Structures by: Liu Q. L.

Total: 82

Nd3 Co13 B2

B2Co13Nd3

Liang, J.-K.Chen, Y.Chen, X.-L.Liu, Q.L.Huang, F.Shen, B.-G.

Applied Physics Letters (1999) 74, 856-858

a=5.0722Å   b=5.0722Å   c=10.784Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tb0.68 B12 Si3.14

B12Si3.14Tb0.68

Liu, Q.L.Tanaka, T.Mori, T.Xu, F.F.Zhang, F.X.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 170, 75-81

a=10.075Å   b=10.075Å   c=16.41Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr5 Co19 B6

B6Co19Pr5

Chen, L.Li, X.Liang, J.K.Shen, B.-G.Liu, Q.L.Chen, Y.

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 61, 3502-3507

a=5.1264Å   b=5.1264Å   c=16.5602Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd0.78 Co3.1 Cu2.34

Co3.1Cu2.34Nd0.78

Luo, J.Liang, J.K.Liu, Q.L.Guo, Y.Q.Yang, L.T.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 372, 187-189

a=5.0123Å   b=5.0123Å   c=4.0677Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 (Ce1.5 Eu0.5) (Fe Cu2 O9.43)

Ce1.5Cu2Eu0.5FeO9.43Sr2

Yang, L.T.Liu, F.S.Liang, J.K.Liu, Q.L.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8529Å   b=3.8529Å   c=28.2247Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce1.5 Gd0.5) (Fe Cu2 O9.41)

Ce1.5Cu2FeGd0.5O9.41Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, F.S.Liu, Q.L.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8477Å   b=3.8477Å   c=28.1991Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 (Ce1.5 Tb0.5) (Fe Cu2 O9.48)

Ce1.5Cu2FeO9.48Sr2Tb0.5

Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.Liu, F.S.Liu, Q.L.Luo, J.

Journal of Alloys Compd. (2004) 373, 53-58

a=3.8364Å   b=3.8364Å   c=28.1329Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Gd (Cu2 O7.96)

Cu2GdO7.96RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Song, G.B.Jin, C.Q.Luo, J.Feng, X.M.Liu, F.S.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.841Å   b=3.841Å   c=11.5731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Tb (Cu2 O7.72)

Cu2O7.72RuSr2Tb

Yang, L.T.Liang, J.K.Luo, J.Jin, C.Q.Liu, Q.L.Rao, G.H.Feng, X.M.Liu, F.S.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8368Å   b=3.8368Å   c=11.5545Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Y (Cu2 O7.76)

Cu2O7.76RuSr2Y

Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, Q.L.Liang, J.K.Jin, C.Q.Song, G.B.Feng, X.M.Liu, F.S.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8275Å   b=3.8275Å   c=11.5326Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Dy (Cu2 O7.84)

Cu2DyO7.84RuSr2

Yang, L.T.Luo, J.Liang, J.K.Song, G.B.Jin, C.Q.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8309Å   b=3.8309Å   c=11.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru Sr2 Er (Cu2 O7.84)

Cu2ErO7.84RuSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Jin, C.Q.Feng, X.M.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1072-1077

a=3.8209Å   b=3.8209Å   c=11.5155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.8 Sr0.2) (Cu3 O6.77)

Ba1.8Cu3O6.77PrSr0.2

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Rao, G.H.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.9069Å   b=3.8834Å   c=11.7274Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.7 Sr0.3) (Cu3 O6.80)

Ba1.7Cu3O6.8PrSr0.3

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8921Å   b=3.8921Å   c=11.7197Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.6 Sr0.4) (Cu3 O6.84)

Ba1.6Cu3O6.84PrSr0.4

Song, G.B.Liang, J.K.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Yang, L.T.Yang, H.F.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.889Å   b=3.889Å   c=11.6997Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.5 Sr0.5) (Cu3 O6.84)

Ba1.5Cu3O6.84PrSr0.5

Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Liu, G.Y.Rao, G.H.Yang, H.F.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.8847Å   b=3.8847Å   c=11.6802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr (Ba1.4 Sr0.6) (Cu3 O6.86)

Ba1.4Cu3O6.86PrSr0.6

Song, G.B.Liang, J.K.Yang, H.F.Yang, L.T.Liu, G.Y.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 370, 302-306

a=3.879Å   b=3.879Å   c=11.6579Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.4 Pr1.6 (Cu5 O10)

