Structures by: Mizuta T.

Total: 59

C87.75H113.75N5.25O23.75

C87.75H113.75N5.25O23.75

Yamada, HitomiIkeda, ToshiakiMizuta, TsutomuHaino, Takeharu

Organic letters (2012) 14, 17 4510-4513

a=17.196(3)Å   b=20.217(4)Å   c=27.804(5)Å

α=75.126(3)°   β=86.009(3)°   γ=66.856(2)°

C24H26Fe2N2O6P2

C24H26Fe2N2O6P2

Shimamura, TakehikoMaeno, YukiKubo, KazuyukiKume, ShokoGreco, ClaudioMizuta, Tsutomu

Dalton Transactions (2019)

a=12.352(3)Å   b=12.479(3)Å   c=17.703(4)Å

α=90°   β=107.151(2)°   γ=90°

C18H28FeN2P2

C18H28FeN2P2

Maeno, YukiIshizu, YukoKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 47 19034-19044

a=9.9770(2)Å   b=12.9930(2)Å   c=16.5390(3)Å

α=83.5420(10)°   β=78.2290(10)°   γ=67.9250(10)°

C23H28CrFeN2O5P2

C23H28CrFeN2O5P2

Maeno, YukiIshizu, YukoKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 47 19034-19044

a=10.762(3)Å   b=10.976(4)Å   c=22.401(6)Å

α=90.47(3)°   β=92.30(2)°   γ=91.95(2)°

C22H28CrFeN2O4P2

C22H28CrFeN2O4P2

Maeno, YukiIshizu, YukoKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 47 19034-19044

a=17.7400(2)Å   b=8.8420(2)Å   c=18.5010(3)Å

α=90.00°   β=118.1130(10)°   γ=90.00°

C22H28Fe2N2O4P2

C22H28Fe2N2O4P2

Maeno, YukiIshizu, YukoKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 47 19034-19044

a=9.9538(7)Å   b=10.0223(7)Å   c=13.4542(10)Å

α=111.2010(10)°   β=91.1450(10)°   γ=107.1330(10)°

C24H28Fe3N2O6P2

C24H28Fe3N2O6P2

Maeno, YukiIshizu, YukoKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 47 19034-19044

a=19.399(2)Å   b=10.4784(12)Å   c=15.5681(18)Å

α=90°   β=121.0120(10)°   γ=90°

C26H20O8

C26H20O8

Arimura, JunyaMizuta, TsutomuHiraga, YoshikazuAbe, Manabu

Beilstein journal of organic chemistry (2011) 7, 265-269

a=9.2883(9)Å   b=11.2794(11)Å   c=11.6730(12)Å

α=62.3560(10)°   β=89.0080(10)°   γ=89.8930(10)°

C16H20NOP

C16H20NOP

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=7.74600(10)Å   b=14.1380(3)Å   c=14.3620(3)Å

α=90.00°   β=102.0030(10)°   γ=90.00°

C68H70N2P4Pd2S2

C68H70N2P4Pd2S2

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=22.0780(2)Å   b=13.14200(10)Å   c=23.3680(3)Å

α=90.00°   β=114.20°   γ=90.00°

C73H82N2O2P4Pd2

C73H82N2O2P4Pd2

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=12.51000(10)Å   b=41.3100(4)Å   c=13.53600(10)Å

α=90.00°   β=104.3180(10)°   γ=90.00°

C38H58N2P4Pd2S2

C38H58N2P4Pd2S2

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=11.59800(10)Å   b=41.1830(3)Å   c=17.63500(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C71H113N2P4Pd2S2

C71H113N2P4Pd2S2

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=24.12400(10)Å   b=24.23800(10)Å   c=24.66500(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C68H70N2O4P4Pd2

C68H70N2O4P4Pd2

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=12.9410(5)Å   b=13.7460(5)Å   c=18.9800(11)Å

α=85.954(2)°   β=75.978(2)°   γ=65.496(2)°

C16H20NOPS

C16H20NOPS

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=7.7500(2)Å   b=14.9400(4)Å   c=13.7080(3)Å

