Structures by: Krivovichev S. V.

Total: 213

0.06(Ba7.21Ce16.68K8.85Na90.08O1228.82Si300.33Ti96)

0.06(Ba7.21Ce16.68K8.85Na90.08O1228.82Si300.33Ti96)

Zolotarev, Jr, Andrey A.Krivovichev, Sergey V.Cámara, FernandoBindi, LucaZhitova, Elena S.Hawthorne, FrankSokolova, Elena

IUCrJ (2020) 7, 1 121-128

a=35.908(5)Å   b=27.784(3)Å   c=33.126(4)Å

α=90°   β=96.494(3)°   γ=90°

Fe2O9Se3

Fe2O9Se3

Kovrugin, Vadim M.Gordon, Elijah E.Kasapbasi, Esra E.Whangbo, Myung-HwanColmont, MarieSiidra, Oleg I.Colis, SilviuKrivovichev, Sergey V.Mentré, Olivier

The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 3 1650

a=7.8720(9)Å   b=7.8720(9)Å   c=7.3258(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe2H3O9P3

Fe2H3O9P3

Kovrugin, Vadim M.Gordon, Elijah E.Kasapbasi, Esra E.Whangbo, Myung-HwanColmont, MarieSiidra, Oleg I.Colis, SilviuKrivovichev, Sergey V.Mentré, Olivier

The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 3 1650

a=8.0195(2)Å   b=8.0195(2)Å   c=7.3700(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb3 (B7 O12)

B7O12Rb3

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Shakhverdova, I.P.Burns, P.C.Krzhizhanovskaya, M.G.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 985-992

a=6.603Å   b=6.632Å   c=30.085Å

α=91.183°   β=91.781°   γ=119.293°

Ag2 ((U O2) (W O4)2)

Ag2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=8.6415Å   b=7.561Å   c=12.4513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2 ((U O2) W2 O8)

Ag2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=8.4263Å   b=7.4897Å   c=12.927Å

α=90°   β=95.443°   γ=90°

(La7.1 Ca1.9) (Fe0.32 Mg0.23 Ca0.3) Ca0.1 (Si O4)3 (Si O3 ((O H)0.9 O0.1))3 (Si O3 (O H))0.9 (O H)3

Ca2.3Fe0.32H6.6La7.1Mg0.23O30.6Si6.9

Pakhomovskii, Ya.A.Men'shikov, Yu.P.Yakovenchuk, V.N.Ivanyuk, G.Yu.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2002) 40, 1177-1184

a=10.7493Å   b=10.7493Å   c=38.318Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr1.18 Na0.66 Ca0.12) Na (Na1.30 Mn0.36 Fe0.22 Mg0.12) Ti3 O2 (Si2 O7)2 (O H)2

Ca0.12Fe0.22H2Mg0.12Mn0.36Na2.96O18Si4Sr1.18Ti3

Krivovichev, S.V.Armbruster, T.Yakovenchuk, V.N.Pakhomovskii, Ya.A.Men'shikov, Yu.P.

European Journal of Mineralogy (1,1989-) (2003) 15, 711-718

a=19.128Å   b=7.0799Å   c=5.3824Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.18 Na0.66 Ca0.12) Na (Na1.30 Mn0.36 Fe0.22 Mg0.12) Ti3 O2 (Si2 O7)2 (O H)2

Ca0.12Fe0.22H2Mg0.12Mn0.36Na2.96O18Si4Sr1.18Ti3

Krivovichev, S.V.Armbruster, T.Pakhomovskii, Ya.A.Yakovenchuk, V.N.Men'shikov, Yu.P.

European Journal of Mineralogy (1,1989-) (2003) 15, 711-718

a=19.215Å   b=7.061Å   c=5.3719Å

α=90°   β=96.797°   γ=90°

Pb5 O4 (Cr O4)

CrO8Pb5

Krivovichev, S.V.Armbruster, T.Depmeier, W.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1321-1332

a=14.792Å   b=11.677Å   c=11.582Å

α=90°   β=90.979°   γ=90°

Pb5 (Si O4) (V O4)2

O12Pb5SiV2

Krivovichev, S.V.Depmeier, W.Armbruster, T.

