Structures by: Oftedal I.

Total: 26

Cerium lanthanum fluoride carbonate (.5/.5/1/1)

CCe0.5FLa0.5O3

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1931) 78, 462-469

a=7.094(7)Å   b=7.094(7)Å   c=9.718(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Copper sulfide

CuS

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 83, 9-25

a=3.8Å   b=3.8Å   c=16.39999Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cerium fluoride

CeF3

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 5, 272-292

a=7.137(4)Å   b=7.137(4)Å   c=7.295(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Potassium fluoride

FK

Broch, EOftedal, IPabst, A

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 3, 209-214

a=5.3437(35)Å   b=5.3437(35)Å   c=5.3437(35)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum fluoride

F3La

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 5, 272-292

a=7.176(4)Å   b=7.176(4)Å   c=7.344(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Samarium fluoride

F3Sm

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 5, 272-292

a=6.99Å   b=6.99Å   c=7.16Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Neodymium fluoride

F3Nd

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 5, 272-292

a=7.034(4)Å   b=7.034(4)Å   c=7.211(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tin(IV) sulfide

S2Sn

Oftedal, I

Norsk Geologisk Tidsskrift (1926) 9, 225-233

a=3.62Å   b=3.62Å   c=5.85Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cerium fluoride

CeF3

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1929) 5, 272-292

a=7.128(4)Å   b=7.128(4)Å   c=7.288(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcium oxide

CaO

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 128, 135-158

a=4.812(5)Å   b=4.812Å   c=4.812Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium selenide

CaSe

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 127, 154-158

a=5.912(3)Å   b=5.912Å   c=5.912Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium telluride

CaTe

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 127, 154-158

a=6.345(8)Å   b=6.345Å   c=6.345Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum fluoride carbonate

CFLaO3

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 72, 239-248

a=7.094(4)Å   b=7.094(4)Å   c=4.859(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Titanium sulfide

S2Ti

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1928) 134, 301-310

a=3.397(3)Å   b=3.397(3)Å   c=5.691(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Titanium selenide

Se2Ti

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1928) 134, 301-310

a=3.533(3)Å   b=3.533(3)Å   c=5.995(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Titanium telluride

Te2Ti

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1928) 134, 301-310

a=3.774(3)Å   b=3.774(3)Å   c=6.539(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cobalt arsenide (1/3)

As3Co

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1927) 66, 517-546

a=8.189(2)Å   b=8.189(2)Å   c=8.189(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cobalt arsenide (1/3)

As3Co

Oftedal, I

Norsk Geologisk Tidsskrift (1926) 8, 250-257

a=8.17Å   b=8.17Å   c=8.17Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium sulfide

CaS

Oftedal, I

Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 128, 135-158

a=5.686(5)Å   b=5.686(5)Å   c=5.686(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb Cl2) (Pb (C O3))

CCl2O3Pb2

Oftedal, I.

Norsk Geologisk Tidsskrift (1945) 24, 79-89

a=8.125Å   b=8.125Å   c=8.86Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Aurostibite

RuS2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1928) 135, 291-299

a=6.636Å   b=6.636Å   c=6.636Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MnTe2

MnTe2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1928) 135, 291-299

a=6.943Å   b=6.943Å   c=6.943Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Erlichmanite

OsS2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1928) 135, 291-299

a=5.64Å   b=5.64Å   c=5.64Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Laurite

RuS2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1928) 135, 291-299

a=5.57Å   b=5.57Å   c=5.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bastnasite-(La)

Ce0.5FLa0.5O2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Kristallographie (1931) 78, 462-469

a=7.094Å   b=7.094Å   c=9.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pyrite

FeS2

Oftedal, I.

Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1928) 135, 291-299

a=5.414Å   b=5.414Å   c=5.414Å

α=90°   β=90°   γ=90°