Structures by: Matsubara Y.

Total: 88

C38H36N2O5

C38H36N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.204(1)Å   b=10.835(1)Å   c=27.774(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H44N2O5

C42H44N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.468(1)Å   b=10.849(1)Å   c=29.562(3)Å

α=90.00°   β=95.784(2)°   γ=90.00°

C25H31N3O5

C25H31N3O5

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=10.6304(8)Å   b=10.1180(8)Å   c=22.5404(17)Å

α=90.00°   β=92.4800(10)°   γ=90.00°

C26H33N3O5

C26H33N3O5

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=23.871(2)Å   b=10.0306(9)Å   c=10.6407(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25.25H32N3O5.25

C25.25H32N3O5.25

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=10.5997(7)Å   b=10.0573(7)Å   c=23.8770(17)Å

α=90.00°   β=97.5940(10)°   γ=90.00°

C60H60N2O9

C60H60N2O9

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 17 3457-3460

a=5.7753(5)Å   b=14.7522(14)Å   c=16.0657(15)Å

α=116.5280(10)°   β=91.539(2)°   γ=94.751(2)°

C38H37ClNO4

C38H37ClNO4

Imai, YoshitaneKido, ShingoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 24 5047-5050

a=9.3019(6)Å   b=11.4319(7)Å   c=15.3935(10)Å

α=87.3230(10)°   β=85.2890(10)°   γ=69.6400(10)°

C37H35ClNO4

C37H35ClNO4

Imai, YoshitaneKido, ShingoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 24 5047-5050

a=9.2804(8)Å   b=10.1749(9)Å   c=17.6738(16)Å

α=80.247(2)°   β=77.003(2)°   γ=64.981(2)°

C23H21NO2

C23H21NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=9.319(3)Å   b=6.1500(17)Å   c=15.347(4)Å

α=90.00°   β=90.088(5)°   γ=90.00°

C23H27NO2

C23H27NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=10.9057(9)Å   b=6.1084(5)Å   c=14.6448(12)Å

α=90.00°   β=102.4310(10)°   γ=90.00°

C26H27NO2

C26H27NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=18.2494(14)Å   b=6.5375(5)Å   c=17.7953(13)Å

α=90.00°   β=99.5320(10)°   γ=90.00°

C30H29N2O2.5

C30H29N2O2.5

Imai, YoshitaneKawano, KentaNakano, YokoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

New Journal of Chemistry (2008) 32, 7 1110

a=16.2996(18)Å   b=24.900(3)Å   c=5.7470(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H20O4

C21H20O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=22.0528(18)Å   b=6.3612(5)Å   c=24.693(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H14F6O4

C21H14F6O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=6.6512(5)Å   b=23.5120(17)Å   c=12.0859(9)Å

α=90.00°   β=95.6020(10)°   γ=90.00°

C19H16O4

C19H16O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=22.4272(17)Å   b=6.1401(5)Å   c=11.1047(9)Å

α=90.00°   β=103.3840(10)°   γ=90.00°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C40H42N2O6

C40H42N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.374(3)Å   b=13.900(3)Å   c=13.903(3)Å

α=111.011(4)°   β=99.866(4)°   γ=113.279(4)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

C21H14O2S

C21H14O2S

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiNagasaki, KeikoHarada, TakunoriSato, TomohiroTajima, NobuoSasaki, YohKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 7 1223

a=8.0141(17)Å   b=5.8339(12)Å   c=16.979(4)Å

α=90.00°   β=97.228(3)°   γ=90.00°

C21H14O2S

C21H14O2S

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiNagasaki, KeikoHarada, TakunoriSato, TomohiroTajima, NobuoSasaki, YohKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 7 1223

a=22.763(3)Å   b=4.9872(5)Å   c=13.6097(15)Å

α=90.00°   β=95.969(2)°   γ=90.00°

C20H8BrN4O

C20H8BrN4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.349(4)Å   b=7.3596(11)Å   c=8.8067(13)Å

