Structures by: Miyazaki Y.

Total: 54

?

Bi0.49Mg3Sb1.5Te0.01

Kanno, TsutomuTamaki, HiromasaSato, Hiroki K.Kang, Stephen DongminOhno, SaneyukiImasato, KazukiKuo, Jimmy JiahongSnyder, G. JeffreyMiyazaki, Yuzuru

Applied Physics Letters (2018) 112, 3 033903

a=4.58315(8)Å   b=4.58315(8)Å   c=7.27280(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.882(9)Å   b=8.882(9)Å   c=10.504(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.875(3)Å   b=8.875(3)Å   c=10.488(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H12D12N6NiO4

C8H12D12N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.283(12)Å   b=14.938(19)Å   c=9.972(12)Å

α=90°   β=93.88(3)°   γ=90°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.866(3)Å   b=8.866(3)Å   c=10.486(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6NiO4

C8H24N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.272(2)Å   b=14.975(3)Å   c=9.964(2)Å

α=90°   β=93.966(5)°   γ=90°

C8H23.5N6NiO4

C8H23.5N6NiO4

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.257(2)Å   b=14.963(3)Å   c=9.967(2)Å

α=90°   β=94.028(5)°   γ=90°

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

C1.33H4N1O0.67Zn0.17

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=8.9542(16)Å   b=8.9542(16)Å   c=10.4330(19)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C8H24N6O4Zn

C8H24N6O4Zn

Zi-Shuo YaoMasaki MitoTakashi KamachiYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiKazuyuki TakahashiKuirun ZhangTakumi NakanishiSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Chemistry (2014) 6, 1079-1083

a=9.0184(8)Å   b=13.0497(11)Å   c=13.4511(12)Å

α=70.619(9)°   β=71.953(8)°   γ=71.335(9)°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8515(18)Å   b=25.892(5)Å   c=8.1511(15)Å

α=90.00°   β=100.820(2)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.804(4)Å   b=27.417(10)Å   c=7.659(3)Å

α=90.00°   β=100.030(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.796(2)Å   b=27.433(6)Å   c=7.5962(17)Å

α=90.00°   β=100.288(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.794(3)Å   b=27.475(9)Å   c=7.548(3)Å

α=90.00°   β=100.433(8)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7948(18)Å   b=27.435(5)Å   c=7.5979(15)Å

α=90.00°   β=100.265(5)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.7984(18)Å   b=27.410(5)Å   c=7.6404(16)Å

α=90.00°   β=100.082(4)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8458(15)Å   b=25.898(4)Å   c=8.1434(14)Å

α=90.00°   β=100.839(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8490(11)Å   b=25.942(3)Å   c=8.1610(9)Å

α=90.00°   β=100.764(2)°   γ=90.00°

C22H29CoN7O8

C22H29CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=11.000(2)Å   b=16.030(3)Å   c=15.347(3)Å

α=90.00°   β=106.744(5)°   γ=90.00°

C18H23CoN7O9

C18H23CoN7O9

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=8.0370(16)Å   b=15.043(3)Å   c=18.574(4)Å

α=90.537(6)°   β=94.769(5)°   γ=92.761(4)°

C17H19CoN7O8

C17H19CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.699(3)Å   b=27.857(9)Å   c=7.707(2)Å

α=90.00°   β=101.440(9)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.860(4)Å   b=25.836(10)Å   c=8.226(3)Å

α=90.00°   β=102.973(10)°   γ=90.00°

C16H8D9N7O8Zn

C16H8D9N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.871(2)Å   b=26.022(6)Å   c=8.286(2)Å

α=90.00°   β=101.902(6)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.915(2)Å   b=26.133(5)Å   c=8.3197(17)Å

α=90.00°   β=101.90(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8591(12)Å   b=26.027(3)Å   c=8.1886(10)Å

α=90.00°   β=100.676(3)°   γ=90.00°

C16H17N7O8Zn

C16H17N7O8Zn

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.801(2)Å   b=27.120(5)Å   c=7.7592(16)Å

α=90.00°   β=101.09(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.865(2)Å   b=25.934(6)Å   c=8.172(2)Å

