Structures by: Ni Z. P.

Total: 77

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.8116(5)Å   b=14.4381(6)Å   c=14.9803(7)Å

α=90°   β=96.596(2)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7397(12)Å   b=14.1109(14)Å   c=14.6790(16)Å

α=90°   β=95.980(3)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7739(5)Å   b=13.9861(6)Å   c=14.5762(7)Å

α=90°   β=95.770(2)°   γ=90°

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7701(10)Å   b=14.1621(12)Å   c=14.7425(13)Å

α=90.082(3)°   β=96.077(3)°   γ=90.471(3)°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2648(5)Å   b=14.7116(6)Å   c=16.7500(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H20Ag2FeN8

C28H20Ag2FeN8

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6055(9)Å   b=15.7668(9)Å   c=12.7192(12)Å

α=89.779(8)°   β=126.671(7)°   γ=92.338(6)°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.5839(3)Å   b=16.1495(4)Å   c=12.6794(4)Å

α=90°   β=126.348(2)°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6431(2)Å   b=15.4288(4)Å   c=12.7452(3)Å

α=90°   β=126.962(2)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3342(6)Å   b=14.4997(7)Å   c=15.8603(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3352(6)Å   b=14.6220(7)Å   c=16.1726(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.367(3)Å   b=14.371(4)Å   c=16.929(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1397(9)Å   b=16.1472(18)Å   c=12.4881(13)Å

α=90°   β=123.039(4)°   γ=90°

C14H10AgFe0.5N4

C14H10AgFe0.5N4

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.296(5)Å   b=16.684(9)Å   c=12.654(7)Å

α=90°   β=122.644(18)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2235(6)Å   b=14.0648(7)Å   c=16.3631(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2405(7)Å   b=13.9694(9)Å   c=16.0892(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1858(8)Å   b=16.4312(16)Å   c=12.5534(12)Å

α=90°   β=122.720(3)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.645(2)Å   b=13.5949(11)Å   c=14.3880(11)Å

α=90°   β=108.176(3)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C6H6)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.6573(19)Å   b=14.3191(10)Å   c=14.5629(9)Å

α=90°   β=105.924(2)°   γ=90°

C64H32Ag8Fe4N32O4,6(C10H8)

C64H32Ag8Fe4N32O4,6(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=27.8418(18)Å   b=17.5236(14)Å   c=13.7996(9)Å

α=67.033(2)°   β=76.138(2)°   γ=87.708(3)°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.3664(13)Å   b=28.302(3)Å   c=13.7232(9)Å

α=90°   β=131.844(2)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=21.0563(12)Å   b=28.9371(17)Å   c=14.1011(14)Å

α=90°   β=131.4150(10)°   γ=90°

C32H16Ag4Fe2N16O2,3(C10H8)

C32H16Ag4Fe2N16O2,3(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=15.5150(19)Å   b=17.552(2)Å   c=13.9024(16)Å

α=67.038(4)°   β=90.558(4)°   γ=64.872(4)°

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

C16H8Ag2FeN8O,1.5(C10H8)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=20.8653(12)Å   b=28.7182(18)Å   c=13.9679(8)Å

α=90°   β=131.492(2)°   γ=90°

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.679(4)Å   b=14.1905(17)Å   c=14.5490(15)Å

α=90°   β=105.919(6)°   γ=90°

C20H11FN5NiS4

C20H11FN5NiS4

Ren, X. M.Nishihara, S.Akutagawa, T.Noro, S.Nakamura, T.Fujita, W.Awaga, K.Ni, Z. P.Xie, J. L.Meng, Q. J.Kremer, R. K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 16 1988-1994

a=12.112(2)Å   b=25.875(5)Å   c=7.3230(15)Å

α=90.00°   β=101.72(3)°   γ=90.00°

C20H9F3N5NiS4

C20H9F3N5NiS4

Ren, X. M.Nishihara, S.Akutagawa, T.Noro, S.Nakamura, T.Fujita, W.Awaga, K.Ni, Z. P.Xie, J. L.Meng, Q. J.Kremer, R. K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 16 1988-1994

a=7.445(2)Å   b=22.234(6)Å   c=13.400(5)Å

α=90.00°   β=98.400(10)°   γ=90.00°

C20H9F3N5PdS4

C20H9F3N5PdS4

Ren, X. M.Nishihara, S.Akutagawa, T.Noro, S.Nakamura, T.Fujita, W.Awaga, K.Ni, Z. P.Xie, J. L.Meng, Q. J.Kremer, R. K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 16 1988-1994

a=7.4749(15)Å   b=22.786(5)Å   c=13.566(3)Å

α=90.00°   β=98.55(3)°   γ=90.00°

C20H9F3N5PtS4

C20H9F3N5PtS4

Ren, X. M.Nishihara, S.Akutagawa, T.Noro, S.Nakamura, T.Fujita, W.Awaga, K.Ni, Z. P.Xie, J. L.Meng, Q. J.Kremer, R. K.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 16 1988-1994

a=7.5498(15)Å   b=22.745(5)Å   c=13.546(3)Å

α=90.00°   β=98.70(3)°   γ=90.00°

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

C16H8Ag2FeN8O,2(C7H5)

