Structures by: Matsumoto A.

Total: 152

C42H59F3O10

C42H59F3O10

Inahashi, YukiIwatsuki, MasatoIshiyama, AkiMatsumoto, AtsukoHirose, TomoyasuOshita, JunSunazuka, ToshiakiPanbangred, WatanalaiTakahashi, YokoKaiser, MarcelOtoguro, KazuhikoO̅mura, Satoshi

Organic letters (2015) 17, 4 864-867

a=13.4566(3)Å   b=8.18811(15)Å   c=19.1862(4)Å

α=90.0000°   β=100.6290(7)°   γ=90.0000°

C20H16Br2O4

C20H16Br2O4

Matsumoto, AkikazuNakazawa, Hideyuki

Macromolecules (2004) 37, 23 8538

a=5.811(2)Å   b=4.857(1)Å   c=32.313(9)Å

α=90°   β=90.49(2)°   γ=90°

C20H16Br2O4

C20H16Br2O4

Matsumoto, AkikazuNakazawa, Hideyuki

Macromolecules (2004) 37, 23 8538

a=5.837(2)Å   b=4.856(1)Å   c=32.742(9)Å

α=90°   β=91.05(2)°   γ=90°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.233(12)Å   b=5.6940(19)Å   c=9.603(3)Å

α=90.00°   β=99.248(17)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=36.60(4)Å   b=5.488(3)Å   c=10.054(13)Å

α=90.00°   β=101.03(6)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=34.738(5)Å   b=5.7074(5)Å   c=9.4062(12)Å

α=90.00°   β=98.357(6)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=34.714(4)Å   b=5.7047(5)Å   c=9.4233(9)Å

α=90.00°   β=98.352(5)°   γ=90.00°

C24H26O6

C24H26O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=39.539(6)Å   b=5.7087(10)Å   c=9.6807(17)Å

α=90.00°   β=90.464(6)°   γ=90.00°

C24H26O6

C24H26O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=40.046(19)Å   b=5.616(3)Å   c=9.632(5)Å

α=90.00°   β=91.05(4)°   γ=90.00°

C24H26O6

C24H26O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=38.96(2)Å   b=5.714(3)Å   c=9.351(5)Å

α=90.00°   β=90.27(2)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.40(3)Å   b=5.677(4)Å   c=9.614(8)Å

α=90.00°   β=99.59(4)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.66(3)Å   b=5.712(3)Å   c=9.662(7)Å

α=90.00°   β=99.00(3)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.330(15)Å   b=5.687(2)Å   c=9.574(3)Å

α=90.00°   β=99.224(19)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.223(10)Å   b=5.6846(12)Å   c=9.500(3)Å

α=90.00°   β=98.793(9)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.289(12)Å   b=5.6995(19)Å   c=9.516(4)Å

α=90.00°   β=98.96(3)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.066(16)Å   b=5.687(2)Å   c=9.466(3)Å

α=90.00°   β=98.89(3)°   γ=90.00°

Li2 (Cr Cl4)

Cl4CrLi2

Kanno, R.Takeda, Y.Matsumoto, A.Yamamoto, O.Suyama, R.Kume, S.

Journal of Solid State Chemistry (1988) 75, 41-51

a=7.446Å   b=10.162Å   c=10.172Å

α=90°   β=90°   γ=132.11°

Na7.45 (Al7.76 Si40.24 O96) (H2 O)32

Al7.76H64Na7.45O128Si40.24

Kato, M.Itabashi, K.Matsumoto, A.Tsutsumi, K.

J. Phys. Chem. B (2003) 107, 1788-1797

a=18.112Å   b=20.475Å   c=7.523Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5.33 (Al5.55 Si42.45 O96) (H2 O)32

Al5.55H64Na5.33O128Si42.45

Kato, M.Itabashi, K.Tsutsumi, K.Matsumoto, A.

J. Phys. Chem. B (2003) 107, 1788-1797

a=18.108Å   b=20.428Å   c=7.504Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4.67 (Al4.96 Si43.04 O96) (H2 O)32

Al4.96H64Na4.67O128Si43.04

Kato, M.Itabashi, K.Matsumoto, A.Tsutsumi, K.

