Structures by: Lazoryak B. I.

Total: 74

Rb5 Al (Mo O4)4

AlMo4O16Rb5

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.Fabrichnyi, P.B.Gizhinskii, A.R.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 1354-1357

a=10.52Å   b=8.47Å   c=6.078Å

α=90°   β=90°   γ=114.49°

Ca9 Mn Li (P O4)7

Ca9LiMnO28P7

Belik, A.A.Gutan, V.B.Ivanov, L.N.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 885-892

a=10.3554Å   b=10.3554Å   c=37.133Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Mn Na (P O4)7

Ca9MnNaO28P7

Belik, A.A.Gutan, V.B.Ivanov, L.N.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 885-892

a=10.3764Å   b=10.3764Å   c=37.079Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Mn K (P O4)7

Ca9KMnO28P7

Belik, A.A.Lazoryak, B.I.Gutan, V.B.Ivanov, L.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 885-892

a=10.4179Å   b=10.4179Å   c=37.009Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr2 Co (P O4)2

CoO8P2Sr2

Belik, A.A.Lazoryak, B.I.Terekhina, T.P.Polyakov, S.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 1453-1459

a=11.6993Å   b=9.99637Å   c=9.06743Å

α=90°   β=97.5144°   γ=90°

Sr Fe3 (P O4)3 O

Fe3O13P3Sr

Morozov, V.A.Pokholok, K.V.Lazoryak, B.I.Lebedev, O.I.Lachgar, A.Malakho, A.P.van Tendeloo, G.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 170, 411-417

a=7.5395Å   b=6.3476Å   c=10.3161Å

α=90°   β=99.74°   γ=90°

K3 Eu (P O4)2

EuK3O8P2

Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Bobylev, A.P.Gerasimova, N.V.Pushkina, G.Ya.Mikhailin, V.V.Kirichenko, A.N.Komissarova, L.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 805-813

a=9.455Å   b=5.6229Å   c=7.4185Å

α=90°   β=90.867°   γ=90°

K3 Eu (V O4)2

EuK3O8V2

Morozov, V.A.Gerasimova, N.V.Bobylev, A.P.Mikhailin, V.V.Kirichenko, A.N.Pushkina, G.Ya.Lazoryak, B.I.Komissarova, L.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 805-813

a=9.8391Å   b=5.91Å   c=7.5203Å

α=90°   β=90.855°   γ=90°

Li K Nd2 (Mo O4)4

KLiMo4Nd2O16

Morozov, V.A.Basovich, O.M.Lazoryak, B.I.Smirnov, V.A.Mikhailin, V.V.Khaikina, E.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 977-982

a=5.3106Å   b=12.85Å   c=19.469Å

α=90°   β=92.265°   γ=90°

Li Rb Nd2 (Mo O4)4

LiMo4Nd2O16Rb

Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Basovich, O.M.Mikhailin, V.V.Smirnov, V.A.Khaikina, E.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 977-982

a=5.3072Å   b=12.972Å   c=19.604Å

α=90°   β=92.478°   γ=90°

Li Tl Nd2 (Mo O4)4

LiMo4Nd2O16Tl

Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Smirnov, V.A.Khaikina, E.G.Mikhailin, V.V.Basovich, O.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2001) 46, 977-982

a=5.3131Å   b=12.937Å   c=19.617Å

α=90°   β=92.625°   γ=90°

K5 Yb (Mo O4)4

K5Mo4O16Yb

Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Amelinckx, S.Lebedev, O.I.van Tendeloo, G.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 76-87

a=14.8236Å   b=12.1293Å   c=10.5151Å

α=90°   β=114.559°   γ=90°

K2 (K0.5 Yb0.5) (Mo O4)2

K2.5Mo2O8Yb0.5

Morozov, V.A.van Tendeloo, G.Lazoryak, B.I.Lebedev, O.I.Amelinckx, S.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 76-87

a=6.0372Å   b=6.0372Å   c=20.4045Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K In (H P O4)2