Zhang, Cui-JuanLian, Kai-TingHuang, Guo-ZhangBala, SukhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Communications (2019)

a=28.695(3)Å   b=13.6288(10)Å   c=14.3844(10)Å

α=90°   β=107.917(4)°   γ=90°

C20H20FeN8Ni

C20H20FeN8Ni

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=11.5168(11)Å   b=10.1374(8)Å   c=9.6121(9)Å

α=90.00°   β=103.266(3)°   γ=90.00°

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=16.3171(9)Å   b=13.8577(5)Å   c=14.8466(9)Å

α=90.00°   β=111.744(6)°   γ=90.00°

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=16.622(2)Å   b=13.9014(10)Å   c=15.434(3)Å

α=90.00°   β=112.586(17)°   γ=90.00°

C24H32Au2FeN9O2.5

C24H32Au2FeN9O2.5

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=16.4515(8)Å   b=14.2025(7)Å   c=14.2637(7)Å

α=90.00°   β=112.0840(10)°   γ=90.00°

C24H32Au2FeN9O2.5

C24H32Au2FeN9O2.5

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=16.7493(16)Å   b=14.8047(14)Å   c=14.5137(12)Å

α=90.00°   β=113.493(3)°   γ=90.00°

[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane](2,3-quionoxalinedithiolato)nickel

C34H28N2NiP2S2

Ni, Chun-LinLi, Yi-ZhiNi, Zhao-PingDang, Dong-BinMeng, Qin-jing

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 4 m410-m412

a=11.4270(10)Å   b=12.9470(10)Å   c=20.752(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-[Bis(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyridine ethanol monosolvate

C22H23NO4,C2H6O

Jian, Fang-FangNi, Zhi-Peng

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 6 o1378

a=29.564(6)Å   b=8.3810(17)Å   c=19.440(4)Å

α=90.00°   β=107.94(3)°   γ=90.00°

C32H22Cl2CuN6S4

C32H22Cl2CuN6S4

Ren, X. M.Ni, Z. P.Noro, S.Akutagawa, T.Nishihara, S.Nakamura, T.Sui, Y. X.Song, Y.

Crystal Growth & Design (2006) 6, 11 2530

a=11.309(2)Å   b=13.025(3)Å   c=13.279(3)Å

α=113.67(3)°   β=95.36(3)°   γ=105.41(3)°

C32H22CuF2N6S4

C32H22CuF2N6S4

Ren, X. M.Ni, Z. P.Noro, S.Akutagawa, T.Nishihara, S.Nakamura, T.Sui, Y. X.Song, Y.

Crystal Growth & Design (2006) 6, 11 2530

a=13.846(7)Å   b=12.157(5)Å   c=10.303(3)Å

α=90.00°   β=106.90(2)°   γ=90.00°

C32H22CuI2N6S4

C32H22CuI2N6S4

Ren, X. M.Ni, Z. P.Noro, S.Akutagawa, T.Nishihara, S.Nakamura, T.Sui, Y. X.Song, Y.

Crystal Growth & Design (2006) 6, 11 2530

a=11.175(2)Å   b=12.045(2)Å   c=15.013(3)Å

α=86.38(3)°   β=70.02(3)°   γ=65.19(3)°

C24H32CuN10S4

C24H32CuN10S4

Ren, X. M.Ni, Z. P.Noro, S.Akutagawa, T.Nishihara, S.Nakamura, T.Sui, Y. X.Song, Y.

Crystal Growth & Design (2006) 6, 11 2530

a=12.704(3)Å   b=17.768(4)Å   c=21.609(4)Å

α=108.07(3)°   β=96.90(3)°   γ=95.44(3)°

C72H142Br3Dy0.05O9P4Y0.95

C72H142Br3Dy0.05O9P4Y0.95

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=40.347(3)Å   b=14.3228(11)Å   c=33.253(2)Å

α=90.00°   β=102.448(2)°   γ=90.00°

C72H142Br3DyO9P4

C72H142Br3DyO9P4

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=40.4082(15)Å   b=14.2356(7)Å   c=33.0134(14)Å

α=90.00°   β=102.6630(10)°   γ=90.00°

C56H117Cl3Dy0.05O10P3Y0.95

C56H117Cl3Dy0.05O10P3Y0.95

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=11.7525(8)Å   b=29.615(2)Å   c=19.4336(15)Å