α=90.00°   β=101.072(2)°   γ=90.00°

C21H11N4O

C21H11N4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.469(3)Å   b=7.2740(8)Å   c=8.7625(10)Å

α=90.00°   β=100.479(2)°   γ=90.00°

C36H34NO6P

C36H34NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.6165(4)Å   b=14.8416(7)Å   c=24.3940(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36NO6P

C37H36NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.7098(6)Å   b=14.6885(11)Å   c=24.5732(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36NO6P

C37H36NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.6388(8)Å   b=14.7982(14)Å   c=24.537(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H31NO4

C30H31NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=28.581(2)Å   b=6.1600(5)Å   c=14.2146(11)Å

α=90.00°   β=97.4410(10)°   γ=90.00°

C31H33NO4

C31H33NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=13.9729(15)Å   b=6.1709(7)Å   c=29.952(3)Å

α=90.00°   β=94.452(2)°   γ=90.00°

C32H35NO4

C32H35NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=16.4950(13)Å   b=6.2388(5)Å   c=26.400(2)Å

α=90.00°   β=104.2010(10)°   γ=90.00°

C32H38N2O3

C32H38N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=12.2472(13)Å   b=5.6733(6)Å   c=20.771(2)Å

α=90.00°   β=105.388(2)°   γ=90.00°

C28H30N2O3

C28H30N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=5.9129(7)Å   b=13.4826(16)Å   c=15.6657(18)Å

α=72.973(2)°   β=79.228(2)°   γ=83.562(2)°

C29H32N2O3

C29H32N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.231(3)Å   b=5.5605(5)Å   c=12.3394(11)Å

α=90.00°   β=92.661(2)°   γ=90.00°

C30H34N2O3

C30H34N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.599(6)Å   b=5.6822(9)Å   c=12.545(2)Å

α=90.00°   β=90.891(3)°   γ=90.00°

C31H29N2O3

C31H29N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.751(8)Å   b=5.6734(12)Å   c=12.304(3)Å

α=90.00°   β=90.865(7)°   γ=90.00°

C19H18NO2

C19H18NO2

Shiota, NaokiOkuno, TakahiroKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2011) 13, 5 1683

a=12.6961(17)Å   b=6.0031(8)Å   c=24.660(3)Å

α=90.00°   β=102.740(2)°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Shiota, NaokiOkuno, TakahiroKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2011) 13, 5 1683

a=12.6246(13)Å   b=6.0584(6)Å   c=21.936(2)Å

α=90.00°   β=96.467(2)°   γ=90.00°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=20.585(6)Å   b=5.2382(16)Å   c=12.441(4)Å

α=90.00°   β=90.471(4)°   γ=90.00°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=6.869(2)Å   b=12.205(5)Å   c=15.661(5)Å

α=88.608(9)°   β=78.867(10)°   γ=85.617(8)°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=5.5787(12)Å   b=27.608(7)Å   c=16.771(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=9.607(2)Å   b=5.9725(14)Å   c=13.838(4)Å

α=90.00°   β=110.434(3)°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=6.2850(3)Å   b=8.3874(4)Å   c=27.2578(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H25NO4

C29H25NO4

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=12.633(2)Å   b=6.0545(11)Å   c=31.019(6)Å

α=90.00°   β=102.008(3)°   γ=90.00°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C40H42N2O6

C40H42N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.374(3)Å   b=13.900(3)Å   c=13.903(3)Å

α=111.011(4)°   β=99.866(4)°   γ=113.279(4)°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

C21H11N4O

C21H11N4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.469(3)Å   b=7.2740(8)Å   c=8.7625(10)Å

α=90.00°   β=100.479(2)°   γ=90.00°

C20H8BrN4O

C20H8BrN4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.349(4)Å   b=7.3596(11)Å   c=8.8067(13)Å

α=90.00°   β=101.072(2)°   γ=90.00°

C14H8O3

C14H8O3

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=17.034(3)Å   b=3.8930(6)Å   c=7.3497(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H13NO2