α=90.00°   β=98.206(2)°   γ=90.00°

C36H36O2P2PdZr

C36H36O2P2PdZr

Mizuta, TsutomuMiyaji, ChihiroKatayama, TakafumiUshio, Jun-ichiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 2 539

a=19.9260(2)Å   b=10.2770(1)Å   c=32.4970(3)Å

α=90.00°   β=93.170(1)°   γ=90.00°

C36H36HfO2P2Pd

C36H36HfO2P2Pd

Mizuta, TsutomuMiyaji, ChihiroKatayama, TakafumiUshio, Jun-ichiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 2 539

a=19.8990(1)Å   b=10.2630(1)Å   c=32.4220(1)Å

α=90.00°   β=93.088(1)°   γ=90.00°

C105H96O6P8Pd2Ti

C105H96O6P8Pd2Ti

Mizuta, TsutomuMiyaji, ChihiroKatayama, TakafumiUshio, Jun-ichiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 2 539

a=13.4700(2)Å   b=15.2910(3)Å   c=24.5460(7)Å

α=95.0290(10)°   β=102.0540(10)°   γ=107.525(2)°

C43.7H45.1Cl0.3O2P2PdTi

C43.7H45.1Cl0.3O2P2PdTi

Mizuta, TsutomuMiyaji, ChihiroKatayama, TakafumiUshio, Jun-ichiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 2 539

a=19.8889(12)Å   b=10.1284(6)Å   c=20.0295(12)Å

α=90.00°   β=102.708(2)°   γ=90.00°

Dichlorobis(1,6-bisdiphenylphosphinohexane)cobalt

C69H82Cl4Co2O3P4

Affo, WalterOhmiya, HirohisaFujioka, TakumaIkeda, YousukeNakamura, TomoakiYorimitsu, HidekiOshima, KoichiroImamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 24 8068-8077

a=15.3800(2)Å   b=15.4040(2)Å   c=18.3530(4)Å

α=75.2910(10)°   β=66.2910(10)°   γ=65.1760(10)°

C22H31FeO6P3S

C22H31FeO6P3S

Tsutomu MizutaYuki ImamuraKatsuhiko Miyoshi

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 2068-2069

a=14.6900(1)Å   b=60.5050(7)Å   c=11.7620(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C82H78Ag2B2F8Fe4N6O4P4

C82H78Ag2B2F8Fe4N6O4P4

Tsutomu MizutaYuta InamiKazuyuki KuboKatsuhiko Miyoshi

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7534-7536

a=32.2330(4)Å   b=32.233Å   c=47.9690(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C140H122Fe4O4P4Pt2

C140H122Fe4O4P4Pt2

Tsutomu MizutaYuta InamiKazuyuki KuboKatsuhiko Miyoshi

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7534-7536

a=26.7500(2)Å   b=14.9490(2)Å   c=30.4060(3)Å

α=90.00°   β=111.8310(10)°   γ=90.00°

C91.5H80Cl6Fe4O4P4

C91.5H80Cl6Fe4O4P4

Tsutomu MizutaYuta InamiKazuyuki KuboKatsuhiko Miyoshi

Inorganic Chemistry (2009) 48, 7534-7536

a=16.8980(4)Å   b=17.2740(4)Å   c=17.3800(5)Å

α=69.9960(10)°   β=69.6210(10)°   γ=62.0370(10)°

(K)8,(P2W17O61Ru8),(C2H6OS),16(H2O)

(K)8,(P2W17O61Ru8),(C2H6OS),16(H2O)

Ogo, ShuheiShimizu, NorikoNishiki, KensukeYasuda, NobuhiroMizuta, TsutomuSano, TsunejiSadakane, Masahiro

Inorganic chemistry (2014) 53, 7 3526

a=13.173(2)Å   b=20.597(4)Å   c=14.857(3)Å

α=90.00°   β=115.395(2)°   γ=90.00°

P2O61RuW17,C2H6SO,K8,16(H2O)