J. Phys. Chem. B (2003) 107, 1788-1797

a=18.108Å   b=20.428Å   c=7.504Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(P)-(+)-2-Aza(6)helicene

C25H15N

Matsumoto, ArimasaYonemitsu, KentoOzaki, HanaeMíšek, JiříStarý, IvoStará, Irena GSoai, Kenso

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 6 1321-1324

a=7.25647(18)Å   b=13.0278(4)Å   c=17.2343(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

(M)-(-)-1-Aza(6)helicene

C25H15N

Matsumoto, ArimasaYonemitsu, KentoOzaki, HanaeMíšek, JiříStarý, IvoStará, Irena GSoai, Kenso

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 6 1321-1324

a=7.29278(13)Å   b=12.9794(2)Å   c=17.3679(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C54H44N6O2

C54H44N6O2

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=10.7273(18)Å   b=11.8900(18)Å   c=17.402(3)Å

α=77.787(5)°   β=87.943(6)°   γ=73.552(4)°

C47H48CdCl2N6O11

C47H48CdCl2N6O11

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=11.0758(14)Å   b=13.7776(16)Å   c=14.882(2)Å

α=87.257(3)°   β=89.363(3)°   γ=75.001(3)°

C47H49Cl3N6O16Zn2

C47H49Cl3N6O16Zn2

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=11.91350(10)Å   b=12.44190(10)Å   c=17.5021(2)Å

α=78.577(3)°   β=79.314(3)°   γ=78.273(4)°

C50H55Cd2Cl3N8O17

C50H55Cd2Cl3N8O17

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=22.6992(5)Å   b=11.29840(10)Å   c=23.9600(5)Å

α=90.0000°   β=114.7039(9)°   γ=90.0000°

C99H99Cl10N13O28Zn4

C99H99Cl10N13O28Zn4

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=23.6390(13)Å   b=15.9622(9)Å   c=30.6105(18)Å

α=90.0000°   β=112.100(2)°   γ=90.0000°

C54H46CdCl2N6O11

C54H46CdCl2N6O11

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=15.4421(8)Å   b=15.5215(8)Å   c=20.5748(10)Å

α=90.0000°   β=92.922(3)°   γ=90.0000°

C62H60Cd2Cl4N10O20

C62H60Cd2Cl4N10O20

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=12.3738(8)Å   b=17.9552(14)Å   c=18.3514(13)Å

α=103.789(3)°   β=90.8890(10)°   γ=108.016(3)°

C126H121Cl6N19O31Zn4

C126H121Cl6N19O31Zn4

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=23.1074(4)Å   b=28.4612(6)Å   c=19.2564(4)Å

α=90.0000°   β=91.4750(11)°   γ=90.0000°

C50H53Cl3N6O19Zn2

C50H53Cl3N6O19Zn2

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=13.244(3)Å   b=14.742(3)Å   c=17.352(3)Å

α=91.076(3)°   β=96.137(2)°   γ=105.435(3)°

C67H74Br2Cd2Cl2N6O24

C67H74Br2Cd2Cl2N6O24

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=13.614(3)Å   b=16.137(3)Å   c=20.661(4)Å

α=72.534(5)°   β=85.863(6)°   γ=76.622(6)°

C14H12BrF3O2

C14H12BrF3O2

Murata, RyuichiMatsumoto, AkiraAsano, KeisukeMatsubara, Seijiro

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 82 12335-12338

a=6.382(5)Å   b=14.0024(10)Å   c=15.777(10)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C14H14BrF3O3

C14H14BrF3O3

Murata, RyuichiMatsumoto, AkiraAsano, KeisukeMatsubara, Seijiro

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 82 12335-12338

a=8.1811(5)Å   b=17.8856(12)Å   c=21.2028(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