Materials Research Bulletin (2004) 39, 1717-1722

a=9.9865Å   b=9.9865Å   c=7.3599Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 ((U O2) (Mo O4)2)

Li2Mo2O10U

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 481-485

a=5.3455Å   b=5.8297Å   c=8.2652Å

α=108.267°   β=100.566°   γ=104.121°

Na2 ((U O2) W2 O8)

Na2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=6.6484Å   b=7.5308Å   c=8.4869Å

α=89.952°   β=86.19°   γ=73.299°

Na4 ((U O2) (Cr O4)3)

Cr3Na4O14U

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1965-1968

a=7.1548Å   b=8.442Å   c=11.5102Å

α=80.203°   β=79.31°   γ=70.415°

Pb8 O5 (As O4)2

As2O13Pb8

Krivovichev, S.V.Armbruster, T.Depmeier, W.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1321-1332

a=10.797Å   b=10.429Å   c=14.614Å

α=90°   β=98.081°   γ=90°

Cu5 O (Se O3) Cl5

Cl5Cu5O4Se

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Armbruster, T.Pankratova, O.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2004) 399, 356-358

a=9.203Å   b=6.232Å   c=9.557Å

α=90°   β=91.97°   γ=90°

U (Mo2 O8)

Mo2O8U

Krivovichev, S.V.Berns, P.C.

Doklady Akad. Nauk (2004) 394, 761-762

a=10.1909Å   b=9.5857Å   c=14.2741Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb (Si O3)

O3PbSi

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 2004, 70-76

a=11.209Å   b=7.041Å   c=12.22Å

α=90°   β=113.01°   γ=90°

Na (K0.8 Ba0.1 Na0.1)2 (Ti0.7 Nb0.25 Fe0.05)2 (Si2 O7)2

Ba0.2Fe0.1K1.6Na1.2Nb0.5O14Si4Ti1.4

Krivovichev, S.V.Yakovenchuk, V.N.Pakhomovskii, Ya.A.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 2004, 55-63

a=8.1511Å   b=10.5502Å   c=13.9784Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb6 O4) (O H) (N O3) (C O3)

CHNO11Pb6

Li, Y.-P.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 365-370

a=30.557Å   b=5.809Å   c=7.183Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Si38 O76

O76Si38

Li, Y.-P.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

American Mineralogist (2000) 85, 1521-1525

a=29.12399Å   b=29.12399Å   c=17.26019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Al5 (P O4)2 ((P0.74 S0.26) O3 (O0.76 (O H)0.24))2 F2 (O H)2 (H2 O)8) (H2 O)6.48

Al5F2H31.44O32.48P3.48S0.52

Cahill, C.L.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.Bekenova, G.K.Shabanova, T.A.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 179-186

a=6.918Å   b=10.127Å   c=10.296Å

α=77.036°   β=73.989°   γ=76.272°

Pb3 O2 (O H) Br

BrHO3Pb3

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2001) 3, 455-459

a=5.8447Å   b=7.0715Å   c=15.309Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 ((U O2)6 (Mo O4)7 (H2 O)2)

Cs2H4Mo7O42U6

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 207-214

a=13.99Å   b=10.808Å   c=25.671Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4 K4 Ba2 Mn Ti8 (Si4 O12)4 (O H)16 (H2 O)2

Ba2H20K4MnNa4O66Si16Ti8

Armbruster, T.Krivovichev, S.V.Organova, N.N.Weber, T.Gnos, E.Yakovenchuk, V.N.Shlyukova, Z.V.

American Mineralogist (2004) 89, 1655-1666

a=14.2446Å   b=13.7884Å   c=15.5Å

α=90°   β=116.709°   γ=90°

Na0.58 Mg6 (Si4 Al2 O10) O8 H1.42

Al2H1.42Mg6Na0.58O18Si4

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.Armbruster, T.Seredkin, M.V.Organova, N.I.Chukanov, N.V.