α=90.00°   β=100.762(3)°   γ=90.00°

C16H17CoN7O8

C16H17CoN7O8

Sheng-Qun SuTakashi KamachiZi-Shuo YaoYou-Gui HuangYoshihito ShiotaKazunari YoshizawaNobuaki AzumaYuji MiyazakiMotohiro NakanoGoro MarutaSadamu TakedaSoonchul KangShinji KanegawaOsamu Sato

Nature Communications (2015) 6, 8810

a=9.8533(13)Å   b=25.995(3)Å   c=8.1782(10)Å

α=90.00°   β=100.741(2)°   γ=90.00°

(Ca0.91Sr0.09)CuO2

Ca0.91CuO2Sr0.09

Yamane, H.Miyazaki, Y.Hirai, T.

Journal of the Ceramic Society of Japan (1989) 97, 143-147

a=3.8581(1)Å   b=3.8581(1)Å   c=3.1997(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca0.47CoO2

Ca0.47CoO2

Miyazaki, Y.Huang, X.Kajiwara, T.Yamane, H.Kajitani, T.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2009) 117, 42-46

a=4.924(2)Å   b=5.683(3)Å   c=5.685(3)Å

α=75.400(9)°   β=89.974(9)°   γ=81.261(9)°

C36H40Br2O6

C36H40Br2O6

Kanoh, NaokiKawamata, AyanoItagaki, TomohiroMiyazaki, YutaYahata, KenzoKwon, EunsangIwabuchi, Yoshiharu

Organic letters (2014) 16, 19 5216-5219

a=7.580(5)Å   b=12.228(7)Å   c=20.041(13)Å

α=97.80(3)°   β=97.00(2)°   γ=107.58(4)°

Nd2 Sr3 Cu3 O6 (B O3)2

B2Cu3Nd2O12Sr3

Yamane, H.Amamoto, Y.Miyazaki, Y.Oku, T.Hirai, T.

Physica C (Amsterdam) (1994) 227, 245-253

a=7.7671Å   b=7.7671Å   c=35.82939Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CoO2

CoO2

Miyazaki, Y.Ono, Y.Oku, T.Kikuchi, M.Onoda, M.Kajitani, T.Ishii, Y.Morii, Y.

Journal of the Physical Society of Japan (2002) 71, 491-497

a=4.8339Å   b=2.8238Å   c=10.8436Å

α=90°   β=98.14°   γ=90°

Ag4.64 Pb2 O5.87

Ag4.64O5.87Pb2

Iwasaki, K.Yamane, H.Kubota, S.Takahashi, J.Yamashita, T.Kajitani, T.Nakajima, K.Miyazaki, Y.Shimada, M.

Physica C (Amsterdam) (2002) 382, 263-268

a=5.9415Å   b=5.9415Å   c=6.4289Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(La0.9 Sr0.1) Sc O2.95

La0.9O2.95ScSr0.1

Nomura, K.Takeuchi, T.Kageyama, H.Miyazaki, Y.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=5.8043Å   b=8.1524Å   c=5.725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.9 Sr0.1) In O2.95

InLa0.9O2.95Sr0.1

Nomura, K.Takeuchi, T.Kageyama, H.Miyazaki, Y.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=5.9454Å   b=8.2764Å   c=5.77201Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.9 Sr0.1) Lu O2.95

La0.9LuO2.95Sr0.1

Nomura, K.Miyazaki, Y.Kageyama, H.Takeuchi, T.

