Structures by: Maiti D. K.

Total: 36

C15H14N4O4

C15H14N4O4

Mondal, Ramij R.Khamarui, SaikatMaiti, Dilip K.

Organic letters (2017) 19, 21 5964-5967

a=8.006(14)Å   b=12.99(2)Å   c=14.70(2)Å

α=90.00°   β=100.16(2)°   γ=90.00°

C21H16O3

C21H16O3

Laha, Radha M.Khamarui, SaikatManna, Saikat K.Maiti, Dilip K.

Organic letters (2016) 18, 1 144-147

a=8.233(3)Å   b=5.5792(18)Å   c=34.637(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H20O4

C19H20O4

Ghosh, RinaChakraborty, ArijitMaiti, Dilip K.Puranik, Vedavati G.

Organic letters (2006) 8, 6 1061-1064

a=4.5846(5)Å   b=11.1492(13)Å   c=30.445(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H17NO2

C23H17NO2

Ajarul, SkKayet, AnirbanPati, Tanmay K.Maiti, Dilip K.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 3 474-477

a=9.2441(16)Å   b=9.5954(16)Å   c=10.6672(18)Å

α=73.867(4)°   β=70.650(4)°   γ=78.883(4)°

C24H19NO3

C24H19NO3

Ajarul, SkKayet, AnirbanPati, Tanmay K.Maiti, Dilip K.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 3 474-477

a=8.893(9)Å   b=10.210(11)Å   c=11.258(10)Å

α=80.88(4)°   β=85.50(3)°   γ=69.03(3)°

C13H11NO2S

C13H11NO2S

Ghosh, DebasishNandi, RajeshKhamarui, SaikatGhosh, SuklaMaiti, Dilip K.

Chemical Communications (2019)

a=12.091(8)Å   b=5.651(4)Å   c=17.732(12)Å

α=90°   β=99.197(15)°   γ=90°

C26H23NO6

C26H23NO6

Gayen, Krishnanka S.Maiti, Dilip K.

RSC Advances (2014) 4, 20 10204

a=36.051(4)Å   b=7.2062(8)Å   c=18.3332(19)Å

α=90.00°   β=110.194(4)°   γ=90.00°

C17H18.5N2O

C17H18.5N2O

Majumdar, SwapanChakraborty, MithunPramanik, NabyenduMaiti, Dilip K.

RSC Advances (2015) 5, 63 51012

a=9.9831(18)Å   b=19.432(4)Å   c=30.421(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H22N2

C28H22N2

Srikanta SamantaDipanwita RoySaikat KhamaruiDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2014) 50, 2477

a=10.24(2)Å   b=10.26(2)Å   c=21.35(4)Å

α=94.42(3)°   β=103.09(3)°   γ=91.42(2)°

C15H12O3

C15H12O3

Saikat KhamaruiRituparna MaitiDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2015) 51, 384

a=9.0155(13)Å   b=14.112(2)Å   c=9.6804(14)Å

α=90.00°   β=90.552(5)°   γ=90.00°

C17H18MoN4O5

C17H18MoN4O5

Maiti, Dilip K.Pramanik, NabeynduSarkar, SatinathRoy, DipanwitaDebnath, SudiptoGhosh, SuklaKhamarui, Saikat

RSC Adv. (2015)

a=9.2570(15)Å   b=9.9830(16)Å   c=10.7891(17)Å

α=114.336(2)°   β=90.211(2)°   γ=91.610(2)°

Complex1

C19H26N2O9Zn2,CNS

Naskar, BarnaliModak, RitwikMaiti, Dilip K.Bauzá, AntonioFrontera, AntonioMaiti, Pulak KumarMandal, SukhenduGoswami, Sanchita

RSC Adv. (2017) 7, 19 11312

a=8.3433(13)Å   b=12.2995(18)Å   c=15.029(2)Å

α=85.243(5)°   β=84.810(5)°   γ=87.894(5)°

C25H25NO9

C25H25NO9

Samai, SubhasisGhosh, DebasishDas, Uttam K.Atta, SanghamitraManna, Saikat K.Maiti, Dilip K.