Ca2.4Cu5O10Pr1.6

Song, G.B.Han, C.Q.Chen, X.L.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Zhou, Y.Q.Liu, F.S.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2394-2403

a=14.123Å   b=6.3693Å   c=15.543Å

α=90°   β=136.6°   γ=90°

Ca10 Pr4 (Cu24 O41)

Ca10Cu24O41Pr4

Song, G.B.Chen, X.L.Han, C.Q.Liang, J.K.Liu, Q.L.Liu, F.S.Zhou, Y.Q.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2394-2403

a=11.278Å   b=12.448Å   c=27.486Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd3 (Ga O4) O2

GaNd3O6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Song, G.B.Liang, J.K.Yang, L.T.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.182Å   b=11.5396Å   c=5.5748Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu3 (Ga O4) O2

Eu3GaO6

Liu, F.S.Luo, J.Liu, Q.L.Song, G.B.Yang, L.T.Liang, J.K.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.0284Å   b=11.342Å   c=5.4954Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 (Ga O4) O2

GaO6Sm3

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.Yang, L.T.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=9.0743Å   b=11.407Å   c=5.5181Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd3 (Ga O4) O2

GaGd3O6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Yang, L.T.Song, G.B.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.9911Å   b=11.2801Å   c=5.4796Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb3 (Ga O4) O2

GaO6Tb3

Liu, F.S.Liang, J.K.Liu, Q.L.Yang, L.T.Rao, G.H.Song, G.B.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.9344Å   b=11.2153Å   c=5.4447Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy3 (Ga O4) O2

Dy3GaO6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Liang, J.K.Rao, G.H.Yang, L.T.Song, G.B.Luo, J.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8875Å   b=11.1512Å   c=5.4217Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho3 (Ga O4) O2

GaHo3O6

Liu, F.S.Luo, J.Liu, Q.L.Liang, J.K.Yang, L.T.Rao, G.H.Song, G.B.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8451Å   b=11.0931Å   c=5.4027Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er3 (Ga O4) O2

Er3GaO6

Liu, F.S.Liu, Q.L.Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Luo, J.Rao, G.H.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1796-1802

a=8.8009Å   b=11.0345Å   c=5.3802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm0.79 Co5.17 Zr0.23

Co5.17Sm0.79Zr0.23

Luo, J.Liang, J.K.Guo, Y.Q.Liu, Q.L.Liu, F.S.Yang, L.T.Rao, G.H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 372, 187-189

a=4.9141Å   b=4.9141Å   c=4.0409Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr Tm2 O4

O4SrTm2

Han, C.Q.Chen, X.L.Liang, J.K.Chen, Y.Liu, Q.L.Rao, G.-H.

Journal of Alloys Compd. (2000) 309, 95-99

a=10.0082Å   b=3.3771Å   c=11.8173Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y0.83 B28.865 C4.515

C4.515B28.865Y0.83

Zhang, F.X.Liu, Q.L.Xu, F.F.Mori, T.Sato, A.Tanaka, T.

Journal of Alloys Compd. (2001) 329, 168-172

a=5.6457Å   b=5.6457Å   c=56.8873Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C76H88Gd4N16O16,4(CH4O)

C76H88Gd4N16O16,4(CH4O)

Wang, Wen-MinWang, Mei-JiaoHao, Sha-ShaShen, Qin-YuWang, Mei-LingLiu, Qiao-LingGuan, Xiao-FenZhang, Xiu-TangWu, Zhi-Lei

New Journal of Chemistry (2020) 44, 11 4631-4638

a=26.8502(16)Å   b=26.8502(16)Å   c=16.7797(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C76H88Dy4N16O16,4(C2H5O),4(CH4O)

C76H88Dy4N16O16,4(C2H5O),4(CH4O)

Wang, Wen-MinWang, Mei-JiaoHao, Sha-ShaShen, Qin-YuWang, Mei-LingLiu, Qiao-LingGuan, Xiao-FenZhang, Xiu-TangWu, Zhi-Lei

New Journal of Chemistry (2020) 44, 11 4631-4638

a=26.9020(14)Å   b=26.9020(14)Å   c=13.9514(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H44N12O18Pr2,2(ClO4)

