Structures by: Rossell H. J.

Total: 21

Ca2Hf7O16

Ca2Hf7O16

Rossell, H.J.Scott, H.G.

Journal of Solid State Chemistry (1975) 13, 345-350

a=6.3294Å   b=6.3294Å   c=26.396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ta1.17 Y2.83 O7.14

O7.14Ta1.17Y2.83

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 287-292

a=10.4732Å   b=7.3876Å   c=3.7152Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nb Sc6 O11 F

FNbO11Sc6

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.2746Å   b=9.2746Å   c=8.7224Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb Sc5 Hf O12

HfNbO12Sc5

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.2964Å   b=9.2964Å   c=8.7185Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr3 Er4 O12

Er4O12Zr3

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.7102Å   b=9.7102Å   c=9.0804Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zr3 Yb4 O12

O12Yb4Zr3

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.657Å   b=9.657Å   c=9.0235Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hf3 Sc4 O12

Hf3O12Sc4

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.371Å   b=9.371Å   c=8.706Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nb1.498 Sc5.502 O12.000

Nb1.498O12Sc5.502

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.259Å   b=9.259Å   c=8.7083Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3 Sc4 O12

O12Sc4Ti3

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1976) 19, 103-111

a=9.088Å   b=9.088Å   c=8.5443Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca6Hf19O44

Ca6Hf19O44

Allpress, J.G.Rossell, H.J.Scott, H.G.

Journal of Solid State Chemistry (1975) 14, 264-273

a=18.2435Å   b=18.2435Å   c=17.6125Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dibismuth tetratellurium oxide

Bi2O11Te4

Rossell, H. J.Leblanc, M.Ferey, G.Bevan, D. J. M.Simpson, D. J.Taylor, M. R.

Australian Journal of Chemistry (1992) 45, 1415-1425

a=6.9909(3)Å   b=7.9593(3)Å   c=18.89629(80)Å

α=90°   β=95.176(3)°   γ=90°

La3NbO7

La3NbO7

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 115-122

a=11.167Å   b=7.629Å   c=7.753Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd3 Nb O7

NbNd3O7

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 115-122

a=10.905Å   b=7.517Å   c=7.624Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 Ta O7

O7TaY3

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 115-122

a=10.4762Å   b=7.4237Å   c=7.4522Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 Gd Sb O7

GdO7SbY2

Rossell, H.J.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 27, 115-122

a=10.5172Å   b=7.4527Å   c=7.4806Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O21W2Y10

O21W2Y10

Bevan, D. J. M.Drennan, J.Rossell, H. J.

Acta Crystallographica, Section B (1982) 38, 2991-2997

a=15.8761(13)Å   b=10.5232(8)Å   c=10.5778(10)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Er10O21W2

Er10O21W2

Bevan, D. J. M.Drennan, J.Rossell, H. J.

Acta Crystallographica, Section B (1982) 38, 2991-2997

a=15.8221(11)Å   b=10.4814(9)Å   c=10.5407(8)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Ca.975 Zr.864 Ti2.145 O7

Ca0.975O7Ti2.145Zr0.864

Gatehouse, B.M.Grey, I.E.Hill, R.J.Rossell, H.J.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1981) 37, 306-312

a=12.444Å   b=7.266Å   c=11.341Å

α=90°   β=100.59°   γ=90°

Ca0.986 Zr1.271 Ti1.693 O7

Ca0.986O7Ti1.693Zr1.271

Gatehouse, B.M.Grey, I.E.Rossell, H.J.Hill, R.J.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1981) 37, 306-312

a=12.445Å   b=7.288Å   c=11.487Å

α=90°   β=100.39°   γ=90°

Calzirtite

CaO8TiZr2.5

Rossell, H. J.

Acta Crystallographica, Section B (1982) 38, 593-595

a=15.2203Å   b=15.2203Å   c=10.1224Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zirconolite

Ca2O14Ti4Zr2

Rossell, H. J.

Nature (1980) 283, 282-283

a=12.4458Å   b=7.2734Å   c=11.3942Å

α=90°   β=100.533°   γ=90°