, 10138

a=10.102(2)Å   b=13.842(3)Å   c=19.518(4)Å

α=90.19(3)°   β=93.99(3)°   γ=93.20(3)°

C42H42P6

C42H42P6

Heidi SchneiderDavid SchmidtUdo Radius

Chem.Commun. (2015) 51, 10138

a=13.896(3)Å   b=13.896(3)Å   c=20.034(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C39H46B2N2O4,0.5(C7H8)

C39H46B2N2O4,0.5(C7H8)

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=12.395(2)Å   b=14.186(2)Å   c=23.450(4)Å

α=90.354(4)°   β=96.904(4)°   γ=98.937(4)°

C4H8B2O4

C4H8B2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=3.9115(11)Å   b=8.015(3)Å   c=10.187(3)Å

α=90°   β=99.939(11)°   γ=90°

C10H20B2O4

C10H20B2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=8.8506(11)Å   b=8.8506(11)Å   c=13.7909(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24B2N4

C8H24B2N4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=9.4204(5)Å   b=8.8439(6)Å   c=16.0580(8)Å

α=90°   β=99.851(5)°   γ=90°

C10H20B2O4

C10H20B2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=15.2894(8)Å   b=8.7342(4)Å   c=19.2066(10)Å

α=90°   β=105.807(6)°   γ=90°

C12H24B2O4

C12H24B2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=10.1407(7)Å   b=14.8953(9)Å   c=19.4745(10)Å

α=90°   β=98.798(6)°   γ=90°

C25H32B2N2O4

C25H32B2N2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=8.3809(3)Å   b=18.6842(6)Å   c=15.0663(5)Å

α=90°   β=99.245(2)°   γ=90°

2(C22H40B2N4O4),3(C7H8)

2(C22H40B2N4O4),3(C7H8)

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=14.7679(15)Å   b=14.7780(15)Å   c=17.5940(18)Å

α=81.575(3)°   β=81.666(3)°   γ=62.615(2)°

C24H44B2N4O6,2(C6H6)

C24H44B2N4O6,2(C6H6)

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=7.5233(13)Å   b=12.070(2)Å   c=21.443(4)Å

α=94.556(5)°   β=92.752(5)°   γ=106.214(5)°

C36H44B2N4O6,2(C6H6)

C36H44B2N4O6,2(C6H6)

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=13.6001(9)Å   b=15.4857(10)Å   c=21.2461(16)Å

α=90°   β=91.861(2)°   γ=90°

C20.88H39.63B2N2O4,C21H40B2N2O4,0.123(CH3)

C20.88H39.63B2N2O4,C21H40B2N2O4,0.123(CH3)

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=19.0612(13)Å   b=15.4007(10)Å   c=17.5352(12)Å

α=90°   β=108.309(2)°   γ=90°

C51H58B2N2O4

C51H58B2N2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=14.1863(9)Å   b=16.4798(10)Å   c=18.9462(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H40B2N4O4

C22H40B2N4O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=9.9858(13)Å   b=15.1342(19)Å   c=16.584(2)Å

α=90°   β=91.132(4)°   γ=90°

C24H37BN4O2

C24H37BN4O2

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=9.4793(8)Å   b=9.8725(9)Å   c=13.4421(11)Å

α=79.620(2)°   β=78.062(2)°   γ=87.549(2)°

?

Al4.8O9.6Si1.2

Birkenstock, JohannesPetříček, VáclavPedersen, BjoernSchneider, HartmutFischer, Reinhard X.

Acta Crystallographica, Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials (2015) 71, 3 358-368

a=7.5911Å   b=7.6924Å   c=2.8899Å

α=90°   β=90°   γ=90°

?

Al4.78O9.61Si1.22

Birkenstock, JohannesPetříček, VáclavPedersen, BjoernSchneider, HartmutFischer, Reinhard X.

