Structures by: Li X. Q.

Total: 42

C26H20F10N4Zn

C26H20F10N4Zn

Li, Xiao-QingWang, BinJi, He-YuanLi, Yue-Sheng

Catal. Sci. Technol. (2016) 6, 21 7763

a=12.2298(13)Å   b=7.6667(8)Å   c=17.9898(14)Å

α=90.00°   β=125.106(5)°   γ=90.00°

C13H15NO

C13H15NO

Li, Xiao-JingQiao, Jin-BaoSun, JianLi, Xue-QiangGu, Peiming

Organic letters (2014) 16, 11 2865-2867

a=14.0539(10)Å   b=11.3580(8)Å   c=13.4342(10)Å

α=90°   β=101.523(7)°   γ=90°

C17H16O2

C17H16O2

Cui, Chun-XiaoLi, HuiYang, Xian-JinYang, JunLi, Xiao-Qiang

Organic Letters (2013) 15, 23 5944

a=5.3111(7)Å   b=11.4886(16)Å   c=11.4900(17)Å

α=104.545(4)°   β=103.338(2)°   γ=93.620(3)°

C13H15NO

C13H15NO

Gu, PeimingKang, Xiao-YanSun, JianWang, Bao-JuanYi, MingLi, Xue-QiangXue, PingLi, Rui

Organic letters (2012) 14, 22 5796-5799

a=8.303(4)Å   b=11.685(5)Å   c=11.372(5)Å

α=90.00°   β=101.556(4)°   γ=90.00°

C16H15NO

C16H15NO

Gu, PeimingKang, Xiao-YanSun, JianWang, Bao-JuanYi, MingLi, Xue-QiangXue, PingLi, Rui

Organic letters (2012) 14, 22 5796-5799

a=6.965(10)Å   b=9.910(15)Å   c=17.31(3)Å

α=90.00°   β=90.631(17)°   γ=90.00°

C20H16N2O3

C20H16N2O3

Zhu, QinTang, Chun-PingKe, Chang-QiangLi, Xi-QiangLiu, JinGan, Li-SheWeiss, Hans-ChristophGesing, Ernst-RudolfYe, Yang

Journal of natural products (2010) 73, 1 40-44

a=9.2940(14)Å   b=11.4297(18)Å   c=15.266(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H22O2

C18H22O2

Zhu, QinTang, Chun-PingKe, Chang-QiangLi, Xi-QiangLiu, JinGan, Li-SheWeiss, Hans-ChristophGesing, Ernst-RudolfYe, Yang

Journal of natural products (2010) 73, 1 40-44

a=6.164Å   b=10.07240(10)Å   c=22.85000(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H19BrN2O3S

C17H19BrN2O3S

Gu, PeimingSun, JianKang, Xiao-YanYi, MingLi, Xue-QiangXue, PingLi, Rui

Organic letters (2013) 15, 5 1124-1127

a=16.0215(15)Å   b=5.7478(3)Å   c=19.227(6)Å

α=90.00°   β=96.725(17)°   γ=90.00°

C16H17N3O2S

C16H17N3O2S

Wang, Lan-ZhiLi, Xiao-QingAn, Ying-Shuang

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 19 5497-5509

a=7.9805(7)Å   b=23.492(2)Å   c=9.3323(8)Å

α=90.00°   β=112.494(2)°   γ=90.00°

C21H18N2NiO4

C21H18N2NiO4

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinBin-Liu,Wang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 15 4973

a=9.7609(10)Å   b=10.1202(11)Å   c=10.9656(12)Å

α=76.4430(10)°   β=81.0920(10)°   γ=68.7420(10)°

C42H36Co2N4O8

C42H36Co2N4O8

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinBin-Liu,Wang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 15 4973

a=9.808(3)Å   b=10.109(3)Å   c=10.965(3)Å

α=77.197(4)°   β=81.634(4)°   γ=68.888(4)°

C44H40Co2N4O8

C44H40Co2N4O8

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinBin-Liu,Wang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 15 4973

