Structures by: Ko C.

Total: 31

05350

C17H21BrO3

Ko, ChanghongFeltenberger, John B.Ghosh, Sunil K.Hsung, Richard P.

Organic letters (2008) 10, 10 1971-1974

a=7.0187(6)Å   b=7.9272(7)Å   c=14.4217(13)Å

α=93.308(2)°   β=96.276(2)°   γ=93.402(2)°

12168a

C17H28N2O6

Deng, JunHsung, Richard P.Ko, Changhong

Organic letters (2012) 14, 21 5562-5565

a=8.0126(10)Å   b=10.3020(13)Å   c=21.980(3)Å

α=90.00°   β=93.013(1)°   γ=90.00°

00135M

C14H16BrNO3

Ko, ChanghongHsung, Richard P.Al-Rashid, Ziyad FFeltenberger, John B.Lu, TingYang, Jin-HaekWei, YonggangZificsak, Craig A.

Organic letters (2007) 9, 22 4459-4462

a=7.1777(3)Å   b=10.2206(5)Å   c=18.6229(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

07112a

C13H14BrNO3

Ko, ChanghongHsung, Richard P.Al-Rashid, Ziyad FFeltenberger, John B.Lu, TingYang, Jin-HaekWei, YonggangZificsak, Craig A.

Organic letters (2007) 9, 22 4459-4462

a=20.682(4)Å   b=5.9165(10)Å   c=11.670(2)Å

α=90.00°   β=115.333(2)°   γ=90.00°

05263

2(C22H35NO4Si)

Ko, ChanghongHsung, Richard P.

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 3 431-434

a=18.967(3)Å   b=12.7861(18)Å   c=19.491(3)Å

α=90.00°   β=96.878(2)°   γ=90.00°

05263

2(C22H35NO4Si)

Ko, ChanghongHsung, Richard P.

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 3 431-434

a=18.967(3)Å   b=12.7861(18)Å   c=19.491(3)Å

α=90.00°   β=96.878(2)°   γ=90.00°

C22H24N4O2Re,C16H36N

C22H24N4O2Re,C16H36N

Larry Tso-Lun LoSze-Wing LaiShek-Man YiuChi-Chiu Ko

Chem.Commun. (2013) 49, 2311

a=15.2908(4)Å   b=12.3356(3)Å   c=21.2687(6)Å

α=90.00°   β=101.227(2)°   γ=90.00°

C16H8N4O2Re,H2O,C16H36N

C16H8N4O2Re,H2O,C16H36N

Larry Tso-Lun LoSze-Wing LaiShek-Man YiuChi-Chiu Ko

Chem.Commun. (2013) 49, 2311

a=9.9402(2)Å   b=15.3605(2)Å   c=21.5569(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H30P1Pd1

C40H30P1Pd1

Vivian YamChi-Chiu KoXiao-Xia LuHau-San TangJenny Ka-Yan WongNianyong Zhu

Chemical Communications (2005)

a=13.641(3)Å   b=18.267(4)Å   c=15.156(3)Å

α=90.00°   β=92.42(3)°   γ=90.00°

C32H36N4S4

C32H36N4S4

Vivian Wing-Wah YamJason Ka-Wai LeeChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 912-913

a=11.035(2)Å   b=10.918(2)Å   c=25.983(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H21F6N2PS2

C17H21F6N2PS2

Vivian Wing-Wah YamJason Ka-Wai LeeChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 912-913

a=9.0060(18)Å   b=20.473(4)Å   c=11.705(2)Å

α=90.00°   β=109.54(3)°   γ=90.00°

C18H22AgCl3N2S2

C18H22AgCl3N2S2

Vivian Wing-Wah YamJason Ka-Wai LeeChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 912-913

a=8.222(3)Å   b=8.984(3)Å   c=17.071(5)Å

α=85.15(3)°   β=82.80(3)°   γ=65.11(3)°

C17H20AuClN2S2

C17H20AuClN2S2

Vivian Wing-Wah YamJason Ka-Wai LeeChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 912-913

a=17.141(3)Å   b=7.9300(16)Å   c=14.179(3)Å

α=90.00°   β=96.23(3)°   γ=90.00°

C34H40I2N4PdS4

C34H40I2N4PdS4

Vivian Wing-Wah YamJason Ka-Wai LeeChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 912-913