2-(3,3-dimethylbut-1-yn-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde

C11H12N2O

Kaimori, YoshiyasuHiyoshi, YuiKawasaki, TsuneomiMatsumoto, ArimasaSoai, Kenso

Chemical Communications (2019)

a=5.6977(6)Å   b=5.6969(6)Å   c=32.062(3)Å

α=90°   β=91.5574(10)°   γ=90°

C7H14NO2

C7H14NO2

Matsumoto, AkikazuMiyata, MikijiOdani, ToruSada, Kazuki

Chemical Communications (2001) 19, 2004-2005

a=5.5246(8)Å   b=7.433(1)Å   c=10.865(2)Å

α=98.88(1)°   β=100.86(1)°   γ=104.38(1)°

C14H28N2O4

C14H28N2O4

Matsumoto, AkikazuMiyata, MikijiOdani, ToruSada, Kazuki

Chemical Communications (2001) 19, 2004-2005

a=5.7715(4)Å   b=20.005(1)Å   c=14.749(1)Å

α=90°   β=96.510(4)°   γ=90°

C96H60,O

C96H60,O

Mei, PeifengMatsumoto, AkinobuHayashi, HironobuSuzuki, MitsuharuAratani, NaokiYamada, Hiroko

RSC Advances (2018) 8, 37 20872

a=11.962(6)Å   b=32.625(16)Å   c=15.124(8)Å

α=90°   β=93.619(8)°   γ=90°

C96H60,C60,4(C6H5Cl)

C96H60,C60,4(C6H5Cl)

Mei, PeifengMatsumoto, AkinobuHayashi, HironobuSuzuki, MitsuharuAratani, NaokiYamada, Hiroko

RSC Advances (2018) 8, 37 20872

a=11.110(5)Å   b=14.775(6)Å   c=17.361(7)Å

α=94.214(7)°   β=94.286(7)°   γ=101.721(7)°

C19H12Br3NO

C19H12Br3NO

Wada, YuukiMatsumoto, AkiraAsano, KeisukeMatsubara, Seijiro

RSC Advances (2019) 9, 54 31654

a=12.3302(14)Å   b=7.9001(9)Å   c=18.630(2)Å

α=90.0000°   β=96.052(7)°   γ=90.0000°

C92H74O4,4(C7H8)

C92H74O4,4(C7H8)

Akinobu MatsumotoMitsuharu SuzukiDaiki KuzuharaJunpei YuasaTsuyoshi KawaiNaoki Aratani

Chem.Commun. (2014) 50, 10956

a=12.656(2)Å   b=12.875(2)Å   c=16.048(3)Å

α=72.271(3)°   β=84.227(3)°   γ=63.603(3)°

C144H122O8

C144H122O8

Akinobu MatsumotoMitsuharu SuzukiDaiki KuzuharaJunpei YuasaTsuyoshi KawaiNaoki Aratani

Chem.Commun. (2014) 50, 10956

a=22.3697(12)Å   b=23.8656(14)Å   c=59.021(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H54B4O8

C40H54B4O8

Akinobu MatsumotoMitsuharu SuzukiDaiki KuzuharaJunpei YuasaTsuyoshi KawaiNaoki Aratani

Chem.Commun. (2014) 50, 10956

a=12.2939(4)Å   b=10.7476(4)Å   c=15.7067(5)Å

α=90.00°   β=109.6730(10)°   γ=90.00°

C92H74O4

C92H74O4

Akinobu MatsumotoMitsuharu SuzukiDaiki KuzuharaJunpei YuasaTsuyoshi KawaiNaoki Aratani

Chem.Commun. (2014) 50, 10956

a=42.2144(8)Å   b=8.82075(16)Å   c=23.4233(5)Å

α=90.0000°   β=117.2734(7)°   γ=90.0000°

1-(Naphthalen-2-yl)-2-((2R,4R)-2-pentyl-1,3-dioxan-4-yl)ethanone

C21H26O3

Akira MatsumotoKeisuke AsanoSeijiro Matsubara

Chem.Commun. (2015) 51, 11693

a=5.7682(2)Å   b=7.7444(3)Å   c=39.9505(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Dibenzyl (Z,Z)-muconate

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=10.332(4)Å   b=5.682(2)Å   c=14.791(7)Å

