Structures by: Lu X.

Total: 480

Al3CaPd2

Al3CaPd2

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3628(6)Å   b=9.3628(3)Å   c=4.2396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3353(7)Å   b=9.3353(7)Å   c=4.2266(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3098(7)Å   b=9.3098(7)Å   c=4.2140(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.1956(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3110(8)Å   b=9.3110(8)Å   c=4.2108(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3121(7)Å   b=9.3121(7)Å   c=4.2135(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.2222(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3321(7)Å   b=9.3321(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3376(7)Å   b=9.3376(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3330(8)Å   b=9.3330(8)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3122(12)Å   b=9.3122(12)Å   c=4.2090(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2956(7)Å   b=9.2956(7)Å   c=4.2016(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3C3@Ih(7)-C80 Ni(OEP)

Ti3C3C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019) 10, 47 10925

a=25.0964(9)Å   b=15.1544(5)Å   c=19.7269(7)Å

α=90°   β=95.3360(10)°   γ=90°

C173H189Ag28Mo4O21P12

C173H189Ag28Mo4O21P12

Duan, Guang-XiongHan, JunYang, Bao-ZhuXie, Yun-PengLu, Xing

Nanoscale (2020) 12, 3 1617-1622

a=57.470(5)Å   b=33.556(3)Å   c=39.361(7)Å

α=90°   β=122.9670(10)°   γ=90°

C168H170Ag28O17P12W4

C168H170Ag28O17P12W4

Duan, Guang-XiongHan, JunYang, Bao-ZhuXie, Yun-PengLu, Xing

Nanoscale (2020) 12, 3 1617-1622

a=57.246(3)Å   b=33.4588(16)Å   c=38.553(4)Å

α=90°   β=120.8820(10)°   γ=90°

C337H339Ag32Mo4N3O26P24

C337H339Ag32Mo4N3O26P24

Duan, Guang-XiongHan, JunYang, Bao-ZhuXie, Yun-PengLu, Xing

Nanoscale (2020) 12, 3 1617-1622

a=41.161(3)Å   b=24.6172(13)Å   c=40.061(2)Å

α=90°   β=103.141(2)°   γ=90°

C6.21H2.28Cl0.48N0.07O0.28S0

C6.21H2.28Cl0.48N0.07O0.28S0

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=9.9983(2)Å   b=16.3521(4)Å   c=19.4651(5)Å

α=102.1630(10)°   β=90.8690(10)°   γ=105.0910(10)°

C70H22.75NO4.88S2

C70H22.75NO4.88S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=14.4203(2)Å   b=27.3088(4)Å   c=10.35690(10)Å

α=90°   β=94.1820(10)°   γ=90°

C143H54N2O10S2

C143H54N2O10S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.4701(3)Å   b=25.0970(11)Å   c=16.2566(6)Å

α=90°   β=91.218(3)°   γ=90°

C81H42.7NO5.85S2

C81H42.7NO5.85S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.43660(10)Å   b=16.3952(3)Å   c=16.8240(3)Å

α=110.8690(10)°   β=99.0190(10)°   γ=100.6190(10)°

C143H57.4N2O11.7S2

C143H57.4N2O11.7S2

Zhang, HaoSu, JiePan, ChangwangLu, XingGan, Liangbing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1397

a=10.4595(4)Å   b=25.0584(10)Å   c=16.2556(7)Å

α=90°   β=91.316(4)°   γ=90°

C21H19BrO3

C21H19BrO3

Huang, HuicaiLu, XueMao, YukangYe, Jinxing

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 8 1080

a=10.687(8)Å   b=12.035(9)Å   c=14.902(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C66H66IN2O4P2

C66H66IN2O4P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=19.7346(13)Å   b=19.9943(12)Å   c=14.9829(7)Å

α=90°   β=110.360(2)°   γ=90°

C66H66ClN2O7.33P2

C66H66ClN2O7.33P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=24.8062(9)Å   b=24.8062(9)Å   c=30.0418(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C66H66F6N2O4P3

