Structures by: Mino T.

Total: 116

C25H33NO2

C25H33NO2

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiSaito, AyakoKobaru, ShuichiroUnosawa, AtsushiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (2011) 10, 9 1387-1389

a=7.525(9)Å   b=24.63(3)Å   c=11.729(15)Å

α=90.00°   β=98.548(18)°   γ=90.00°

C19H22N2O2

C19H22N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=16.127(2)Å   b=9.1351(14)Å   c=12.0699(17)Å

α=90.00°   β=102.693(2)°   γ=90.00°

C18H20N2O2

C18H20N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=7.8221(5)Å   b=14.5983(8)Å   c=27.4837(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H24N2O2

C20H24N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=8.8113(15)Å   b=7.6399(13)Å   c=13.258(2)Å

α=90.00°   β=93.732(2)°   γ=90.00°

3c

C20H26N2O2

Yagishita, FumitoshiSakamoto, MasamiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2011) 13, 23 6168-6171

a=15.726(5)Å   b=9.432(3)Å   c=12.590(4)Å

α=90.00°   β=103.660(4)°   γ=90.00°

C11H8O4

C11H8O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=7.1120(9)Å   b=15.443(2)Å   c=8.5355(11)Å

α=90.00°   β=102.864(2)°   γ=90.00°

C12H10O4

C12H10O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=4.6951(8)Å   b=9.7328(16)Å   c=22.307(4)Å

α=90.00°   β=94.848(2)°   γ=90.00°

C13H12O4

C13H12O4

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=8.0748(7)Å   b=9.2016(8)Å   c=15.5271(13)Å

α=90.00°   β=100.0840(10)°   γ=90.00°

C24H20O8

C24H20O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=11.4827(9)Å   b=11.0568(9)Å   c=16.4519(13)Å

α=90.00°   β=106.9240(10)°   γ=90.00°

C26H24O8

C26H24O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=6.5748(7)Å   b=8.8652(10)Å   c=10.7627(12)Å

α=69.1630(10)°   β=82.4060(10)°   γ=82.3500(10)°

C20H24N2O2

C20H24N2O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=9.1324(11)Å   b=12.9705(15)Å   c=15.2515(18)Å

α=90.00°   β=102.850(2)°   γ=90.00°

C24H33N3O2

C24H33N3O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=10.1320(12)Å   b=15.1023(17)Å   c=28.170(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H33N3O2

C24H33N3O2

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=7.1143(18)Å   b=16.557(4)Å   c=18.936(5)Å

α=90.00°   β=96.930(3)°   γ=90.00°

C24H36N2O3

C24H36N2O3

Yagishita, FumitoshiMino, TakashiFujita, TsutomuSakamoto, Masami

Organic letters (2012) 14, 10 2638-2641

a=32.779(8)Å   b=8.926(2)Å   c=15.402(4)Å

α=90.00°   β=94.480(3)°   γ=90.00°

2i

C19H20N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=13.0104(7)Å   b=5.4301(3)Å   c=24.2997(15)Å

α=90°   β=101.772(4)°   γ=90°

3j

C23H20N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=8.887(2)Å   b=9.348(2)Å   c=12.182(3)Å

α=80.025(3)°   β=72.125(3)°   γ=88.273(3)°

2j

C23H20N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=13.613(2)Å   b=5.3251(9)Å   c=26.026(4)Å

α=90°   β=95.958(3)°   γ=90°

5c

C16H22N2O2S

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=8.7745(14)Å   b=9.4352(16)Å   c=20.409(3)Å

α=93.504(2)°   β=97.479(2)°   γ=90.918(2)°

C38H40NP

C38H40NP

Mino, TakashiYamaguchi, DaikiMasuda, ChihiroYouda, JunpeiEbisawa, ToshibumiYoshida, YasushiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 6 1455-1465

a=9.3710(2)Å   b=13.7203(3)Å   c=11.5632(3)Å

α=90°   β=93.1780(10)°   γ=90°

C42H41Cl3NP

C42H41Cl3NP

Mino, TakashiYamaguchi, DaikiMasuda, ChihiroYouda, JunpeiEbisawa, ToshibumiYoshida, YasushiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 6 1455-1465

a=10.14120(10)Å   b=17.5089(2)Å   c=19.7319(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H42NP