Solid State Ionics (2003) 162, 99-104

a=6.0382Å   b=8.4245Å   c=5.8616Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H24Cu2N12O4

C36H24Cu2N12O4

Ishikawa, RyutaUeno, ShunyaHamatake, YumiHorii, YojiMiyazaki, YujiNakano, MotohiroNoda, TakeshiUematsu, MikotoKawata, Satoshi

CrystEngComm (2019) 21, 12 1886

a=23.2726(12)Å   b=9.8774(4)Å   c=15.2044(7)Å

α=90.0000°   β=112.3013(15)°   γ=90.0000°

C38H28Cu2N12O4

C38H28Cu2N12O4

Ishikawa, RyutaUeno, ShunyaHamatake, YumiHorii, YojiMiyazaki, YujiNakano, MotohiroNoda, TakeshiUematsu, MikotoKawata, Satoshi

CrystEngComm (2019) 21, 12 1886

a=8.1083(5)Å   b=10.3884(6)Å   c=11.9430(8)Å

α=108.3940(19)°   β=95.407(2)°   γ=108.6530(14)°

C62H36Cu4N22O2,2(C5N3O)

C62H36Cu4N22O2,2(C5N3O)

Ishikawa, RyutaUeno, ShunyaHamatake, YumiHorii, YojiMiyazaki, YujiNakano, MotohiroNoda, TakeshiUematsu, MikotoKawata, Satoshi

CrystEngComm (2019) 21, 12 1886

a=10.989(3)Å   b=28.100(6)Å   c=11.059(3)Å

α=90.0000°   β=109.434(2)°   γ=90.0000°

Ca2CoO3

Ca2CoO3

Miyazaki, Y.Onoda, M.Oku, T.Kikuchi, M.Ishii, Y.Ono, Y.Morii, Y.Kajitani, T.

Journal of the Physical Society of Japan (2002) 71, 491-497

a=4.8339Å   b=4.5582Å   c=10.8436Å

α=90°   β=98.14°   γ=90°

C24H18Br2N4O8S4

C24H18Br2N4O8S4

Ashida, ShiomiTanaka, NaokiIto, YukikoMatsuoka, MitsuruHashimoto, TakayoshiOkano, KentaroMiyazaki, YujiKobayashi, TohruYaita, TsuyoshiMori, Atsunori

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 23 14797-14801

a=13.885(3)Å   b=14.002(3)Å   c=14.446(3)Å

α=86.624(4)°   β=89.650(5)°   γ=87.080(4)°

2-(4,5,6,7-Tetrafluorobenzimidazol-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl- 4,5-dihydro-1H-imidazole-3-oxide-1-oxyl

C14H13F4N4O2

Murata, HidenoriMiyazaki, YujiInaba, AkiraPaduan-Filho, ArmandoBindilatti, ValdirJr, Nei Fernandes OliveiraDelen, ZeynepLahti, Paul M.

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 1 186-194

a=8.6540(4)Å   b=20.9710(9)Å   c=8.8500(4)Å

α=90.00°   β=110.397(2)°   γ=90.00°

C31H29Br4FeN4O2

C31H29Br4FeN4O2

Yuki MasudaMasato KuratsuShuichi SuzukiMasatoshi KozakiDaisuke ShiomiKazunobu SatoTakeji TakuiYuko HosokoshiXiao-Zheng LanYuji MiyazakiAkira InabaKeiji Okada

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 4670-4673

a=13.8094(9)Å   b=15.6034(8)Å   c=15.0910(10)Å

α=90.0000°   β=100.736(4)°   γ=90.0000°

[Rh(3,6-DBSQ-4,5-(MeO)2)(CO)2]

C18H24O6Rh

Mitsumi, MinoruNishitani, TakashiYamasaki, ShotaShimada, NayutaKomatsu, YuukiToriumi, KoshiroKitagawa, YasutakaOkumura, MitsutakaMiyazaki, YujiGórska, NataliaInaba, AkiraKanda, AkinoriHanasaki, Noriaki

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 19 7026-7037

a=6.1724(4)Å   b=29.6965(19)Å   c=21.5390(15)Å

α=90.00°   β=95.188(3)°   γ=90.00°

[Rh(3,6-DBSQ-4,5-(MeO)2)(CO)2]

C18H24O6Rh

Mitsumi, MinoruNishitani, TakashiYamasaki, ShotaShimada, NayutaKomatsu, YuukiToriumi, KoshiroKitagawa, YasutakaOkumura, MitsutakaMiyazaki, YujiGórska, NataliaInaba, AkiraKanda, AkinoriHanasaki, Noriaki