C66H66F6N2O4P3

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=19.6640(5)Å   b=19.9512(6)Å   c=15.5025(4)Å

α=90°   β=111.1250(10)°   γ=90°

C66H66N2O4P2

C66H66N2O4P2

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=14.2234(9)Å   b=15.5567(11)Å   c=12.5242(8)Å

α=90°   β=108.744(2)°   γ=90°

C74H86F12N2O6P4

C74H86F12N2O6P4

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=15.5817(5)Å   b=20.6208(6)Å   c=22.0566(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C66H66N2O4P2,Br1

C66H66N2O4P2,Br1

Ng, Chee KoonTam, Teck Lip DexterWei, FengxiaLu, XuefengWu, Jishan

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 1 110

a=24.7543(7)Å   b=24.7543(7)Å   c=30.0212(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C31H27BrN4O3

C31H27BrN4O3

Cheng, CangLu, XueheGe, LuoChen, JieCao, WeiguoWu, XiaoyuZhao, Gang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 101

a=9.662(4)Å   b=12.286(6)Å   c=24.441(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H33NO3SSi

C27H33NO3SSi

Shen, KunHan, XiulingXia, GuoqinLu, Xiyan

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 2 145

a=10.8466(8)Å   b=23.0405(16)Å   c=10.6995(8)Å

α=90.00°   β=102.6580(10)°   γ=90.00°

Cd214703

C26H28ClNO3SSi

Shen, KunHan, XiulingXia, GuoqinLu, Xiyan

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 2 145

a=32.673(2)Å   b=12.2122(8)Å   c=12.9554(9)Å

α=90°   β=92.633(2)°   γ=90°

Eu@C2(27)-C88 Ni(OEP)

2(C88Eu),3(C36H44N4Ni),4(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.606(5)Å   b=18.080(4)Å   c=22.351(5)Å

α=90°   β=101.478(2)°   γ=90°

Eu@C1(7)-C86 Ni(OEP)

2(C86Eu),3(C36H44N4Ni)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.307(5)Å   b=18.191(5)Å   c=22.087(6)Å

α=90°   β=100.995(3)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(11)-C80 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC84,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.386(6)Å   b=15.123(6)Å   c=19.953(5)Å

α=90°   β=95.200(3)°   γ=90°

Lu2@D3h-C78 Ni(OEP)

Lu2C78,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.274(5)Å   b=14.939(5)Å   c=19.653(5)Å

α=90.000(5)°   β=93.796(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Td-C76 Ni(OEP)

Lu2C76,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=23.1698(6)Å   b=13.7779(4)Å   c=18.0308(4)Å

α=90°   β=93.7760(10)°   γ=90°

Lu2@C2v-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.410(5)Å   b=15.110(5)Å   c=19.917(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.510(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2C2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.604(5)Å   b=15.012(5)Å   c=19.852(5)Å

α=85.556(5)°   β=88.966(5)°   γ=62.445(5)°

Lu2C2@Cs-C88 Ni(OEP)

Lu2C90,C36H44N4Ni,1.6(C6H6),0.4(CS2)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.749(5)Å   b=15.029(5)Å   c=19.899(5)Å

α=84.624(5)°   β=88.620(5)°   γ=62.644(5)°

Lu2@Cs(8)-C86 Ni(OEP)

2(Lu2C86),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.454(5)Å   b=18.039(5)Å   c=22.303(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.767(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C2v-C80 Ni(OEP)

Lu2C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.186(5)Å   b=15.099(5)Å   c=19.694(5)Å

α=90°   β=94.158(5)°   γ=90°

Lu3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(Lu3NC88),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.634(5)Å   b=17.744(5)Å   c=23.328(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.220(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C1-C88 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.121(5)Å   b=18.190(5)Å   c=18.497(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.466(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Cs(15)-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.149(5)Å   b=18.020(5)Å   c=18.486(5)Å

α=90°   β=90.220(5)°   γ=90°

C15H18N2OS

C15H18N2OS

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=5.9659(3)Å   b=16.3145(7)Å   c=14.5127(6)Å