H2InKO8P2

Filaretov, A.A.Danilov, V.P.Olenev, A.V.Gurkin, A.A.Zhizhin, M.G.Komissarova, L.N.Lazoryak, B.I.Bobylev, A.P.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1930-1946

a=9.6232Å   b=8.2573Å   c=9.4571Å

α=90°   β=115.72°   γ=90°

(N H4) In (H P O4)2

H6InNO8P2

Filaretov, A.A.Zhizhin, M.G.Danilov, V.P.Gurkin, A.A.Olenev, A.V.Komissarova, L.N.Bobylev, A.P.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1930-1946

a=9.6651Å   b=8.2763Å   c=9.5964Å

α=90°   β=116.15°   γ=90°

Rb In (H P O4)2

H2InO8P2Rb

Filaretov, A.A.Zhizhin, M.G.Lazoryak, B.I.Gurkin, A.A.Olenev, A.V.Danilov, V.P.Bobylev, A.P.Komissarova, L.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2002) 47, 1930-1946

a=9.705Å   b=8.367Å   c=9.528Å

α=90°   β=116.6°   γ=90°

Ca9 Fe (P O4)7

Ca9FeO28P7

Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Belik, A.A.Mitberg, E.B.Lebedev, O.I.Stefanovich, S.Yu.Grebenev, V.V.Leonidov, I.A.Davydov, S.A.van Tendeloo, G.

Solid State Sciences (2004) 6, 185-195

a=10.3878Å   b=10.3878Å   c=37.8386Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca2 Ba3 (P O4)3 F

Ba3Ca2FO12P3

Grechkin, S.V.Viting, B.N.Lazoryak, B.I.Arkhangel'skii, I.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1298-1301

a=9.845Å   b=9.845Å   c=7.359Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pb3 Fe2 (P O4)4

Fe2O16P4Pb3

Malakho, A.P.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Pokholok, K.V.van Tendeloo, G.

Solid State Sciences (2005) 7, 397-404

a=9.0065Å   b=9.0574Å   c=9.3057Å

α=90°   β=116.88°   γ=90°

Ca4 Sr5 Bi (V O4)7

BiCa4O28Sr5V7

Malakho, A.P.Kobyletskii, K.K.Baryshnikova, O.V.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1851-1864

a=11.0776Å   b=11.0776Å   c=38.078Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca8 Bi) (Ca0.5 Zn0.5) (V O4)7

BiCa8.5O28V7Zn0.5

Malakho, A.P.Vorontsova, O.L.Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 165-173

a=10.859Å   b=10.859Å   c=37.928Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ca8 Bi) Zn (V O4)7

BiCa8O28V7Zn

Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Vorontsova, O.L.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 165-173

a=10.8451Å   b=10.8451Å   c=37.867Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co5 Cr2.667 (V O4)6

Co5Cr2.667O24V6

Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Belik, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 709-714

a=4.9752Å   b=10.1543Å   c=17.1255Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca5.9 Bi1.1) Sr3 (V O4)7

Bi1.1Ca5.9O28Sr3V7

Malakho, A.P.Kobyletskii, K.K.Baryshnikova, O.V.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1851-1864

a=11.0118Å   b=11.0118Å   c=38.643Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca7.92 Cd0.79 Bi1.29 (V O4)7

Bi1.29Ca7.92Cd0.79O28V7

Vorontsova, O.L.Lazoryak, B.I.Malakho, A.P.Morozov, V.A.Stefanovich, S.Yu.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1932-1942

a=10.8871Å   b=10.8871Å   c=37.935Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Co Li (P O4)7

Ca9CoLiO28P7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 883-893

a=10.3276Å   b=10.3276Å   c=37.1Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Co K (P O4)7

Ca9CoKO28P7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 883-893

a=10.4017Å   b=10.4017Å   c=37.009Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu2 Fe4 (Cu0.4 Fe0.6) (P O4)6

Cu2.4Fe4.6O24P6

Belik, A.A.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.Pokholov, K.V.Khasanov, S.S.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 159-166

a=7.9231Å   b=9.3099Å   c=6.2582Å

α=107.395°   β=100.98°   γ=105.675°

Cu2 Fe5 (P O4)6

Cu2Fe5O24P6

Belik, A.A.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.Pokholov, K.V.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 150, 159-166

a=7.9434Å   b=9.3089Å   c=6.2654Å

α=107.564°   β=101.04°   γ=105.643°

Na3 In (P O4)2

InNa3O8P2

Zhizhin, M.G.Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Bobylev, A.P.Popov, A.M.Spiridonov, F.M.Komissarova, L.N.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 149, 99-106

a=8.6335Å   b=5.455Å   c=7.0482Å

α=90°   β=90.295°   γ=90°

(K5 Y (Mo O4)4)1.5

K7.5003Mo2.0001O24.0003Y1.5

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1981) 26, 464-472

a=6.035Å   b=6.035Å   c=20.52Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Tb (V O4)7