C41H42NP

Mino, TakashiNishikawa, KenjiAsano, MoekoShima, YamatoEbisawa, ToshibumiYoshida, YasushiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 31 7509-7519

a=10.5997(3)Å   b=14.5202(4)Å   c=21.0270(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H25N3O4

C22H25N3O4

Sakamoto, MasamiSato, NaotoMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 5 848-850

a=11.32160(10)Å   b=13.26990(10)Å   c=13.7391(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H25N3O4

C22H25N3O4

Sakamoto, MasamiSato, NaotoMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 5 848-850

a=8.0817(10)Å   b=14.5195(18)Å   c=17.141(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(R)-N-(1-t-Butylethyl)-2-chromonecarboxamide

C16H19NO3

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=5.9167(9)Å   b=10.9747(17)Å   c=12.2265(18)Å

α=64.4240(19)°   β=82.5940(19)°   γ=89.9950(19)°

(R)-N-(1-Phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C18H15NO3

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=13.4156(6)Å   b=13.4156(6)Å   c=28.8130(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Anti-HH Photodimer of (R)-N-(1-phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C36H30N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=12.2096(9)Å   b=13.7443(10)Å   c=18.0044(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (R)-N-(1-phenylethyl)-2-chromonecarboxamide

C36H30N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=9.7337(10)Å   b=13.9495(14)Å   c=22.104(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (S)-N-(1-methoxycarbonylethyl)-2-chromonecarboxamide

C28H26N2O10

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=8.021(3)Å   b=15.273(5)Å   c=21.484(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Anti-HH photodimer of (S)-N-(1-methoxycarbonylethyl)-2-chromonecarboxamide

C39H41N3O12

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=12.380(5)Å   b=12.380(5)Å   c=42.393(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C38H40NP

C38H40NP

Mino, TakashiNishikawa, KenjiAsano, MoekoShima, YamatoEbisawa, ToshibumiYoshida, YasushiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 31 7509-7519

a=10.51380(10)Å   b=14.5405(2)Å   c=19.6851(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H40NP

C41H40NP

Mino, TakashiNishikawa, KenjiAsano, MoekoShima, YamatoEbisawa, ToshibumiYoshida, YasushiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 31 7509-7519

a=10.61960(10)Å   b=22.1572(2)Å   c=26.8016(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H14N2O

C16H14N2O

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiAndo, MasaruSasahara, YuichKamataki, NorifumiOhta, MaiMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 23 5418-5422

a=7.3179(6)Å   b=15.6561(13)Å   c=11.4483(10)Å

α=90.00°   β=103.4610(10)°   γ=90.00°

C16H14N2S

C16H14N2S

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiAndo, MasaruSasahara, YuichKamataki, NorifumiOhta, MaiMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 23 5418-5422

a=7.6223(3)Å   b=7.6223(3)Å   c=23.186(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H14N2O2

C16H14N2O2

Sakamoto, MasamiKinbara, AiYagi, TadaoMino, TakashiFujita, TsutomuYamaguchi, Kentaro

Chemical Communications (2000) 13 1201

a=17.024(6)Å   b=29.192(7)Å   c=11.183(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H14N2O2

C16H14N2O2

Sakamoto, MasamiKinbara, AiYagi, TadaoMino, TakashiFujita, TsutomuYamaguchi, Kentaro

Chemical Communications (2000) 13 1201

a=9.903(2)Å   b=10.132(2)Å   c=7.430(1)Å

α=91.75(1)°   β=105.73(2)°   γ=108.74(1)°

C16H17NO2

C16H17NO2

Sakamoto, MasamiUnosawa, AtsushiKobaru, ShuichiroFujita, KazuyukiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 34 3586-3588

a=7.6281(15)Å   b=11.856(2)Å   c=14.408(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2h

