Structures by: Khrustalev V. N.

Total: 286

C15H17F4N3

C15H17F4N3

Shmatova, Olga I.Khrustalev, Victor N.Nenajdenko, Valentine G.

Organic letters (2016) 18, 18 4494-4497

a=9.1643(18)Å   b=8.5100(17)Å   c=18.787(4)Å

α=90°   β=97.46(3)°   γ=90°

C17H17BrN4O

C17H17BrN4O

Lemport, Pavel S.Smolyar, Ivan V.Khrustalev, Victor N.Roznyatovsky, Vitaly A.Popov, Alexander V.Kobelevskaya, Valentina A.Rozentsveig, Igor B.Nenajdenko, Valentine G.

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 335

a=5.2572(10)Å   b=12.458(3)Å   c=13.205(3)Å

α=69.94(3)°   β=83.57(3)°   γ=89.74(3)°

C27H21N2OP

C27H21N2OP

Lemport, Pavel S.Smolyar, Ivan V.Khrustalev, Victor N.Roznyatovsky, Vitaly A.Popov, Alexander V.Kobelevskaya, Valentina A.Rozentsveig, Igor B.Nenajdenko, Valentine G.

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 335

a=12.429(3)Å   b=10.415(2)Å   c=37.841(8)Å

α=90°   β=90.13(3)°   γ=90°

C14H18O6Pd,CH2Cl2

C14H18O6Pd,CH2Cl2

Eremin, Dmitry B.Boiko, Daniil A.Borkovskaya, Eugenia V.Khrustalev, Victor N.Chernyshev, Victor M.Ananikov, Valentine P.

Catalysis Science & Technology (2018) 8, 12 3073

a=11.6869(5)Å   b=8.8935(4)Å   c=8.5510(4)Å

α=90°   β=90.2230(10)°   γ=90°

I5Pb,C3H7NO,3(CH6N)

I5Pb,C3H7NO,3(CH6N)

Petrov, Andrey A.Sokolova, Iuliia P.Belich, Nikolai A.Peters, Georgy S.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Khrustalev, Victor N.Petrov, Andrey V.Grätzel, MichaelGoodilin, Eugene A.Tarasov, Alexey B.

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 38 20739

a=10.1714(15)Å   b=11.335(3)Å   c=12.394(2)Å

α=111.18(3)°   β=101.11(3)°   γ=109.80(3)°

I8Pb3,2(C3H7NO),2(CH6N)

I8Pb3,2(C3H7NO),2(CH6N)

Petrov, Andrey A.Sokolova, Iuliia P.Belich, Nikolai A.Peters, Georgy S.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Khrustalev, Victor N.Petrov, Andrey V.Grätzel, MichaelGoodilin, Eugene A.Tarasov, Alexey B.

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 38 20739

a=17.165(4)Å   b=21.955(4)Å   c=4.5549(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

I3Pb,C3H7NO,CH6N

I3Pb,C3H7NO,CH6N

Petrov, Andrey A.Sokolova, Iuliia P.Belich, Nikolai A.Peters, Georgy S.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Khrustalev, Victor N.Petrov, Andrey V.Grätzel, MichaelGoodilin, Eugene A.Tarasov, Alexey B.

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 38 20739

a=4.5647(9)Å   b=25.446(5)Å   c=12.119(2)Å

α=90°   β=96.75(3)°   γ=90°

C43H34N6O2S,3(C3H6O)

C43H34N6O2S,3(C3H6O)

Sessler, Jonathan L.Roznyatovskiy, VladimirPantos, G. DanBorisova, Natalya E.Reshetova, Marina D.Lynch, Vincent M.Khrustalev, Victor N.Ustynyuk, Yuri A.

Organic letters (2005) 7, 23 5277-5280

a=13.8696(19)Å   b=13.8755(19)Å   c=13.9159(19)Å

α=85.570(3)°   β=60.812(2)°   γ=83.295(3)°

C97H89Cl3N12O4S2

C97H89Cl3N12O4S2

Sessler, Jonathan L.Roznyatovskiy, VladimirPantos, G. DanBorisova, Natalya E.Reshetova, Marina D.Lynch, Vincent M.Khrustalev, Victor N.Ustynyuk, Yuri A.