Ca9O28TbV7

Belik, A.A.Kotov, R.N.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 432-437

a=10.8592Å   b=10.8592Å   c=38.035Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Dy (V O4)7

Ca9DyO28V7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Khasanov, S.S.Kotov, R.N.

Kristallografiya (2000) 45, 432-437

a=10.8564Å   b=10.8564Å   c=38.009Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Ho (V O4)7

Ca9HoO28V7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Kotov, R.N.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 432-437

a=10.8565Å   b=10.8565Å   c=37.995Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Nd (V O4)7

Ca9NdO28V7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Grechkin, S.V.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 798-803

a=10.872Å   b=10.872Å   c=38.121Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Y (V O4)7

Ca9O28V7Y

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Kotov, R.N.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 432-437

a=10.8588Å   b=10.8588Å   c=37.995Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Sm (V O4)7

Ca9O28SmV7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Grechkin, S.V.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 798-803

a=10.8652Å   b=10.8652Å   c=38.098Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Yb (V O4)7

Ca9O28V7Yb

Belik, A.A.Grechkin, S.V.Lazoryak, B.I.Dmitrienko, L.O.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.

Kristallografiya (2000) 45, 976-981

a=10.8564Å   b=10.8564Å   c=37.924Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Lu (V O4)7

Ca9LuO28V7

Belik, A.A.Grechkin, S.V.Dmitrienko, L.O.Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.

Kristallografiya (2000) 45, 976-981

a=10.8566Å   b=10.8566Å   c=37.88Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Tm (V O4)7

Ca9O28TmV7

Belik, A.A.Grechkin, S.V.Dmitrienko, L.O.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 976-981

a=10.855Å   b=10.855Å   c=37.95Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Co3 Cr4 (P O4)6

Co3Cr4O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.8561Å   b=9.235Å   c=6.2785Å

α=108.173°   β=101.808°   γ=105.329°

Co3 Fe4 (P O4)6

Co3Fe4O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Malakho, A.P.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.9096Å   b=9.2885Å   c=6.3419Å

α=108.487°   β=101.518°   γ=104.666°

Cu3 Cr4 (P O4)6

Cr4Cu3O24P6

Belik, A.A.Pokholok, K.V.Khasanov, S.S.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1633-1648

a=7.8313Å   b=9.2645Å   c=6.2185Å

α=107.202°   β=100.916°   γ=106.408°

Ca9.812 Ce0.414 (V O4)7

Ca9.812Ce0.414O28V7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Lazoryak, B.I.Grechkin, S.V.Khasanov, S.S.

Kristallografiya (2000) 45, 798-803

a=10.8552Å   b=10.8552Å   c=38.037Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr9 Fe1.5 (P O4)7

Fe1.5O28P7Sr9

Belik, A.A.Leonidov, I.A.Lazoryak, B.I.Pokholok, K.V.Mitberg, E.Terekhina, T.P.Karelina, V.V.Kellerman, D.G.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 162, 113-121

a=10.6102Å   b=10.6102Å   c=19.7135Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca10 Na (P O4)7

Ca10NaO28P7

Morozov, V.A.Kotov, R.N.Belik, V.A.Presnyakov, I.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 19-26

a=10.4391Å   b=10.4391Å   c=37.30959Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9.95 Li1.05 (P O4)7

Ca9.95Li1.05O28P7

Morozov, V.A.Belik, V.A.Lazoryak, B.I.Presnyakov, I.A.Khasanov, S.S.Kotov, R.N.

