Structures by: Polyakova I. G.

Total: 6

K (B3 O5)

B3KO5

Filatov, S.K.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Bubnova, R.S.

Doklady Akad. Nauk (2004) 398, 643-647

a=9.319Å   b=6.648Å   c=21.094Å

α=90°   β=94.38°   γ=90°

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bannova, I.I.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Bubnova, R.S.

Kristallografiya (1998) 43, 26-30

a=8.438Å   b=8.719Å   c=6.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb3 (B7 O12)

B7O12Rb3

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Shakhverdova, I.P.Burns, P.C.Krzhizhanovskaya, M.G.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 985-992

a=6.603Å   b=6.632Å   c=30.085Å

α=91.183°   β=91.781°   γ=119.293°

Cs2 O (B2 O3)9

B18Cs2O28

Wright, A.C.Sinclair, R.N.Stone, C.E.Knight, K.S.Vedishcheva, N.M.Polyakova, I.G.Shakhmatkin, B.A.

Physics and Chemistry of Glasses (2003) 44, 197-202

a=8.80577Å   b=8.75298Å   c=15.79161Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.5 Cs0.5) (B1.08 Si1.92) O6

B1.08Cs0.5K0.5O6Si1.92

Belger, A.Stepanov, N.K.Meyer, D.C.Paufler, P.Levin, A.A.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.Filatov, S.K.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 55-62

a=12.848Å   b=12.848Å   c=12.848Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.88 Cs0.12) (B1.09 Si1.91) O6

B1.09Cs0.12K0.88O6Si1.91

Levin, A.A.Meyer, D.C.Stepanov, N.K.Belger, A.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Polyakova, I.G.Paufler, P.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 55-62

a=12.6858Å   b=12.6858Å   c=12.6858Å

α=90°   β=90°   γ=90°