C20H13NO2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=4.0648(4)Å   b=15.6753(14)Å   c=21.9435(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H12N2O2

C19H12N2O2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=3.9147(7)Å   b=22.823(4)Å   c=15.634(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H16OS

C17H16OS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=10.5932(8)Å   b=11.4042(8)Å   c=11.6692(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H16OS

C17H16OS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=9.7552(6)Å   b=11.0921(7)Å   c=12.3352(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H13NO2S

C20H13NO2S

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=7.7637(6)Å   b=8.5895(6)Å   c=12.7850(9)Å

α=105.3860(10)°   β=98.5840(10)°   γ=105.8040(10)°

C16H15NOS

C16H15NOS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=7.6159(5)Å   b=10.3651(7)Å   c=17.2948(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H23NO3S

C28H23NO3S

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoNakano, YokoHarada, TakunoriKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2010) 12, 6 1688

a=20.575(2)Å   b=5.5363(5)Å   c=18.7917(19)Å

α=90.00°   β=91.676(2)°   γ=90.00°

C26H26O5

C26H26O5

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=23.7772(14)Å   b=6.8025(4)Å   c=13.4175(8)Å

α=90.00°   β=104.9070(10)°   γ=90.00°

C21H24O3

C21H24O3

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=8.7120(7)Å   b=10.1166(8)Å   c=10.2478(8)Å

α=90.2410(10)°   β=107.1330(10)°   γ=92.4330(10)°

C23H18F6O4

C23H18F6O4

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=11.1508(7)Å   b=7.3171(5)Å   c=24.5176(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H15ClF6O4

C22H15ClF6O4

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=11.2984(10)Å   b=7.2275(6)Å   c=24.573(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H26.5Br2ClNO4.5

C31H26.5Br2ClNO4.5

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 9 4096

a=10.2449(10)Å   b=10.7942(10)Å   c=14.1490(14)Å

α=106.993(2)°   β=91.265(2)°   γ=112.231(2)°

C31H28Br2ClNO3.5

C31H28Br2ClNO3.5

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 9 4096

a=10.2111(8)Å   b=10.7567(9)Å   c=13.8409(11)Å

α=106.9810(10)°   β=90.4400(10)°   γ=112.1640(10)°

C24H16O2

C24H16O2

Yoshihiro YamaguchiShigeya KobayashiTateaki WakamiyaYoshio MatsubaraZen-ichi Yoshida

Journal of the American Chemical Society (2000) 122, 7404-7405

a=11.113(1)Å   b=4.1207(6)Å   c=19.5511(8)Å

α=90°   β=101.064(1)°   γ=90°

C24H16O2

C24H16O2

Yoshihiro YamaguchiShigeya KobayashiTateaki WakamiyaYoshio MatsubaraZen-ichi Yoshida

Journal of the American Chemical Society (2000) 122, 7404-7405

a=9.344(2)Å   b=6.3811(9)Å   c=13.484(1)Å

α=90°   β=102.601(8)°   γ=90°

C19H19NO2

C19H19NO2

Nishiguchi, NoriakiSato, TomohiroKinuta, TakafumiKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2011) 11, 3 827

a=6.0867(19)Å   b=10.568(3)Å   c=12.745(4)Å

α=105.127(5)°   β=101.795(5)°   γ=98.292(6)°

C20H21NO2

C20H21NO2

Nishiguchi, NoriakiSato, TomohiroKinuta, TakafumiKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2011) 11, 3 827

a=5.6930(5)Å   b=9.1762(8)Å   c=30.950(3)Å

α=90.00°   β=94.519(2)°   γ=90.00°

C20H21NO3

C20H21NO3

Nishiguchi, NoriakiSato, TomohiroKinuta, TakafumiKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2011) 11, 3 827

a=7.2024(5)Å   b=6.0955(4)Å   c=37.705(3)Å

α=90.00°   β=90.5240(10)°   γ=90.00°

C21H25NO4S

C21H25NO4S

Shiota, NaokiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2010) 10, 3 1341

a=6.0493(9)Å   b=14.410(2)Å   c=22.861(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H27NO4S

