Structures by: Mi A. Q.

Total: 8

C10H12O4S

C10H12O4S

Tang, ZhuoCun, Lin-FengCui, XinMi, Ai-QiaoJiang, Yao-ZhongGong, Liu-Zhu

Organic letters (2006) 8, 7 1263-1266

a=7.553(1)Å   b=10.746(2)Å   c=13.435(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H16O4

C14H16O4

Tang, ZhuoCun, Lin-FengCui, XinMi, Ai-QiaoJiang, Yao-ZhongGong, Liu-Zhu

Organic letters (2006) 8, 7 1263-1266

a=5.814(1)Å   b=13.696(2)Å   c=16.114(2)Å

α=90.00°   β=95.25(1)°   γ=90.00°

C24H20N2O9

C24H20N2O9

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=10.471(2)Å   b=9.614(2)Å   c=22.286(5)Å

α=90.00°   β=96.47(2)°   γ=90.00°

C27H25NO7

C27H25NO7

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=21.029(5)Å   b=13.441(3)Å   c=8.726(2)Å

α=90.00°   β=94.38(2)°   γ=90.00°

C27H25NO7

C27H25NO7

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=14.663(3)Å   b=10.387(1)Å   c=16.994(3)Å

α=90.00°   β=110.84(1)°   γ=90.00°

C12H13NO2

C12H13NO2

Dong, LinXu, Yan-JunCun, Lin-FengCui, XinMi, Ai-QiaoJiang, Yao-ZhongGong, Liu-Zhu

Organic letters (2005) 7, 19 4285-4288

a=6.1206(5)Å   b=12.592(1)Å   c=14.007(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H28N2O7

C30H28N2O7

Lu, Chong-DaoLiu, HuiChen, Zhi-YongHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2005) 7, 1 83-86

a=9.0580(15)Å   b=10.3496(18)Å   c=14.987(3)Å

α=74.357(3)°   β=78.955(3)°   γ=86.161(3)°

C23H20N2O8

C23H20N2O8

Lu, Chong-DaoLiu, HuiChen, Zhi-YongHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2005) 7, 1 83-86

a=8.245(2)Å   b=9.070(2)Å   c=15.501(4)Å

α=93.34(2)°   β=91.41(2)°   γ=110.26(2)°