C19H20N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=12.8458(5)Å   b=5.3427(2)Å   c=24.6144(10)Å

α=90°   β=101.767(3)°   γ=90°

4g

C18H18N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=34.665(4)Å   b=6.9265(9)Å   c=14.4146(18)Å

α=90°   β=113.1370(10)°   γ=90°

3i

C19H20N2OS

Saito, ReiUemura, NaohiroIshikawa, HirokiMagara, AkinaYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 42 7910-7919

a=12.4130(15)Å   b=17.816(2)Å   c=7.9085(10)Å

α=90°   β=106.841(2)°   γ=90°

Anti-HH photodimer of (R)-N-(1-t-butylethyl)-2-chromonecarboxamide

C32H38N2O6

Yagishita, FumitoshiBaba, NozomiUeda, YukiKatabira, SatoshiKasashima, YoshioMino, TakashiSakamoto, Masami

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 47 9644-9649

a=7.704(18)Å   b=14.23(3)Å   c=26.50(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

N-(2,5-dimethylphenyl)monothiosuccinimide

C12H13NOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaTakashi MinoTomoko OhtakeAyako SaitohMasaki Shigekura

Chemical communications (Cambridge, England) (2003)

a=10.847(3)Å   b=6.580(2)Å   c=8.505(2)Å

α=90.00°   β=105.76(2)°   γ=90.00°

5-(2,5-Dimethyl-phenyl)-3,3-diphenyl-1-thia-5-aza- spiro(3.4)octan-6-one

C29H32NOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaTakashi MinoTomoko OhtakeAyako SaitohMasaki Shigekura

Chemical communications (Cambridge, England) (2003)

a=9.851(3)Å   b=9.336(2)Å   c=27.569(9)Å

α=90.00°   β=107.60(9)°   γ=90.00°

C18H19NO2

C18H19NO2

Sakamoto, MasamiKobaru, ShuichiroMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 8 1002-1003

a=10.937(5)Å   b=13.987(5)Å   c=9.896(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H15NO2

C16H15NO2

Sakamoto, MasamiKobaru, ShuichiroMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 8 1002-1003

a=10.420(2)Å   b=17.208(4)Å   c=7.519(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H21NO2

C23H21NO2

Sakamoto, MasamiKobaru, ShuichiroMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 8 1002-1003

a=14.384(4)Å   b=16.234(5)Å   c=8.049(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H23NO2

C28H23NO2

Sakamoto, MasamiKobaru, ShuichiroMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 8 1002-1003

a=19.753(5)Å   b=22.214(7)Å   c=9.936(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H13NO2

C16H13NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=13.1134(11)Å   b=13.6354(11)Å   c=7.2439(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H17NO2

C22H17NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=17.1516(3)Å   b=11.5890(2)Å   c=8.4053(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H21NO2

C24H21NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=11.729(4)Å   b=8.588(3)Å   c=37.580(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H19NO2

C23H19NO2

Shoko HachiyaYoshio KasashimaFumitoshi YagishitaTakashi MinoHyuma MasucMasami Sakamoto

Chem.Commun. (2013) 49, 4776

a=8.8218(6)Å   b=17.4333(12)Å   c=11.8783(9)Å

α=90.00°   β=100.3140(10)°   γ=90.00°

C16H17NO2

C16H17NO2

Sakamoto, MasamiUnosawa, AtsushiKobaru, ShuichiroFujita, KazuyukiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2007) 34 3586-3588

a=7.6281(15)Å   b=11.856(2)Å   c=14.408(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(S,aR)-1a

