Structures by: Lueken H.

Total: 43

(Mg1.9 Cu1.1) Rh5 B2

B2Cu1.1Mg1.9Rh5

Feiten, R.Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Lueken, H.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.238Å   b=9.238Å   c=2.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mg1.7 Fe0.3) Fe Rh5 B2

B2Fe1.3Mg1.7Rh5

Mueller, P.Feiten, R.Lueken, H.Nagelschmitz, E.A.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.299Å   b=9.299Å   c=2.897Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Cr Rh5 B2

B2CrRh5Sc2

Feiten, R.Lueken, H.Nagelschmitz, E.A.Jung, W.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.337Å   b=9.337Å   c=3.058Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Cu2 (B O3)2

B2Cu2O6Sr

Lemmens, P.Kageyama, H.Heger, G.Roth, G.Grove, M.Onizuka, K.Redhammer, G.J.Guentherodt, G.Roussel, P.Ionescu, A.Sparta, K.Lueken, H.Ueda, Y.Huening, F.

The European Physical Journal B (2001) 19, 507-516

a=9.0005Å   b=9.0005Å   c=6.6546Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Fe Rh5 B2

B2FeRh5Sc2

Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Jung, W.Mueller, P.Lueken, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.268Å   b=9.268Å   c=3.057Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Ga Rh5 B2

B2GaRh5Sc2

Mueller, P.Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Lueken, H.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.253Å   b=9.253Å   c=3.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 P0.92 Rh5 B2

B2Mg2P0.92Rh5

Lueken, H.Mueller, P.Nagelschmitz, E.A.Feiten, R.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.239Å   b=9.239Å   c=2.896Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2 Ge Rh5 B2

B2GeMg2Rh5

Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Lueken, H.Jung, W.Feiten, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.317Å   b=9.317Å   c=2.906Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 Mn Rh5 B2

B2MnRh5Sc2

Nagelschmitz, E.A.Jung, W.Feiten, R.Lueken, H.Mueller, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.371Å   b=9.371Å   c=3.059Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc3 Rh5 B2

B2Rh5Sc3

Lueken, H.Feiten, R.Nagelschmitz, E.A.Mueller, P.Jung, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 523-532

a=9.419Å   b=9.419Å   c=3.085Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strontium copper borate

2(BCuO3),Sr

Sparta, KRedhammer, G JRoussel, PHeger, GRoth, GLemmens, PIonescu, AGrove, MGuentherodt, GHuehning, FLueken, HKageyama, H.Onizuka, KUeda, Y

The European Physical Journal B (2001) 19, 507-516

a=8.99060(14)Å   b=8.99060(14)Å   c=6.64800(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Strontium copper borate

2(BCuO3),Sr

Sparta, KRedhammer, G JRoussel, PHeger, GRoth, GLemmens, PIonescu, AGrove, MGuentherodt, GHuehning, FLueken, HKageyama, H.Onizuka, KUeda, Y

The European Physical Journal B (2001) 19, 507-516

a=9.005(2)Å   b=9.005(2)Å   c=6.647(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Manganese carbodiimide

CMnN2

Xiaohui LiuManuel KrottPaul MüllerChunhua HuHeiko LuekenRichard Dronskowski

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3001-3003

a=3.3583(4)Å   b=3.3583(4)Å   c=14.3468(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C90H84N3P3Y2

C90H84N3P3Y2

Anfang, S.Harms, K.Weller, F.Borgmeier, O.Lueken, H.Schilder, H.Dehnicke, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 1 159-166

a=27.372(6)Å   b=19.889(4)Å   c=28.579(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C90H84Dy2N3P3

C90H84Dy2N3P3

Anfang, S.Harms, K.Weller, F.Borgmeier, O.Lueken, H.Schilder, H.Dehnicke, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 1 159-166

a=27.350(3)Å   b=19.872(2)Å   c=28.578(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C90H84Er2N3P3

C90H84Er2N3P3

Anfang, S.Harms, K.Weller, F.Borgmeier, O.Lueken, H.Schilder, H.Dehnicke, K.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 1 159-166

a=27.333(7)Å   b=19.811(8)Å   c=28.511(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Al1.04Eu2Mg9.36

Al1.04Eu2Mg9.36

Lueken, H.Scheins, W.Handrick, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 271-280

a=10.212Å   b=10.212Å   c=10.509Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al0.52Eu2Mg9.88

Al0.52Eu2Mg9.88

Lueken, H.Scheins, W.Handrick, K.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 271-280

a=10.297Å   b=10.297Å   c=10.611Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg15.74Sr3

Mg15.74Sr3

Erassme, J.Brauers, T.Lueken, H.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 137, 155-161

a=10.463Å   b=10.463Å   c=10.834Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Eu1.92Mg17

Eu1.92Mg17

Lueken, H.Erassme, J.