Acta Crystallographica, Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials (2015) 71, 3 358-368

a=7.5757Å   b=7.6651Å   c=2.885Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg3N4Si,Sr

Mg3N4Si,Sr

Schmiechen, SebastianSchneider, HajnalkaWagatha, PeterHecht, CoraSchmidt, Peter J.Schnick, Wolfgang

Chemistry of Materials (2014) 26, 8 2712

a=11.4951(16)Å   b=11.4951(16)Å   c=13.512(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

EuMg3N4Si

EuMg3N4Si

Schmiechen, SebastianSchneider, HajnalkaWagatha, PeterHecht, CoraSchmidt, Peter J.Schnick, Wolfgang

Chemistry of Materials (2014) 26, 8 2712

a=11.5105(4)Å   b=11.5105(4)Å   c=13.5519(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H46ClInN4O2

C50H46ClInN4O2

Gehrold, Andreas C.Bruhn, TorstenSchneider, HeidiRadius, UdoBringmann, Gerhard

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 24 12359-12378

a=21.9867(11)Å   b=14.2038(7)Å   c=15.3868(8)Å

α=90°   β=120.622(2)°   γ=90°

C51H47Cl3N4O3V

C51H47Cl3N4O3V

Gehrold, Andreas C.Bruhn, TorstenSchneider, HeidiRadius, UdoBringmann, Gerhard

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 24 12359-12378

a=16.8926(9)Å   b=13.6464(7)Å   c=19.4813(11)Å

α=90°   β=107.626(2)°   γ=90°

C10H20B2O4

C10H20B2O4

Eck, MartinWürtemberger-Pietsch, SabrinaEichhorn, AntoniusBerthel, Johannes H. J.Bertermann, RüdigerPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiFriedrich, AlexandraKleeberg, ChristianRadius, UdoMarder, Todd B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 11 3661-3680

a=8.8311(5)Å   b=8.8311(5)Å   c=27.5396(16)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CaMg3N4Si

CaMg3N4Si

Schmiechen, SebastianSchneider, HajnalkaWagatha, PeterHecht, CoraSchmidt, Peter J.Schnick, Wolfgang

Chemistry of Materials (2014) 26, 8 2712

a=11.4235(16)Å   b=11.4235(16)Å   c=13.445(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18.71H32CoN5.29O2

C18.71H32CoN5.29O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=9.3622(13)Å   b=14.3857(15)Å   c=16.751(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H16CoN5O2

C11H16CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=15.318(2)Å   b=10.6428(16)Å   c=8.5508(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H48CoN5O2

C31H48CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=13.8677(6)Å   b=15.4412(7)Å   c=15.8969(7)Å

α=90°   β=110.160(2)°   γ=90°

C23H40CoN5O2

C23H40CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=8.6366(4)Å   b=13.4788(7)Å   c=21.6573(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H32CoN5O2

C19H32CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=20.7723(8)Å   b=14.1718(6)Å   c=15.2194(6)Å

α=90°   β=102.777(2)°   γ=90°

C15H24CoN5O2

C15H24CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=9.2608(4)Å   b=11.1303(5)Å   c=17.2042(8)Å

α=90°   β=99.8030(14)°   γ=90°

C15H24CoN5O2

C15H24CoN5O2

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=10.4885(8)Å   b=8.2084(6)Å   c=20.4826(16)Å

α=90°   β=98.606(3)°   γ=90°

C13H20CoN3O3

C13H20CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=16.0481(14)Å   b=9.5636(9)Å   c=10.3892(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H36CoN3O3

C29H36CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=9.6054(4)Å   b=16.3771(7)Å   c=18.1203(7)Å

α=90°   β=91.5150(10)°   γ=90°

C23H24CoN3O3

C23H24CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=7.6104(10)Å   b=8.3315(10)Å   c=19.219(2)Å

α=78.957(4)°   β=87.909(4)°   γ=68.579(4)°

C7H8CoN3O3

C7H8CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=7.1478(6)Å   b=7.7630(6)Å   c=9.4028(8)Å

α=75.970(3)°   β=71.492(3)°   γ=76.530(3)°

C13H20CoN3O3

C13H20CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=8.6254(3)Å   b=9.1840(3)Å   c=11.3260(4)Å

α=70.2090(10)°   β=78.0480(10)°   γ=64.9950(10)°

C10H14CoN3O3

C10H14CoN3O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=8.5902(5)Å   b=17.2237(9)Å   c=8.8972(5)Å

