Structures by: Pandey G.

Total: 14

C96H76Fe4K4N24O11

C96H76Fe4K4N24O11

Singh, Alok KumarPandey, GajananSingh, KamanKumar, AbhinavTrivedi, ManojSingh, Vikram

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 18 6386-6393

a=13.003(3)Å   b=26.767(5)Å   c=14.013(3)Å

α=90°   β=103.41(3)°   γ=90°

C30H27NO

C30H27NO

Kohls, PaulJadhav, DeepakPandey, GaneshReiser, Oliver

Organic letters (2012) 14, 3 672-675

a=12.70110(15)Å   b=5.87973(7)Å   c=29.5998(4)Å

α=90°   β=91.6291(11)°   γ=90°

C30H28N2

C30H28N2

Kohls, PaulJadhav, DeepakPandey, GaneshReiser, Oliver

Organic letters (2012) 14, 3 672-675

a=7.5553(7)Å   b=10.2402(8)Å   c=14.3883(15)Å

α=94.865(8)°   β=90.429(8)°   γ=101.756(7)°

C24H19NO

C24H19NO

Kohls, PaulJadhav, DeepakPandey, GaneshReiser, Oliver

Organic letters (2012) 14, 3 672-675

a=9.1545(5)Å   b=21.6152(10)Å   c=8.6185(3)Å

α=90°   β=98.632(4)°   γ=90°

Oxaazapine

C14H18N2O2

Pandey, GaneshC, Prasanna Kumara

Organic letters (2011) 13, 17 4672-4675

a=11.0581(5)Å   b=11.0581(5)Å   c=20.481(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Diols

C16H23NO4

Pandey, GaneshBharadwaj, Kishor ChandraKhan, M. IslamShashidhara, K. S.Puranik, Vedavati G.

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 14 2587-2595

a=10.8722(10)Å   b=5.6676(5)Å   c=12.9160(12)Å

α=90.00°   β=106.8390(10)°   γ=90.00°

Diols

C16H23NO4

Pandey, GaneshBharadwaj, Kishor ChandraKhan, M. IslamShashidhara, K. S.Puranik, Vedavati G.

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 14 2587-2595

a=10.9255(6)Å   b=5.6715(3)Å   c=12.9037(8)Å

α=90.00°   β=107.1430(10)°   γ=90.00°

(1S,3R,4R,4'S,5'S)-tert-butyl 4',5'-diphenyl-3-(phenylsulfonyl)-3,4-dihydro-1H-spiro[1,4-epiminonaphthalene-2,2'-[1,3]dioxolane]-9-carboxylate

C35H33NO6S

Pandey, GaneshVarkhedkar, RajeshTiwari, Divya

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 15 4438-4448

a=10.5513(6)Å   b=13.4479(7)Å   c=21.7370(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Quinolizidine

C12H21NO3

Pandey, GaneshGrahacharya, DebasishShashidhara, K. S.Khan, M. IslamPuranik, Vedavati G.

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 16 3300-3307

a=9.7250(11)Å   b=6.4790(7)Å   c=20.325(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Quinolizidine

C13H23NO4

Pandey, GaneshGrahacharya, DebasishShashidhara, K. S.Khan, M. IslamPuranik, Vedavati G.

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 16 3300-3307

a=5.3743(4)Å   b=10.2506(7)Å   c=24.3106(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

6A

C18H26O9

Pandey, GaneshAdate, Priyanka A.Puranik, Vedavati G.

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 41 8260-8267

a=7.1862(7)Å   b=11.0958(13)Å   c=11.8947(11)Å

α=90.00°   β=104.528(10)°   γ=90.00°

Azasugar

C12H21NO5

Ganesh PandeyShrinivas G. DumbreM. Islam KhanM. Shabab

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 8481-8488

a=19.017(3)Å   b=7.7976(11)Å   c=8.8937(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Azasugar

C18H25NO4

Ganesh PandeyShrinivas G. DumbreM. Islam KhanM. Shabab

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 8481-8488

a=5.3217(7)Å   b=9.7758(13)Å   c=16.549(2)Å

α=90.00°   β=92.897(2)°   γ=90.00°

C11H13NO

C11H13NO

Ganesh PandeySaumen HajraManas K. GhoraiK. Ravi Kumar

Journal of the American Chemical Society (1997) 119, 8777-8787

a=6.430(1)Å   b=16.119(2)Å   c=9.118(1)Å

α=90.00°   β=93.53(1)°   γ=90.00°