Structures by: Korsun V. P.

Total: 2

Li3 Ba2 Tm3 (Mo O4)8

Ba2Li3Mo8O32Tm3

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Kozhevnikova, N.M.Glinskaya, L.A.Kruglik, A.I.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.1804Å   b=12.614Å   c=19.057Å

α=90°   β=91.419°   γ=90°

Li3 Ba2 Gd3 (Mo O4)8

Ba2Gd3Li3Mo8O32

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Vasil'ev, A.D.Kruglik, A.I.Kozhevnikova, N.M.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.238Å   b=12.758Å   c=19.151Å

α=90°   β=91.126°   γ=90°