Structures by: Lai Y. H.

Total: 24

C26H34O5S2

C26H34O5S2

Xu, JianweiLai, Yee-Hing

Organic Letters (2002) 4, 19 3211

a=9.1151(1)Å   b=10.0902(3)Å   c=13.9221(4)Å

α=89.227(1)°   β=85.947(1)°   γ=83.901(2)°

C29H15O9Ru4S2

C29H15O9Ru4S2

Wang, FukeLai, Yee-HingHan, Ming Yong

Organic Letters (2003) 5, 25 4791-4794

a=9.1307(5)Å   b=15.8717(8)Å   c=23.0328(12)Å

α=103.0200(10)°   β=97.1800(10)°   γ=97.4600(10)°

C27H38ClNaO10S2

C27H38ClNaO10S2

Xu, JianweiLai, Yee-Hing

Organic Letters (2002) 4, 19 3211

a=20.1965(6)Å   b=9.2913(3)Å   c=16.3782(5)Å

α=90.00°   β=90.8830(10)°   γ=90.00°

C29H15O9Ru4S2

C29H15O9Ru4S2

Wang, FukeLai, Yee-HingHan, Ming Yong

Organic Letters (2003) 5, 25 4791-4794

a=9.1307(5)Å   b=15.8717(8)Å   c=23.0328(12)Å

α=103.0200(10)°   β=97.1800(10)°   γ=97.4600(10)°

C28H38O4S2

C28H38O4S2

Xu, JianweiLai, Yee-HingWang, Weiling

Organic letters (2003) 5, 16 2781-2784

a=12.8069(3)Å   b=14.1250(4)Å   c=15.4890(4)Å

α=66.300(1)°   β=86.481(1)°   γ=87.683(1)°

C30H42O5S2

C30H42O5S2

Xu, JianweiLai, Yee-HingWang, Weiling

Organic letters (2003) 5, 16 2781-2784

a=10.1162(1)Å   b=11.0901(1)Å   c=13.6419(1)Å

α=96.557(1)°   β=99.129(1)°   γ=105.923(1)°

C36H30N4O2

C36H30N4O2

Teo, Tang-LinVetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-Hing

Organic letters (2003) 5, 22 4207-4210

a=8.3509(6)Å   b=15.5894(12)Å   c=11.0918(8)Å

α=90.00°   β=98.646(2)°   γ=90.00°

C36H28N4O2Zn

C36H28N4O2Zn

Teo, Tang-LinVetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-Hing

Organic letters (2003) 5, 22 4207-4210

a=22.812(3)Å   b=22.812(3)Å   c=11.423(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H60O14S4

C48H60O14S4

Xu, JianweiLai, Yee-HingHe, Chaobin

Organic Letters (2002) 4, 22 3911

a=13.09450(10)Å   b=19.84390(10)Å   c=18.6198(3)Å

α=90.00°   β=96.1580(10)°   γ=90.00°

C27H27N

C27H27N

Fang, ZhenTeo, Tang-LinCai, LipingLai, Yee-HingSamoc, AnnaSamoc, Marek

Organic letters (2009) 11, 1 1-4

a=9.8160(5)Å   b=18.6778(9)Å   c=21.7184(10)Å

α=90.00°   β=90.0680(10)°   γ=90.00°

C50H48S2

C50H48S2

Wang, WeilingXu, JianweiLai, Yee-Hing

Organic letters (2003) 5, 16 2765-2768

a=15.6343(17)Å   b=8.7869(9)Å   c=29.339(3)Å

α=90.00°   β=96.958(3)°   γ=90.00°

C27H24Br3N

C27H24Br3N

Fang, ZhenChellappan, VijilaWebster, Richard D.Ke, LinZhang, TianfuLiu, BinLai, Yee-Hing

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 30 15397

a=7.5089(4)Å   b=14.4140(7)Å   c=21.5562(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H8F6O6Ru

C12H8F6O6Ru

Lai, Ying-HuiChen, Yao-LunChi, YunLiu, Chao-ShiuanCarty, Arthur J.Peng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of Materials Chemistry (2003) 13, 8 1999

a=7.7805(8)Å   b=9.2982(11)Å   c=12.251(2)Å

α=74.530(13)°   β=83.433(13)°   γ=75.538(11)°

C19H25F12NOP2PtS4

C19H25F12NOP2PtS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=8.04370(10)Å   b=20.2495(2)Å   c=17.4965(3)Å

α=90.00°   β=91.3750(10)°   γ=90.00°

C19H23NS4

C19H23NS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=18.2741(7)Å   b=4.7815(2)Å   c=22.8791(9)Å

α=90.00°   β=97.884(1)°   γ=90.00°

C19H23AgF6NPS4

C19H23AgF6NPS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=9.2538(3)Å   b=12.0217(4)Å   c=12.5274(4)Å

α=106.837(1)°   β=108.836(1)°   γ=102.033(1)°

C19H23CuF6NPS4

C19H23CuF6NPS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=9.2285(2)Å   b=11.6204(2)Å   c=13.0124(3)Å

α=105.621(1)°   β=101.527(1)°   γ=113.172(1)°

C19H23Cl2NNiS4

C19H23Cl2NNiS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=7.8184(1)Å   b=24.2113(1)Å   c=11.6019(2)Å

α=90.00°   β=102.306(1)°   γ=90.00°

C20H44Cl2CuN4O10

C20H44Cl2CuN4O10

Aneetha, HalikhedkarLai, Ying-HuangLin, Shih-ChiPanneerselvam, KaliyamoorthyLu, Tian-HueyChung, Chung-Sun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 16 2885

a=8.5256(5)Å   b=15.5111(9)Å   c=10.8567(6)Å

α=90.00°   β=101.1760(10)°   γ=90.00°

C20H38Cl2CuN6O8

C20H38Cl2CuN6O8

Aneetha, HalikhedkarLai, Ying-HuangLin, Shih-ChiPanneerselvam, KaliyamoorthyLu, Tian-HueyChung, Chung-Sun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 16 2885

a=9.25390(10)Å   b=12.71980(10)Å   c=11.8658(2)Å

α=90.00°   β=103.1870(10)°   γ=90.00°

C18H40Cl2CuN4O14

C18H40Cl2CuN4O14

Aneetha, HalikhedkarLai, Ying-HuangLin, Shih-ChiPanneerselvam, KaliyamoorthyLu, Tian-HueyChung, Chung-Sun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 16 2885

a=8.8330(18)Å   b=9.8814(12)Å   c=16.1678(16)Å

α=90.00°   β=81.694(17)°   γ=90.00°

C19H25Cl2CuNO9S4

C19H25Cl2CuNO9S4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=11.1837(1)Å   b=11.5515(1)Å   c=12.7592(1)Å

α=106.658(1)°   β=115.962(1)°   γ=100.950(1)°

C19H25F12NOP2PdS4

C19H25F12NOP2PdS4

Vetrichelvan, MuthalaguLai, Yee-HingFun Mok, Kum

Dalton Transactions (2003) 3 295

a=8.09930(10)Å   b=20.102Å   c=17.3608(3)Å

α=90.00°   β=91.5260(10)°   γ=90.00°

C22H42Cl2CuN6O8

C22H42Cl2CuN6O8

Aneetha, HalikhedkarLai, Ying-HuangLin, Shih-ChiPanneerselvam, KaliyamoorthyLu, Tian-HueyChung, Chung-Sun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 16 2885

a=22.1089(9)Å   b=30.5304(12)Å   c=8.7632(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°