C18H19NO4

Sakamoto, MasamiUnosawa, AtsushiKobaru, ShuichiroHasegawa, YasuhiroMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 16 1632-1634

a=11.0267(17)Å   b=6.9804(11)Å   c=11.2114(17)Å

α=90.00°   β=116.392(2)°   γ=90.00°

(S,aR)-1b

C19H21NO4

Sakamoto, MasamiUnosawa, AtsushiKobaru, ShuichiroHasegawa, YasuhiroMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 16 1632-1634

a=7.6654(5)Å   b=12.7990(8)Å   c=9.0881(6)Å

α=90.00°   β=99.4860(10)°   γ=90.00°

(S)-2b

C34H30N2O4

Sakamoto, MasamiUnosawa, AtsushiKobaru, ShuichiroHasegawa, YasuhiroMino, TakashiKasashima, YoshioFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 16 1632-1634

a=10.1974(5)Å   b=12.5011(6)Å   c=21.8192(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H19NOS

C22H19NOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaYoshio KasashimaHiroya KawanishiTakashi Mino

Chemical Communications (2006) 44

a=6.126(3)Å   b=9.050(4)Å   c=32.991(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H21NO3S

C20H21NO3S

Masami SakamotoTsutomu FujitaYoshio KasashimaHiroya KawanishiTakashi Mino

Chemical Communications (2006) 44

a=7.7525(8)Å   b=12.0713(13)Å   c=9.9335(10)Å

α=90.00°   β=97.9140(10)°   γ=90.00°

C22H19NOS

C22H19NOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaYoshio KasashimaHiroya KawanishiTakashi Mino

Chemical Communications (2006) 44

a=9.857(3)Å   b=11.082(3)Å   c=17.126(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H21NOS

C23H21NOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaYoshio KasashimaHiroya KawanishiTakashi Mino

Chemical Communications (2006) 44

a=9.7025(7)Å   b=9.9727(7)Å   c=20.1303(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H18ClNOS

C22H18ClNOS

Masami SakamotoTsutomu FujitaYoshio KasashimaHiroya KawanishiTakashi Mino

Chemical Communications (2006) 44

a=9.6375(5)Å   b=10.0167(5)Å   c=20.0523(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H21NO2S

C24H21NO2S

Sakamoto, MasamiKawanishi, HiroyaMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 18 2132-2133

a=8.7396(9)Å   b=12.0093(13)Å   c=19.410(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H12O4

C18H12O4

Sakamoto, MasamiKanehiro, MasayukiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 17 2379-2380

a=14.8002(10)Å   b=8.2800(6)Å   c=22.2830(19)Å

α=90.00°   β=103.7710(10)°   γ=90.00°

C18H12O4

C18H12O4

Sakamoto, MasamiKanehiro, MasayukiMino, TakashiFujita, Tsutomu

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 17 2379-2380

a=10.5496(13)Å   b=8.5832(10)Å   c=14.7098(18)Å

α=90.00°   β=98.247(2)°   γ=90.00°

C22H16O8

C22H16O8

Sakamoto, MasamiYagishita, FumitoshiKanehiro, MasayukiKasashima, YoshioMino, TakashiFujita, Tsutomu

Organic letters (2010) 12, 20 4435-4437

a=9.1280(11)Å   b=10.3355(12)Å   c=10.6415(13)Å

α=76.6100(10)°   β=68.8140(10)°   γ=82.9290(10)°

C23H21N3O3

C23H21N3O3

Yoshida, YasushiHiroshige, TomohikoOmori, KazukiMino, TakashiSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 11 7362-7371

a=20.7396(4)Å   b=8.9839(2)Å   c=21.9017(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H24O2

C32H24O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=10.9306(18)Å   b=10.9660(18)Å   c=10.9747(18)Å

α=86.834(2)°   β=84.597(2)°   γ=61.446(2)°

C30H20O2

C30H20O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=10.3936(12)Å   b=13.0178(16)Å   c=16.0441(19)Å

α=100.373(2)°   β=92.080(2)°   γ=92.163(2)°

C16H12O

C16H12O

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=10.4878(12)Å   b=10.7169(12)Å   c=10.7804(12)Å

α=90°   β=101.988(2)°   γ=90°

C32H18F6O2

C32H18F6O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=9.0161(9)Å   b=9.3663(10)Å   c=16.0999(16)Å