Organic letters (2005) 7, 23 5277-5280

a=11.4304(2)Å   b=18.0089(4)Å   c=21.9615(6)Å

α=100.204(1)°   β=104.918(1)°   γ=99.903(1)°

C54H56N6O4S

C54H56N6O4S

Sessler, Jonathan L.Roznyatovskiy, VladimirPantos, G. DanBorisova, Natalya E.Reshetova, Marina D.Lynch, Vincent M.Khrustalev, Victor N.Ustynyuk, Yuri A.

Organic letters (2005) 7, 23 5277-5280

a=11.1606(2)Å   b=15.0164(3)Å   c=16.1627(4)Å

α=75.206(1)°   β=71.898(1)°   γ=69.268(1)°

Pd6.2SnTe2

Pd6.2SnTe2

Savilov, S.V.Kuznetsov, A.N.Getzschmann, J.Popovkin, B.A.Simon, P.Khrustalev, V.N.Ruck, M.Doert, T.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2005) 631, 293-301

a=4.005Å   b=4.005Å   c=20.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb (Re O4)3

O12Re3Yb

Khrustalev, V.N.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 871-872

a=9.999Å   b=9.999Å   c=6.07Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (Re O4)2 (H2 O)4

BaH8O12Re2

Khrustalev, V.N.Struchkov, Yu.T.Shamrai, N.B.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1994) 20, 362-365

a=7.371Å   b=12.572Å   c=12.156Å

α=90°   β=90.09°   γ=90°

Li (Re O4) (H2 O)1.5

H3LiO5.5Re

Khrustalev, V.N.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.Lindeman, S.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 208-213

a=10.853Å   b=13.094Å   c=13.583Å

α=90°   β=90.44°   γ=90°

Rb2 (U O2) (Mo O4)2 (H2 O)

H2Mo2O11Rb2U

Khrustalev, V.N.Andreev, G.B.Antipin, M.Yu.Budantseva, N.A.Fedoseev, A.M.Shirokova, I.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2000) 45, 1996-1998

a=7.967Å   b=10.956Å   c=13.679Å

α=90°   β=96.69°   γ=90°

(Na0.5 Ca0.5)2 Na6 (Al6 Si6 O24) (B O3) (H2 O)2

Al6BCaH4Na7O29Si6

Shirinova, A.F.Samedov, H.R.Khrustalev, V.N.Chiragov, M.I.

Kristallografiya (2006) 51, 44-47

a=12.745Å   b=12.745Å   c=5.18Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C6H10F3N2O,C4H5O6,H2O

C6H10F3N2O,C4H5O6,H2O

Voznesenskaia, Natalia G.Shmatova, Olga I.Khrustalev, Victor N.Nenajdenko, Valentine G.

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 38 7004-7011

a=9.7271(19)Å   b=7.2173(14)Å   c=11.150(2)Å

α=90°   β=111.74(3)°   γ=90°

C16H19N5O2

C16H19N5O2

Zakharova, Elena A.Shmatova, Olga I.Kutovaya, Irina V.Khrustalev, Victor N.Nenajdenko, Valentine G.

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 13 3433-3445

a=8.9287(18)Å   b=19.324(4)Å   c=9.833(2)Å

α=90°   β=110.58(3)°   γ=90°

C43H43N7O2,CH2Cl2,2(Cl)

C43H43N7O2,CH2Cl2,2(Cl)

Kolesnikov, Grigory V.German, Konstantin E.Kirakosyan, GayaneTananaev, Ivan G.Ustynyuk, Yuri A.Khrustalev, Victor N.Katayev, Evgeny A.

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 21 7358-7364

a=16.89(4)Å   b=15.29(4)Å   c=16.64(4)Å

α=90.00°   β=110.63(3)°   γ=90.00°

C15H14N2O3

C15H14N2O3

Zubkov, Fedor IvanovichKvyatkovskaya, Elizaveta AlexandrovnaNikitina, Eugeniya V.Amoyaw, PrinceKouznetsov, VladimirLazarenko , VladimirKhrustalev, Victor N.