Journal of the Less-Common Metals (1985) 111, 101-107

a=10.493Å   b=10.493Å   c=10.327Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Eu0.33 Sr0.67)1.892 Mg17

Eu0.62436Mg17Sr1.26764

Lueken, H.Erassme, J.

Journal of the Less-Common Metals (1985) 111, 101-107

a=10.535Å   b=10.535Å   c=10.322Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Eu Sr)0.966 Mg17

Eu0.966Mg17Sr0.966

Lueken, H.Erassme, J.

Journal of the Less-Common Metals (1985) 111, 101-107

a=10.509Å   b=10.509Å   c=10.301Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.3

Fe3N1.3

Leineweber, A.Kockelmann, W.Jacobs, H.Lueken, H.Huening, F.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7615Å   b=4.7615Å   c=4.4124Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.33

Fe3N1.33

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7715Å   b=4.7715Å   c=4.415Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.39

Fe3N1.39

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7855Å   b=4.7855Å   c=4.4171Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.1

Fe3N1.1

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7197Å   b=4.7197Å   c=4.3946Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.107

Fe3N1.107

Leineweber, A.Jacobs, H.Lueken, H.Huening, F.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7126Å   b=4.7126Å   c=4.3752Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.226

Fe3N1.226

Leineweber, A.Lueken, H.Huening, F.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7542Å   b=4.7542Å   c=4.4197Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.235

Fe3N1.235

Leineweber, A.Kockelmann, W.Huening, F.Jacobs, H.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7396Å   b=4.7396Å   c=4.3994Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.236

Fe3N1.236

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7434Å   b=4.7434Å   c=4.4074Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.231

Fe3N1.231

Leineweber, A.Huening, F.Jacobs, H.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7583Å   b=4.7583Å   c=4.4226Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.222

Fe3N1.222

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7625Å   b=4.7625Å   c=4.4252Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.22

Fe3N1.22

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7715Å   b=4.7715Å   c=4.4311Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3 (N0.8 C0.2)1.395

C0.279Fe3N1.116

Leineweber, A.Jacobs, H.Kockelmann, W.Huening, F.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7644Å   b=4.7644Å   c=4.3906Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3 (N0.8 C0.2)1.396

C0.2792Fe3N1.1168

Leineweber, A.Huening, F.Jacobs, H.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7743Å   b=4.7743Å   c=4.4063Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu C N2

CCuN2

Liu, XWankeu, M.A.Dronskowski, R.Lueken, H.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 593-596

a=2.99205Å   b=6.17821Å   c=9.40031Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuMg5.2

EuMg5.2

Erassme, J.Lueken, H.

Acta Crystallographica B (39,1983-) (1987) 43, 244-250

a=10.395Å   b=10.395Å   c=10.746Å

α=90°   β=90°   γ=120°

EuMg13Sr2

EuMg13Sr2

Erassme, J.Lueken, H.

Acta Crystallographica B (39,1983-) (1987) 43, 244-250

a=10.465Å   b=10.465Å   c=28.166Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CCoN2

CCoN2

Manuel KrottXiaohui LiuBoniface P. T. FokwaManfred SpeldrichHeiko LuekenRichard Dronskowski

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2204-2207

a=3.2129(4)Å   b=3.2129(4)Å   c=9.3901(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

CN2Ni

CN2Ni

Manuel KrottXiaohui LiuBoniface P. T. FokwaManfred SpeldrichHeiko LuekenRichard Dronskowski

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2204-2207

a=3.1533(8)Å   b=3.1533(8)Å   c=9.272(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C2Eu

C2Eu

Derk WandnerPascal LinkOliver HeyerJohn MydoshMahmoud A. AhmidaMohsen M. Abd-ElmeguidManfred SpeldrichHeiko LuekenUwe Ruschewitz

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2703-2703

a=7.00746(20)Å   b=4.40984(13)Å   c=7.59103(22)Å

α=90.0°   β=106.9183(16)°   γ=90.0°

C2Eu

C2Eu

Derk WandnerPascal LinkOliver HeyerJohn MydoshMahmoud A. AhmidaMohsen M. Abd-ElmeguidManfred SpeldrichHeiko LuekenUwe Ruschewitz

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2703-2703

a=4.14998(16)Å   b=4.14998Å   c=6.62728(32)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C2Eu

C2Eu

Derk WandnerPascal LinkOliver HeyerJohn MydoshMahmoud A. AhmidaMohsen M. Abd-ElmeguidManfred SpeldrichHeiko LuekenUwe Ruschewitz

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2703-2703

a=6.1379(4)Å   b=6.1379Å   c=6.1379Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°