α=90.00°   β=99.253(3)°   γ=90.00°

C9H14N2OS

C9H14N2OS

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=7.5382(2)Å   b=12.2061(3)Å   c=10.8739(3)Å

α=90.00°   β=95.949(2)°   γ=90.00°

C12H12O2S

C12H12O2S

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=16.151(15)Å   b=7.314(7)Å   c=19.036(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H16O2S

C15H16O2S

Zhou, HuiZhang, Ruizhang, huiMu, SenLu, Xiaobing

Catalysis Science & Technology (2019)

a=11.978(6)Å   b=7.388(4)Å   c=16.198(8)Å

α=90.00°   β=109.288(9)°   γ=90.00°

C138H56N4NiS0Y2

C138H56N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.436(5)Å   b=15.433(3)Å   c=20.238(4)Å

α=90°   β=92.993(6)°   γ=90°

C140H56N4NiY2

C140H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.544(3)Å   b=14.4883(18)Å   c=18.621(3)Å

α=90°   β=93.714(3)°   γ=90°

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3744(9)Å   b=15.1207(6)Å   c=19.8806(8)Å

α=90°   β=94.3060(10)°   γ=90°

C136H56N4NiY2

C136H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.4570(19)Å   b=14.3210(12)Å   c=18.5441(18)Å

α=90°   β=93.976(2)°   γ=90°

C118H44Cl0N4NiS0Y2

C118H44Cl0N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.2629(12)Å   b=15.5570(7)Å   c=19.4478(9)Å

α=90°   β=94.5570(10)°   γ=90°

C130H44N4NiS0Y2

C130H44N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.3282(7)Å   b=17.8364(6)Å   c=19.1972(6)Å

α=90°   β=91.9020(10)°   γ=90°

Er3N@C2v-C82 Ni(OEP)

C82,Er3N,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.548(5)Å   b=15.259(5)Å   c=19.989(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.273(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@D5h-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.309(5)Å   b=15.149(5)Å   c=19.789(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.267(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@Ih-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.302(3)Å   b=15.150(2)Å   c=19.790(3)Å

α=90°   β=95.315(3)°   γ=90°

Er3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(C88),2(Er3N),3(C36H44N4Ni)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=24.8075(6)Å   b=18.1337(4)Å   c=22.2769(6)Å

α=90°   β=100.4190(10)°   γ=90°

Er3N@Cs-C84 Ni(OEP)

C84Er3N,C36H44N4Ni,1.81(C6H6),0.19(CS2)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=14.5795(2)Å   b=14.9763(2)Å   c=19.7722(3)Å

α=84.9600(10)°   β=89.1470(10)°   γ=62.37°

Er2C2@C2(43)-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.4039(9)Å   b=17.9573(7)Å   c=18.9278(8)Å

α=90°   β=90.4650(10)°   γ=90°

Er2C2@C1-C90 Ni(OEP)

2(C90),3(C36H44N4Ni),2(C2Er2),2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.7746(8)Å   b=17.6929(6)Å   c=23.2522(7)Å

α=90°   β=103.0450(10)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,C6H6

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.2849(17)Å   b=18.2618(13)Å   c=18.5731(13)Å

α=90°   β=91.612(3)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C2Er2,C36H44N4Ni

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.3837(6)Å   b=17.8891(5)Å   c=18.9805(5)Å

α=90°   β=90.1010(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.236(2)Å   b=15.0375(14)Å   c=19.8277(19)Å

α=90°   β=94.3850(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82-W

C111H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.367(2)Å   b=11.2378(10)Å   c=27.520(3)Å

α=90°   β=112.0420(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C84-W

C113H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.3565(8)Å   b=11.4569(4)Å   c=27.6560(10)Å

α=90°   β=112.8190(10)°   γ=90°

C70H58BClF4NO2OsP3

C70H58BClF4NO2OsP3

Congqing ZhuShunhua LiMing LuoXiaoxi ZhouYufen NiuMinglian LinJun ZhuZexing CaoXin LuTingbin WenZhaoxiong XiePaul v. R. SchleyerHaiping Xia

