Structures by: Jiao C.

Total: 22

C50H34CoFe2N14O2

C50H34CoFe2N14O2

Jiang, WenjingJiao, ChengqiMeng, YinshanZhao, LiangLiu, QiangLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 3 617-622

a=27.352(12)Å   b=15.144(7)Å   c=13.336(6)Å

α=90°   β=116.222(7)°   γ=90°

C31H66Cu4N8S8W2

C31H66Cu4N8S8W2

Jian-Ping LangChang-Mei JiaoShan-Bao QiaoWen-Hua ZhangBrendan F. Abrahams

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3664-3668

a=10.078(4)Å   b=18.958(7)Å   c=13.535(5)Å

α=90°   β=101.785(4)°   γ=90°

C50H40Cu2N2P2S4W

C50H40Cu2N2P2S4W

Jian-Ping LangChang-Mei JiaoShan-Bao QiaoWen-Hua ZhangBrendan F. Abrahams

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3664-3668

a=12.7724(4)Å   b=14.3104(7)Å   c=15.4164(6)Å

α=70.926(13)°   β=65.352(11)°   γ=88.35(2)°

C19H16N2O4

C19H16N2O4

Wu, MinYang, Dong-DongZheng, Han-WenLiang, Qiong-FangLi, Jia-BinKang, YangLi, SaiJiao, ChenZheng, XiangjunJin, Lin-Pei

Dalton Transactions (2021)

a=6.25880(10)Å   b=19.4126(4)Å   c=12.9577(3)Å

α=90°   β=98.056(2)°   γ=90°

C58H48Cd2N8O8

C58H48Cd2N8O8

Wu, MinYang, Dong-DongZheng, Han-WenLiang, Qiong-FangLi, Jia-BinKang, YangLi, SaiJiao, ChenZheng, XiangjunJin, Lin-Pei

Dalton Transactions (2021)

a=10.5367(3)Å   b=18.9744(5)Å   c=12.6319(4)Å

α=90°   β=92.946(3)°   γ=90°

C38H30N4O8Zn,0.5(H4O2)

C38H30N4O8Zn,0.5(H4O2)

Wu, MinYang, Dong-DongZheng, Han-WenLiang, Qiong-FangLi, Jia-BinKang, YangLi, SaiJiao, ChenZheng, XiangjunJin, Lin-Pei

Dalton Transactions (2021)

a=12.4075(6)Å   b=11.7844(7)Å   c=23.1020(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H60B2Fe2MnN18O6

C40H60B2Fe2MnN18O6

Dong, DapengZhang, YanjuanJiao, ChengqiZhao, LiangLiu, TaoLiu, DediLi, ZhenghuaLiu, JiaLiu, Dongping

New J. Chem. (2016) 40, 10 8451

a=15.22(3)Å   b=27.66(5)Å   c=14.27(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H60B2CoFe2N18O6

C40H60B2CoFe2N18O6

Dong, DapengZhang, YanjuanJiao, ChengqiZhao, LiangLiu, TaoLiu, DediLi, ZhenghuaLiu, JiaLiu, Dongping

New J. Chem. (2016) 40, 10 8451

a=15.022(9)Å   b=26.818(17)Å   c=13.992(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H60B2Fe3N18O6

C40H60B2Fe3N18O6

Dong, DapengZhang, YanjuanJiao, ChengqiZhao, LiangLiu, TaoLiu, DediLi, ZhenghuaLiu, JiaLiu, Dongping

New J. Chem. (2016) 40, 10 8451

a=14.97(2)Å   b=27.32(4)Å   c=14.14(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H16BF10NO2

C29H16BF10NO2

Lu WangKai WangHouyu ZhangChuanjun JiaoBo ZouKaiqi YeHongyu ZhangYue Wang

Chem.Commun. (2015) 51, 7701

a=11.0372(7)Å   b=11.6357(7)Å   c=11.8660(7)Å

α=111.3160(10)°   β=103.8310(10)°   γ=100.2430(10)°

C29H16BF10NO2

C29H16BF10NO2

Lu WangKai WangHouyu ZhangChuanjun JiaoBo ZouKaiqi YeHongyu ZhangYue Wang

Chem.Commun. (2015) 51, 7701

a=10.4884(8)Å   b=11.0467(8)Å   c=11.5358(9)Å

α=95.2680(10)°   β=98.3540(10)°   γ=99.4260(10)°

C90H86Cu9N14O32

C90H86Cu9N14O32

Jiao, ChengliJiang, XiaChu, HailiangJiang, HeqingSun, Lixian

CrystEngComm (2016) 18, 44 8683

a=10.6087(4)Å   b=14.7780(7)Å   c=15.9432(8)Å

α=98.559(4)°   β=106.580(4)°   γ=104.976(4)°

C28H24Cu2N4O10

C28H24Cu2N4O10

Jiao, ChengliLi, FenZhang, JianLi, ZhangpengWang, ShuangWang, ZhonggangYu, HaoLi, ZhibaoLiu, ShuangWang, ZiqiangJiang, XiaSun, LixianXu, Fen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1346-1351