a=7.9510(16)Å   b=11.154(2)Å   c=11.492(2)Å

α=103.03(3)°   β=91.32(3)°   γ=103.46(3)°

C24H21ClN3O3ReS2

C24H21ClN3O3ReS2

Penny Ho-Man LeeChi-Chiu KoNianyong ZhuVivian Wing-Wah Yam

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 6058-6059

a=23.414(5)Å   b=15.225(3)Å   c=15.071(3)Å

α=90.00°   β=108.03(3)°   γ=90.00°

C25H21Cl3N2S2

C25H21Cl3N2S2

Vivian Wing-Wah YamChi-Chiu KoNianyong Zhu

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 12734-12735

a=9.321(2)Å   b=10.154(2)Å   c=14.304(2)Å

α=71.15(3)°   β=80.85(3)°   γ=73.12(3)°

C37H32Cl2N2S4Zn

C37H32Cl2N2S4Zn

Tung-Wan NganChi-Chiu KoNianyong ZhuVivian Wing-Wah Yam

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1144-1152

a=15.205(3)Å   b=8.9520(18)Å   c=26.552(5)Å

α=90.00°   β=91.49(3)°   γ=90.00°

C34H26N2S4Zn

C34H26N2S4Zn

Tung-Wan NganChi-Chiu KoNianyong ZhuVivian Wing-Wah Yam

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1144-1152

a=25.168(5)Å   b=14.457(3)Å   c=17.048(3)Å

α=90.00°   β=91.28(3)°   γ=90.00°

C50H54F6N6OPRe

C50H54F6N6OPRe

Chi-On NgLarry Tso-Lun LoSiu-Mui NgChi-Chiu KoNianyong Zhu

Inorganic Chemistry (2008) 47, 7447-7449

a=12.515(2)Å   b=14.369(2)Å   c=16.693(3)Å

α=83.00(2)°   β=72.52(2)°   γ=68.00(2)°

C46H40N4O2S2Zn

C46H40N4O2S2Zn

Zhihong BaoKa-Yuen NgVivian Wing-Wah YamChi-Chiu KoNianyong ZhuLixin Wu

Inorganic Chemistry (2008) 47, 8912-8920

a=11.832(2)Å   b=12.058(2)Å   c=15.333(3)Å

α=86.26(3)°   β=76.80(3)°   γ=69.74(3)°

C61H50Cl4FeN2O3P2Re

C61H50Cl4FeN2O3P2Re

Keith Man-Chung WongSally Chan-Fung LamChi-Chiu KoNianyong ZhuSéverine RouéClaude LapinteSofiane FathallahKarine CostuasSamia KahlalJean-François Halet

Inorganic Chemistry (2003) 42, 7086-7097

a=11.956(2)Å   b=15.308(2)Å   c=17.385(3)Å

α=68.47(2)°   β=86.33(2)°   γ=75.59(2)°

(C29H30N3S1Pt1)(PF6)

(C29H30N3S1Pt1)(PF6)

Vivian Wing-Wah YamRowena Pui-Ling TangKeith Man-Chung WongChi-Chiu KoKung-Kai Cheung

Inorganic Chemistry (2001) 40, 571-574

a=9.946(2)Å   b=10.305(3)Å   c=16.948(4)Å

α=76.11(2)°   β=75.43(2)°   γ=69.58(2)°

12099a

C14H23NO5

Deng, JunHsung, Richard P.Ko, Changhong

Organic letters (2012) 14, 21 5562-5565

a=6.2528(6)Å   b=9.4257(9)Å   c=13.6643(14)Å

α=104.187(1)°   β=101.932(1)°   γ=102.161(1)°

C34H21Br2F6N5OPRe

C34H21Br2F6N5OPRe

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=13.1790(3)Å   b=13.3794(2)Å   c=13.8300(3)Å

α=72.3996(16)°   β=70.3319(17)°   γ=62.2971(19)°

C35H22Cl5F6N5OPRe

C35H22Cl5F6N5OPRe

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=12.6678(6)Å   b=17.9925(10)Å   c=16.7007(6)Å

α=90.00°   β=94.874(4)°   γ=90.00°

C35H21Br3Cl3F6N5OPRe

C35H21Br3Cl3F6N5OPRe

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=13.1665(2)Å   b=18.3381(3)Å   c=16.5999(3)Å

α=90.00°   β=94.5741(15)°   γ=90.00°

C40H36Cl3N5ORe,F6P

C40H36Cl3N5ORe,F6P

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=14.4834(4)Å   b=23.0100(7)Å   c=14.6848(7)Å

α=90.00°   β=96.219(3)°   γ=90.00°

C74H58F12N10O8P2Re2

C74H58F12N10O8P2Re2

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=24.7197(6)Å   b=19.1464(5)Å   c=15.3390(4)Å

α=90.00°   β=91.439(2)°   γ=90.00°

C40H36Cl3F6N5OPRe

C40H36Cl3F6N5OPRe

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=11.6902(3)Å   b=20.5384(6)Å   c=17.7957(4)Å

α=90.00°   β=97.044(3)°   γ=90.00°

C43H51F3N3O6ReS

C43H51F3N3O6ReS

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=10.8108(3)Å   b=14.2707(4)Å   c=15.7888(4)Å

α=87.798(2)°   β=76.286(2)°   γ=71.859(2)°

C74H61F12N10O3.5P2Re2

C74H61F12N10O3.5P2Re2

Apple Wai-Yi CheungLarry Tso-Lun LoChi-Chiu KoShek-Man Yiu

Inorganic Chemistry (2011) 50, 4798-4810

a=14.4508(3)Å   b=15.1260(4)Å   c=18.0429(5)Å

α=86.884(2)°   β=78.297(2)°   γ=75.048(2)°