Structures by: Sahoo S. K.

Total: 16

C20H16N4O2

C20H16N4O2

Kuwar, AnilTorawane, Pritam D.Keshav, KaruneshKumawat, Mukesh KumarSrivastava, Rohitthangaraj, anandSahoo, Suban K.Borse, Amulrao Uttamrao

Photochem. Photobiol. Sci. (2017)

a=8.473(5)Å   b=5.922(5)Å   c=15.324(5)Å

α=90.000(5)°   β=91.525(5)°   γ=90.000(5)°

C10H9NO2S

C10H9NO2S

Palsuledesai, Charuta C.Murru, SivaSahoo, Santosh K.Patel, Bhisma K.

Organic letters (2009) 11, 15 3382-3385

a=9.4658(2)Å   b=10.2821(2)Å   c=19.9354(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-p-Nitrophenylsulfanyl-benzothiazole

C13H8N2O2S2

Murru, SivaGhosh, HarisadhanSahoo, Santosh K.Patel, Bhisma K.

Organic letters (2009) 11, 19 4254-4257

a=7.4427(6)Å   b=9.3482(7)Å   c=18.2369(14)Å

α=90.00°   β=95.639(4)°   γ=90.00°

C20H16N2O4S2

C20H16N2O4S2

Palsuledesai, Charuta C.Murru, SivaSahoo, Santosh K.Patel, Bhisma K.

Organic letters (2009) 11, 15 3382-3385

a=32.3486(11)Å   b=7.7362(3)Å   c=18.9463(7)Å

α=90.00°   β=124.921(2)°   γ=90.00°

(2E)-ethyl 2-(benzoylimino)-5-methyl-1,3-oxathiole-4-carboxylate

C14H13NO4S

Palsuledesai, Charuta C.Murru, SivaSahoo, Santosh K.Patel, Bhisma K.

Organic letters (2009) 11, 15 3382-3385

a=9.2571(6)Å   b=13.4283(7)Å   c=11.0755(6)Å

α=90.00°   β=94.920(3)°   γ=90.00°

C18H11ClN2S

C18H11ClN2S

Paira, PriyankarMondal, AshaparnaSen, UtsabRoy, NilmadhabMuthukumar, VenkatesanSahoo, Suban K.Bose, Bipasha

Dalton Transactions (2020)

a=11.565(3)Å   b=11.256(3)Å   c=11.423(3)Å

α=90°   β=100.628(11)°   γ=90°

C11H11Br2N2O2S2

C11H11Br2N2O2S2

Sahoo, Santosh K.Khatun, NilufaGogoi, AnupalDeb, ArghyaPatel, Bhisma K.

RSC Adv. (2013) 3, 2 438

a=10.1289(3)Å   b=11.2225(3)Å   c=11.7532(4)Å

α=94.059(2)°   β=112.599(2)°   γ=107.266(2)°

C26H28N4S

C26H28N4S

Sahoo, Santosh K.Khatun, NilufaGogoi, AnupalDeb, ArghyaPatel, Bhisma K.

RSC Adv. (2013) 3, 2 438

a=9.5021(13)Å   b=11.2799(14)Å   c=24.739(3)Å

α=90.00°   β=95.125(8)°   γ=90.00°

C30H30NO

C30H30NO

Anil KuwarRahul PatilAmanpreet SinghSuban K. SahooJaromir MarekNarinder Singh

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 453-460

a=7.7300(15)Å   b=11.040(2)Å   c=14.680(3)Å

α=79.75(3)°   β=87.94(3)°   γ=89.29(3)°

C20H15N3O3S2

C20H15N3O3S2

Dalal, Dipak SharadraoWagh, Yogesh BaburaoKuwar, AnilSahoo, Suban K.Gallucci, Judith C.

RSC Adv. (2015)

a=10.2244(2)Å   b=10.6450(2)Å   c=10.7022(2)Å

α=117.291(1)°   β=104.012(1)°   γ=102.864(1)°

C13H11N3OS

C13H11N3OS

Nandre, Jitendra P.Patil, Samadhan R.Sahoo, Suban K.Pradeep, Chullikkattil P.Churakov, AndreiYu, FabiaoChen, LingxinRedshaw, CarlPatil, Ashok AnandraoPatil, Umesh Daga

Dalton Trans. (2017)

a=5.2573(8)Å   b=20.338(3)Å   c=11.7359(17)Å

α=90.00°   β=90.393(2)°   γ=90.00°

C22H26CuIN4O2S

C22H26CuIN4O2S

Santosh K. SahooNilufa KhatunHimanshu Sekhar JenaBhisma K. Patel

Inorganic Chemistry (2012) 51, 10800-10807

a=22.3537(12)Å   b=15.7364(10)Å   c=14.7465(10)Å

α=90.00°   β=114.048(3)°   γ=90.00°

C22H26BrCuN4O2S

C22H26BrCuN4O2S

Santosh K. SahooNilufa KhatunHimanshu Sekhar JenaBhisma K. Patel

Inorganic Chemistry (2012) 51, 10800-10807

a=15.4710(8)Å   b=20.2116(10)Å   c=14.6730(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H56Br3Cu3N8O4S4

C44H56Br3Cu3N8O4S4

Santosh K. SahooNilufa KhatunHimanshu Sekhar JenaBhisma K. Patel

Inorganic Chemistry (2012) 51, 10800-10807

a=12.8009(5)Å   b=14.6565(6)Å   c=14.8317(6)Å

α=81.033(2)°   β=75.174(2)°   γ=77.727(2)°

C24H25ClF6N3PRu

C24H25ClF6N3PRu

Gupta, Suraj K.Sahoo, Sandeep K.Choudhury, Joyanta

Organometallics (2016) 35, 15 2462

a=17.302(3)Å   b=11.7107(18)Å   c=25.039(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H24ClF6N4PRu

C23H24ClF6N4PRu

Gupta, Suraj K.Sahoo, Sandeep K.Choudhury, Joyanta

Organometallics (2016) 35, 15 2462

a=17.3769(6)Å   b=11.7733(4)Å   c=24.4785(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°