Structures by: Ling J. B.

Total: 3

C17H13ClO2S

C17H13ClO2S

Ling, Jun-BingSu, YuZhu, Hai-LiangWang, Guan-YuXu, Peng-Fei

Organic letters (2012) 14, 4 1090-1093

a=10.964(4)Å   b=10.964(4)Å   c=13.249(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H42Cd2Cl2N16O

C44H42Cd2Cl2N16O

Wang, Yong-TaoTang, Gui-MeiWei, Yong-QinQin, Ting-XiaoLi, Tian-DuoHe, ChaoLing, Ji-BeiLong, Xi-FaWeng Ng, Seik

Crystal Growth & Design (2010) 10, 1 25

a=11.924(2)Å   b=11.924(2)Å   c=14.885(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H42Br2Cd2N16O

C44H42Br2Cd2N16O

Wang, Yong-TaoTang, Gui-MeiWei, Yong-QinQin, Ting-XiaoLi, Tian-DuoHe, ChaoLing, Ji-BeiLong, Xi-FaWeng Ng, Seik

Crystal Growth & Design (2010) 10, 1 25

a=11.9525(6)Å   b=11.952Å   c=15.0052(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°