Green Chem. (2016) 18, 10 2961

a=23.7419(9)Å   b=8.0217(3)Å   c=31.6881(9)Å

α=90.00°   β=127.152(2)°   γ=90.00°

C21H17NO8

C21H17NO8

Samai, SubhasisGhosh, DebasishDas, Uttam K.Atta, SanghamitraManna, Saikat K.Maiti, Dilip K.

Green Chem. (2016) 18, 10 2961

a=8.133(3)Å   b=11.671(4)Å   c=11.708(3)Å

α=63.061(14)°   β=84.432(14)°   γ=75.914(14)°

(N--Phenyl--N'--quinoxalin--2--ylmethylene--hydrazine)

C15H12N4

Bag, RiyaSikdar, YeasinSahu, SutapaMaiti, Dilip K.Frontera, AntonioBauzá, AntonioDrew, Michael G. B.Goswami, Sanchita

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 47 17077-17085

a=7.356(2)Å   b=15.611(5)Å   c=21.490(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H13N4,Cl4Fe,H2O

C15H13N4,Cl4Fe,H2O

Bag, RiyaSikdar, YeasinSahu, SutapaMaiti, Dilip K.Frontera, AntonioBauzá, AntonioDrew, Michael G. B.Goswami, Sanchita

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 47 17077-17085

a=8.8038(3)Å   b=7.6345(3)Å   c=15.3532(6)Å

α=90°   β=96.2430(10)°   γ=90°

C40H46Cd3N8O14

C40H46Cd3N8O14

Naskar, BarnaliModak, RitwikMaiti, Dilip K.Drew, Michael G.BBauza, AntonioFrontera, AntonioDas Mukhopadhyay, ChitrangadaMishra, SnehasisDas Saha, KrishnaGoswami, Sanchita

Dalton Trans. (2017)

a=22.4096(8)Å   b=12.5242(4)Å   c=16.1728(7)Å

α=90°   β=106.738(4)°   γ=90°

C40H48Br2N6O8Zn2

C40H48Br2N6O8Zn2

Naskar, BarnaliModak, RitwikMaiti, Dilip K.Drew, Michael G.BBauza, AntonioFrontera, AntonioDas Mukhopadhyay, ChitrangadaMishra, SnehasisDas Saha, KrishnaGoswami, Sanchita

Dalton Trans. (2017)

a=17.3167(7)Å   b=17.3167(7)Å   c=27.7850(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C40H48N8O14Zn2),0.5CH4O

(C40H48N8O14Zn2),0.5CH4O

Naskar, BarnaliModak, RitwikMaiti, Dilip K.Drew, Michael G.BBauza, AntonioFrontera, AntonioDas Mukhopadhyay, ChitrangadaMishra, SnehasisDas Saha, KrishnaGoswami, Sanchita

Dalton Trans. (2017)

a=11.2108(8)Å   b=28.827(2)Å   c=14.9281(16)Å

α=90°   β=109.109(10)°   γ=90°

C9H9BrO

C9H9BrO

Palash PanditKrishnanka S. GayenSaikat KhamaruiNirbhik ChatterjeeDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2011) 47, 6933

a=12.286(8)Å   b=4.978(3)Å   c=14.499(9)Å

α=90.00°   β=106.853(8)°   γ=90.00°

C21H15Cl2N3

C21H15Cl2N3

Maiti, Dilip KChatterjee, NirbhikPandit, PalashHota, Sandip K

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 12 2022-2024

a=11.1316(8)Å   b=14.5857(11)Å   c=21.9255(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H30N2O5

C26H30N2O5

Tista SenguptaSaikat KhamaruiSrikanta SamantaDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2013) 49, 9962

a=8.5277(8)Å   b=11.7075(12)Å   c=24.388(2)Å

α=87.450(4)°   β=88.887(4)°   γ=81.918(4)°

C27H24N2O6

C27H24N2O6

Tista SenguptaSaikat KhamaruiSrikanta SamantaDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2013) 49, 9962

a=13.131(7)Å   b=16.402(9)Å   c=11.331(6)Å

α=90.00°   β=109.361(7)°   γ=90.00°

C23H25NO3

C23H25NO3

Palash PanditNirbhik ChatterjeeDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2011) 47, 1285