α=90.00°   β=97.389(2)°   γ=90.00°

C35H74Fe3N24O25

C35H74Fe3N24O25

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=12.078(2)Å   b=24.560(5)Å   c=12.087(2)Å

α=90.00°   β=110.48(2)°   γ=90.00°

C35H74Fe3N24O25

C35H74Fe3N24O25

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=12.0115(10)Å   b=24.5797(17)Å   c=12.1020(9)Å

α=90.00°   β=110.112(9)°   γ=90.00°

C46H80Fe3N24O17

C46H80Fe3N24O17

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=12.106(2)Å   b=24.627(3)Å   c=12.118(2)Å

α=90.00°   β=110.68(2)°   γ=90.00°

C46H80Fe3N24O17

C46H80Fe3N24O17

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=12.114(3)Å   b=24.506(5)Å   c=11.950(3)Å

α=90.00°   β=110.264(6)°   γ=90.00°

C12H20FeN12O6.5

C12H20FeN12O6.5

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=22.505(3)Å   b=22.505(3)Å   c=7.3716(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H20FeN12O6.5

C12H20FeN12O6.5

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=22.6476(11)Å   b=22.6476(11)Å   c=7.4471(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H20FeN12O6.5

C12H20FeN12O6.5

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=22.6497(12)Å   b=22.6497(12)Å   c=7.4510(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C12H20FeN12O6.5

C12H20FeN12O6.5

Liu, Wen-TingLi, Jin-YanNi, Zhao-PingBao, XinOu, Yong-CongLeng, Ji-DongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Crystal Growth & Design (2012) 12, 3 1482

a=22.6799(17)Å   b=22.6799(17)Å   c=7.4972(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C26H25Ag3FeN8O2

C26H25Ag3FeN8O2

Li, Jin-YanYan, ZhengNi, Zhao-PingZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4039-4046

a=12.0144(4)Å   b=16.9892(6)Å   c=31.2716(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H25Ag3FeN8O2

C26H25Ag3FeN8O2

Li, Jin-YanYan, ZhengNi, Zhao-PingZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4039-4046

a=12.0015(5)Å   b=17.0849(8)Å   c=31.3706(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H10AuFeN7

C15H10AuFeN7

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=14.4588(14)Å   b=10.9079(9)Å   c=21.423(2)Å

α=90.00°   β=101.441(2)°   γ=90.00°

C15H10AuFeN7

C15H10AuFeN7

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=14.5393(19)Å   b=11.0615(15)Å   c=21.854(3)Å

α=90.00°   β=102.012(3)°   γ=90.00°

C15H10AuFeN7

C15H10AuFeN7

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=14.5730(18)Å   b=11.0366(12)Å   c=21.694(3)Å

α=90.00°   β=101.854(3)°   γ=90.00°

C15H12AuFeN7O

C15H12AuFeN7O

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=9.3277(16)Å   b=10.1541(13)Å   c=10.8491(17)Å

α=106.128(4)°   β=102.779(5)°   γ=112.248(4)°

C15H12AuFeN7O

C15H12AuFeN7O

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=9.3970(17)Å   b=10.3248(16)Å   c=10.9108(16)Å

α=103.937(4)°   β=102.971(5)°   γ=112.799(5)°

C15H12AuFeN7O

C15H12AuFeN7O

Yan, ZhengNi, Zhao-PingGuo, Fu-ShengLi, Jin-YanChen, Yan-ChongLiu, Jun-LiangLin, Wei-QuanAravena, DanielRuiz, EliseoTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 1 201-208

a=9.616(5)Å   b=10.473(5)Å   c=10.906(6)Å

α=104.535(13)°   β=103.124(13)°   γ=112.617(11)°

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

C22.5H30.5Ag2FeN8.5O3

Li, Jin-YanNi, Zhao-PingYan, ZhengZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

CrystEngComm (2014) 16, 28 6444

a=16.2400(7)Å   b=13.6625(5)Å   c=14.8867(7)Å

α=90.00°   β=111.728(5)°   γ=90.00°

C56H117Cl3DyO10P3

C56H117Cl3DyO10P3

Chen, Yan-CongLiu, Jun-LiangUngur, LiviuLiu, JiangLi, Quan-WenWang, Long-FeiNi, Zhao-PingChibotaru, Liviu F.Chen, Xiao-MingTong, Ming-Liang

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 8 2829-2837

a=11.7472(5)Å   b=29.5882(11)Å   c=19.4338(8)Å

α=90.00°   β=97.434(2)°   γ=90.00°

C26H25Ag3FeN8O2

C26H25Ag3FeN8O2

Li, Jin-YanYan, ZhengNi, Zhao-PingZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4039-4046

a=12.0545(4)Å   b=17.2800(6)Å   c=31.6186(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H24Ag2FeN8