P2O61RuW17,C2H6SO,K8,16(H2O)

Ogo, ShuheiShimizu, NorikoNishiki, KensukeYasuda, NobuhiroMizuta, TsutomuSano, TsunejiSadakane, Masahiro

Inorganic chemistry (2014) 53, 7 3526

a=12.5844(5)Å   b=15.1035(6)Å   c=22.2140(9)Å

α=97.9960(14)°   β=90.9513(15)°   γ=112.9434(12)°

C43H45Cl3NOP3Pd

C43H45Cl3NOP3Pd

Mizuta, TsutomuTanaka, NobuyukiIwakuni, YukikoKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2009) 28, 9 2808

a=10.5830(2)Å   b=13.5660(3)Å   c=15.2980(3)Å

α=86.772(2)°   β=82.503(2)°   γ=79.1120(10)°

C57H60Cl4P6Pd2

C57H60Cl4P6Pd2

Tsutomu MizutaShizuka AokiKoji NakayamaKatsuhiko Miyoshi

Inorganic Chemistry (1999) 38, 4361-4364

a=22.1960(4)Å   b=22.5510(4)Å   c=11.3940(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C67.5H65Cl5P6Pd2

C67.5H65Cl5P6Pd2

Tsutomu MizutaShizuka AokiKoji NakayamaKatsuhiko Miyoshi

Inorganic Chemistry (1999) 38, 4361-4364

a=12.3700(2)Å   b=24.2300(2)Å   c=45.1860(6)Å

α=90°   β=92.492(1)°   γ=90°

C43H43P3Pt

C43H43P3Pt

Kubo, KazuyukiOkitsu, HiroyukiMiwa, HirotoKume, ShokoCavell, Ronald G.Mizuta, Tsutomu

Organometallics (2017) 36, 2 266

a=9.2192(5)Å   b=11.0890(6)Å   c=19.7174(11)Å

α=88.1345(6)°   β=81.6658(6)°   γ=66.1370(6)°

C43H43AgP3Pt,C4H10O,CF3O3S

C43H43AgP3Pt,C4H10O,CF3O3S

Kubo, KazuyukiOkitsu, HiroyukiMiwa, HirotoKume, ShokoCavell, Ronald G.Mizuta, Tsutomu

Organometallics (2017) 36, 2 266

a=12.5033(14)Å   b=14.6582(16)Å   c=15.264(3)Å

α=112.810(2)°   β=106.210(2)°   γ=102.5800(10)°

C61H58AgP4Pt,CH2Cl2,CF3O3S

C61H58AgP4Pt,CH2Cl2,CF3O3S

Kubo, KazuyukiOkitsu, HiroyukiMiwa, HirotoKume, ShokoCavell, Ronald G.Mizuta, Tsutomu

Organometallics (2017) 36, 2 266

a=11.079(2)Å   b=14.147(3)Å   c=38.938(7)Å

α=90°   β=95.011(2)°   γ=90°

C61H58AgO3P4Pt,CF3O3S,CH2Cl2

C61H58AgO3P4Pt,CF3O3S,CH2Cl2

Kubo, KazuyukiOkitsu, HiroyukiMiwa, HirotoKume, ShokoCavell, Ronald G.Mizuta, Tsutomu

Organometallics (2017) 36, 2 266

a=13.6883(8)Å   b=17.7602(11)Å   c=25.7558(15)Å

α=89.4128(8)°   β=78.9409(8)°   γ=81.5996(8)°

C28H16Fe2O6P2

C28H16Fe2O6P2

Teramoto, YuichiKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2013) 32, 23 7014

a=8.9116(3)Å   b=12.2485(4)Å   c=12.8319(5)Å

α=85.5567(9)°   β=75.4935(9)°   γ=71.5005(8)°

C53H40Fe2O6P4

C53H40Fe2O6P4

Teramoto, YuichiKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2013) 32, 23 7014

