Structures by: Onodera G.

Total: 33

C33H29O2.50P2

C33H29O2.50P2

Milton, Marilyn DaisyOnodera, GenNishibayashi, YoshiakiUemura, Sakae

Organic letters (2004) 6, 22 3993-3995

a=32.114(2)Å   b=8.7757(3)Å   c=22.7056(7)Å

α=90°   β=118.400(1)°   γ=90°

C24H20O2

C24H20O2

Onodera, GenKato, MinoruKawano, RyoKometani, YuriTakeuchi, Ryo

Organic letters (2009) 11, 21 5038-5041

a=10.3835(13)Å   b=18.167(2)Å   c=9.6747(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H24O1.50P

C29H24O1.50P

Onodera, GenMatsumoto, HideyukiMilton, Marilyn DaisyNishibayashi, YoshiakiUemura, Sakae

Organic letters (2005) 7, 18 4029-4032

a=22.652(8)Å   b=10.982(4)Å   c=18.713(4)Å

α=90.0000°   β=95.607(11)°   γ=90.0000°

C19H25NO7

C19H25NO7

Gen OnoderaMari SutoRyo Takeuchi

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 908-920

a=10.6629(11)Å   b=11.7766(12)Å   c=15.3061(16)Å

α=90.00°   β=105.0250(10)°   γ=90.00°

C13H17NO3

C13H17NO3

Gen OnoderaMari SutoRyo Takeuchi

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 908-920

a=9.3754(18)Å   b=11.161(2)Å   c=11.962(2)Å

α=90.00°   β=105.572(2)°   γ=90.00°

C21H23NO6

C21H23NO6

Gen OnoderaMari SutoRyo Takeuchi

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 908-920

a=13.9836(3)Å   b=8.26140(15)Å   c=17.9670(4)Å

α=90.0000°   β=99.302(7)°   γ=90.0000°

C22H13Cl2Ru2Se2

C22H13Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=8.6848(6)Å   b=15.534(2)Å   c=9.3758(9)Å

α=90°   β=104.324(3)°   γ=90°

C33H42ClF3O4Ru2S4

C33H42ClF3O4Ru2S4

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=14.0735(5)Å   b=14.9304(8)Å   c=17.1191(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H40Cl2Ru2Se2

C24H40Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=9.1671(5)Å   b=17.177(1)Å   c=9.2018(8)Å

α=90°   β=69.746(3)°   γ=90°

C33H42Cl4S2Ru2

C33H42Cl4S2Ru2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=12.8545(7)Å   b=9.4609(6)Å   c=16.096(1)Å

α=90°   β=102.9840(7)°   γ=90°

C26H44Cl2Ru2Se2

C26H44Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=9.3081(4)Å   b=17.561(1)Å   c=18.0992(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H40Cl2Ru2Se2

C32H40Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=9.2473(6)Å   b=13.406(2)Å   c=15.969(1)Å

α=90°   β=102.102(2)°   γ=90°

C25H42ClF3O4SRu2Se2

C25H42ClF3O4SRu2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=8.7458(4)Å   b=12.3815(7)Å   c=16.1376(7)Å

α=75.974(3)°   β=76.543(3)°   γ=78.150(2)°

C26H44Cl2Ru2Se2

C26H44Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=21.156(1)Å   b=8.7281(4)Å   c=18.2543(9)Å

α=90°   β=121.893(1)°   γ=90°

C27H46ClF3O4SRu2Se2

C27H46ClF3O4SRu2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=15.870(1)Å   b=16.458(2)Å   c=13.2138(9)Å

α=90°   β=94.238(3)°   γ=90°

C24H40Cl2Ru2Te2

C24H40Cl2Ru2Te2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenInada, YouichiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 21 5100-5103

a=21.0141(8)Å   b=8.7833(5)Å   c=17.6289(6)Å

α=90°   β=122.120(3)°   γ=90°

C28H46Cl4F3O3Ru2S3

C28H46Cl4F3O3Ru2S3

Onodera, GenImajima, HiroakiYamanashi, MasashiNishibayashi, YoshiakiHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 24 5841-5848

a=12.629(4)Å   b=17.581(7)Å   c=9.089(4)Å

α=90.36(4)°   β=93.30(4)°   γ=110.30(3)°

C19H19NO

C19H19NO

Yoshihiro YamauchiGen OnoderaKen SakataMasahiro YukiYoshihiro MiyakeSakae UemuraYoshiaki Nishibayashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 5175-5179