C22H27NO4S

Shiota, NaokiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2010) 10, 3 1341

a=5.6782(5)Å   b=14.9054(12)Å   c=24.921(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H25NO4S

C21H25NO4S

Shiota, NaokiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2010) 10, 3 1341

a=6.0282(8)Å   b=14.2580(18)Å   c=22.795(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H19ClF4O6

C33H19ClF4O6

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3493

a=10.765(1)Å   b=11.294(1)Å   c=11.778(1)Å

α=85.096(1)°   β=89.780(2)°   γ=74.205(1)°

C34H27ClO4

C34H27ClO4

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3493

a=14.4557(9)Å   b=12.8781(8)Å   c=14.0147(9)Å

α=90.00°   β=94.1710(10)°   γ=90.00°

C16.5H12.5Cl0.5O2

C16.5H12.5Cl0.5O2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3493

a=14.5320(10)Å   b=12.7450(10)Å   c=13.9860(10)Å

α=90.00°   β=95.267(2)°   γ=90.00°

C22H19NO2

C22H19NO2

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoAsano, NatsuyoNakano, YokoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 9 3376

a=9.3866(8)Å   b=5.7927(5)Å   c=15.8363(13)Å

α=90.00°   β=106.3640(10)°   γ=90.00°

C29H34N2O6

C29H34N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=8.9189(5)Å   b=10.2904(5)Å   c=27.9198(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H36N2O6

C30H36N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=8.8746(5)Å   b=10.4445(6)Å   c=28.2830(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C59H66N2O11

C59H66N2O11

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=9.1854(6)Å   b=15.1465(11)Å   c=36.763(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H23NO2

C24H23NO2

Nishiguchi, NoriakiKinuta, TakafumiSato, TomohiroNakano, YokoHarada, TakunoriTajima, NobuoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2012) 12, 4 1859

a=5.9953(5)Å   b=7.2024(6)Å   c=44.908(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H23NO2

C24H23NO2

Nishiguchi, NoriakiKinuta, TakafumiSato, TomohiroNakano, YokoHarada, TakunoriTajima, NobuoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2012) 12, 4 1859

a=7.2507(17)Å   b=6.0916(15)Å   c=22.013(5)Å

α=90.00°   β=92.607(3)°   γ=90.00°

C28H18F4O4

C28H18F4O4

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiKamon, KensakuTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 5 2393

a=7.3749(6)Å   b=9.8402(7)Å   c=15.2730(12)Å

α=98.1180(10)°   β=98.9650(10)°   γ=102.0640(10)°

C31H24O5

C31H24O5

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiKamon, KensakuTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 5 2393

a=28.205(4)Å   b=13.7038(18)Å   c=14.1949(19)Å

α=90.00°   β=119.217(3)°   γ=90.00°

C25H18F2O3

C25H18F2O3

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiKamon, KensakuTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 5 2393

a=19.653(3)Å   b=7.1965(12)Å   c=13.694(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H19F2O3.5

C25H19F2O3.5

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiKamon, KensakuTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 5 2393

a=19.248(3)Å   b=7.2482(13)Å   c=13.798(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C55H52N4O6

C55H52N4O6

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 1 602

a=12.9012(10)Å   b=14.2134(12)Å   c=25.111(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H54N4O6

C56H54N4O6

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 1 602

a=12.9155(9)Å   b=14.2194(10)Å   c=25.2284(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C57H56N4O6

C57H56N4O6

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2009) 9, 1 602

a=12.8177(8)Å   b=14.4717(9)Å   c=25.1811(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H27NO4S

C22H27NO4S

Shiota, NaokiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

Crystal Growth & Design (2010) 10, 3 1341

a=5.5163(4)Å   b=15.0785(12)Å   c=25.018(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H22ClO4.5

C28H22ClO4.5

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 10 3493

a=14.483(1)Å   b=14.483(1)Å   c=20.036(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°