α=90.00°   β=105.86(4)°   γ=90.00°

Dibenzyl (E,E)-muconate

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=9.167(3)Å   b=5.7038(11)Å   c=17.002(5)Å

α=90.00°   β=104.803(4)°   γ=90.00°

Dibenzyl (Z,Z)-muconate (64.7%) + dibenzyl (E,E)-muconate (35.3%)

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=10.328(6)Å   b=5.765(4)Å   c=15.005(9)Å

α=90.00°   β=106.00(3)°   γ=90.00°

(10bR,11S)-10b-methyl-11-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-10b,11-dihydro-6H-isoindolo[2,1-a]indol-6-one

C22H24BNO3

Mikata, YujiKaneda, MinoriKonno, HideoMatsumoto, ArimasaSato, Shin-IchiroKawamura, MasayaIwatsuki, Satoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 12 3840-3852

a=9.9629(2)Å   b=10.4616(2)Å   c=18.5419(3)Å

α=90°   β=90.9230(10)°   γ=90°

Dibenzyl (Z,Z)-muconate

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=10.332(4)Å   b=5.682(2)Å   c=14.791(7)Å

α=90.00°   β=105.86(4)°   γ=90.00°

Dibenzyl (Z,Z)-muconate (64.7%) + dibenzyl (E,E)-muconate (35.3%)

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=10.328(6)Å   b=5.765(4)Å   c=15.005(9)Å

α=90.00°   β=106.00(3)°   γ=90.00°

Dibenzyl (E,E)-muconate

C20H18O4

Furukawa, DaisukeKobatake, SeiyaMatsumoto, Akikazu

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 1 55-57

a=9.167(3)Å   b=5.7038(11)Å   c=17.002(5)Å

α=90.00°   β=104.803(4)°   γ=90.00°

C5H7N7O6

C5H7N7O6

Hiroko MinekiTaichi HanasakiArimasa MatsumotoTsuneomi KawasakiKenso Soai

Chem.Commun. (2012) 48, 10538

a=4.87323(9)Å   b=9.93425(18)Å   c=19.6468(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C13H18N2O

C13H18N2O

Matsuyama, HaruoItoh, NobuhiroMatsumoto, AoiOhira, NahokoHara, KenjiYoshida, MasatoIyoda, Masahiko

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (2001) 22 2924

a=6.794(5)Å   b=8.125(6)Å   c=11.675(4)Å

α=90°   β=103.60(4)°   γ=90°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.436(13)Å   b=5.7178(18)Å   c=9.566(3)Å

α=90.00°   β=99.033(17)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.254(14)Å   b=5.714(2)Å   c=9.551(3)Å

α=90.00°   β=98.736(15)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=35.339(16)Å   b=5.699(2)Å   c=9.517(5)Å

α=90.00°   β=98.90(2)°   γ=90.00°

C22H22O6

C22H22O6

Furukawa, DaisukeMatsumoto, Akikazu

Macromolecules (2007) 40, 17 6048

a=34.68(10)Å   b=5.714(10)Å   c=9.43(2)Å

α=90.00°   β=98.21(8)°   γ=90.00°

C33H32O4,C4H10O2

C33H32O4,C4H10O2

Nishikawa, K.Matsumoto, A.Tsukada, H.Shiro, M.Toda, F.

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 3 351-353

a=9.447(1)Å   b=10.037(2)Å   c=17.040(2)Å

α=90°   β=100.21(1)°   γ=90°

AM-161206

C23H20BrNO3S2

Soeta, TakahiroMatsumoto, AkihiroSakata, YokoUkaji, Yutaka

The Journal of organic chemistry (2017)

a=15.1665(15)Å   b=20.999(2)Å   c=6.8761(7)Å

α=90°   β=93.678(2)°   γ=90°

C66H60

C66H60

M. Jalilur RahmanJun YamakawaAoi MatsumotoHideo EnozawaTohru NishinagaKenji KamadaMasahiko Iyoda

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 5542-5548

a=17.9043(18)Å   b=17.9043(18)Å   c=28.214(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C20H18O4

C20H18O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=9.152(22)Å   b=5.706(6)Å   c=16.959(24)Å

