Structures by: Kawaguchi K.

Total: 33

LixTiO2 x=0.45 ramsdellite-type

Li0.45O2Ti

Akimoto, J.Gotoh, Y.Sohma, M.Kawaguchi, K.Oosawa, Y.Takei, H.

Journal of Solid State Chemistry (1994) 110, 150-155

a=5.0356(6)Å   b=9.6377(8)Å   c=2.9484(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H36N2O5

C38H36N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.204(1)Å   b=10.835(1)Å   c=27.774(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H44N2O5

C42H44N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.468(1)Å   b=10.849(1)Å   c=29.562(3)Å

α=90.00°   β=95.784(2)°   γ=90.00°

C24H15NO

C24H15NO

Kawaguchi, KeikoNakano, KojiNozaki, Kyoko

Organic letters (2008) 10, 6 1199-1202

a=15.729(7)Å   b=7.122(3)Å   c=28.174(12)Å

α=90.000(3)°   β=91.872(3)°   γ=90.000(3)°

C30H27NO2

C30H27NO2

Kawaguchi, KeikoNakano, KojiNozaki, Kyoko

Organic letters (2008) 10, 6 1199-1202

a=7.413(9)Å   b=9.666(12)Å   c=16.569(18)Å

α=95.87(2)°   β=93.44(2)°   γ=105.96(2)°

C34H35NO2

C34H35NO2

Kawaguchi, KeikoNakano, KojiNozaki, Kyoko

Organic letters (2008) 10, 6 1199-1202

a=7.456(4)Å   b=9.716(5)Å   c=19.358(10)Å

α=79.59(2)°   β=80.19(2)°   γ=73.716(20)°

C60H60N2O9

C60H60N2O9

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 17 3457-3460

a=5.7753(5)Å   b=14.7522(14)Å   c=16.0657(15)Å

α=116.5280(10)°   β=91.539(2)°   γ=94.751(2)°

C30H29N2O2.5

C30H29N2O2.5

Imai, YoshitaneKawano, KentaNakano, YokoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

New Journal of Chemistry (2008) 32, 7 1110

a=16.2996(18)Å   b=24.900(3)Å   c=5.7470(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C40H42N2O6

C40H42N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.374(3)Å   b=13.900(3)Å   c=13.903(3)Å

α=111.011(4)°   β=99.866(4)°   γ=113.279(4)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

C30H31NO4

C30H31NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=28.581(2)Å   b=6.1600(5)Å   c=14.2146(11)Å

α=90.00°   β=97.4410(10)°   γ=90.00°

C31H33NO4

C31H33NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=13.9729(15)Å   b=6.1709(7)Å   c=29.952(3)Å

α=90.00°   β=94.452(2)°   γ=90.00°

C32H35NO4

C32H35NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=16.4950(13)Å   b=6.2388(5)Å   c=26.400(2)Å

α=90.00°   β=104.2010(10)°   γ=90.00°

C32H38N2O3

C32H38N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=12.2472(13)Å   b=5.6733(6)Å   c=20.771(2)Å

α=90.00°   β=105.388(2)°   γ=90.00°

C28H30N2O3

C28H30N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=5.9129(7)Å   b=13.4826(16)Å   c=15.6657(18)Å

α=72.973(2)°   β=79.228(2)°   γ=83.562(2)°

C29H32N2O3

C29H32N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.231(3)Å   b=5.5605(5)Å   c=12.3394(11)Å

α=90.00°   β=92.661(2)°   γ=90.00°

C30H34N2O3

C30H34N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.599(6)Å   b=5.6822(9)Å   c=12.545(2)Å

α=90.00°   β=90.891(3)°   γ=90.00°

C31H29N2O3

C31H29N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.751(8)Å   b=5.6734(12)Å   c=12.304(3)Å

α=90.00°   β=90.865(7)°   γ=90.00°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

Lithium Manganese(III) Oxide

LiMnO2

Akimoto, JunjiTakahashi, YasuhikoGotoh, YoshitoKawaguchi, KenjiDokko, KaoruUchida, Isamu

Chemistry of Materials (2003) 15, 15 2984-2990

a=4.574(1)Å   b=5.752(1)Å   c=2.808(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium Manganese Oxide (0.05/0.96/2)

Li0.05Mn0.96O2

Akimoto, JunjiTakahashi, YasuhikoGotoh, YoshitoKawaguchi, KenjiDokko, KaoruUchida, Isamu

Chemistry of Materials (2003) 15, 15 2984-2990

a=4.095(3)Å   b=4.095(3)Å   c=4.095(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H20N2

C30H20N2

Keiko KawaguchiKoji NakanoKyoko Nozaki

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 5119-5128

a=11.835(10)Å   b=6.627(5)Å   c=13.806(12)Å

α=90.000(4)°   β=102.793(4)°   γ=90.000(4)°

C18H10O2

C18H10O2

Keiko KawaguchiKoji NakanoKyoko Nozaki

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 5119-5128

a=13.802(11)Å   b=5.824(5)Å   c=7.345(6)Å

α=90.00°   β=97.723(13)°   γ=90.00°

1-aquo-5-carbasilatrane

C38H55O5Si

Junji KobayashiKeiko KawaguchiTakayuki Kawashima

Journal of the American Chemical Society (2004) 126, 16318-16319

a=10.451(3)Å   b=20.497(6)Å   c=16.753(5)Å

α=90.0000(11)°   β=90.3493(11)°   γ=90.0000(11)°

C22H19NO2

C22H19NO2

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoAsano, NatsuyoNakano, YokoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2008) 8, 9 3376

a=9.3866(8)Å   b=5.7927(5)Å   c=15.8363(13)Å

α=90.00°   β=106.3640(10)°   γ=90.00°

C29H34N2O6

C29H34N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=8.9189(5)Å   b=10.2904(5)Å   c=27.9198(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H36N2O6

C30H36N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=8.8746(5)Å   b=10.4445(6)Å   c=28.2830(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C59H66N2O11

C59H66N2O11

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Crystal Growth & Design (2007) 7, 9 1676

a=9.1854(6)Å   b=15.1465(11)Å   c=36.763(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H42N2O6

C40H42N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.374(3)Å   b=13.900(3)Å   c=13.903(3)Å

α=111.011(4)°   β=99.866(4)°   γ=113.279(4)°