Nature Chemistry (2013) 5, 698-703

a=11.9255(6)Å   b=16.0492(8)Å   c=16.8145(9)Å

α=66.863(5)°   β=80.698(4)°   γ=80.809(4)°

C63H51BClF4O2OsP3S,C4.5H9Cl4.5

C63H51BClF4O2OsP3S,C4.5H9Cl4.5

Congqing ZhuShunhua LiMing LuoXiaoxi ZhouYufen NiuMinglian LinJun ZhuZexing CaoXin LuTingbin WenZhaoxiong XiePaul v. R. SchleyerHaiping Xia

Nature Chemistry (2013) 5, 698-703

a=13.5010(3)Å   b=11.5920(3)Å   c=41.9630(10)Å

α=90.00°   β=93.416(2)°   γ=90.00°

C63H51BClF4O2OsP3,C2H7Cl4BF4O

C63H51BClF4O2OsP3,C2H7Cl4BF4O

Congqing ZhuShunhua LiMing LuoXiaoxi ZhouYufen NiuMinglian LinJun ZhuZexing CaoXin LuTingbin WenZhaoxiong XiePaul v. R. SchleyerHaiping Xia

Nature Chemistry (2013) 5, 698-703

a=13.8145(6)Å   b=15.1705(6)Å   c=17.3902(6)Å

α=80.617(3)°   β=81.263(3)°   γ=63.058(4)°

C63H51Cl2O2OsP3,C2H6Cl4O

C63H51Cl2O2OsP3,C2H6Cl4O

Congqing ZhuShunhua LiMing LuoXiaoxi ZhouYufen NiuMinglian LinJun ZhuZexing CaoXin LuTingbin WenZhaoxiong XiePaul v. R. SchleyerHaiping Xia

Nature Chemistry (2013) 5, 698-703

a=13.8326(4)Å   b=28.3948(5)Å   c=15.8845(4)Å

α=90.00°   β=109.685(3)°   γ=90.00°

(1S,2S,4S,5R)-2-((R)-quinolin-4-yl((trimethylsilyl)oxy)methyl)-5-(2-(1-tosylpipe

C34H50ClN3O4SSi

Xi LuBin XiaoZhenqi ZhangTianjun GongWei SuJun YiYao FuLei Liu

Nature Communications (2016) 7, 11129

a=11.19700(10)Å   b=11.95510(10)Å   c=14.1022(2)Å

α=90°   β=108.3160(10)°   γ=90°

(2aS,4S,5'R,6aS,6bS,8aS,8bR,9S,10R,11aS,12aS,12bR)-5',6a,8a,9-tetramethyl-4-(4-p

C37H54O3

Xi LuBin XiaoZhenqi ZhangTianjun GongWei SuJun YiYao FuLei Liu

Nature Communications (2016) 7, 11129

a=6.8269(4)Å   b=11.8121(7)Å   c=39.687(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=9.938(2)Å   b=24.307(5)Å   c=25.357(5)Å

α=108.68(3)°   β=96.47(3)°   γ=96.12(3)°

(CCCA)-3

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.2072(6)Å   b=23.2072(6)Å   c=52.1786(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CCCC)-3

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.121(2)Å   b=23.121(2)Å   c=51.666(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(AAAA)-2

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.3017(3)Å   b=23.3017(3)Å   c=51.4329(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CAAA)-2

C252H324N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=23.1134(9)Å   b=23.1134(9)Å   c=52.322(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(CCCC)-1&(AAAA)-1

C228H288N12

Xinchang WangYu WangHuayan YangHongxun FangRuixue ChenYibin SunNanfeng ZhengKai TanXin LuZhongqun TianXiaoyu Cao

Nature Communications (2016) 7, 12469

a=20.8082(4)Å   b=24.0721(4)Å   c=26.2995(4)Å

α=80.2288(13)°   β=72.5101(15)°   γ=75.3058(15)°

C78H74OsP3,BF4

C78H74OsP3,BF4

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=13.140(3)Å   b=18.625(4)Å   c=26.176(5)Å