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=17.132(3)Å   b=13.827(3)Å   c=5.5861(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H16N2O3

C16H16N2O3

Zubkov, Fedor IvanovichKvyatkovskaya, Elizaveta AlexandrovnaNikitina, Eugeniya V.Amoyaw, PrinceKouznetsov, VladimirLazarenko , VladimirKhrustalev, Victor N.

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=17.231(3)Å   b=14.729(3)Å   c=5.6114(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H20BrClN2O

C20H20BrClN2O

Kuznetsov, N. YuTikhov, R. M.Godovikov, I. A.Khrustalev, V. N.Bubnov, Yu N.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 18 4283-4298

a=10.5960(8)Å   b=13.0323(10)Å   c=15.0398(11)Å

α=89.548(2)°   β=69.846(2)°   γ=82.380(2)°

C20H19ClN2O

C20H19ClN2O

Kuznetsov, N. YuTikhov, R. M.Godovikov, I. A.Khrustalev, V. N.Bubnov, Yu N.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 18 4283-4298

a=6.684(2)Å   b=11.847(4)Å   c=22.594(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H17F6NO4S

C21H17F6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=11.8375(3)Å   b=15.1552(4)Å   c=10.8340(3)Å

α=90°   β=100.296(2)°   γ=90°

C20H14F7NO4S

C20H14F7NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.3306(4)Å   b=10.6264(3)Å   c=15.1459(4)Å

α=90°   β=99.930(1)°   γ=90°

C21H17F6NO4S

C21H17F6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=9.6619(4)Å   b=19.6122(8)Å   c=21.6230(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H14BrF6NO4S

C20H14BrF6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.1236(3)Å   b=15.5201(4)Å   c=10.6655(3)Å

α=90°   β=101.754(1)°   γ=90°

C20H14ClF6NO4S

C20H14ClF6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.1445(5)Å   b=15.3437(6)Å   c=10.8727(4)Å

α=90°   β=101.776(1)°   γ=90°

C20H14F7NO4S

C20H14F7NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.1261(11)Å   b=5.3231(5)Å   c=15.7434(14)Å

α=90°   β=99.951(6)°   γ=90°

C20H14ClF6NO4S

C20H14ClF6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.8242(18)Å   b=5.1860(7)Å   c=14.912(2)Å

α=90°   β=99.717(18)°   γ=90°

C20H14BrF6NO4S

C20H14BrF6NO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=13.111(3)Å   b=5.1760(10)Å   c=14.827(3)Å

α=90°   β=99.291(10)°   γ=90°

C20H14F6INO4S

C20H14F6INO4S

Grudova, Mariya V.Gil, Diego M.Khrustalev, Victor N.Nikitina, Eugeniya V.Sinelshchikova, Anna A.Grigoriev, Mikhail S.Kletskov, Alexey V.Frontera, AntonioZubkov, Fedor I.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 46 20167-20180

a=12.3934(3)Å   b=16.1660(4)Å   c=10.9810(2)Å

α=90°   β=106.052(1)°   γ=90°

GaNi5.8Te2

GaNi5.8Te2

Stroganova, Ekaterina A.Kazakov, Sergey M.Efimov, Nikolay N.Khrustalev, Victor N.Keilholz, SimonGötze, AndreKohlmann, HolgerKuznetsov, Alexey N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 42 15081-15094

a=3.6911(5)Å   b=3.6911(5)Å   c=19.146(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H10F6O2S

C14H10F6O2S

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=5.3500(11)Å   b=9.6550(19)Å   c=13.985(3)Å

α=97.81(3)°   β=98.93(3)°   γ=102.32(3)°

C14H10F6O2S

C14H10F6O2S

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=8.0313(16)Å   b=7.9300(16)Å   c=20.946(4)Å

α=90°   β=99.56(3)°   γ=90°

C16H10F9NO3,0.5(C4H8O2)

C16H10F9NO3,0.5(C4H8O2)

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=10.190(2)Å   b=12.170(2)Å   c=15.440(3)Å