Kristallografiya (2000) 45, 19-26

a=10.4203Å   b=10.4203Å   c=37.3895Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sc5Mo24O96,8(Cs),25(Na)

Sc5Mo24O96,8(Cs),25(Na)

Savina, Aleksandra A.Solodovnikov, Sergey F.Belov, Dmitry A.Solodovnikova, Zoya A.Stefanovich, Sergey Yu.Lazoryak, Bogdan I.Khaikina, Elena G.

New J. Chem. (2017)

a=14.0069(3)Å   b=12.6498(3)Å   c=28.6491(6)Å

α=90.00°   β=90.0070(10)°   γ=90.00°

In5Mo24O96,8(Cs),25(Na)

In5Mo24O96,8(Cs),25(Na)

Savina, Aleksandra A.Solodovnikov, Sergey F.Belov, Dmitry A.Solodovnikova, Zoya A.Stefanovich, Sergey Yu.Lazoryak, Bogdan I.Khaikina, Elena G.

New J. Chem. (2017)

a=14.0062(2)Å   b=12.6032(2)Å   c=28.7138(4)Å

α=90.00°   β=90.0010(10)°   γ=90.00°

Gd1 K1 Mo2 O8

(K1)1,(Gd3)1,(MoO42)2

Morozov, Vladimir A.Posokhova, Svetlana M.Deyneko, Dina V.Savina, Aleksandra A.Morozov, Anatolii V.Tyablikov, Oleg A.Redkin, Boris S.Spassky, Dmitry A.Hadermann, JokeLazoryak, Bogdan I.

CrystEngComm (2019) 21, 42 6460

a=5.11465(4)Å   b=18.0858(2)Å   c=8.04600(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr9.08 Ni1.04 K0.76 (P O4)7

K0.76Ni1.04O28P7Sr9.08

Belik, A.A.Izumi, F.Ikeda, T.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808

a=10.7128Å   b=10.7128Å   c=38.9492Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr9.04 Ni1.02 Na0.88 (P O4)7

Na0.88Ni1.02O28P7Sr9.04

Belik, A.A.Izumi, F.Ikeda, T.Malakho, A.P.Lazoryak, B.I.

Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808

a=10.6755Å   b=10.6755Å   c=38.9339Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Co Na (P O4)7

Ca9CoNaO28P7

Belik, A.A.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 883-893

a=10.3515Å   b=10.3515Å   c=37.073Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Gd (V O4)7

Ca9GdO28V7

Belik, A.A.Lazoryak, B.I.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Grechkin, S.V.

Kristallografiya (2000) 45, 798-803

a=10.8631Å   b=10.8631Å   c=38.072Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9 Er (V O4)7

Ca9ErO28V7

Belik, A.A.Dmitrienko, L.O.Grechkin, S.V.Morozov, V.A.Khasanov, S.S.Lazoryak, B.I.

Kristallografiya (2000) 45, 976-981

a=10.8554Å   b=10.8554Å   c=37.967Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Heptapotassium silver tetrakis(tetraoxotungstate)

AgO16W4,7(K)

Spiridonova, Tatyana S.Solodovnikov, Sergey F.Savina, Aleksandra A.Solodovnikova, Zoya A.Stefanovich, Sergey YuLazoryak, Bogdan I.Korolkov, Iliya V.Khaikina, Elena G.

Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry (2017) 73, Pt 12 1071-1077

a=12.4912(5)Å   b=12.4912(5)Å   c=7.4526(3)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=120.0°

Heptapotassium silver tetrakis(tetraoxomolybdate)

Ag1.32Mo4O16,6.68(K)

Spiridonova, Tatyana S.Solodovnikov, Sergey F.Savina, Aleksandra A.Solodovnikova, Zoya A.Stefanovich, Sergey YuLazoryak, Bogdan I.Korolkov, Iliya V.Khaikina, Elena G.

Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry (2017) 73, Pt 12 1071-1077

a=12.4188(2)Å   b=12.4188(2)Å   c=7.4338(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Nonasodium scandium hexakis[tetraoxidomolybdate(II)]

ScMo6O24,9Na

Savina, Aleksandra A.Morozov, Vladimir A.Basovich, Olga M.Khaikina, Elena G.Lazoryak, Bogdan I.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 11 1301-1303

a=15.0087(3)Å   b=15.0087Å   c=19.1943(4)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=120.0°

Ca9 Fe D (P O4)7

Ca9DFeO28P7

Belik, A.A.Stefanovich, S.Yu.Izumi, F.Lazoryak, B.I.Oikawa, K.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 1399-1400

a=10.36921Å   b=10.36921Å   c=37.1289Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca9.333 Fe1.167 (P O4)7

Ca9.333Fe1.167O28P7

Belik, A.A.Izumi, F.Lazoryak, B.I.Stefanovich, S.Yu.Oikawa, K.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 1399-1400

a=10.3576Å   b=10.3576Å   c=37.1429Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr9.3 Ni1.2 (P O4)7

Ni1.2O28P7Sr9.3

Belik, A.A.van Tendeloo, G.Izumi, F.Ikeda, T.Dilanian, R.A.Kopnin, E.M.Morozov, V.A.Torii, S.Lazoryak, B.I.Lebedev, O.I.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2002) 14, 4464-4472

a=10.5928Å   b=10.5928Å   c=19.63191Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BiInO3

BiInO3

Belik, A.A.Takayama-Muromachi, E.Lazoryak, B.I.Stefanovich, S.Yu.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2006) 18, 1964-1968

a=5.95463Å   b=5.60182Å   c=8.38631Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BiInO3

BiInO3

Belik, A.A.Lazoryak, B.I.Stefanovich, S.Yu.Takayama-Muromachi, E.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2006) 18, 1964-1968

a=5.95462Å   b=8.3864Å   c=5.60185Å

α=90°   β=90°   γ=90°

A-Gd2 Mo3 O12

(Gd3)2,(MoO42)3

Morozov, Vladimir A.Raskina, Maria V.Lazoryak, Bogdan I.Meert, Katrien W.Korthout, KatleenSmet, Philippe F.Poelman, DirkGauquelin, NicolasVerbeeck, JohanAbakumov, Artem M.Hadermann, Joke

Chemistry of Materials (2014) 26, 24 7124

a=7.54873(4)Å   b=11.43897(5)Å   c=11.46800(6)Å

α=90°   β=109.3176(3)°   γ=90°

B'-Eu2 Mo3 O12

(Eu3)2,(MoO42)3

Morozov, Vladimir A.Raskina, Maria V.Lazoryak, Bogdan I.Meert, Katrien W.Korthout, KatleenSmet, Philippe F.Poelman, DirkGauquelin, NicolasVerbeeck, JohanAbakumov, Artem M.Hadermann, Joke

Chemistry of Materials (2014) 26, 24 7124

a=10.41525(1)Å   b=10.44871(1)Å   c=10.73114(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na.625 (Zn.625 Sc1.375) (Mo O4)3

Mo3Na0.625O12Sc1.375Zn0.625

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1987) 32, 365-368

a=9.526Å   b=9.526Å   c=23.392Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bi Sc O3

BiO3Sc

Belik, A.A.Shamoto, S.Kodama, K.Igawa, N.Iikubo, S.Takayama-Muromachi, E.Maie, M.Matsui, Y.Stefanovich, S.Yu.Nagai, T.Lazoryak, B.I.

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 706-707

a=9.8906Å   b=5.8222Å   c=10.0467Å

α=90°   β=108.303°   γ=90°

Calcium dialuminate

Al4O7,Ca

Efremov, V. A.Gutnikov, S. I.Kartashov, A. A.Lazoryak, B.I.

Personal communication to COD (2012)

a=12.886(6)Å   b=8.8830(12)Å   c=5.4423(27)Å

α=90°   β=106.905(6)°   γ=90°

Ba3Fe0.526H6In0.475O24P6

Ba3Fe0.526H6In0.475O24P6

Tang, X.Gentiletti, M. J.Lachgar, A.Morozov, V. A.Lazoryak, B. I.

Solid State Sciences (2001) 3, 143-153

a=9.502Å   b=9.502Å   c=37.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

H5InNO5P

H5InNO5P

Filaretov, A. A.Zhizhin, M. G.Komissarova, L. N.Danilov, V. P.Chernyshev, V. V.Lazoryak, B. I.

Journal of Solid State Chemistry (2002) 166, 362-368

a=9.4232Å   b=9.4232Å   c=11.1766Å

α=90°   β=90°   γ=90°