a=11.5831(6)Å   b=12.0343(6)Å   c=19.0285(9)Å

α=76.5140(10)°   β=75.6550(10)°   γ=62.3130(10)°

C48H32Fe2O4P4

C48H32Fe2O4P4

Teramoto, YuichiKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2013) 32, 23 7014

a=10.9048(9)Å   b=15.8660(13)Å   c=12.1558(10)Å

α=90.00°   β=101.8200(10)°   γ=90.00°

C30.5H17ClFe2O8P2

C30.5H17ClFe2O8P2

Teramoto, YuichiKubo, KazuyukiKume, ShokoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2013) 32, 23 7014

a=23.019(3)Å   b=17.875(2)Å   c=17.0427(19)Å

α=90.00°   β=118.0940(10)°   γ=90.00°

C13H23MoN4O5P2,CF3O3S

C13H23MoN4O5P2,CF3O3S

Nakazawa, HiroshiMiyoshi, YasutakaKatayama, TakafumiMizuta, TsutomuMiyoshi, KatsuhikoTsuchida, NorikoOno, AyakoTakano, Keiko

Organometallics (2006) 25, 25 5913

a=10.12700(10)Å   b=15.7150(3)Å   c=15.5760(4)Å

α=90.00°   β=98.7690(10)°   γ=90.00°

C18H39MoN6O6P3

C18H39MoN6O6P3

Nakazawa, HiroshiMiyoshi, YasutakaKatayama, TakafumiMizuta, TsutomuMiyoshi, KatsuhikoTsuchida, NorikoOno, AyakoTakano, Keiko

Organometallics (2006) 25, 25 5913

a=16.703(3)Å   b=17.963(3)Å   c=9.744(2)Å

α=90.00°   β=98.694(16)°   γ=90.00°

C15H28MoN4O2P2

C15H28MoN4O2P2

Nakazawa, HiroshiMiyoshi, YasutakaKatayama, TakafumiMizuta, TsutomuMiyoshi, KatsuhikoTsuchida, NorikoOno, AyakoTakano, Keiko

Organometallics (2006) 25, 25 5913

a=8.5030(2)Å   b=8.5750(2)Å   c=14.5840(3)Å

α=100.1820(10)°   β=93.4050(10)°   γ=110.024(2)°

C65H54Cl5Fe4Ni2P4

C65H54Cl5Fe4Ni2P4

Imamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 4 882

a=10.07600(10)Å   b=16.3950(2)Å   c=18.0240(3)Å

α=95.8830(10)°   β=100.2670(10)°   γ=92.2340(10)°

C28H36Fe2N2P2

C28H36Fe2N2P2

Imamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 4 882

a=20.8220(4)Å   b=7.5090(2)Å   c=16.8660(5)Å

α=90°   β=93.181(1)°   γ=90°

C33.5H27.5Cl6.5Fe2P2Pd

C33.5H27.5Cl6.5Fe2P2Pd

Imamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 4 882

a=29.4370(4)Å   b=12.6920(2)Å   c=18.8550(2)Å

α=90°   β=100.194(1)°   γ=90°

C40H38Fe2P2Pd

C40H38Fe2P2Pd

Imamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 4 882

a=12.1710(2)Å   b=15.1300(3)Å   c=10.0340(1)Å

α=101.117(1)°   β=110.842(1)°   γ=100.482(1)°

C32H35FeO4P3S

C32H35FeO4P3S

Imamura, YukiKubo, KazuyukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 9 2301

a=13.6210(2)Å   b=16.9900(3)Å   c=14.0890(2)Å

α=90.00°   β=107.1700(10)°   γ=90.00°

C25H31FeMoO9P3S

C25H31FeMoO9P3S

Imamura, YukiKubo, KazuyukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 9 2301

a=9.7390(1)Å   b=21.0770(2)Å   c=14.9500(1)Å

α=90.00°   β=90.583(1)°   γ=90.00°

C25H31FeO9P3SW

C25H31FeO9P3SW

Imamura, YukiKubo, KazuyukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 9 2301

a=9.74300(10)Å   b=13.24900(10)Å   c=23.1550(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H32FeNO8P