α=90°   β=104.72(3)°   γ=90°

C21H17F6NO2

C21H17F6NO2

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=18.903(4)Å   b=5.5733(11)Å   c=36.080(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H10F9NO3

C16H10F9NO3

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=11.470(2)Å   b=18.010(4)Å   c=17.040(3)Å

α=90°   β=108.15(3)°   γ=90°

C40H44N4O4,4(C2H6OS)

C40H44N4O4,4(C2H6OS)

Ravi, AnilOshchepkov, Aleksandr S.German, Konstantin E.Kirakosyan, Gayana A.Safonov, Aleksey V.Khrustalev, Victor N.Kataev, Evgeny A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 38 4826-4829

a=9.7664(3)Å   b=10.1835(4)Å   c=14.4361(5)Å

α=106.574(3)°   β=96.681(3)°   γ=101.627(3)°

C26H38N10Ni,2(C18H15Br3NiP)

C26H38N10Ni,2(C18H15Br3NiP)

Zubkevich, S. V.Tuskaev, V. A.Gagieva, S. Ch.Pavlov, A. A.Khrustalev, V. N.Polyakova, O. V.Zarubin, D. N.Kurmaev, D. A.Kolosov, N. A.Bulychev, B. M.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 3 981-993

a=9.6743(19)Å   b=10.044(2)Å   c=20.289(4)Å

α=79.47(3)°   β=76.24(3)°   γ=64.55(3)°

C22H32BrN8Ni,C18H15Br3NiP,1.5(C4H8O)

C22H32BrN8Ni,C18H15Br3NiP,1.5(C4H8O)

Zubkevich, S. V.Tuskaev, V. A.Gagieva, S. Ch.Pavlov, A. A.Khrustalev, V. N.Polyakova, O. V.Zarubin, D. N.Kurmaev, D. A.Kolosov, N. A.Bulychev, B. M.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 3 981-993

a=14.695(3)Å   b=10.158(2)Å   c=35.371(7)Å

α=90°   β=91.65(3)°   γ=90°

C60H52N6Ni2O6

C60H52N6Ni2O6

Mkrtchyan, Anna F.Hayriyan, Liana A.Karapetyan, Ani J.Tovmasyan, Anna S.Tsaturyan, Avetis H.Khrustalev, Victor N.Maleev, Viktor I.Saghyan, Ashot S.

New Journal of Chemistry (2020) 44, 28 11927-11932

a=12.983(3)Å   b=12.994(3)Å   c=33.620(7)Å

α=90°   β=91.884(4)°   γ=90°

C12H20FeN2O6Sn

C12H20FeN2O6Sn

Khrustalev, Victor N.Portnyagin, Ivan A.Nechaev, Mikhail S.Bukalov, Sergey S.Leites, Larissa A.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 32 3489-3492

a=17.7298(14)Å   b=9.4920(7)Å   c=13.3902(10)Å

α=90.00°   β=130.888(5)°   γ=90.00°

C12H20FeN2O6Sn

C12H20FeN2O6Sn

Khrustalev, Victor N.Portnyagin, Ivan A.Nechaev, Mikhail S.Bukalov, Sergey S.Leites, Larissa A.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 32 3489-3492

a=16.5051(14)Å   b=9.7283(8)Å   c=21.4561(19)Å

α=90.00°   β=98.393(5)°   γ=90.00°

C32H60Fe2Li2N6O14Sn2

C32H60Fe2Li2N6O14Sn2

Khrustalev, Victor N.Chernov, Oleg V.Aysin, Rinat R.Portnyagin, Ivan A.Nechaev, Mikhail S.Bukalov, Sergey S.

Dalton Transactions (2008) 9 1140-1143

a=9.4307(6)Å   b=11.2826(7)Å   c=11.9436(8)Å

α=81.678(5)°   β=75.895(5)°   γ=66.151(5)°

C25H23NO

C25H23NO

Varlamov, Alexey V.Guranova, NataliaBorisova, Tatiana N.Khrustalev, Victor N.Novikov, RomanBaleeva, NadejdaIlyushenkova, ValentinaVoskressensky, Leonid

RSC Adv. (2016)

a=10.6168(8)Å   b=13.0290(10)Å   c=13.6786(10)Å

α=90.00°   β=91.3670(10)°   γ=90.00°

C21H17F6NO2

C21H17F6NO2

Borisova, Kseniya K.Nikitina, Eugeniya V.Novikov, Roman A.Khrustalev, Victor N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Kuznetsov, Maxim L.Zaytsev, Vladimir P.Varlamov, Alexey V.Zubkov, Fedor I.