American Mineralogist (2004) 89, 1138-1141

a=5.358Å   b=9.281Å   c=14.574Å

α=90°   β=97.08°   γ=90°

H10NiO15S0.78Se1.22U

H10NiO15S0.78Se1.22U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.35980(10)Å   b=11.4808(2)Å   c=12.96310(10)Å

α=90°   β=92.8940(10)°   γ=90°

H10NiO15S0.61Se1.39U

H10NiO15S0.61Se1.39U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.3534(3)Å   b=11.4839(3)Å   c=12.9409(4)Å

α=90°   β=92.931(3)°   γ=90°

H10NiO15S0.43Se1.57U

H10NiO15S0.43Se1.57U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.3752(2)Å   b=11.5330(3)Å   c=13.0328(3)Å

α=90°   β=93.103(2)°   γ=90°

H10NiO15S2U

H10NiO15S2U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.75060(10)Å   b=8.30950(10)Å   c=11.29290(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H10NiO15S1.2Se0.8U

H10NiO15S1.2Se0.8U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.8291(9)Å   b=8.2825(5)Å   c=11.3826(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H10NiO15S0.96Se1.04U

H10NiO15S0.96Se1.04U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.3202(4)Å   b=11.4227(4)Å   c=12.8820(6)Å

α=90°   β=92.718(4)°   γ=90°

H10MnO15S2U

H10MnO15S2U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=6.51140(10)Å   b=11.3829(2)Å   c=8.3439(2)Å

α=90°   β=90.773(2)°   γ=90°

H10NiO15S0.22Se1.78U

H10NiO15S0.22Se1.78U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.39020(10)Å   b=11.5601(2)Å   c=13.0744(2)Å

α=90°   β=93.3090(10)°   γ=90°

H10NiO15S1.85Se0.15U

H10NiO15S1.85Se0.15U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.7808(3)Å   b=8.2806(2)Å   c=11.3074(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H10NiO15Se2U

H10NiO15Se2U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=8.3912(2)Å   b=11.5652(3)Å   c=13.1209(3)Å

α=90°   β=93.533(2)°   γ=90°

CoH10O15S2U

CoH10O15S2U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.9160(3)Å   b=8.2960(2)Å   c=11.2937(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H10O15S2UZn

H10O15S2UZn

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.8695(3)Å   b=8.28206(15)Å   c=11.2920(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H4K2O18S3U2

H4K2O18S3U2

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=8.229(6)Å   b=14.862(10)Å   c=13.319(10)Å

α=90°   β=92.921(14)°   γ=90°

O27S5U3,3.5(K),2(O)

O27S5U3,3.5(K),2(O)

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=9.8901(3)Å   b=16.1105(5)Å   c=17.2862(5)Å

α=90°   β=98.038(2)°   γ=90°

H2KO17S3U2,H3O,H2O

H2KO17S3U2,H3O,H2O

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=11.1337(15)Å   b=10.0463(13)Å   c=14.697(2)Å

α=90°   β=101.280(3)°   γ=90°

0.25(O72S12U8),2(K),3(O)

0.25(O72S12U8),2(K),3(O)

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=17.3051(2)Å   b=12.56130(10)Å   c=17.3240(2)Å

α=90°   β=96.5770(10)°   γ=90°

0.25(K8O84S12U8)

0.25(K8O84S12U8)

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=11.465(7)Å   b=12.605(7)Å   c=12.944(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3O30S5U3,4(O)

K3O30S5U3,4(O)

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Gurzhiy, Vladislav V.Krivovichev, Sergey V.