C36H44N12O18Pr2,2(ClO4)

Liu, Qing-LingYang, Li-JingLuo, Yang-HuiSun, Baiwang

New J. Chem. (2016)

a=6.8160(14)Å   b=17.247(3)Å   c=27.329(6)Å

α=90°   β=91.03(3)°   γ=90°

C18H17ErN6O7,2(H2O)

C18H17ErN6O7,2(H2O)

Liu, Qing-LingYang, Li-JingLuo, Yang-HuiSun, Baiwang

New J. Chem. (2016)

a=21.171(4)Å   b=14.704(3)Å   c=10.024(2)Å

α=90°   β=96.03(3)°   γ=90°

C20H23N6O8Sm,ClO4

C20H23N6O8Sm,ClO4

Liu, Qing-LingYang, Li-JingLuo, Yang-HuiSun, Baiwang

New J. Chem. (2016)

a=12.668(3)Å   b=15.483(3)Å   c=14.625(3)Å

α=90°   β=113.28(3)°   γ=90°

C18H18LuN6O7,2(H2O)

C18H18LuN6O7,2(H2O)

Liu, Qing-LingYang, Li-JingLuo, Yang-HuiSun, Baiwang

New J. Chem. (2016)

a=21.218(4)Å   b=14.370(3)Å   c=9.954(2)Å

α=90°   β=96.35(3)°   γ=90°

C22H20FeN4O3

C22H20FeN4O3

Wei, Kai-JuNi, JiaXie, Yong-ShuLiu, YangzhongLiu, Qing-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 31 3390-3397

a=10.7467(15)Å   b=8.6769(12)Å   c=11.5977(16)Å

α=90.00°   β=115.636(2)°   γ=90.00°

C92H92Cl4Cu2Fe4N16O30

C92H92Cl4Cu2Fe4N16O30

Wei, Kai-JuNi, JiaXie, Yong-ShuLiu, YangzhongLiu, Qing-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 31 3390-3397

a=17.4718(13)Å   b=22.0788(16)Å   c=51.605(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C88H76Cl4Fe4N16Ni2O22

C88H76Cl4Fe4N16Ni2O22

Wei, Kai-JuNi, JiaXie, Yong-ShuLiu, YangzhongLiu, Qing-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 31 3390-3397

a=18.45(2)Å   b=22.31(2)Å   c=54.77(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H46Cl2CoFeN8O13

C46H46Cl2CoFeN8O13

Wei, Kai-JuNi, JiaXie, Yong-ShuLiu, YangzhongLiu, Qing-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 31 3390-3397

a=17.9062(8)Å   b=21.4295(9)Å   c=53.006(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H11CoN3O8

C14H11CoN3O8

Li, Quan-QuanKang, Yi-FanRen, Chun-YanYang, Guo-PingLiu, Qing Liu, PingWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2015) 17, 4 775

a=14.462(2)Å   b=15.486(3)Å   c=7.4899(12)Å

α=90.00°   β=96.971(3)°   γ=90.00°

C12H8CuN2O7

C12H8CuN2O7

Li, Quan-QuanKang, Yi-FanRen, Chun-YanYang, Guo-PingLiu, Qing Liu, PingWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2015) 17, 4 775

a=5.8488(13)Å   b=16.227(4)Å   c=13.164(3)Å

α=90.00°   β=91.507(3)°   γ=90.00°

C48H28Cu2N8O12

C48H28Cu2N8O12

Li, Quan-QuanKang, Yi-FanRen, Chun-YanYang, Guo-PingLiu, Qing Liu, PingWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2015) 17, 4 775

a=9.3276(10)Å   b=11.9664(13)Å   c=19.099(2)Å

α=90.00°   β=92.947(2)°   γ=90.00°

C48H48Cu2N8O22

C48H48Cu2N8O22

Li, Quan-QuanKang, Yi-FanRen, Chun-YanYang, Guo-PingLiu, Qing Liu, PingWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2015) 17, 4 775

a=9.213(2)Å   b=12.190(3)Å   c=12.635(3)Å

α=109.362(4)°   β=109.077(4)°   γ=91.212(4)°

C44H40Cu2N8O18

C44H40Cu2N8O18

Li, Quan-QuanKang, Yi-FanRen, Chun-YanYang, Guo-PingLiu, Qing Liu, PingWang, Yao-Yu

