Structures by: Kuchinke J.

Total: 17

Li2 (B2 Se3 (Se2))

B2Li2Se5

Koester, C.Doech, M.Kuchinke, J.Krebs, B.Lindemann, A.Pruss, T.Hammerschmidt, A.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 169-172

a=10.616Å   b=5.3181Å   c=12.382Å

α=90°   β=109.96°   γ=90°

Rb2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Rb2Se7

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kuchinke, J.Kueper, J.Koester, C.Lindemann, A.Doech, M.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=12.414Å   b=7.314Å   c=14.092Å

α=90°   β=107.3°   γ=90°

Tl2 (B2 (Se2)3 Se)

B2Se7Tl2

Krebs, B.Doech, M.Kueper, J.Hammerschmidt, A.Koester, C.Lindemann, A.Jansen, C.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=11.878Å   b=7.0909Å   c=13.998Å

α=90°   β=108.37°   γ=90°

Cs3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Cs3Se10

Koester, C.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Krebs, B.Kueper, J.Lindemann, A.Doech, M.Kuchinke, J.Pruss, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.5831Å   b=8.4643Å   c=15.276Å

α=107.03°   β=89.29°   γ=101.19°

Tl3 (B3 (Se2)4 Se2)

B3Se10Tl3

Lindemann, A.Kuchinke, J.Hammerschmidt, A.Jansen, C.Pruss, T.Kueper, J.Koester, C.Doech, M.Krebs, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 419-425

a=7.0989Å   b=8.0724Å   c=14.545Å

α=105.24°   β=95.82°   γ=92.79°

Cs (B Se (Se2))

BCsSe3

Krebs, B.Kuchinke, J.Kueper, J.Lindemann, A.Hamann, W.Koester, C.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 157, 206-212

a=7.57Å   b=12.791Å   c=6.171Å

α=90°   β=107.09°   γ=90°

K3 (B S3)

BK3S3

Kuchinke, J.Krebs, B.Jansen, C.Lindemann, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 896-902

a=10.061Å   b=6.2095Å   c=12.538Å

α=90°   β=112.973°   γ=90°

Na3 (B S3)

BNa3S3

Lindemann, A.Jansen, C.Krebs, B.Kuchinke, J.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 896-902

a=11.853Å   b=6.664Å   c=8.406Å

α=90°   β=118.18°   γ=90°

Rb (B Se (Se2))

BRbSe3

Hamann, W.Krebs, B.Koester, C.Kuchinke, J.Lindemann, A.Kueper, J.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 157, 206-212

a=7.2789Å   b=12.385Å   c=6.169Å

α=90°   β=105.67°   γ=90°

Rb3 (B S3)

BRb3S3

Lindemann, A.Kuchinke, J.Krebs, B.Jansen, C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 896-902

a=10.215Å   b=6.407Å   c=13.069Å

α=90°   β=103.64°   γ=90°

Cs Li5 (B10 S18)

B10CsLi5S18

Kuchinke, J.Krebs, B.Pruss, T.Doech, M.Lindemann, A.Koester, C.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 281-284

a=9.458Å   b=9.458Å   c=26.507Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl (B Se (Se2))

BSe3Tl

Hamann, W.Krebs, B.Lindemann, A.Kueper, J.Koester, C.Kuchinke, J.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 157, 206-212

a=6.1662Å   b=12.109Å   c=7.0311Å

α=90°   β=113.88°   γ=90°

Li5.16 Cs0.96 (B10 Se18)

B10Cs0.96Li5.16Se18

Pruss, T.Kuchinke, J.Doech, M.Krebs, B.Lindemann, A.Koester, C.

Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements (2001) 169, 281-284

a=10.0285Å   b=10.0285Å   c=27.743Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs8 (B12 (B S3)6)

B18Cs8S18

Krebs, B.Hammerschmidt, A.Kuchinke, J.

Solid State Sciences (2003) 5, 189-196

a=10.33Å   b=10.369Å   c=10.833Å

α=103.64°   β=91.91°   γ=109.51°

Rb8 (B12 (B S3)6)

B18Rb8S18

Kuchinke, J.Hammerschmidt, A.Krebs, B.

Solid State Sciences (2003) 5, 189-196

a=10.085Å   b=10.036Å   c=10.598Å

α=104.74°   β=91.56°   γ=109.08°

Li2 Cs (B S3)

BCsLi2S3

Krebs, B.Kueper, J.Kuchinke, J.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2002) 57, 1433-1438

a=10.004Å   b=8Å   c=8.082Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs3 (B S3)

BCs3S3

Kuchinke, J.Krebs, B.Kueper, J.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2002) 57, 1433-1438

a=10.3973Å   b=6.6599Å   c=13.6181Å

α=90°   β=101.311°   γ=90°