α=77.8570(10)°   β=85.2310(10)°   γ=69.9910(10)°

C15H9ClO

C15H9ClO

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=3.8640(11)Å   b=10.515(3)Å   c=13.701(4)Å

α=90°   β=92.688(4)°   γ=90°

C30H18F2O2

C30H18F2O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=11.1685(7)Å   b=10.7853(7)Å   c=18.9822(11)Å

α=90°   β=106.1190(10)°   γ=90°

C30H20O2

C30H20O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=9.9579(11)Å   b=17.3275(19)Å   c=12.0829(13)Å

α=90°   β=96.297(2)°   γ=90°

C16H12O2

C16H12O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=41.029(4)Å   b=9.2510(9)Å   c=31.065(3)Å

α=90°   β=126.3240(10)°   γ=90°

C30H18Cl2O2

C30H18Cl2O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=10.6655(18)Å   b=15.265(3)Å   c=15.421(3)Å

α=71.401(2)°   β=76.345(2)°   γ=82.394(2)°

C30H20O2

C30H20O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=9.9961(9)Å   b=10.5492(9)Å   c=10.7931(9)Å

α=89.0690(10)°   β=65.6050(10)°   γ=88.5110(10)°

C15H9FO

C15H9FO

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=3.8335(2)Å   b=10.3188(4)Å   c=26.6901(11)Å

α=90°   β=93.597(2)°   γ=90°

C30H18F2O2

C30H18F2O2

Uemura, NaohiroIshikawa, HirokiTamura, NaokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 4 2256-2262

a=15.535(3)Å   b=7.9072(14)Å   c=17.800(3)Å

α=90°   β=95.106(3)°   γ=90°

C15H13NO3

C15H13NO3

Uemura, NaohiroToyoda, SeiyaIshikawa, HirokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 16 9300-9304

a=12.7547(17)Å   b=11.3387(15)Å   c=16.800(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H13NO3

C15H13NO3

Uemura, NaohiroToyoda, SeiyaIshikawa, HirokiYoshida, YasushiMino, TakashiKasashima, YoshioSakamoto, Masami

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 16 9300-9304

a=6.7516(3)Å   b=11.9488(5)Å   c=15.6306(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(aS,S)-piperidinomethylpyrrolidine

C29H35N2OP

Mino, TakashiSaito, AkioTanaka, YouichiHasegawa, ShintaroSato, YutakaSakamoto, MasamiFujita, Tsutomu

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 5 1937-1940

a=11.145(3)Å   b=22.855(7)Å   c=10.089(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-Bromo-N-(2-diPhPO-6-MeOphenyl)piperidine

C24H25BrNO2P

Mino, TakashiSaito, AkioTanaka, YouichiHasegawa, ShintaroSato, YutakaSakamoto, MasamiFujita, Tsutomu

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 5 1937-1940

a=15.889(5)Å   b=13.899(6)Å   c=10.271(3)Å

α=90.00°   β=99.75(3)°   γ=90.00°

(R)-Chlorpiperidine

C24H25ClNO2P

Mino, TakashiSaito, AkioTanaka, YouichiHasegawa, ShintaroSato, YutakaSakamoto, MasamiFujita, Tsutomu

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 5 1937-1940

a=15.852(5)Å   b=13.838(6)Å   c=10.219(3)Å

α=90.00°   β=99.95(2)°   γ=90.00°

C16H17ClN4Pd

C16H17ClN4Pd

Takashi MinoYoshiaki ShiraeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2191-2194

a=7.940(2)Å   b=15.739(4)Å   c=13.357(3)Å

α=90°   β=105.846(4)°   γ=90°

C30H24NP

C30H24NP

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=9.129(4)Å   b=11.674(4)Å   c=11.962(4)Å

α=68.03(3)°   β=86.95(3)°   γ=87.76(3)°

C27H24NP

C27H24NP

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=11.445(3)Å   b=14.105(4)Å   c=14.798(8)Å

α=90.00°   β=113.59(8)°   γ=90.00°

C27H21FNP

C27H21FNP

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=9.550(2)Å   b=10.913(6)Å   c=11.511(5)Å