CrystEngComm (2015) 17, 4 775

a=9.357(4)Å   b=11.325(5)Å   c=12.540(5)Å

α=64.338(6)°   β=69.757(6)°   γ=75.003(6)°

2(C36H36FeN6),CClNO2S,2(CNS),6(O)

2(C36H36FeN6),CClNO2S,2(CNS),6(O)

Luo, Yang-HuiYang, Li-JingLiu, Qing-LingLing, YangWang, WeiSun, Bai-Wang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 44 16937-16942

a=10.5927(6)Å   b=27.0994(14)Å   c=14.2354(8)Å

α=90.00°   β=102.551(5)°   γ=90.00°

4(C36H36FeN6),4(ClO4),3(CNS),12(O),Cl

4(C36H36FeN6),4(ClO4),3(CNS),12(O),Cl

Luo, Yang-HuiYang, Li-JingLiu, Qing-LingLing, YangWang, WeiSun, Bai-Wang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 44 16937-16942

a=10.771(2)Å   b=27.332(8)Å   c=14.263(3)Å

α=90.00°   β=102.59(3)°   γ=90.00°

2(C36H36FeN6),CClNO2S,2(CNS),6(O)

2(C36H36FeN6),CClNO2S,2(CNS),6(O)

Luo, Yang-HuiYang, Li-JingLiu, Qing-LingLing, YangWang, WeiSun, Bai-Wang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 44 16937-16942

a=10.4193(6)Å   b=26.9922(11)Å   c=14.3238(8)Å

α=90.00°   β=102.761(6)°   γ=90.00°

C21H17FeN3OS

C21H17FeN3OS

Yang, Jia-XiangTian, Yu-PengLiu, Qing-LiangXie, Yong-ShuFun, Hoong-KunChantrapromma, SuchadaRazak, Ibrahim Abdul

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 1 m43-m44

a=12.95190(10)Å   b=18.14060(10)Å   c=15.6117(2)Å

α=90.00°   β=95.2300(10)°   γ=90.00°

1,4-Bis[5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-ylsulfanyl]butane

C18H16N6O2S2

Liu, Qing-leiWang, WeiGao, YanJia, Xiao-yuZhang, Jing-jing

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 o740

a=4.9780(6)Å   b=5.7933(7)Å   c=31.003(4)Å

α=90.00°   β=92.588(5)°   γ=90.00°

3-{4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]-3-phenyl-5-sulfanylidene-4,5-dihydro- 1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl}-1,3-diphenylpropan-1-one

C31H26N4O2S

Wang, WeiLiu, Qing-leiGao, YanJia, Xiao-yuZhang, Jing-jing

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 9 o2534

a=6.0131(12)Å   b=13.940(2)Å   c=31.490(4)Å

α=90.00°   β=92.007(6)°   γ=90.00°

3-(4-Amino-3-ethyl-5-sulfanylidene-4,5-dihydro-1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl)- 3-(2-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one

C19H19ClN4OS

Wang, Zhi-jianJia, Wei-minLiu, Qing-leiWang, Wei

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 8 o1922

a=29.023(10)Å   b=7.561(2)Å   c=18.286(6)Å

α=90.00°   β=109.606(6)°   γ=90.00°

3-[3-Methyl-4-(4-nitrobenzylideneamino)-5-sulfanylidene-4,5-dihydro-1<i>H</i>- 1,2,4-triazol-1-yl]-1,3-diphenylpropan-1-one dichloromethane monosolvate

C25H21N5O3S,CH2Cl2

Wang, WeiJia, Wei-MinXu, ChaoWu, Wen-PengLiu, Qing-Lei

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 o3135

a=8.9880(13)Å   b=11.4440(15)Å   c=14.8604(18)Å

α=70.212(11)°   β=88.973(13)°   γ=67.020(9)°

2-[(3-Propylsulfanyl-5-<i>p</i>-tolyl-4<i>H</i>-1,2,4-triazol-4- yl)iminomethyl]phenol

C19H20N4OS

Wang, WeiLiu, Qing-leiXu, ChaoWu, Wen-pengGao, Yan

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 9 o2236

a=22.682(2)Å   b=18.1736(15)Å   c=9.1557(8)Å

α=90.00°   β=109.678(7)°   γ=90.00°

3-[4-Amino-3-(4-methylphenyl)-5-sulfanylidene-4,5-dihydro-1<i>H</i>- 1,2,4-triazol-1-yl]-3-(2-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one

