Structures by: Preudhomme J.

Total: 8

DILITHIUM TRIIRON(III) ANTIMONY(V) OXIDE

Fe3Li2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=8.425(4)Å   b=8.425(4)Å   c=8.425(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DILITHIUM DICHROMIUM IRON(III) ANTIMONY(V) OXIDE

Cr2FeLi2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=8.398(4)Å   b=8.398(4)Å   c=8.398(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DILITHIUM DICHROMIUM ALUMINIUM ANTIMONY(V) OXIDE

AlCr2Li2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=5.796(2)Å   b=5.796(2)Å   c=9.466(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

DILITHIUM CHROMIUM DIALUMINIUM ANTIMONY(V) OXIDE

Al2CrLi2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=5.703(2)Å   b=5.703(2)Å   c=9.392(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

DILITHIUM TRIIRON(III) ANTIMONY(V) OXIDE

Fe3Li2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=5.923(2)Å   b=5.923(2)Å   c=9.641(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

DILITHIUM DICHROMIUM IRON(III) ANTIMONY(V) OXIDE

Cr2FeLi2O8Sb

Tarte, PCahay, RPreudhomme, JHervieu, MChoisnet, JRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=5.867(2)Å   b=5.867(2)Å   c=9.542(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe1.5LiO4Sb0.5

Fe1.5LiO4Sb0.5

Tarte, P.Cahay, R.Preudhomme, J.Hervieu, M.Choisnet, J.Raveau, B.

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=8.425Å   b=8.425Å   c=8.425Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CrFe0.5LiO4Sb0.5

CrFe0.5LiO4Sb0.5

Tarte, P.Cahay, R.Preudhomme, J.Hervieu, M.Choisnet, J.Raveau, B.

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 282-289

a=8.398Å   b=8.398Å   c=8.398Å

α=90°   β=90°   γ=90°