Structures by: Li J. M.

Total: 35

Cu (N H3)2 Ag (S C N)3

C3H6AgCuN5S3

Huang, J.-L.Li, J.M.Lu, J.-X.

Acta Chimica Sinica (see: Hua Hsueh Hsueh Pao) (1966) 32, 162-168

a=9.22Å   b=9.22Å   c=7.38Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ge O)3 (Sb O3)2

Ge3O9Sb2

Ke, Y.-X.Li, J.M.Zhang, Y.-G.Lu, S.-M.Lei, Z.-B.

Solid State Sciences (2002) 4, 803-806

a=7.0823Å   b=7.0823Å   c=9.5621Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C19H14N4O6SZn,H2O

C19H14N4O6SZn,H2O

Xu, Tian-YangNie, Hong-JiaoLi, Jia-MingShi, Zhong-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 32 11129-11141

a=9.1989(6)Å   b=18.1118(11)Å   c=12.3062(8)Å

α=90°   β=107.226(7)°   γ=90°

C50H36N12O12S2Zn3,3(H2O),H2O0.5

C50H36N12O12S2Zn3,3(H2O),H2O0.5

Xu, Tian-YangNie, Hong-JiaoLi, Jia-MingShi, Zhong-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 32 11129-11141

a=12.6892(9)Å   b=18.5404(13)Å   c=22.1736(16)Å

α=90°   β=93.7550(10)°   γ=90°

2(C8H9O0.5)

2(C8H9O0.5)

Lu, Xiao-YuYan, Lu-YuLi, Jin-SongLi, Jia-MeiZhou, Hai-PinJiang, Run-ChuangLiu, Chuang-ChuangLu, RanHu, Rong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 1 109-112

a=9.0268(7)Å   b=12.5394(11)Å   c=12.5931(7)Å

α=72.488(6)°   β=70.192(6)°   γ=87.160(7)°

C56H42N10O12Zn2,H2O

C56H42N10O12Zn2,H2O

Xu, Tian-YangLi, Jia-MingHan, Ya-HuiWang, Ai-RongHe, Kun-HuanShi, Zhong-Feng

New Journal of Chemistry (2020) 44, 10 4011-4022

a=13.1992(19)Å   b=9.2011(9)Å   c=23.622(2)Å

α=90°   β=91.877(11)°   γ=90°

C66H40Eu2N4O15

C66H40Eu2N4O15

Li, Jing-MingLi, RuiLi, Xia

CrystEngComm (2018) 20, 34 4962

a=13.0373(12)Å   b=22.5614(19)Å   c=19.4320(17)Å

α=90.00°   β=90.9490(10)°   γ=90.00°

C66H40La2N4O15

C66H40La2N4O15

Li, Jing-MingLi, RuiLi, Xia

CrystEngComm (2018) 20, 34 4962

a=23.9553(12)Å   b=13.6376(7)Å   c=18.6167(10)Å

α=90.00°   β=111.831(2)°   γ=90.00°

C66H40N4O15Tb2

C66H40N4O15Tb2

Li, Jing-MingLi, RuiLi, Xia

CrystEngComm (2018) 20, 34 4962

a=13.0186(11)Å   b=22.5402(18)Å   c=19.4272(16)Å

α=90.00°   β=90.845(3)°   γ=90.00°

C66H40Gd2N4O15

C66H40Gd2N4O15

Li, Jing-MingLi, RuiLi, Xia

CrystEngComm (2018) 20, 34 4962

a=13.0264(6)Å   b=22.5481(9)Å   c=19.4308(8)Å

α=90.00°   β=90.919(2)°   γ=90.00°

Catena-Poly[[bis(4-chloromethylpyridine-κN)cobalt(II)]-di-μ- dicyanamido-κN^1^:κN^5^]

C16H12Cl2CoN8

Pei, Hong-XiaSun, Yu-XiLu, She-MingLi, Jian-MinWu, Xin-TaoDu, Wen-Xin

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 m2109-m2111

a=7.2910(9)Å   b=7.4810(9)Å   c=9.0070(13)Å

α=104.444(2)°   β=96.971(2)°   γ=102.618(2)°

Triaqua(5-formyl-<i>N</i>-salicylidene-D,L-alaninato-<i>κ</i>^3^<i>N</i>,\ <i>O</i>,<i>O</i>)nickel(II) monohydrate