CrystEngComm (2020)

a=12.774(4)Å   b=11.339(3)Å   c=20.734(6)Å

α=90°   β=92.088(6)°   γ=90°

Cl7.60Cu11.60O16Pb0.40Se4,2(Cl2Cu),1.6(K)

Cl7.60Cu11.60O16Pb0.40Se4,2(Cl2Cu),1.6(K)

Vadim M. KovruginMarie ColmontOleg I. SiidraOlivier MentreAlexander Al-ShurayVladislav V. GurzhiySergey V. Krivovichev

Chem.Commun. (2015) 51, 9563

a=15.1158(11)Å   b=6.1853(4)Å   c=9.2672(9)Å

α=90°   β=95.965(5)°   γ=90°

Cl7Cu10O16Pb2Se4

Cl7Cu10O16Pb2Se4

Vadim M. KovruginMarie ColmontOleg I. SiidraOlivier MentreAlexander Al-ShurayVladislav V. GurzhiySergey V. Krivovichev

Chem.Commun. (2015) 51, 9563

a=18.605(17)Å   b=6.204(6)Å   c=12.673(12)Å

α=90°   β=109.869(17)°   γ=90°

Cl8Cu11O16Pb2Se4,Cl2Cu

Cl8Cu11O16Pb2Se4,Cl2Cu

Vadim M. KovruginMarie ColmontOleg I. SiidraOlivier MentreAlexander Al-ShurayVladislav V. GurzhiySergey V. Krivovichev

Chem.Commun. (2015) 51, 9563

a=18.4956(4)Å   b=6.14540(10)Å   c=15.2985(4)Å

α=90°   β=119.3111(10)°   γ=90°

Mg ((U O2) (Se O4)2 (H2 O)) (H2 O)4

H10MgO15Se2U

Krivovichev, S.V.Kahlenberg, V.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 538-542

a=8.4666Å   b=11.6306Å   c=13.1669Å

α=90°   β=90.959°   γ=90°

Zn ((U O2) (Se O4)2 (H2 O)) (H2 O)4

H10O15Se2UZn

Krivovichev, S.V.Kahlenberg, V.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-) (2005) 60, 538-542

a=8.4492Å   b=11.586Å   c=13.24Å

α=90°   β=92.382°   γ=90°

H10NiO15S1.38Se0.62U

H10NiO15S1.38Se0.62U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.8182(2)Å   b=8.2926(2)Å   c=11.3803(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H10NiO15S1.64Se0.36U

H10NiO15S1.64Se0.36U

Kornyakov, Ilya V.Tyumentseva, Olga S.Krivovichev, Sergey V.Tananaev, Ivan GundarovichGurzhiy, Vladislav V.

CrystEngComm (2020)

a=12.7830(4)Å   b=8.2863(3)Å   c=11.3033(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Co2H3O9P3Pb

Co2H3O9P3Pb

Kovrugin, Vadim M.Colmont, MarieSiidra, Oleg I.Krivovichev, Sergey V.Colis, SilviuMentré, Olivier

Dalton Trans. (2017)

a=5.3145(15)Å   b=5.3145(15)Å   c=25.494(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rubidium uranyl tungstate

O39Rb6U7W5

Seliverstov, Andrey N.Suleimanov, Evgeny V.Chuprunov, Evgeny V.Somov, Nikolay V.Zhuchkova, Elena M.Lelet, Maxim I.Rozov, Konstantin B.Depmeier, WulfKrivovichev, Sergey V.Alekseev, Evgeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8512-8514

a=7.04192(13)Å   b=26.8465(3)Å   c=10.66563(15)Å

α=90.00°   β=103.6755(16)°   γ=90.00°

Alpha-cesium uranly tungstate

Cs2O13U2W2

Seliverstov, Andrey N.Suleimanov, Evgeny V.Chuprunov, Evgeny V.Somov, Nikolay V.Zhuchkova, Elena M.Lelet, Maxim I.Rozov, Konstantin B.Depmeier, WulfKrivovichev, Sergey V.Alekseev, Evgeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8512-8514

a=9.6228(3)Å   b=14.3597(5)Å   c=10.2275(4)Å

α=90.00°   β=90.686(3)°   γ=90.00°

Beta-cesium uranyl tungstate

Cs2O13U2W2

Seliverstov, Andrey N.Suleimanov, Evgeny V.Chuprunov, Evgeny V.Somov, Nikolay V.Zhuchkova, Elena M.Lelet, Maxim I.Rozov, Konstantin B.Depmeier, WulfKrivovichev, Sergey V.Alekseev, Evgeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 28 8512-8514