α=108.01(4)°   β=92.35(3)°   γ=96.46(3)°

C27H24NOP

C27H24NOP

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=32.489(13)Å   b=8.345(5)Å   c=21.857(8)Å

α=90.00°   β=132.24(3)°   γ=90.00°

C14H26N4

C14H26N4

Takashi MinoYoshiaki ShiraeYousuke SasaiMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 6834-6839

a=4.8595(9)Å   b=6.1554(10)Å   c=12.589(2)Å

α=83.486(3)°   β=88.860(4)°   γ=74.263(3)°

C37H38ClN2PPd

C37H38ClN2PPd

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=38.3957(12)Å   b=9.6498(3)Å   c=9.6342(3)Å

α=90.00°   β=101.35°   γ=90.00°

C39H40ClN2O2PPd

C39H40ClN2O2PPd

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=39.149(8)Å   b=9.736(2)Å   c=9.566(2)Å

α=90°   β=96.414(5)°   γ=90°

C40H38ClN2PPd

C40H38ClN2PPd

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=10.4700(13)Å   b=15.561(2)Å   c=22.835(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H35ClF3N2PPd

C37H35ClF3N2PPd

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=9.2400(10)Å   b=14.715(2)Å   c=27.222(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H26Cl8NPPd

C29H26Cl8NPPd

Takashi MinoYouichi TanakaYoutaro HattoriToshihiro YabusakiHiroaki SaotomeMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7346-7353

a=8.652(3)Å   b=10.517(3)Å   c=18.683(6)Å

α=92.460(4)°   β=97.8730(4)°   γ=106.201(4)°

C18H18N4

C18H18N4

Takashi MinoYoshiaki ShiraeTakeshi SaitoMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 9499-9502

a=12.9030(4)Å   b=10.4680(3)Å   c=11.7384(4)Å

α=90.00°   β=112.6840(10)°   γ=90.00°

C25H25NO3

C25H25NO3

Masami SakamotoTakuya IwamotoNaoyuki NonoMasaru AndoWataru AraiTakashi MinoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 942-946

a=12.774(3)Å   b=21.130(5)Å   c=7.766(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H25NO3

C25H25NO3

Masami SakamotoTakuya IwamotoNaoyuki NonoMasaru AndoWataru AraiTakashi MinoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 942-946

a=20.336(4)Å   b=11.966(2)Å   c=8.443(2)Å

α=90.00°   β=98.32(2)°   γ=90.00°

C22H27NO2

C22H27NO2

Masami SakamotoTakuya IwamotoNaoyuki NonoMasaru AndoWataru AraiTakashi MinoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 942-946

a=9.031(3)Å   b=10.123(3)Å   c=21.928(6)Å

α=90.00°   β=95.28(3)°   γ=90.00°

C12H16N2O3

C12H16N2O3

Masami SakamotoTakeru SanoShohei FujitaMasaru AndoKentaro YamaguchiTakashi MinoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 1447-1450

a=7.320(4)Å   b=9.327(5)Å   c=10.009(5)Å

α=95.736(7)°   β=107.392(6)°   γ=94.547(7)°

C13H18N2O3

C13H18N2O3

Masami SakamotoTakeru SanoShohei FujitaMasaru AndoKentaro YamaguchiTakashi MinoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2003) 68, 1447-1450

a=10.184(1)Å   b=11.459(1)Å   c=11.709(1)Å

α=90°   β=93.629(9)°   γ=90°

C27H34NO2PSi

C27H34NO2PSi

Youichi TanakaTakashi MinoKoji AkitaMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2004) 69, 6679-6687

a=15.651(4)Å   b=6.518(2)Å   c=12.890(4)Å

α=90.00°   β=96.18(2)°   γ=90.00°

C24H26NO2P

C24H26NO2P

Youichi TanakaTakashi MinoKoji AkitaMasami SakamotoTsutomu Fujita

Journal of Organic Chemistry (2004) 69, 6679-6687

a=11.274(7)Å   b=16.489(8)Å   c=11.217(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°