C11H15NNiO7,H2O

Cai, Jin-HuaLi, Jia-MingNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 m1715-m1716

a=6.861(2)Å   b=8.664(2)Å   c=12.363(3)Å

α=82.967(3)°   β=80.639(3)°   γ=77.706(3)°

3-[3-(3-Pyridyloxy)pyrazin-2-yloxy]pyridinium perchlorate

C14H11N4O2,ClO4

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 o3651-o3651

a=11.557(3)Å   b=9.815(2)Å   c=13.955(3)Å

α=90.00°   β=100.444(4)°   γ=90.00°

Diaquabis[2-(2-pyridylmethoxy)pyrazine-κN^4^]bis(thiocyanato-κN)manganese(II)

C22H22MnN8O4S2

Li, Jin-Min

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 9 m2266-m2266

a=20.060(3)Å   b=10.1381(12)Å   c=13.7285(17)Å

α=90.00°   β=110.844(2)°   γ=90.00°

Benzamide oxime

C7H8N2O

Xu, Shu-QingLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1469

a=12.579(2)Å   b=5.0530(10)Å   c=10.908(2)Å

α=90.00°   β=90.380(7)°   γ=90.00°

Dichlorido[1-(1,10-phenanthrolin-2-yl)-2-pyridone]cadmium(II)

C17H11CdCl2N3O

Li, Jin-Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 m992

a=7.5623(13)Å   b=14.105(3)Å   c=15.155(3)Å

α=90.00°   β=97.728(3)°   γ=90.00°

5-(1<i>H</i>-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

C15H11N5O

Xu, Shu-QingLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1403

a=4.7009(13)Å   b=11.100(3)Å   c=25.265(7)Å

α=90.00°   β=95.234(6)°   γ=90.00°

Dichlorido[1-(1,10-phenanthrolin-2-yl)-2-pyridone]copper(II)

C17H11Cl2CuN3O

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 m982

a=7.3653(12)Å   b=13.811(2)Å   c=14.994(2)Å

α=90.00°   β=98.416(2)°   γ=90.00°

Dichlorido{2,2-[oxydi(methylene)]dipyridine-κ^3^N,N,N'}cadmium(II)

C12H12CdCl2N2O

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 m2241-m2241

a=8.1397(15)Å   b=12.597(2)Å   c=13.823(3)Å

α=90.00°   β=90.000(10)°   γ=90.00°

9,9'-bianthracene-10,10'(9<i>H</i>,9'<i>H</i>)-dione

C28H18O2

Wen, Zhi-GangLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1931

a=22.295(4)Å   b=7.7297(12)Å   c=13.643(2)Å

α=90.00°   β=126.768(2)°   γ=90.00°

Dichlorido[2,2'-(oxydimethylene)dipyridine]zinc(II)

C12H12Cl2N2OZn

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1468

a=8.0874(12)Å   b=12.5013(18)Å   c=15.6210(16)Å

α=90.00°   β=121.180(11)°   γ=90.00°

Dichlorido[2,2'-(oxydimethylene)dipyridine]copper(II)

C12H12Cl2CuN2O

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1467

a=8.1599(10)Å   b=12.5534(15)Å   c=15.3846(14)Å

α=90.00°   β=123.574(9)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-<i>N'</i>-(4-Pyridylmethylene)-4-(8-quinolyloxy)butanohydrazide 0.25-hydrate

C19H18N4O2,0.25(H2O)

Chen, Min-ELi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 2 o295

a=8.8816(13)Å   b=17.420(2)Å   c=11.3624(17)Å

α=90.00°   β=100.765(3)°   γ=90.00°

5-Phenyl-7,8-dihydro-1,3-dioxano[4,5-g]isoquinoline

C16H13NO2

Li, Jiu-MingLiang, Dong

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 o2272

a=8.5005(17)Å   b=8.5297(17)Å   c=10.143(2)Å

α=109.07(3)°   β=109.44(2)°   γ=99.70(3)°

4-[(<i>Z</i>)-(2-furyl)(2-naphthylamino)methylene)]-3-methyl-1-phenyl- 1<i>H</i>-pyrazol-5(4<i>H</i>)-one