a=7.6582(7)Å   b=9.6148(7)Å   c=10.2371(5)Å

α=90.610(5)°   β=94.765(6)°   γ=109.300(8)°

Hexasilver diauranyl diortoarsenato diarsenate

Ag6As4O19U2

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 17 2583

a=11.218(3)Å   b=11.729(3)Å   c=14.146(4)Å

α=108.69(8)°   β=91.94(7)°   γ=97.63(6)°

Hexasilver diauranyl diarsenato tetraarsenate

Ag6As6O24U2

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 17 2583

a=8.9630(10)Å   b=27.5760(10)Å   c=9.2070(10)Å

α=90.00°   β=105.040(3)°   γ=90.00°

Hexsodium diauranyl diortoarsenato diarsenate

As4Na6O19U2

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 17 2583

a=10.996(3)Å   b=11.633(3)Å   c=14.057(4)Å

α=108.63(3)°   β=91.27(2)°   γ=97.40(2)°

Rubidium copper trichloride

Cl3CuRb

Kornyakov, Ilya V.Krivovichev, Sergey V.Gurzhiy, Vladislav V.Leoni, Matteo

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 5 529-533

a=7.053(3)Å   b=11.864(5)Å   c=11.785(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hexacarbonyltechnetium(I) perchlorate

C6O6Tc,ClO4

Gurzhiy, V. V.Miroslavov, A. E.Sidorenko, G. V.Lumpov, A. A.Krivovichev, S. V.Suglobov, D. N.

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 m1145

a=13.227(4)Å   b=6.8002(18)Å   c=13.616(3)Å

α=90.00°   β=112.56(2)°   γ=90.00°

Dipotassium dichromate

K2Cr2O7

Krivovichev, Sergey V.Kir'yanova, Elena V.Filatov, Stanislav K.Burns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 6 629-630

a=13.0339(17)Å   b=7.3750(10)Å   c=7.4672(10)Å

α=90.00°   β=91.923(2)°   γ=90.00°

Tricaesium bromide dimolybdate

BrCs3Mo2O7

Pakhomova, Anna S.Krivovichev, Sergey V.

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 12 i87

a=6.3993(5)Å   b=6.3993(5)Å   c=16.4870(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

?

Bi10Cl8O36PbSe12

Aliev, AlmazKovrugin, V. M.Colmont, MarieTerryn, ChristineHuvé, MarielleSiidra, O. I.Krivovichev, S. V.Mentré, Olivier

Crystal Growth & Design (2014) 14, 6 3026

a=15.819(6)Å   b=17.871(7)Å   c=15.857(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

?

Bi6Cl10O12Se4

Aliev, AlmazKovrugin, V. M.Colmont, MarieTerryn, ChristineHuvé, MarielleSiidra, O. I.Krivovichev, S. V.Mentré, Olivier

Crystal Growth & Design (2014) 14, 6 3026

a=21.460(2)Å   b=8.4012(9)Å   c=15.3370(18)Å

α=90°   β=110.639(5)°   γ=90°

?

BiClO3Se

Aliev, AlmazKovrugin, V. M.Colmont, MarieTerryn, ChristineHuvé, MarielleSiidra, O. I.Krivovichev, S. V.Mentré, Olivier

Crystal Growth & Design (2014) 14, 6 3026

a=22.7052(3)Å   b=76.785(4)Å   c=16.0550(3)Å

α=90°   β=135.0000(17)°   γ=90°

Hydrazinium (I) Titanium Oxide (0.56/1.86/4)

H2.8N1.12O4Ti1.86

Sergey N. BritvinAndriy LotnykLorenz KienleSergey V. KrivovichevWulf Depmeier

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 9516-9525

a=3.7926(4)Å   b=18.458(2)Å   c=2.9774(2)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Lead lanthanum oxide chloride