a=8.752(6)Å   b=10.838(8)Å   c=11.416(8)Å

α=69.727(9)°   β=85.757(9)°   γ=85.893(8)°

C31H30Cl3N3O5

C31H30Cl3N3O5

Yasmin SaimaSaikat KhamaruiKrishnanka S. GayenPalash PanditDilip K. Maiti

Chem.Commun. (2012) 48, 6601

a=65.41(2)Å   b=11.699(4)Å   c=25.152(8)Å

α=90.00°   β=95.619(5)°   γ=90.00°

C12H8N2O2S

C12H8N2O2S

Mahapatra, Ajit KumarMondal, SanchitaManna, Saikat KumarMaiti, KalipadaMaji, RajkishorUddin, Md RaihanMandal, SukhenduSarkar, DeblinaMondal, Tapan KumarMaiti, Dilip Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6490-6501

a=4.8213(4)Å   b=14.2939(12)Å   c=15.8175(14)Å

α=90.00°   β=93.8920(18)°   γ=90.00°

C26H21NO2

C26H21NO2

Debnath, SudiptoDas, TulumaPati, Tanmay K.Majumdar, SwapanMaiti, Dilip K.

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 20 13272-13279

a=10.676(4)Å   b=8.467(3)Å   c=11.173(4)Å

α=90°   β=106.897(4)°   γ=90°

C26H15N3O

C26H15N3O

Das, TulumaDebnath, SudiptoMaiti, RituparnaMaiti, Dilip K.

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 1 688-700

a=8.921(3)Å   b=9.782(3)Å   c=14.502(4)Å

α=105.524(4)°   β=92.529(4)°   γ=112.732(4)°

C27H38N2O2Si

C27H38N2O2Si

Pati, Tanmay K.Ajarul, SkKundu, MrinalkantiTayde, DeepakKhamrai, UttamMaiti, Dilip K.

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 13 8563-8579

a=8.8912(5)Å   b=11.9339(6)Å   c=12.6741(7)Å

α=85.220(2)°   β=74.190(2)°   γ=80.966(2)°

C28H26N6ORu,2(BF4)

C28H26N6ORu,2(BF4)

Joarder, Dripta DeGayen, SubrataSarkar, RajarshiBhattacharya, RajarshiRoy, SimaMaiti, Dilip K.

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 13 8468-8480

a=10.6391(3)Å   b=12.2077(4)Å   c=14.2342(4)Å

α=98.516(2)°   β=96.2500(10)°   γ=115.0380(10)°

C61H63N3O4

C61H63N3O4

Dipankar DharaKrishnanka S. GayenSaikat KhamaruiPalash PanditSukla GhoshDilip K. Maiti

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 10441-10449

a=16.6227(16)Å   b=14.4517(14)Å   c=21.3942(19)Å

α=90.00°   β=106.236(5)°   γ=90.00°

C28H31NO4

C28H31NO4

Dipankar DharaKrishnanka S. GayenSaikat KhamaruiPalash PanditSukla GhoshDilip K. Maiti

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 10441-10449

a=19.473(3)Å   b=33.144(4)Å   c=7.8337(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H27NO5

C22H27NO5

Dipankar DharaKrishnanka S. GayenSaikat KhamaruiPalash PanditSukla GhoshDilip K. Maiti

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 10441-10449

a=9.623(9)Å   b=21.48(2)Å   c=10.161(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H25NO5

C21H25NO5

Dipankar DharaKrishnanka S. GayenSaikat KhamaruiPalash PanditSukla GhoshDilip K. Maiti

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 10441-10449

a=9.7999(3)Å   b=10.1149(3)Å   c=11.2907(4)Å

α=90.033(2)°   β=102.509(2)°   γ=113.507(2)°

C15H15ClN4O5

C15H15ClN4O5

Bag, RiyaSikdar, YeasinSahu, SutapaMaiti, Dilip K.Frontera, AntonioBauzá, AntonioDrew, Michael G. B.Goswami, Sanchita

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 47 17077-17085

a=8.9676(12)Å   b=8.2574(11)Å   c=22.319(3)Å

α=90°   β=94.520(4)°   γ=90°