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 19 7026-7037

a=6.0396(8)Å   b=29.968(4)Å   c=21.239(3)Å

α=90.00°   β=97.449(5)°   γ=90.00°

(C40H53GeN2O3W),(C32H12BF24)

(C40H53GeN2O3W),(C32H12BF24)

Inomata, KoyaWatanabe, TakahitoMiyazaki, YoshikazuTobita, Hiromi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 37 11935-11937

a=14.9150(4)Å   b=18.5815(5)Å   c=27.6450(5)Å

α=96.5350(5)°   β=91.7439(8)°   γ=102.0101(6)°

(C44H63GeN2O3SiW),(C32H12BF24)

(C44H63GeN2O3SiW),(C32H12BF24)

Inomata, KoyaWatanabe, TakahitoMiyazaki, YoshikazuTobita, Hiromi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 37 11935-11937

a=16.2451(5)Å   b=22.0047(9)Å   c=25.4722(10)Å

α=64.8116(10)°   β=77.7275(7)°   γ=76.6013(7)°

C63H44Cl3CoN5O2P

C63H44Cl3CoN5O2P

Haruna AdachiHiroyuki SuzukiYoshio MiyazakiYasuhiro IimuraMikio Hoshino

Inorganic Chemistry (2002) 41, 2518-2524

a=24.641(3)Å   b=9.6405(5)Å   c=21.724(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Rh(3,6-DBSQ-4,5-(N,N-DEN))(CO)2]

C20H26N2O4Rh

Mitsumi, MinoruOhtake, ShojiKakuno, YukiKomatsu, YuukiOzawa, YoshikiToriumi, KoshiroYasuda, NobuhiroAzuma, NobuakiMiyazaki, Yuji

Inorganic chemistry (2014) 53, 21 11710-11720

a=6.1926(4)Å   b=16.3109(10)Å   c=21.7617(16)Å

α=110.0354(16)°   β=97.032(2)°   γ=93.212(2)°

[Rh(3,6-DBSQ-4,5-PDO)(CO)2]

C19H24O6Rh

Mitsumi, MinoruOhtake, ShojiKakuno, YukiKomatsu, YuukiOzawa, YoshikiToriumi, KoshiroYasuda, NobuhiroAzuma, NobuakiMiyazaki, Yuji

Inorganic chemistry (2014) 53, 21 11710-11720

a=6.0060(10)Å   b=29.3360(10)Å   c=21.6430(10)Å

α=90°   β=94.592(3)°   γ=90°

(La0.8 Sr0.2) (Ga0.8 Mg0.15 Co0.05) O2.8

Co0.05Ga0.8La0.8Mg0.15O2.8Sr0.2

Yashima, M.Nomura, K.Miyazaki, Y.Kageyama, H.Adachi, K.Chitose, N.

Chemical Physics Letters (2003) 380, 391-396

a=3.9618Å   b=3.9618Å   c=3.9618Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(La0.8 Sr0.2) (Ga0.8 Mg0.15 Co0.05) O2.8

Co0.05Ga0.8La0.8Mg0.15O2.8Sr0.2

Yashima, M.Nomura, K.Kageyama, H.Adachi, K.Chitose, N.Miyazaki, Y.

Chemical Physics Letters (2003) 380, 391-396

a=5.5587Å   b=5.5587Å   c=13.629Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C13H15N4O6

C13H15N4O6

Shiomi, DaisukeKanzaki, YukiOkada, ShoArima, RyosukeMiyazaki, YujiInaba, AkiraTanaka, RikaSato, KazunobuTakui, Takeji

The Journal of Physical Chemistry Letters (2011) 2, 24 3036

a=10.6835(3)Å   b=10.6835(3)Å   c=12.9899(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H15N4O6

C13H15N4O6

Shiomi, DaisukeKanzaki, YukiOkada, ShoArima, RyosukeMiyazaki, YujiInaba, AkiraTanaka, RikaSato, KazunobuTakui, Takeji

The Journal of Physical Chemistry Letters (2011) 2, 24 3036

a=10.6905(4)Å   b=10.6905(4)Å   c=12.9823(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°