C24H21ClN4OS

Wang, WeiLiu, Qing-leiJia, Xiao-yuZhang, Jing-jingGao, Yan

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 7 o1793

a=10.9873(12)Å   b=11.8220(14)Å   c=17.438(3)Å

α=90.00°   β=94.828(7)°   γ=90.00°

3-[4-(2-Chlorobenzylideneamino)-3-methyl-5-sulfanylidene-4,5-dihydro- 1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl]-1,3-diphenylpropan-1-one

C25H21ClN4OS

Wang, WeiLiu, Qing-leiGao, YanWu, Wen-pengXu, Chao

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 9 o2379

a=8.3347(9)Å   b=10.6029(12)Å   c=13.4262(16)Å

α=87.907(19)°   β=81.026(18)°   γ=82.024(17)°

<i>rac</i>-3-{4-[(2-Hydroxybenzylidene)amino]-3-phenyl-5-sulfanylidene- 4,5-dihydro-1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl}-1,3-diphenylpropan-1-one

C30H24N4O2S

Liu, Qing-leiWang, WeiGao, YanZhang, Jing-jingJia, Xiao-yu

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 10 o2726

a=6.770(2)Å   b=13.170(5)Å   c=14.851(5)Å

α=78.114(12)°   β=81.715(15)°   γ=87.318(16)°

<i>rac</i>-3-{4-[(Furan-2-ylmethylidene)amino]-3-methyl-5-sulfanylidene- 4,5-dihydro-1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl}-1,3-diphenylpropan-1-one

C23H20N4O2S

Wang, WeiGao, YanWu, Wen-pengXu, ChaoLiu, Qing-lei

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 10 o2728

a=8.154(3)Å   b=21.194(6)Å   c=12.878(4)Å

α=90.00°   β=107.965(5)°   γ=90.00°

<i>rac</i>-3-{4-[(4-Nitrobenzylidene)amino]-3-phenyl-5-sulfanylidene- 4,5-dihydro-1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl}-1,3-diphenylpropan-1-one

C30H23N5O3S

Wang, WeiGao, YanXu, ChaoWu, Wen-pengLiu, Qing-lei

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 10 o2727

a=13.3303(13)Å   b=21.832(2)Å   c=9.2773(9)Å

α=90.00°   β=98.213(3)°   γ=90.00°

9-(2-Chlorophenyl)-4a-hydroxy-3,4,4a,5,6,7,9,9a-octahydro-2<i>H</i>-xanthene-1,8-dione

C19H19ClO4

Liu, Qiu-LingWu, Xin-YanGao, FengBao, DanWang, Fang-Ming

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 4 o442-o443

a=15.3099(13)Å   b=9.2815(8)Å   c=12.3216(11)Å

α=90.00°   β=110.7160(10)°   γ=90.00°

Nd5 Co19 B6

B6Co19Nd5

Liang, J.K.Rao, G.-H.Chen, X.L.Li, X.Jin, L.P.Liu, Q.L.Shen, B.-G.Wang, M.Z.Chen, Y.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2000) 12, 1240-1247

a=5.1328Å   b=5.1328Å   c=16.65189Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 La ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.28)

Cu1.999Fe1.001LaO7.28Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Rao, G.H.Song, G.B.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8789Å   b=3.8789Å   c=11.4924Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Nd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.38)

Cu1.999Fe1.001NdO7.38Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Feng, X.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8633Å   b=3.8633Å   c=11.4867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Sm ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001O7.4SmSr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Yang, H.F.Feng, X.M.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8559Å   b=3.8559Å   c=11.4273Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Eu ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999EuFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Feng, X.M.Rao, G.H.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8502Å   b=3.8502Å   c=11.4084Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.34)

Cu1.999Fe1.001GdO7.34Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Liu, Q.L.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8457Å   b=3.8457Å   c=11.3895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Dy ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999DyFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Rao, G.H.Song, G.B.Yang, H.F.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8274Å   b=3.8329Å   c=11.3652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Er ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.36)

