Structures by: Naka T.

Total: 4

Sc Rh3 B0.21

B0.21Rh3Sc

Higashi, I.Naka, T.Horiuchi, H.Oku, M.Fukuda, T.Kudou, K.Isida, S.Sasaki, T.Ye, J.-H.Okkada, S.Shishido, T.Kishi, H.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=3.934Å   b=3.934Å   c=3.934Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Rh3 B0.444

B0.444Rh3Sc

Horiuchi, H.Naka, T.Oku, M.Shishido, T.Ye, J.-H.Okkada, S.Kudou, K.Higashi, I.Fukuda, T.Kishi, H.Sasaki, T.Isida, S.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=3.973Å   b=3.973Å   c=3.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc Rh3 B0.706

B0.706Rh3Sc

Sasaki, T.Naka, T.Isida, S.Oku, M.Shishido, T.Kishi, H.Fukuda, T.Kudou, K.Higashi, I.Horiuchi, H.Ye, J.-H.Okkada, S.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 107-112

a=4.019Å   b=4.019Å   c=4.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C3H4Cl2CuN2S

C3H4Cl2CuN2S

Jun-Ling SongZhen-Chao DongHui-Yi ZengWen-Bo ZhouTakashi NakaQiang WeiJiang-Gao MaoGuoJin-Shun Huang

Inorganic Chemistry (2003) 42, 2136-2140

a=8.1546(5)Å   b=11.9203(8)Å   c=7.1098(4)Å

α=90.00°   β=99.737(2)°   γ=90.00°