C36H24Ag2FeN8

Li, Jin-YanYan, ZhengNi, Zhao-PingZhang, Ze-MinChen, Yan-CongLiu, WeiTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 8 4039-4046

a=8.838(2)Å   b=16.380(5)Å   c=12.421(4)Å

α=90.00°   β=108.642(4)°   γ=90.00°

0.5(C28H16Au2Fe2N14)

0.5(C28H16Au2Fe2N14)

Yan, ZhengZhu, Long-FengZhu, Lian-WenMeng, YanHoque, Md. NajbulLiu, Jun-LiangChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 921

a=11.5618(11)Å   b=15.3114(18)Å   c=10.1474(14)Å

α=90°   β=124.673(3)°   γ=90°

C14H8AuFeN7

C14H8AuFeN7

Yan, ZhengZhu, Long-FengZhu, Lian-WenMeng, YanHoque, Md. NajbulLiu, Jun-LiangChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 921

a=11.604(2)Å   b=15.736(2)Å   c=10.479(3)Å

α=90.00°   β=123.337(7)°   γ=90.00°

C32H22FeN12

C32H22FeN12

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.3518(3)Å   b=16.2001(7)Å   c=11.0557(6)Å

α=90.00°   β=98.357(2)°   γ=90.00°

C32H22FeN12

C32H22FeN12

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.394(4)Å   b=16.315(7)Å   c=11.137(6)Å

α=90.00°   β=98.164(15)°   γ=90.00°

C32H22FeN12

C32H22FeN12

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.3756(16)Å   b=16.567(3)Å   c=11.265(2)Å

α=90.00°   β=98.606(3)°   γ=90.00°

C36H24FeN10

C36H24FeN10

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.8578(9)Å   b=8.6866(8)Å   c=19.5719(17)Å

α=90.00°   β=98.141(3)°   γ=90.00°

C36H24FeN10

C36H24FeN10

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.834(3)Å   b=8.763(3)Å   c=19.635(5)Å

α=90.00°   β=98.124(6)°   γ=90.00°

C36H24CoN10

C36H24CoN10

Liu, WeiBao, XinLi, Jin-YanQin, Yu-LianChen, Yan-CongNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3006-3011

a=8.6126(7)Å   b=8.9163(8)Å   c=20.0116(15)Å

α=90.00°   β=96.148(2)°   γ=90.00°

C14H12FeN8Ni

C14H12FeN8Ni

Liu, WeiWang, LuSu, Yu-JunChen, Yan-CongTucek, JiriZboril, RadekNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 17 8711-8716

a=15.8713(16)Å   b=7.2488(5)Å   c=7.2169(6)Å

α=90°   β=103.731(11)°   γ=90°

C26H16Ag2FeN12O0

C26H16Ag2FeN12O0

Yan, ZhengLi, Jin-YanLiu, TaoNi, Zhao-PingChen, Yan-CongGuo, Fu-ShengTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 8129

a=19.4761(13)Å   b=12.4556(9)Å   c=13.9142(9)Å

α=90.00°   β=124.811(2)°   γ=90.00°

C28H20Ag2FeN12

C28H20Ag2FeN12

Yan, ZhengLi, Jin-YanLiu, TaoNi, Zhao-PingChen, Yan-CongGuo, Fu-ShengTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 8129

a=20.9431(15)Å   b=13.3205(4)Å   c=12.8167(9)Å

α=90.00°   β=112.733(9)°   γ=90.00°

C28H20Ag2FeN12

C28H20Ag2FeN12

Yan, ZhengLi, Jin-YanLiu, TaoNi, Zhao-PingChen, Yan-CongGuo, Fu-ShengTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 8129

a=21.236(2)Å   b=13.6005(12)Å   c=12.9411(12)Å

α=90.00°   β=112.208(2)°   γ=90.00°

C22H12Ag2FeN16

C22H12Ag2FeN16

Yan, ZhengLi, Jin-YanLiu, TaoNi, Zhao-PingChen, Yan-CongGuo, Fu-ShengTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 8129

a=9.6911(3)Å   b=9.0833(3)Å   c=14.3017(6)Å

α=90.00°   β=103.760(4)°   γ=90.00°

C22H12Ag2FeN16

C22H12Ag2FeN16

Yan, ZhengLi, Jin-YanLiu, TaoNi, Zhao-PingChen, Yan-CongGuo, Fu-ShengTong, Ming-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 8129

a=9.8571(3)Å   b=9.4122(2)Å   c=14.2352(5)Å

α=90.00°   β=103.610(3)°   γ=90.00°