C26H32FeNO8P

Kubo, KazuyukiBaba, TakayukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 13 3238

a=15.4540(3)Å   b=14.6940(3)Å   c=23.7370(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H30FeN2O3P1,F6P1

C21H30FeN2O3P1,F6P1

Kubo, KazuyukiBaba, TakayukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 13 3238

a=8.5180(2)Å   b=15.7840(4)Å   c=19.4580(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H30FeN2O3P1,F6P1

C21H30FeN2O3P1,F6P1

Kubo, KazuyukiBaba, TakayukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 13 3238

a=11.1990(2)Å   b=17.4430(3)Å   c=14.0260(2)Å

α=90.00°   β=103.4380(10)°   γ=90.00°

C54H46Fe2Mn2O4P2

C54H46Fe2Mn2O4P2

Imamura, YukiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2006) 25, 4 882

a=11.2140(2)Å   b=11.4440(2)Å   c=20.1810(3)Å

α=74.412(1)°   β=86.102(1)°   γ=65.723(1)°

C49H40Cl3Fe3P3

C49H40Cl3Fe3P3

Mizuta, TsutomuAotani, TomoyukiImamura, YukiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2008) 27, 11 2457

a=12.6200(4)Å   b=13.0130(5)Å   c=14.9790(6)Å

α=94.816(2)°   β=95.710(2)°   γ=118.7120(10)°

C55H43AgCl2F3Fe3O3P3S

C55H43AgCl2F3Fe3O3P3S

Mizuta, TsutomuAotani, TomoyukiImamura, YukiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2008) 27, 11 2457

a=13.3090(2)Å   b=24.3990(4)Å   c=16.3170(3)Å

α=90.00°   β=106.7520(10)°   γ=90.00°

C56H55Fe3O2P3S3

C56H55Fe3O2P3S3

Mizuta, TsutomuAotani, TomoyukiImamura, YukiKubo, KazuyukiMiyoshi, Katsuhiko

Organometallics (2008) 27, 11 2457

a=49.6210(2)Å   b=49.621Å   c=25.42500(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C31H32BFeO2P

C31H32BFeO2P

Kubo, KazuyukiKawanaka, TomohiroTomioka, MasaoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2012) 31, 5 2026

a=10.2719(17)Å   b=18.659(3)Å   c=14.278(2)Å

α=90.00°   β=96.798(2)°   γ=90.00°

C43H56BFeO2P

C43H56BFeO2P

Kubo, KazuyukiKawanaka, TomohiroTomioka, MasaoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2012) 31, 5 2026

a=11.4640(2)Å   b=18.9210(3)Å   c=17.6940(4)Å

α=90.00°   β=90.6480(10)°   γ=90.00°

C43H57BFeO2P

C43H57BFeO2P

Kubo, KazuyukiKawanaka, TomohiroTomioka, MasaoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2012) 31, 5 2026

a=10.44000(10)Å   b=15.39400(10)Å   c=25.1120(3)Å

α=90.00°   β=99.1310(10)°   γ=90.00°

C35.5H41.5BFeO2P

C35.5H41.5BFeO2P

Kubo, KazuyukiKawanaka, TomohiroTomioka, MasaoMizuta, Tsutomu

Organometallics (2012) 31, 5 2026

a=11.6059(13)Å   b=12.6911(15)Å   c=21.790(3)Å

α=86.1750(10)°   β=80.8380(10)°   γ=86.113(2)°

C35H49FeN2O5P2Rh

C35H49FeN2O5P2Rh

Kubo, KazuyukiAkimoto, TakashiMizuta, TsutomuMiyoshi, Katsuhiko

Chemistry Letters (2008) 37, 2 166

a=11.6590(3)Å   b=15.6820(3)Å   c=19.6260(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°