α=90.00°   β=96.12(3)°   γ=90.00°

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=42.105(8)Å   b=12.613(3)Å   c=24.741(5)Å

α=90.00°   β=90.15(3)°   γ=90.00°

C192H288Ag51.08O0

C192H288Ag51.08O0

Duan, Guang-XiongTian, LinWen, Jun-BoLi, Lan-YunXie, Yun-PengLu, Xing

Nanoscale (2018) 10, 40 18915-18919

a=19.4375(12)Å   b=19.5121(11)Å   c=19.5367(13)Å

α=100.446(2)°   β=113.716(2)°   γ=102.272(2)°

CHCl3,C38H52O9

CHCl3,C38H52O9

Cheng, Min-JingCao, Jia-QingYang, Xin-YiZhong, Li-PingHu, Li-JunLu, XiHou, Bao-LongHu, Ya-JianWang, YingYou, Xue-FuWang, LeiYe, Wen-CaiLi, Chuang-Chuang

Chemical science (2018) 9, 6 1488-1495

a=12.7541(5)Å   b=13.5008(6)Å   c=13.6961(6)Å

α=94.892(4)°   β=105.455(4)°   γ=113.791(4)°

C39H54O9

C39H54O9

Cheng, Min-JingCao, Jia-QingYang, Xin-YiZhong, Li-PingHu, Li-JunLu, XiHou, Bao-LongHu, Ya-JianWang, YingYou, Xue-FuWang, LeiYe, Wen-CaiLi, Chuang-Chuang

Chemical science (2018) 9, 6 1488-1495

a=10.6706(10)Å   b=13.8828(12)Å   c=14.1078(13)Å

α=70.567(3)°   β=84.605(3)°   γ=69.424(3)°

C34H46O7

C34H46O7

Cheng, Min-JingCao, Jia-QingYang, Xin-YiZhong, Li-PingHu, Li-JunLu, XiHou, Bao-LongHu, Ya-JianWang, YingYou, Xue-FuWang, LeiYe, Wen-CaiLi, Chuang-Chuang

Chemical science (2018) 9, 6 1488-1495

a=12.4836(2)Å   b=12.5791(2)Å   c=20.1204(3)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C34H44O6

C34H44O6

Cheng, Min-JingCao, Jia-QingYang, Xin-YiZhong, Li-PingHu, Li-JunLu, XiHou, Bao-LongHu, Ya-JianWang, YingYou, Xue-FuWang, LeiYe, Wen-CaiLi, Chuang-Chuang

Chemical science (2018) 9, 6 1488-1495

a=11.5410(2)Å   b=16.4653(3)Å   c=32.9338(5)Å

α=90°   β=95.7200(10)°   γ=90°

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

Chen, MuqingBao, LipiaoAi, MinShen, WangqiangLu, Xing

Chem. Sci. (2016) 7, 3 2331

a=10.9903(19)Å   b=17.558(3)Å   c=19.758(4)Å

α=99.562(3)°   β=105.779(3)°   γ=107.217(3)°

C17H15NO2

C17H15NO2

Zhou, ZhiLiu, GuixiaChen, YanLu, Xiyan

Organic letters (2015) 17, 23 5874-5877

a=12.452(2)Å   b=9.3523(16)Å   c=11.841(2)Å

α=90.00°   β=98.748(4)°   γ=90.00°

C22H19BrN2O2S

C22H19BrN2O2S

Shu, ChaoShen, Cang-HaiWang, Yong-HengLi, LongLi, TaoLu, XinYe, Long-Wu

Organic letters (2016)

a=11.662(3)Å   b=7.774(2)Å   c=12.367(3)Å

α=90°   β=115.135(4)°   γ=90°

C26H22N2O2

C26H22N2O2

Zhang, JianboHan, XiulingLu, Xiyan

Organic letters (2016) 18, 12 2898-2901

a=19.3078(13)Å   b=10.3786(7)Å   c=20.7335(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H21BrN2O2S

