Structures by: Lo I. W.

Total: 2

C28H38O10

C28H38O10

Lin, Yu-ChiLo, I-WenChen, Shun-YingLin, Pi-HanChien, Ching-TeChang, Sui-yuanShen, Ya-Ching

Organic letters (2011) 13, 3 446-449

a=10.33660(10)Å   b=10.93000(10)Å   c=23.5701(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H40O10

C29H40O10

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, I-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeShen, Ya-Ching

Organic letters (2010) 12, 5 1016-1019

a=10.4314(7)Å   b=15.4544(12)Å   c=17.8219(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°