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 23 2850-2853

a=9.0952(18)Å   b=10.010(2)Å   c=10.595(2)Å

α=95.63(3)°   β=93.85(3)°   γ=103.51(3)°

C29H35NO7

C29H35NO7

Voskressensky, LeonidBorisova, Tatiana N.Matveeva, MariaKhrustalev, Victor N.Aksenov, Alexander V.Titov, Alexander A.Vartanova, AnnaVarlamov, Alexey V.

RSC Adv. (2016)

a=18.455(2)Å   b=7.7589(10)Å   c=18.858(3)Å

α=90.00°   β=100.279(3)°   γ=90.00°

C94H62Br8MgN16OS

C94H62Br8MgN16OS

Tarakanov, Pavel A.Tarakanova, Ekaterina N.Dorovatovskii, Pavel V.Zubavichus, Yan V.Khrustalev, Victor N.Trashin, Stanislav A.De Wael, KarolienNeganova, Margarita E.Mischenko, Denis V.Sessler, Jonathan L.Stuzhin, Pavel A.Pushkarev, Victor E.Tomilova, Larisa G.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 40 14169-14173

a=15.325(3)Å   b=27.895(6)Å   c=33.306(7)Å

α=113.35(3)°   β=100.91(3)°   γ=95.58(3)°

C38H19F16N5O10Zn2

C38H19F16N5O10Zn2

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=16.9662(6)Å   b=15.2357(4)Å   c=18.9398(7)Å

α=90°   β=115.323(4)°   γ=90°

C17H12F8O7Zn

C17H12F8O7Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=21.5856(5)Å   b=7.79566(19)Å   c=23.7897(6)Å

α=90°   β=98.429(2)°   γ=90°

C44H35F16O13.5Zn2

C44H35F16O13.5Zn2

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=15.6866(5)Å   b=21.3744(7)Å   c=16.2434(5)Å

α=90°   β=99.357(3)°   γ=90°

C62H18F24N4O12Zn2

C62H18F24N4O12Zn2

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=17.3682(5)Å   b=22.1277(5)Å   c=15.9011(4)Å

α=90°   β=109.715(3)°   γ=90°

C23H24F8N4O7Zn

C23H24F8N4O7Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=15.2883(3)Å   b=12.75359(18)Å   c=15.0763(3)Å

α=90°   β=117.835(3)°   γ=90°

C38.5H30F16N2O12.5Zn2

C38.5H30F16N2O12.5Zn2

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Lazarenko, Vladimir A.Khrustalev, Victor N.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3283-3297

a=9.7098(19)Å   b=15.254(3)Å   c=15.257(3)Å

α=81.81(3)°   β=88.66(3)°   γ=84.56(3)°

C37H44AgBrN2

C37H44AgBrN2

Chesnokov, Gleb A.Topchiy, Maxim A.Dzhevakov, Pavel B.Gribanov, Pavel S.Tukov, Aleksandr A.Khrustalev, Victor N.Asachenko, Andrey F.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4331-4345

a=11.0455(5)Å   b=19.3025(8)Å   c=16.4884(7)Å

α=90.00°   β=102.2900(10)°   γ=90.00°

C37H45BrN2,0.75(H2O)

C37H45BrN2,0.75(H2O)