C24H21BrN2O2S

Shu, ChaoWang, Yong-HengShen, Cang-HaiRuan, Peng-PengLu, XinYe, Long-Wu

Organic letters (2016) 18, 13 3254-3257

a=9.0001(5)Å   b=9.6916(8)Å   c=13.9766(5)Å

α=90.203(5)°   β=105.459(4)°   γ=116.432(7)°

C21H14N2O3S

C21H14N2O3S

Lan, JianyongXie, HaishengLu, XiaoxiaDeng, YuanfuJiang, HuanfengZeng, Wei

Organic letters (2017) 19, 16 4279-4282

a=8.6027(8)Å   b=14.6659(9)Å   c=14.8286(9)Å

α=82.014(5)°   β=77.654(6)°   γ=76.926(6)°

C29H31NO5

C29H31NO5

Pan, BinLu, XiaodongWang, ChunxiangHu, YanchengWu, FanWan, Boshun

Organic letters (2014) 16, 8 2244-2247

a=10.8042(16)Å   b=11.3229(18)Å   c=12.0046(18)Å

α=62.987(2)°   β=77.860(3)°   γ=71.848(3)°

N-(4-acetyl-5-methyl-3-phenyl-1H-pyrrol-2-yl)-N-phenylmethanesulfonamide

C20H20N2O3S

Zhou, Ai-HuaHe, QiaoShu, ChaoYu, Yong-FeiLiu, ShuangZhao, TianZhang, WeiLu, XinYe, Long-Wu

Chem. Sci. (2015) 6, 2 1265

a=11.5572(6)Å   b=15.5085(8)Å   c=20.8957(10)Å

α=90.00°   β=94.733(5)°   γ=90.00°

C20H17Br2N3O4

C20H17Br2N3O4

Ye, QunNeo, Wei TengCho, Ching MuiYang, Shuo WangLin, TingtingZhou, HuiYan, HongLu, XuehongChi, ChunyanXu, Jianwei

Organic letters (2014) 16, 24 6386-6389

a=7.4179(4)Å   b=13.6320(7)Å   c=19.6368(10)Å

α=93.074(2)°   β=95.716(2)°   γ=95.691(2)°

C20H17Br2N3O2S2

C20H17Br2N3O2S2

Ye, QunNeo, Wei TengCho, Ching MuiYang, Shuo WangLin, TingtingZhou, HuiYan, HongLu, XuehongChi, ChunyanXu, Jianwei

Organic letters (2014) 16, 24 6386-6389

a=8.1594(5)Å   b=9.3272(6)Å   c=14.0726(9)Å

α=78.521(2)°   β=89.373(2)°   γ=81.245(2)°

C72H2Cl16

C72H2Cl16

Tan, Yuan-ZhiLi, JiaDu, Ming-YueLin, Shui-ChaoXie, Su-YuanLu, XinHuang, Rong-BinZheng, Lan-Sun

Chemical Science (2013) 4, 7 2967

a=11.049(3)Å   b=13.430(4)Å   c=18.364(5)Å

α=105.567(4)°   β=91.091(4)°   γ=106.254(4)°

C21H27NO3SSi

C21H27NO3SSi

Shen, KunHan, XiulingLu, Xiyan

Organic Letters (2013) 15, 7 1732

a=17.5619(9)Å   b=12.6304(7)Å   c=9.8128(5)Å

α=90.00°   β=90.5710(10)°   γ=90.00°

C65H54O3OsP3S,Cl,2.5(CH2ClCH2Cl),H2O

C65H54O3OsP3S,Cl,2.5(CH2ClCH2Cl),H2O

Zhu, CongqingLuo, MingZhu, QinZhu, JunSchleyer, Paul V. R.Wu, Judy I-ChiaLu, XinXia, Haiping

Nature communications (2014) 5, 3265

a=23.9712(5)Å   b=10.7966(3)Å   c=25.4621(5)Å

α=90.00°   β=95.780(2)°   γ=90.00°