α=90°   β=106.334(2)°   γ=90°

C22H31CoN2O3

C22H31CoN2O3

Hering, FlorianBerthel, Johannes H. J.Lubitz, KatharinaPaul, Ursula S. D.Schneider, HeidiHärterich, MarcelRadius, Udo

Organometallics (2016) 35, 17 2806

a=9.3162(2)Å   b=15.0310(4)Å   c=16.1804(4)Å

α=90°   β=99.9830(10)°   γ=90°

Fe5.624 Al2.28 Ge4 O19.86

Al2.28Fe5.624Ge4O19.86

Fischer, R.X.Schneider, H.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1992) 201, 19-36

a=8.149Å   b=8.2654Å   c=5.8606Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe4.56 Al3.412 Ge3.876 O19.76

Al3.412Fe4.56Ge3.876O19.76

Fischer, R.X.Schneider, H.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1992) 201, 19-36

a=8.1006Å   b=8.2259Å   c=5.8259Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe3.66 Al4.34 Ge3.86 O19.72

Al4.34Fe3.66Ge3.86O19.72

Fischer, R.X.Schneider, H.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1992) 201, 19-36

a=8.0655Å   b=8.1954Å   c=5.8019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe3.004 Al5.004 Ge4 O20

Al5.004Fe3.004Ge4O20

Fischer, R.X.Schneider, H.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1992) 201, 19-36

a=8.0376Å   b=8.1673Å   c=5.7726Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe2.59 Al5.41 Ge3.686 O19.38

Al5.41Fe2.59Ge3.686O19.38

Fischer, R.X.Schneider, H.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1992) 201, 19-36

a=8.0223Å   b=8.1546Å   c=5.762Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al8B4O18

Al8B4O18

Fischer, R. X.Kahlenberg, V.Voll, D.MacKenzie, K. J. D.Smith, M. E.Schnetger, B.Brumsack, H.-J.Schneider, H.

American Mineralogist (2008) 93, 918-927

a=14.8056Å   b=5.5413Å   c=15.0531Å

α=90°   β=90.913°   γ=90°

Mullite

Al2.826O4.588Si0.174

Fischer, R. X.Schneider, H.Schmucker, M.

American Mineralogist (1994) 79, 983-990

a=7.7391Å   b=7.6108Å   c=2.9180Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Al3Na0.335O4.665

Fischer, R. X.Schmucker, M.Angerer, P.Schneider, H.

American Mineralogist (2001) 86, 1513-1518

a=7.6819Å   b=7.6810Å   c=2.91842Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Al3K0.335O4.665

Fischer, R. X.Schmucker, M.Angerer, P.Schneider, H.

American Mineralogist (2001) 86, 1513-1518

a=7.6934Å   b=7.6727Å   c=2.93231Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al4.9B1.1O9

Al4.9B1.1O9

Garsche, M.Tillmanns, E.Almen, H.Schneider, H.Kupcik, V.

European Journal of Mineralogy (1991) 3, 793-808

a=7.6942Å   b=15.0110Å   c=5.6689Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Aluminium Borate

Al4.8B1.04Cr0.16O9

Garsche, M.Tillmanns, E.Almen, H.Schneider, H.Kupcik, V.

European Journal of Mineralogy (1991) 3, 793-808

a=7.71Å   b=15.07Å   c=5.70Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Al2.41O4.793Si0.59

Voll, D.Lengauer, C.Beran, A.Schneider, H.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 591-604

a=7.5817Å   b=7.6813Å   c=2.8865Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Al2.34O4.83Si0.66

Voll, D.Lengauer, C.Beran, A.Schneider, H.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 591-604

a=7.5655Å   b=7.6883Å   c=2.8851Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Ga2.31Ge0.69O4.84

Voll, D.Lengauer, C.Beran, A.Schneider, H.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 591-604

a=7.8674Å   b=8.0305Å   c=3.0148Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mullite

Al1.97Cr0.25O5.22Si0.78

Fischer, R. X.Schneider, H.

American Mineralogist (2000) 85, 1175-1179

a=7.56712Å   b=7.70909Å   c=2.90211Å

α=90°   β=90°   γ=90°