Chesnokov, Gleb A.Topchiy, Maxim A.Dzhevakov, Pavel B.Gribanov, Pavel S.Tukov, Aleksandr A.Khrustalev, Victor N.Asachenko, Andrey F.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4331-4345

a=11.1858(4)Å   b=19.2430(7)Å   c=15.5488(6)Å

α=90°   β=102.7020(10)°   γ=90°

C37H44BrCuN2

C37H44BrCuN2

Chesnokov, Gleb A.Topchiy, Maxim A.Dzhevakov, Pavel B.Gribanov, Pavel S.Tukov, Aleksandr A.Khrustalev, Victor N.Asachenko, Andrey F.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4331-4345

a=11.0973(11)Å   b=19.2875(19)Å   c=16.1494(16)Å

α=90°   β=102.137(2)°   γ=90°

C52H67CuN5O4,0.75(CHCl3)

C52H67CuN5O4,0.75(CHCl3)

Mikhalitsyna, Elena A.Tyurin, Vladimir S.Zamylatskov, Ilia A.Khrustalev, Victor N.Beletskaya, Irina P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 25 7624-7636

a=12.769(2)Å   b=13.437(3)Å   c=17.341(3)Å

α=100.068(3)°   β=91.765(3)°   γ=115.554(3)°

C104H134N10O8Zn2

C104H134N10O8Zn2

Mikhalitsyna, Elena A.Tyurin, Vladimir S.Zamylatskov, Ilia A.Khrustalev, Victor N.Beletskaya, Irina P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 25 7624-7636

a=20.044(15)Å   b=13.779(10)Å   c=17.745(15)Å

α=90.00°   β=111.71(2)°   γ=90.00°

C28H40BrN2,2(CHCl3),Br

C28H40BrN2,2(CHCl3),Br

Kolychev, Eugene L.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Bush, Alexander A.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 12 3074-3076

a=10.9457(12)Å   b=21.357(2)Å   c=15.7609(17)Å

α=90.00°   β=95.597(2)°   γ=90.00°

C28H40BrN2,0.5(Br6Cu2)

C28H40BrN2,0.5(Br6Cu2)

Kolychev, Eugene L.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Bush, Alexander A.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 12 3074-3076

a=10.6908(10)Å   b=10.7644(10)Å   c=14.4174(14)Å

α=91.270(2)°   β=102.251(2)°   γ=106.937(2)°

C28H40BrN2,Br2Cu

C28H40BrN2,Br2Cu

Kolychev, Eugene L.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Bush, Alexander A.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 12 3074-3076

a=19.4962(9)Å   b=19.3988(9)Å   c=15.5513(7)Å

α=90.00°   β=91.8270(10)°   γ=90.00°

C26H34CuN2O4

C26H34CuN2O4

Kolychev, Eugene L.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Bush, Alexander A.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 12 3074-3076

a=23.7798(11)Å   b=8.8383(4)Å   c=16.8227(14)Å

α=90.00°   β=134.8860(10)°   γ=90.00°

C54H44MnN2O14Zn2

C54H44MnN2O14Zn2

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.1173(16)Å   b=16.1173(16)Å   c=16.617(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H44Cd3N2O14

C54H44Cd3N2O14

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.488(3)Å   b=16.488(3)Å   c=16.704(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H44Co2MnN2O14

C54H44Co2MnN2O14

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.147(2)Å   b=16.147(2)Å   c=16.617(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H44Mn3N2O14

C54H44Mn3N2O14

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.3456(19)Å   b=16.3456(19)Å   c=16.590(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H44CdN2O14Zn2

C54H44CdN2O14Zn2

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.1672(10)Å   b=16.1672(10)Å   c=16.6171(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H44CoN2O14Zn2

C54H44CoN2O14Zn2

Bauer, Christina A.Jones, Simon C.Kinnibrugh, Tiffany L.Tongwa, PaulFarrell, Richard A.Vakil, AvinashTimofeeva, Tatiana V.Khrustalev, Victor N.Allendorf, Mark D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2925-2935

a=16.1476(19)Å   b=16.1476(19)Å   c=16.476(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H20N2PbS2

C8H20N2PbS2

Khrustalev, Victor N.Aysin, Rinat R.Borisova, Irina V.Peregudov, Alexander S.Leites, Larissa A.Zemlyansky, Nikolai N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 40 9480-9483

a=10.4854(8)Å   b=11.0707(8)Å   c=11.5937(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H20N2PbS2