C25H19N3O2

Li, JingLi, Jin-ZhouLi, Jing-QiZhang, Heng-QiangLi, Jia-Min

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 o1824

a=9.8484(10)Å   b=17.5071(18)Å   c=12.1549(13)Å

α=90.00°   β=108.836(2)°   γ=90.00°

Tetra-μ-acetato-bis{[9-(pyrazin-2-yl)-9<i>H</i>-carbazole]copper(II)}

C40H34Cu2N6O8

Li, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 m932

a=8.2608(12)Å   b=9.7181(15)Å   c=11.9688(18)Å

α=83.002(2)°   β=86.756(2)°   γ=72.533(2)°

(<i>Z</i>)-<i>N</i>-[3-(4-Bromobenzoyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidene]cyanamide

C11H8BrN3OS

Li, Jiu-MingYong, Jian-PingHuang, Feng-lanSun, Li-meiXu, Ling

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 12 o3206

a=16.579(3)Å   b=5.6471(11)Å   c=13.611(3)Å

α=90.00°   β=112.91(3)°   γ=90.00°

2,2'-(1,10-Phenanthrolin-2-ylimino)diethanol

C16H17N3O2

Jin, XiaLi, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 3 o541

a=4.8480(10)Å   b=14.854(3)Å   c=18.858(4)Å

α=90.00°   β=93.523(3)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-1-(1<i>H</i>-Benzotriazol-1-yl 3-oxide)-3-methoxybut-2-en-1-one

C11H11N3O3

Li, Jiu-MingYong, Jian-Ping

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o13

a=14.011(3)Å   b=10.014(2)Å   c=15.699(3)Å

α=90.00°   β=100.13(3)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[[diaquabis(8-hydroxyquinoline <i>N</i>-oxide-κ<i>O</i>^1^)cobalt(II)]-μ-2,5-dimethylpyrazine 1,4-dioxide-κ^2^<i>O</i>^1^:<i>O</i>^4^] bis(perchlorate)]

C24H26CoN4O82,2(ClO4)

Gu, Li QinLi, Jin Min

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 4 m401

a=8.530(3)Å   b=8.669(3)Å   c=11.182(3)Å

α=84.319(4)°   β=86.077(4)°   γ=63.475(4)°

(<i>E</i>)-4-Amino-<i>N</i>'-(2-nitrobenzylidene)benzohydrazide

C14H12N4O3

Shi, Zhong-FengLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 o1726

a=6.4594(13)Å   b=4.5998(13)Å   c=20.598(5)Å

α=90.00°   β=95.08(4)°   γ=90.00°

Decacarbonyl[μ~4~-(ethane-1,2-diyldinitrilo)tetrakis(methanethiolato)] bis(triphenylphosphane)tetrairon(2 <i>Fe</i>—–-<i>Fe</i>)

C52H42Fe4N2O10P2S4

Gao, Wei-MingLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 2 m118

a=10.854(2)Å   b=11.995(2)Å   c=12.202(3)Å

α=63.257(3)°   β=71.881(3)°   γ=74.736(3)°

(4<i>Z</i>)-4-[(2-Chloroanilino)(phenyl)methylidene]-3-methyl-1-phenyl- 1<i>H</i>-pyrazol-5(4<i>H</i>)-one

C23H18ClN3O

Xu, Li-YingLi, NingLi, Jia-MinZhang, Heng-QiangSun, Zhen-Hai

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 o1843

a=9.0425(3)Å   b=18.5180(7)Å   c=11.1983(4)Å

α=90.00°   β=90.4230(10)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-4-Amino-<i>N'</i>-(5-chloro-2-hydroxybenzylidene)benzohydrazide

C14H12ClN3O2

Shi, Zhong-FengLi, Jia-Ming

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 5 o1546-o1547

a=9.3375(16)Å   b=9.7194(16)Å   c=14.214(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H18N2O3S

C23H18N2O3S

Li, Jun-MingWang, Yong-HengYu, YangWu, Rui-BoWeng, JiangLu, Gui

ACS Catalysis (2017) 2661

a=8.1462(3)Å   b=9.4252(4)Å   c=13.2617(6)Å

α=104.796(4)°   β=102.654(4)°   γ=103.208(4)°