Cu1.999ErFe1.001O7.36Sr2

Yang, L.T.Liu, Q.L.Liang, J.K.Song, G.B.Fan, H.M.Feng, X.M.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8159Å   b=3.8229Å   c=11.3742Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ho ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.40)

Cu1.999Fe1.001HoO7.4Sr2

Yang, L.T.Liang, J.K.Song, G.B.Yang, H.F.Fan, H.M.Feng, X.M.Liu, Q.L.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8213Å   b=3.8274Å   c=11.3682Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Yb ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.42)

Cu1.999Fe1.001O7.42Sr2Yb

Yang, L.T.Liang, J.K.Liu, Q.L.Feng, X.M.Fan, H.M.Yang, H.F.Song, G.B.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8115Å   b=3.818Å   c=11.3856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.667 Cu0.333) (Cu0.833 Fe0.167)2 O7.16)

Cu1.999Fe1.001GdO7.16Sr2

Yang, L.T.Feng, X.M.Liang, J.K.Liu, Q.L.Fan, H.M.Song, G.B.Yang, H.F.Rao, G.H.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8578Å   b=3.8578Å   c=11.4731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd ((Fe0.606 Cu0.394) (Cu0.803 Fe0.197)2 O7.38)

Cu2FeGdO7.38Sr2

Yang, L.T.Rao, G.H.Liang, J.K.Fan, H.M.Liu, Q.L.Yang, H.F.Song, G.B.Feng, X.M.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 4987-4995

a=3.8422Å   b=3.8422Å   c=11.3731Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H28N2O16P2Pb3S

C17H28N2O16P2Pb3S

Cai, Xiao-OuSun, MengShao, Yu-JingLiu, FangLiu, Qun-LiZhu, Yan-YuSun, Zhen-GangDong, Da-PengLi, Jing

ACS omega (2018) 3, 12 16443-16452

a=9.4266(7)Å   b=12.5779(9)Å   c=13.2779(10)Å

α=100.9720(10)°   β=90.8250(10)°   γ=104.3330(10)°

C11H16NO13PPb2S

C11H16NO13PPb2S

Cai, Xiao-OuSun, MengShao, Yu-JingLiu, FangLiu, Qun-LiZhu, Yan-YuSun, Zhen-GangDong, Da-PengLi, Jing

ACS omega (2018) 3, 12 16443-16452

a=8.9059(4)Å   b=10.3880(5)Å   c=11.1079(5)Å

α=64.7150(10)°   β=88.4750(10)°   γ=80.1240(10)°

C12.5H10.5Br2CdN3.5O0.5

C12.5H10.5Br2CdN3.5O0.5

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=17.180(3)Å   b=15.269(3)Å   c=12.1374(19)Å

α=90.00°   β=108.606(3)°   γ=90.00°

C25H19Cl4N7O0Zn2

C25H19Cl4N7O0Zn2

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=15.875(2)Å   b=15.131(2)Å   c=12.1758(16)Å

α=90.00°   β=110.960(2)°   γ=90.00°

C25H19Cd2I4N7O0

C25H19Cd2I4N7O0

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=17.360(9)Å   b=15.178(8)Å   c=24.457(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H19Hg2I4N7O0

C25H19Hg2I4N7O0

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=17.755(3)Å   b=15.139(3)Å   c=24.304(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H19Br4Hg2N7O0

C25H19Br4Hg2N7O0

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=17.1651(8)Å   b=14.7379(7)Å   c=23.6550(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12.5H10.5CdCl2N3.5O0.5

C12.5H10.5CdCl2N3.5O0.5

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=17.0876(17)Å   b=14.9487(15)Å   c=12.0009(12)Å

α=90.00°   β=109.473(2)°   γ=90.00°

C25H19Cl4Hg2N7O0

C25H19Cl4Hg2N7O0

Wei, Kai-JuXie, Yong-ShuNi, JiaZhang, MinLiu, Qing-Liang

Crystal Growth & Design (2006) 6, 6 1341

a=16.7768(12)Å   b=14.4667(10)Å   c=23.5340(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CuEu0.8O3.4Sr1.2

CuEu0.8O3.4Sr1.2

Han, C. Q.Chen, X. L.Liang, J. K.Liu, Q. L.Rao, G. H.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 156, 247-250

a=3.7130Å   b=3.7870Å   c=12.6360Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°