Pb6LaO7Cl

Oleg I. SiidraSergey V. KrivovichevThomas ArmbrusterWulf Depmeier

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1523-1525

a=18.504(6)Å   b=8.090(3)Å   c=9.490(3)Å

α=90.00°   β=119.058(4)°   γ=90.00°

Lead lanthanum oxide bromide

Pb6LaO7Br

Oleg I. SiidraSergey V. KrivovichevThomas ArmbrusterWulf Depmeier

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1523-1525

a=9.5896(17)Å   b=16.146(3)Å   c=8.1459(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

H26Mo7N4O43U5

H26Mo7N4O43U5

Sergey V. KrivovichevChristopher L. CahillPeter C. Burns

Inorganic Chemistry (2003) 42, 2459-2464

a=11.4067(5)Å   b=11.4067(5)Å   c=70.659(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Ag6[(UO2)3O(MoO4)5]

Ag6[(UO2)3O(MoO4)5]

Sergey V. KrivovichevPeter C. Burns

Inorganic Chemistry (2002) 41, 4108-4110

a=16.4508(14)Å   b=11.3236(14)Å   c=12.7418(13)Å

α=90.00°   β=100.014(8)°   γ=90.00°

Cs2Mo3O16U2

Cs2Mo3O16U2

Sergey V. KrivovichevChristopher L. CahillPeter C. Burns

Inorganic Chemistry (2002) 41, 34-39

a=10.1367(8)Å   b=10.1367(8)Å   c=16.2831(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cs2Mo3O16U2

Cs2Mo3O16U2

Sergey V. KrivovichevChristopher L. CahillPeter C. Burns

Inorganic Chemistry (2002) 41, 34-39

a=20.4302(15)Å   b=8.5552(7)Å   c=9.8549(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Barium calcium uranyl arsenate

Ba5Ca[(UO2)8(AsO4)4O8]

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Crystal Growth & Design (2011) 11, 7 3295

a=12.0730(10)Å   b=12.8380(10)Å   c=13.4720(10)Å

α=90.00°   β=116.969(3)°   γ=90.00°

Barium uranyl piroarsenate

Ba4[(UO2)2(As2O7)3]

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Crystal Growth & Design (2011) 11, 7 3295

a=5.6010(6)Å   b=13.3440(10)Å   c=31.751(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Barium uranyl mixed arsenate

Ba3[(UO2)2(AsO4)2(As2O7)]

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Depmeier, Wulf

Crystal Growth & Design (2011) 11, 7 3295

a=19.246(2)Å   b=9.5360(10)Å   c=9.6190(10)Å

α=90.00°   β=95.585(6)°   γ=90.00°

Br0.17I1.67O3.17Pb3.83

Br0.17I1.67O3.17Pb3.83

Oleg I. SiidraDiana O. ZinyakhinaAnastasiya I. ZadoyaSergey V. KrivovichevRick W. Turner

Inorganic Chemistry (2013) 52, 12799-12805

a=11.0697(11)Å   b=15.5603(14)Å   c=16.1335(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cl1.25Ge0.5O3.25Pb2.88

Cl1.25Ge0.5O3.25Pb2.88

Oleg I. SiidraDiana O. ZinyakhinaAnastasiya I. ZadoyaSergey V. KrivovichevRick W. Turner

Inorganic Chemistry (2013) 52, 12799-12805

a=28.352(19)Å   b=11.116(7)Å   c=16.513(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cl0.5O3Pb2.75Si0.25

Cl0.5O3Pb2.75Si0.25

Oleg I. SiidraDiana O. ZinyakhinaAnastasiya I. ZadoyaSergey V. KrivovichevRick W. Turner

Inorganic Chemistry (2013) 52, 12799-12805

a=3.8890(7)Å   b=3.8890(7)Å   c=32.560(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C1.55Cr0.52N0.52O2.19U0.13

C1.55Cr0.52N0.52O2.19U0.13

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=17.5410(18)Å   b=8.7776(9)Å   c=17.9493(18)Å

α=90.00°   β=102.973(2)°   γ=90.00°

C1.33CrN0.67O4.33U0.33

C1.33CrN0.67O4.33U0.33

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=6.9964(15)Å   b=7.8744(17)Å   c=15.811(4)Å