a=8.9767(9)Å   b=10.1680(11)Å   c=11.8647(12)Å

α=68.4050(10)°   β=84.3380(10)°   γ=78.1870(10)°

C22H22N2NiO5

C22H22N2NiO5

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinBin-Liu,Wang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 15 4973

a=10.1421(11)Å   b=10.3265(11)Å   c=11.6938(12)Å

α=70.9700(10)°   β=77.5240(10)°   γ=65.5670(10)°

C17H15BrCoN4O4

C17H15BrCoN4O4

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinWang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 14 4625

a=10.093(3)Å   b=20.139(5)Å   c=9.676(2)Å

α=90.00°   β=102.269(3)°   γ=90.00°

C17H15BrCoN4O4

C17H15BrCoN4O4

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinWang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 14 4625

a=18.519(8)Å   b=13.366(6)Å   c=7.971(4)Å

α=90.00°   β=113.072(5)°   γ=90.00°

C17H17BrN4NiO5

C17H17BrN4NiO5

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinWang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 14 4625

a=9.7514(13)Å   b=10.1430(14)Å   c=11.2886(16)Å

α=108.3960(10)°   β=106.2630(10)°   γ=102.9210(10)°

C18H17BrN4NiO4

C18H17BrN4NiO4

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinWang, Li-YaHou, Hong-Wei

CrystEngComm (2011) 13, 14 4625

a=10.1385(10)Å   b=17.0608(17)Å   c=21.875(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C80H64K6N2O39Pb6

C80H64K6N2O39Pb6

Li, Xian-QiangZhang, Hua-BinWu, Shu-TingLin, Jian-DiLin, PingLi, Zhi-HuaDu, Shao-Wu

CrystEngComm (2012) 14, 3 936

a=15.8708(6)Å   b=15.8708(6)Å   c=24.2726(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C80H64N2O39Pb6Rb6

C80H64N2O39Pb6Rb6

Li, Xian-QiangZhang, Hua-BinWu, Shu-TingLin, Jian-DiLin, PingLi, Zhi-HuaDu, Shao-Wu

CrystEngComm (2012) 14, 3 936

a=16.03340(10)Å   b=16.03340(10)Å   c=24.3028(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C80H64Cs6N2O39Pb6

C80H64Cs6N2O39Pb6

Li, Xian-QiangZhang, Hua-BinWu, Shu-TingLin, Jian-DiLin, PingLi, Zhi-HuaDu, Shao-Wu

CrystEngComm (2012) 14, 3 936

a=16.231(3)Å   b=16.231(3)Å   c=24.466(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H24K2O16PbS2

C28H24K2O16PbS2

Li, Xian-QiangZhang, Hua-BinWu, Shu-TingLin, Jian-DiLin, PingLi, Zhi-HuaDu, Shao-Wu

CrystEngComm (2012) 14, 3 936

a=13.5107(16)Å   b=23.380(3)Å   c=5.8727(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H38Cs2N2O20Pb2S3

C48H38Cs2N2O20Pb2S3

Li, Xian-QiangZhang, Hua-BinWu, Shu-TingLin, Jian-DiLin, PingLi, Zhi-HuaDu, Shao-Wu

