Structures by: Lu J. X.

Total: 12

Cu (N H3)2 Ag (S C N)3

C3H6AgCuN5S3

Huang, J.-L.Li, J.M.Lu, J.-X.

Acta Chimica Sinica (see: Hua Hsueh Hsueh Pao) (1966) 32, 162-168

a=9.22Å   b=9.22Å   c=7.38Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C62H58BBrN10Ni2O13

C62H58BBrN10Ni2O13

Ren, Yan-weiLu, Jia-xianCai, Bo-weiShi, Da-binJiang, Huan-fengChen, JunZheng, DeLiu, Bin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 6 1372-1381

a=13.222(3)Å   b=25.914(5)Å   c=19.506(4)Å

α=90.00°   β=107.11(3)°   γ=90.00°

C72H71BBrN6Ni2O9P2

C72H71BBrN6Ni2O9P2

Ren, Yan-weiLu, Jia-xianCai, Bo-weiShi, Da-binJiang, Huan-fengChen, JunZheng, DeLiu, Bin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 6 1372-1381

a=14.913(3)Å   b=15.245(3)Å   c=15.720(3)Å

α=93.31(3)°   β=99.98(3)°   γ=90.46(3)°

Pyridino-1κN-μ-nitrobenzolate-2κO;3κO- tris(diethoxyldithiophosphate)-1κ^2^S,S';2κ^2^S,S';3κ^2^S,S'-μ~3~- thio-tri-μ-thio-1:2κ^2^S;1:3κ^2^S;2:3κ^2^S-triangulo-trimolybdenum

C24H39Mo3N2O10P3S10

Xia, Ji-Bo Yao, Yuan-Gen Wu, Ling Huang, Xiao-Ying Lu, Jia-Xi

Acta Crystallographica Section C (1998) 54, 11 1612-1615

a=10.526(6)Å   b=14.030(4)Å   c=16.884(4)Å

α=93.16(2)°   β=103.19(3)°   γ=110.99(3)°

C8H9N7

C8H9N7

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=7.6816(18)Å   b=11.482(3)Å   c=11.716(3)Å

α=98.347(5)°   β=102.806(4)°   γ=100.994(4)°

C8H10ClN7O4

C8H10ClN7O4

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=5.6286(7)Å   b=13.1374(16)Å   c=17.198(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H16CuN14

C16H16CuN14

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=22.285(8)Å   b=22.285(8)Å   c=3.8905(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H34Co2CuN20O16

C30H34Co2CuN20O16

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=7.4824(6)Å   b=8.4117(7)Å   c=17.0050(14)Å

α=86.338(2)°   β=86.662(2)°   γ=68.646(2)°

C30H34CuN20Ni2O16

C30H34CuN20Ni2O16

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=7.7313(12)Å   b=8.5788(14)Å   c=16.549(3)Å

α=85.636(2)°   β=84.976(3)°   γ=71.365(3)°

C27H31N22Ni1.5O

C27H31N22Ni1.5O

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=11.2713(16)Å   b=16.454(2)Å   c=17.633(3)Å

α=90.00°   β=90.632(3)°   γ=90.00°

C18H32N18Ni3O18

C18H32N18Ni3O18

Zheng, Ling-LingZhang, Wei-XiongQin, Lian-JingLeng, Ji-DongLu, Jun-XianTong, Ming-Liang

Inorganic Chemistry (2007) 46, 23 9548-9557

a=7.959(1)Å   b=9.275(4)Å   c=13.231(4)Å

α=79.18(3)°   β=72.88(2)°   γ=70.78(2)°

H30K4Mo7NiO53SiW4

H30K4Mo7NiO53SiW4

Yu, Shu-YuanLu, Jia-XingShan, Yong-KuiHe, Ming-YuanDai, Li-Yi

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2002) 217, 4 449-450

a=14.105(5)Å   b=14.105(5)Å   c=12.476(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°