a=9.731(5)Å   b=13.576(7)Å   c=10.412(6)Å

α=90.00°   β=94.825(7)°   γ=90.00°

C24H14N4O4,2(C12H7N2O2),2(I6Pb2),2(C5H9NO),2(H2O)

C24H14N4O4,2(C12H7N2O2),2(I6Pb2),2(C5H9NO),2(H2O)

Liu, Jian-JunGuan, Ying-FangJiao, ChenLin, Mei-JinHuang, Chang-CangDai, Wen-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 13 5957-5960

a=11.361(2)Å   b=13.250(3)Å   c=15.572(3)Å

α=66.81(3)°   β=78.10(3)°   γ=74.92(3)°

C24H14N4O4,2(I),H2O

C24H14N4O4,2(I),H2O

Liu, Jian-JunGuan, Ying-FangJiao, ChenLin, Mei-JinHuang, Chang-CangDai, Wen-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 13 5957-5960

a=15.786(3)Å   b=8.5029(17)Å   c=17.617(4)Å

α=90.00°   β=102.38(3)°   γ=90.00°

C28H22N4O4,2(I)

C28H22N4O4,2(I)

Liu, Jian-JunGuan, Ying-FangJiao, ChenLin, Mei-JinHuang, Chang-CangDai, Wen-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 13 5957-5960

a=12.006(2)Å   b=7.4721(15)Å   c=16.822(6)Å

α=90.00°   β=117.21(2)°   γ=90.00°

C56H46Cu6N6P2S8W2

C56H46Cu6N6P2S8W2

Jian-Ping LangChang-Mei JiaoShan-Bao QiaoWen-Hua ZhangBrendan F. Abrahams

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3664-3668

a=30.344(3)Å   b=10.3195(7)Å   c=26.170(3)Å

α=90°   β=128.202(3)°   γ=90°

Di-μ-acetato-bis{μ~4~-1-[(2-oxidophenyl)carbonyl]-2-(propanamidomethanethioyl)hydrazine-1,2-diido}tetracopper(II) dimethylformamide disolvate

C26H26Cu4N6O10S2,2(C3H7NO)

Jiao, ChenZhang, Si-SiLi, Zuo-YinLiu, Jian-JunLin, Mei-JinHuang, Chang-Cang

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 2 119-123

a=8.4421(17)Å   b=11.435(2)Å   c=11.909(2)Å

α=111.67(3)°   β=107.76(3)°   γ=95.87(3)°

Bis{μ~2~-[(2-hydroxyphenyl)formamido](propanamidomethanethioyl)azanido}bis[(4,4-bipyridine)nitratocadmium(II)] dihydrate

C42H40Cd2N12O12S2,2(H2O)

Jiao, ChenZhang, Si-SiLi, Zuo-YinLiu, Jian-JunLin, Mei-JinHuang, Chang-Cang

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 2 119-123

a=9.959(2)Å   b=10.531(2)Å   c=12.617(3)Å

α=81.35(3)°   β=82.13(3)°   γ=65.60(3)°

C21H22Co2N3O11

C21H22Co2N3O11

Chengli JiaoJian ZhangShuang WangXiaoliang SiWansheng YouZhangpeng LiZhonggang WangHao YuZelimir GabelicaHuai-Ying ZhouLixian SunFen Xu

Inorganic Chemistry (2012) 51, 5022-5025

a=23.695(4)Å   b=10.2775(18)Å   c=9.9729(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H23BN2O

C31H23BN2O

Zhang, ZhenyuZhang, HouyuJiao, ChuanjunYe, KaiqiZhang, HongyuZhang, JingyingWang, Yue

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 2652-2659

a=13.918(2)Å   b=18.380(3)Å   c=18.813(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H21BN2O

C31H21BN2O

Zhang, ZhenyuZhang, HouyuJiao, ChuanjunYe, KaiqiZhang, HongyuZhang, JingyingWang, Yue

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 2652-2659

a=10.564(2)Å   b=15.403(3)Å   c=15.147(3)Å

α=90.00°   β=107.49(3)°   γ=90.00°