CrystEngComm (2012) 14, 3 936

a=11.3401(5)Å   b=25.0935(10)Å   c=22.8740(11)Å

α=90.00°   β=96.895(4)°   γ=90.00°

C13H11CoNO6

C13H11CoNO6

Hou, Juan-JuanLi, Xiao-QingTian, Bao-QiangZhang, Xian-Ming

CrystEngComm (2016) 18, 12 2065

a=13.876(2)Å   b=12.212(2)Å   c=7.7376(15)Å

α=90°   β=104.205(18)°   γ=90°

C13H11CoNO6

C13H11CoNO6

Hou, Juan-JuanLi, Xiao-QingTian, Bao-QiangZhang, Xian-Ming

CrystEngComm (2016) 18, 12 2065

a=6.4032(3)Å   b=7.7936(3)Å   c=12.7782(6)Å

α=74.095(4)°   β=83.775(4)°   γ=84.040(4)°

C13H11CoNO6

C13H11CoNO6

Hou, Juan-JuanLi, Xiao-QingTian, Bao-QiangZhang, Xian-Ming

CrystEngComm (2016) 18, 12 2065

a=6.4023(3)Å   b=16.0344(6)Å   c=25.6980(10)Å

α=106.5880(10)°   β=96.0840(10)°   γ=92.9930(10)°

Poly[[(μ~3~-5,6-dicarboxybicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3-dicarboxylato)(1,10- phenanthroline)copper(II)] monohydrate]

C24H18CuN2O8,H2O

Liu, Yun-YuZhuo, Yu-JiangLi, Xing-QiMa, Ji-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 m1590

a=6.5900(4)Å   b=15.1650(8)Å   c=10.7490(6)Å

α=90°   β=95.244(9)°   γ=90°

Tetraaqua(1,10-phenanthroline)nickel(II) 3,6-dicarboxybicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,5-dicarboxylate

C12H16N2NiO42,C12H10O82

Liu, Yun-YuWang, Tian-HuiWang, Zhi-HaoZhuo, Yu-JiangLi, Xing-Qi

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 m978

a=7.446(5)Å   b=13.583(6)Å   c=22.982(9)Å

α=90.000°   β=91.549(7)°   γ=90.000°

C20H21NO2

C20H21NO2

Li, HuiCui, Chun-XiaoZhang, Guang-HuaLi, Xiao-QiangYang, Jun

The Journal of organic chemistry (2019)

a=14.2990(19)Å   b=10.1735(13)Å   c=22.696(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H23NO2

C21H23NO2

Li, HuiCui, Chun-XiaoZhang, Guang-HuaLi, Xiao-QiangYang, Jun

The Journal of organic chemistry (2019)

a=24.832(3)Å   b=10.9943(11)Å   c=14.9873(14)Å

α=90.00°   β=118.674(3)°   γ=90.00°

C26H20Br2N2O11Zn2

C26H20Br2N2O11Zn2

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinMeng, Qing-LeiWang, Li-YaDu, MiaoHou, Hong-Wei

Crystal Growth & Design (2011) 11, 1 175

a=20.5194(19)Å   b=8.6326(8)Å   c=17.3333(16)Å

α=90.00°   β=115.0090(10)°   γ=90.00°

C21H19BrCdN2O5

C21H19BrCdN2O5

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinMeng, Qing-LeiWang, Li-YaDu, MiaoHou, Hong-Wei

Crystal Growth & Design (2011) 11, 1 175

a=14.3379(15)Å   b=18.9193(19)Å   c=16.5885(17)Å

α=90.00°   β=100.7390(10)°   γ=90.00°

C26H16Br2N2O9Zn2

C26H16Br2N2O9Zn2

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinMeng, Qing-LeiWang, Li-YaDu, MiaoHou, Hong-Wei

Crystal Growth & Design (2011) 11, 1 175

a=10.0154(16)Å   b=14.546(2)Å   c=9.2314(15)Å

α=90.00°   β=97.496(2)°   γ=90.00°

C20H17BrN2O5Zn

C20H17BrN2O5Zn

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinMeng, Qing-LeiWang, Li-YaDu, MiaoHou, Hong-Wei