a=11.4362(7)Å   b=8.1087(5)Å   c=17.7590(19)Å

α=90.0000°   β=108.488(2)°   γ=90.0000°

C24H22O1.50P

C24H22O1.50P

Yoshihiro YamauchiGen OnoderaKen SakataMasahiro YukiYoshihiro MiyakeSakae UemuraYoshiaki Nishibayashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 5175-5179

a=10.2129(10)Å   b=12.7886(12)Å   c=16.5713(14)Å

α=100.309(6)°   β=100.6786(19)°   γ=105.315(2)°

C35H46ClF3O3S3Ru2

C35H46ClF3O3S3Ru2

Yoshihiro YamauchiGen OnoderaKen SakataMasahiro YukiYoshihiro MiyakeSakae UemuraYoshiaki Nishibayashi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 5175-5179

a=13.1648(4)Å   b=17.9501(7)Å   c=16.4012(7)Å

α=90.0000°   β=106.7197(19)°   γ=90.0000°

C29H25NO4

C29H25NO4

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=7.6357(5)Å   b=10.2341(7)Å   c=15.8115(10)Å

α=71.2080(10)°   β=84.8090(10)°   γ=82.1830(10)°

C23H21N3O4

C23H21N3O4

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=10.8423(6)Å   b=15.7551(8)Å   c=11.7158(6)Å

α=90.00°   β=101.5500(10)°   γ=90.00°

C52H45Cl2N3O8

C52H45Cl2N3O8

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=12.382(3)Å   b=12.774(3)Å   c=16.134(4)Å

α=67.262(3)°   β=87.161(3)°   γ=67.910(3)°

C41H37N5O8

C41H37N5O8

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=10.9994(13)Å   b=11.0376(13)Å   c=15.942(3)Å

α=94.613(2)°   β=93.838(2)°   γ=114.6410(10)°

C22H25NO4

C22H25NO4

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=9.1978(2)Å   b=13.4682(3)Å   c=15.3589(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C40H36N2O8S2

C40H36N2O8S2

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=11.758(6)Å   b=16.793(9)Å   c=17.869(9)Å

α=90.00°   β=90.858(7)°   γ=90.00°

C41H37N3O8S

C41H37N3O8S

Gen OnoderaYoshihisa ShimizuJun-na KimuraJunya KobayashiYukiko EbiharaKei KondoKen SakataRyo Takeuchi

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 10515-10531

a=11.676(2)Å   b=11.698(2)Å   c=14.139(3)Å

α=66.910(3)°   β=81.911(3)°   γ=79.155(3)°

C22H36Cl2S2Ru2

C22H36Cl2S2Ru2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=8.5499(3)Å   b=16.0851(5)Å   c=18.2554(5)Å

α=90°   β=101.566(1)°   γ=90°

C23H36ClF3O4S3Ru2

C23H36ClF3O4S3Ru2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=8.7183(3)Å   b=12.1533(6)Å   c=15.4338(9)Å

α=73.528(2)°   β=74.898(2)°   γ=78.929(1)°

C22H36Cl2Ru2Se2

C22H36Cl2Ru2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=8.5197(7)Å   b=16.3652(7)Å   c=18.388(1)Å

α=90°   β=101.934(4)°   γ=90°

C23H38ClF3O4SRu2Se2

C23H38ClF3O4SRu2Se2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=8.7294(7)Å   b=12.2300(7)Å   c=15.5354(9)Å

α=73.176(2)°   β=75.017(3)°   γ=79.061(3)°

C22H36Cl2Ru2Te2

C22H36Cl2Ru2Te2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=19.5936(2)Å   b=8.8932(1)Å   c=17.2171(1)Å

α=90°   β=118.628(3)°   γ=90°

C23H38ClF3O4SRu2Te2

C23H38ClF3O4SRu2Te2

Nishibayashi, YoshiakiImajima, HiroakiOnodera, GenHidai, MasanobuUemura, Sakae

Organometallics (2004) 23, 1 26

a=8.7069(7)Å   b=12.381(1)Å   c=15.599(1)Å

α=72.990(5)°   β=75.313(2)°   γ=79.315(4)°