C8H20N2PbS2

Khrustalev, Victor N.Aysin, Rinat R.Borisova, Irina V.Peregudov, Alexander S.Leites, Larissa A.Zemlyansky, Nikolai N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 40 9480-9483

a=10.3938(5)Å   b=10.7759(5)Å   c=11.4619(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H20N2PbS2

C8H20N2PbS2

Khrustalev, Victor N.Aysin, Rinat R.Borisova, Irina V.Peregudov, Alexander S.Leites, Larissa A.Zemlyansky, Nikolai N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 40 9480-9483

a=10.541(11)Å   b=11.148(12)Å   c=11.645(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H33ClN2Pd

C30H33ClN2Pd

Kolychev, Eugene L.Asachenko, Andrey F.Dzhevakov, Pavel B.Bush, Alexander A.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6859-6866

a=8.2603(4)Å   b=10.4211(5)Å   c=16.2545(7)Å

α=95.6490(10)°   β=90.1730(10)°   γ=103.6930(10)°

C37H49ClN2Pd,C4H10O

C37H49ClN2Pd,C4H10O

Kolychev, Eugene L.Asachenko, Andrey F.Dzhevakov, Pavel B.Bush, Alexander A.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6859-6866

a=14.3349(8)Å   b=15.0596(8)Å   c=17.9807(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H51ClN2Pd

C38H51ClN2Pd

Kolychev, Eugene L.Asachenko, Andrey F.Dzhevakov, Pavel B.Bush, Alexander A.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6859-6866

a=27.8782(17)Å   b=15.5946(10)Å   c=19.7653(12)Å

α=90.00°   β=113.9140(10)°   γ=90.00°

C32H39ClN2Pd

C32H39ClN2Pd

Kolychev, Eugene L.Asachenko, Andrey F.Dzhevakov, Pavel B.Bush, Alexander A.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6859-6866

a=18.5263(13)Å   b=9.5695(7)Å   c=31.830(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H37ClN2Pd,0.5(CH2Cl2)

C31H37ClN2Pd,0.5(CH2Cl2)

Kolychev, Eugene L.Asachenko, Andrey F.Dzhevakov, Pavel B.Bush, Alexander A.Shuntikov, Viacheslav V.Khrustalev, Victor N.Nechaev, Mikhail S.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6859-6866

a=21.6985(17)Å   b=16.7201(13)Å   c=17.7371(14)Å

α=90.00°   β=112.570(2)°   γ=90.00°

C72H80Cl4N8O4Pd2,CH2Cl2,0.5(H2O)

C72H80Cl4N8O4Pd2,CH2Cl2,0.5(H2O)

Borisova, Nataliya E.Askerov, Rizvan K. O.Maharramov, Abel M.Khrustalev, Victor N.Reshetova, Marina D.Ustunyuk, Yuri A.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5768-5771

a=12.321(2)Å   b=16.946(3)Å   c=20.595(4)Å

α=90.00°   β=106.824(5)°   γ=90.00°

C46H58N6Zn

C46H58N6Zn

Mikhalitsyna, E. A.Tyurin, V. S.Khrustalev, V. N.Lonin, I. S.Beletskaya, I. P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 9 3563-3575

a=12.8648(6)Å   b=16.2634(8)Å   c=23.2452(12)Å

α=90.00°   β=102.3080(10)°   γ=90.00°

C19H11O5Re

C19H11O5Re

Sazonov, Petr K.Ptushkin, Dmitry S.Khrustalev, Victor N.Kolotyrkina, Natal'ya G.Beletskaya, Irina P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 12 4223-4232

a=7.4699(3)Å   b=34.0964(14)Å   c=6.7664(3)Å

α=90.00°   β=92.0410(10)°   γ=90.00°

C13H5CrIO7Re,C8H20N

C13H5CrIO7Re,C8H20N

Sazonov, Petr K.Ivushkin, Vasiliy A.Khrustalev, Victor N.Kolotyrkina, Natal'ya G.Beletskaya, Irina P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 35 13392-13398

a=7.5063(2)Å   b=29.7019(8)Å   c=11.2833(3)Å

α=90.00°   β=95.6170(10)°   γ=90.00°