Structures by: Jingzhi H.

Total: 5

La Ni4.47 Al0.53

Al0.53LaNi4.47

Du HonglinZhang WenyongSun KaiWang ChangshengYang YingchangBo ChenHan JingzhiXie ChaomeiZhang Baisheng

Solid State Communications (2003) 128, 157-161

a=5.045Å   b=5.045Å   c=4.044Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La Ni4.68 Al0.32 D0.41

Al0.32D0.41LaNi4.68

Du HonglinZhang WenyongWang ChangshengHan JingzhiZhang BaishengBo ChenYang YingchangXie ChaomeiSun Kai

Solid State Communications (2003) 128, 157-161

a=5.059Å   b=5.059Å   c=4.044Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La Ni4.68 Al0.32 D3.5

Al0.32D3.5LaNi4.68

Du HonglinZhang WenyongXie ChaomeiWang ChangshengHan JingzhiSun KaiYang YingchangBo ChenZhang Baisheng

Solid State Communications (2003) 128, 157-161

a=5.281Å   b=5.281Å   c=4.16Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La0.99 Ni4.91 Al0.12 D3.652

Al0.12D3.652La0.99Ni4.91

Du HonglinZhang BaishengWang ChangshengHan JingzhiYang YingchangBo ChenZhang WenyongXie ChaomeiSun Kai

Solid State Communications (2003) 128, 157-161

a=5.375Å   b=5.375Å   c=4.2Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La Ni4.68 Al0.32 D3.196

Al0.32D3.196LaNi4.68

Du HonglinZhang WenyongYang YingchangSun KaiHan JingzhiWang ChangshengBo ChenXie ChaomeiZhang Baisheng

Solid State Communications (2003) 128, 157-161

a=5.28Å   b=5.28Å   c=4.166Å

α=90°   β=90°   γ=120°