α=82.387(4)°   β=83.862(4)°   γ=84.762(4)°

C0.89H0Cr0.89N0.44O4.67U0.44

C0.89H0Cr0.89N0.44O4.67U0.44

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=22.0207(7)Å   b=7.2088(2)Å   c=31.9884(11)Å

α=90.00°   β=106.7060(10)°   γ=90.00°

Cr12O52Rb8U4

Cr12O52Rb8U4

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=13.236(4)Å   b=13.764(4)Å   c=14.857(4)Å

α=73.880(6)°   β=88.865(7)°   γ=89.841(7)°

C1.26Cr0.84N0.42O4.42U0.42

C1.26Cr0.84N0.42O4.42U0.42

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=23.5965(19)Å   b=7.0484(6)Å   c=32.482(3)Å

α=90.00°   β=105.758(2)°   γ=90.00°

CrCsNO7.5U0.5

CrCsNO7.5U0.5

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnna N. SuknotovaRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4729-4735

a=8.148(3)Å   b=8.299(3)Å   c=11.805(4)Å

α=70.881(8)°   β=88.966(9)°   γ=79.339(9)°

Lithium uranyl molybdate

Li4U10Mo2O38

Alekseev, Evgeny V.Krivovichev, Sergey V.Malcherek, ThomasDepmeier, Wulf

Inorganic Chemistry (2007) 46, 21 8442-8444

a=7.9426(4)Å   b=19.9895(9)Å   c=10.0796(5)Å

α=90.00°   β=90.575(2)°   γ=90.00°

Lead oxide bromide/chloride

Pb31O22Br10Cl8

Krivovichev, Sergey V.Siidra, Oleg I.Nazarchuk, Evgenii V.Burns, Peter C.Depmeier, Wulf

Inorganic Chemistry (2006) 45, 10 3846-3848

a=12.1192(7)Å   b=16.2489(10)Å   c=18.3007(11)Å

α=93.104(2)°   β=95.809(2)°   γ=111.2520(10)°

C1.15Cr0.69N0.38O4U0.5

C1.15Cr0.69N0.38O4U0.5

Oleg I. SiidraEvgeny V. NazarchukAnatoly A. PetruninRoman A. KayukovSergey V. Krivovichev

Inorganic Chemistry (2012) 51, 9162-9164

a=25.65(3)Å   b=26.98(3)Å   c=10.280(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Datolite

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.787(3)Å   b=7.5640(3)Å   c=9.6012(5)Å

α=90°   β=90.283(13)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.526(4)Å   b=7.2220(4)Å   c=9.3443(3)Å

α=90°   β=91.080(13)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.4839(18)Å   b=7.2240(10)Å   c=9.3484(6)Å

α=90°   β=90.696(18)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.479(7)Å   b=6.7168(6)Å   c=9.2421(7)Å

α=90°   β=90.63(3)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.6378(17)Å   b=7.4034(4)Å   c=9.4840(6)Å

α=90°   β=90.729(17)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.464(8)Å   b=6.6986(9)Å   c=9.2145(11)Å

α=90°   β=90.76(3)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.538(3)Å   b=6.7951(13)Å   c=9.2277(9)Å

α=90°   β=90.70(3)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.4367(19)Å   b=7.2074(7)Å   c=9.2808(5)Å

α=90°   β=90.900(17)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.531(4)Å   b=6.6870(5)Å   c=9.252(5)Å

α=90°   β=90.27(8)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.579(3)Å   b=7.2986(12)Å   c=9.3814(15)Å

α=90°   β=91.19(3)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.7730(17)Å   b=7.5294(6)Å   c=9.5786(6)Å

α=90°   β=90.442(14)°   γ=90°

BCaHO5Si

BCaHO5Si

Gorelova, Liudmila A.Pakhomova, Anna S.Aprilis, GeorgiosDubrovinsky, Leonid S.Krivovichev, Sergey V.

Inorganic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1653

a=4.448(10)Å   b=6.6725(7)Å   c=9.1900(11)Å

α=90°   β=90.73(4)°   γ=90°