α=90.000(0)°   β=104.683(60)°   γ=90.000(0)°

C20H18O4

C20H18O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.766(2)Å   b=8.861(10)Å   c=32.978(18)Å

α=90.000(0)°   β=90.000(0)°   γ=90.000(0)°

C20H18O4

C20H18O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=8.571(5)Å   b=10.465(5)Å   c=9.368(4)Å

α=90.000(0)°   β=97.075(20)°   γ=90.000(0)°

C10H12Br2O4

C10H12Br2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=8.3045(9)Å   b=5.5002(7)Å   c=13.840(2)Å

α=90°   β=95.622(8)°   γ=90°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=6.015(4)Å   b=8.415(5)Å   c=18.080(5)Å

α=90°   β=90.99(5)°   γ=90°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=9.373(2)Å   b=10.665(2)Å   c=9.906(2)Å

α=90°   β=112.54(2)°   γ=90°

C20H16Br2O4

C20H16Br2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=23.593(3)Å   b=5.6741(8)Å   c=16.123(2)Å

α=90°   β=114.220(3)°   γ=90°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=8.458(2)Å   b=13.544(3)Å   c=4.0436(5)Å

α=93.971(7)°   β=101.29(1)°   γ=78.737(8)°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.6290(57)Å   b=5.1220(58)Å   c=32.0820(248)Å

α=90.000(0)°   β=93.712(1)°   γ=90.000(0)°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.6457(2)Å   b=5.0639(3)Å   c=31.685(2)Å

α=90°   β=92.746(4)°   γ=90°

C20H16Cl2O4

C20H16Cl2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.6796(3)Å   b=4.8631(1)Å   c=32.097(1)Å

α=90°   β=90.185(2)°   γ=90°

C20H16F2O4

C20H16F2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=11.459(5)Å   b=4.112(6)Å   c=18.704(5)Å

α=90°   β=96.45(3)°   γ=90°

C20H16Br2O4

C20H16Br2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.6830(126)Å   b=5.2060(122)Å   c=32.2560(726)Å

α=90.000(0)°   β=92.950(1)°   γ=90.000(0)°

C20H16Br2O4

C20H16Br2O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=8.049(1)Å   b=5.6585(6)Å   c=21.477(3)Å

α=90°   β=96.970(3)°   γ=90°

C22H22O4

C22H22O4

Akikazu MatsumotoToshihiro TanakaTakashi TsubouchiKohji TashiroSeishi SaragaiShinsuke Nakamoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 8891-8902

a=5.4658(5)Å   b=7.6205(4)Å   c=11.7151(7)Å

α=103.828(6)°   β=91.990(3)°   γ=101.947(4)°

C22H22O6

C22H22O6

Toshihiro TanakaAkikazu Matsumoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 9676-9677

a=6.6919(1)Å   b=10.784(1)Å   c=14.0070(8)Å

α=107.237(5)°   β=99.272(3)°   γ=93.847(4)°

C22H22O6

C22H22O6

Toshihiro TanakaAkikazu Matsumoto

Journal of the American Chemical Society (2002) 124, 9676-9677

a=35.117(4)Å   b=5.7980(6)Å   c=9.436(1)Å

α=90°   β=99.321(2)°   γ=90°

C20H28N2O4

C20H28N2O4

Nagahama, SadamuMatsumoto, Akikazu

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 49 12176-12181

a=5.6799(5)Å   b=16.997(2)Å   c=4.9876(5)Å

α=90.030(2)°   β=96.110(3)°   γ=93.385(3)°

C16H23NO2

C16H23NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=12.435(2)Å   b=6.1477(7)Å   c=21.507(2)Å

α=90°   β=97.73(2)°   γ=90°

C17H19NO2

C17H19NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=54.642(3)Å   b=4.9909(1)Å   c=11.0533(1)Å

α=90°   β=99.442(2)°   γ=90°

C13H17NO2

C13H17NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=47.32(1)Å   b=4.9123(8)Å   c=10.9439(7)Å