Crystal Growth & Design (2011) 11, 1 175

a=10.997(6)Å   b=14.578(8)Å   c=12.963(7)Å

α=90.00°   β=105.993(6)°   γ=90.00°

C21H17BrCdN2O4

C21H17BrCdN2O4

Ma, Lu-FangLi, Xiu-QinMeng, Qing-LeiWang, Li-YaDu, MiaoHou, Hong-Wei

Crystal Growth & Design (2011) 11, 1 175

a=10.173(2)Å   b=17.211(3)Å   c=11.681(2)Å

α=90.00°   β=99.371(2)°   γ=90.00°

C39H26CdN6O4S

C39H26CdN6O4S

Zeng, Xiao-ShanXu, Hui-LingXu, Yu-CiLi, Xiao-QingNie, Zhao-YangGao, Shu-ZhenXiao, Dong-Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1622

a=10.5969(3)Å   b=14.7104(4)Å   c=28.7304(7)Å

α=90°   β=92.431(2)°   γ=90°

C39H26CdN6O5,C4H9NO

C39H26CdN6O5,C4H9NO

Zeng, Xiao-ShanXu, Hui-LingXu, Yu-CiLi, Xiao-QingNie, Zhao-YangGao, Shu-ZhenXiao, Dong-Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1622

a=10.1231(2)Å   b=14.8998(3)Å   c=28.9502(7)Å

α=90°   β=94.192(2)°   γ=90°

C156H126Cd5Cl4N26O19,4(C3H7NO)

C156H126Cd5Cl4N26O19,4(C3H7NO)

Zeng, Xiao-ShanXu, Hui-LingXu, Yu-CiLi, Xiao-QingNie, Zhao-YangGao, Shu-ZhenXiao, Dong-Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1622

a=21.0432(4)Å   b=17.4458(3)Å   c=26.3825(4)Å

α=90°   β=111.3592(19)°   γ=90°

C75H51Cd2ClN12O6,2(C3H7NO),Cl,2(HO)

C75H51Cd2ClN12O6,2(C3H7NO),Cl,2(HO)

Zeng, Xiao-ShanXu, Hui-LingXu, Yu-CiLi, Xiao-QingNie, Zhao-YangGao, Shu-ZhenXiao, Dong-Rong

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1622

a=21.0221(5)Å   b=17.4201(5)Å   c=26.3666(7)Å

α=90°   β=111.047(3)°   γ=90°

C62H84Cl2Gd4N12O25

C62H84Cl2Gd4N12O25

Chen, Hong-ManWang, Wen-MinLi, Xiao-QinChu, Xiao-YaNie, Yao-YaoLiu, ZhenHuang, Shao-XiaShen, Hai-YunCui, Jian-ZhongGao, Hong-Ling

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 394

a=14.800(3)Å   b=24.707(3)Å   c=21.429(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C57H70Eu4N12O23,2(CH4O),5(H2O)

C57H70Eu4N12O23,2(CH4O),5(H2O)

Chen, Hong-ManWang, Wen-MinLi, Xiao-QinChu, Xiao-YaNie, Yao-YaoLiu, ZhenHuang, Shao-XiaShen, Hai-YunCui, Jian-ZhongGao, Hong-Ling

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 394

a=16.1944(13)Å   b=22.2882(17)Å   c=21.5409(18)Å

α=90°   β=103.346(2)°   γ=90°

C59H73Er4N13O23,CH4O,H2O

C59H73Er4N13O23,CH4O,H2O

Chen, Hong-ManWang, Wen-MinLi, Xiao-QinChu, Xiao-YaNie, Yao-YaoLiu, ZhenHuang, Shao-XiaShen, Hai-YunCui, Jian-ZhongGao, Hong-Ling

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 394

a=29.452(2)Å   b=32.301(2)Å   c=19.9402(15)Å

α=90°   β=127.7200(10)°   γ=90°

C57H70N12O23Tb4,CH4O,3(H2O)

C57H70N12O23Tb4,CH4O,3(H2O)

Chen, Hong-ManWang, Wen-MinLi, Xiao-QinChu, Xiao-YaNie, Yao-YaoLiu, ZhenHuang, Shao-XiaShen, Hai-YunCui, Jian-ZhongGao, Hong-Ling

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 394

a=16.219(2)Å   b=22.058(3)Å   c=21.639(3)Å

α=90°   β=102.577(3)°   γ=90°