α=90°   β=91.24(1)°   γ=90°

C18H25NO2

C18H25NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=63.167(10)Å   b=4.9276(9)Å   c=10.688(1)Å

α=90°   β=90.317(4)°   γ=90°

C20H29NO2

C20H29NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=10.8715(4)Å   b=4.8081(2)Å   c=34.691(2)Å

α=90°   β=91.415(4)°   γ=90°

C26H41NO2

C26H41NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=10.9392(6)Å   b=4.8173(2)Å   c=46.006(2)Å

α=90°   β=89.678(2)°   γ=90°

C31H51NO2

C31H51NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=10.905(3)Å   b=4.837(2)Å   c=54.96(2)Å

α=90°   β=91.938(8)°   γ=90°

C14H19NO2

C14H19NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=5.5705(4)Å   b=11.978(1)Å   c=21.431(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H31NO2

C21H31NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=10.8779(8)Å   b=4.7946(5)Å   c=36.692(4)Å

α=90°   β=94.818(6)°   γ=90°

C17H23NO2

C17H23NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=11.0534(1)Å   b=4.8418(5)Å   c=15.1842(1)Å

α=90°   β=107.566(4)°   γ=90°

C16H21NO2

C16H21NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=11.899(2)Å   b=6.0741(4)Å   c=21.172(2)Å

α=90°   β=102.289(6)°   γ=90°

C16H19NO2

C16H19NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=52.203(4)Å   b=4.8399(3)Å   c=11.1600(9)Å

α=90°   β=100.787(4)°   γ=90°

C17H17NO2

C17H17NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=52.367(4)Å   b=4.7443(3)Å   c=11.5947(4)Å

α=90°   β=93.372(3)°   γ=90°

C20H19NO2

C20H19NO2

Kazuki SadaKatsunari InoueTomoyuki TanakaAkira TanakaAttila EpergyesSadamu NagahamaAkikazu MatsumotoMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 1764-1771

a=11.8255(5)Å   b=24.000(1)Å   c=5.9437(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H12NO2

C10H12NO2

Akikazu MatsumotoToru OdaniMasaaki ChikadaKazuki SadaMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 11122-11129

a=10.98(1)Å   b=4.862(2)Å   c=17.72(1)Å

α=90°   β=97.93(9)°   γ=90°

C10H11ClNO2

C10H11ClNO2

Akikazu MatsumotoToru OdaniMasaaki ChikadaKazuki SadaMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 11122-11129

a=11.033(2)Å   b=4.9360(8)Å   c=18.011(4)Å

α=90°   β=95.055(5)°   γ=90°

C11H14NO3

C11H14NO3

Akikazu MatsumotoToru OdaniMasaaki ChikadaKazuki SadaMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 11122-11129

a=8.5940(6)Å   b=11.638(1)Å   c=11.158(1)Å

α=90°   β=110.433(2)°   γ=90°

C11H14NO3

C11H14NO3

Akikazu MatsumotoToru OdaniMasaaki ChikadaKazuki SadaMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 11122-11129

a=9.366(3)Å   b=10.858(4)Å   c=5.599(3)Å

α=98.043(7)°   β=98.117(6)°   γ=97.42(2)°

C24H28N2O6

C24H28N2O6

Akikazu MatsumotoToru OdaniMasaaki ChikadaKazuki SadaMikiji Miyata

Journal of the American Chemical Society (1999) 121, 11122-11129

a=21.598(6)Å   b=6.139(2)Å   c=21.58(2)Å

α=90°   β=112.02(5)°   γ=90°

C20H28N2O4

C20H28N2O4

Nagahama, SadamuMatsumoto, Akikazu

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 49 12176-12181

a=5.6799(5)Å   b=16.997(2)Å   c=4.9876(5)Å

α=90.030(2)°   β=96.110(3)°   γ=93.385(3)°

C12H13NO

C12H13NO

Mori, YutakaChiba, TsuyoshiOdani, ToruMatsumoto, Akikazu

Crystal Growth & Design (2007) 7, 7 1356

a=11.431(6)Å   b=8.625(4)Å   c=11.571(7)Å

α=90.00°   β=116.38(4)°   γ=90.00°