Structures by: Jacobs H.

Total: 159

(Ag (N H3)3) (N O3)

AgH9N4O3

Zachwieja, U.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1989) 571, 37-50

a=8.057Å   b=8.057Å   c=5.84Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Ag (N H3)2) (N O3)

AgH6N3O3

Zachwieja, U.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1989) 571, 37-50

a=10.573Å   b=8.11Å   c=6.286Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba Zn (O H)4 (H2 O)

BaH6O5Zn

Stahl, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 21-24

a=11.786Å   b=17.9719Å   c=7.9336Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Zn (O H)6

H6O6Sr2Zn

Stahl, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 17-20

a=5.794Å   b=6.16Å   c=8.141Å

α=90°   β=91.23°   γ=90°

Ba2 Zn (O H)6

Ba2H6O6Zn

Stahl, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 17-20

a=6.043Å   b=6.336Å   c=8.451Å

α=90°   β=91.23°   γ=90°

Na Zn (O H)3 (H2 O)3

H9NaO6Zn

Stahl, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1998) 624, 25-29

a=3.344Å   b=8.058Å   c=11.138Å

α=93.13°   β=98.31°   γ=93.4°

Cu3N

Cu3N

Zachwieja, U.Jacobs, H.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 161, 175-184

a=3.814Å   b=3.814Å   c=3.814Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Mg (N H3)2) Cl2

Cl2H6MgN2

Leineweber, A.Friedriszik, M.W.Jacobs, H.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 147, 229-234

a=8.181Å   b=8.2067Å   c=3.755Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al (N H3)6) I3 (N H3)

AlH21I3N7

Peters, K.Bock, J.Jacobs, H.

Journal of the Less-Common Metals (1989) 154, 243-250

a=13.334Å   b=7.57Å   c=15.066Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Si2 N2 (N H)

HN3Si2

Peters, D.Jacobs, H.

Journal of the Less-Common Metals (1989) 146, 241-249

a=9.193Å   b=5.4096Å   c=4.819Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (D S)

CsDS

Haarmann, F.Jacobs, H.White, M.A.Kockelmann, W.Marriott, R.A.Mueller, P.Kennedy, C.A.Senker, J.Qiu, L.

Journal of Chemical Physics (2002) 117, 4961-4972

a=8.202Å   b=8.202Å   c=9.0245Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (D S)

CsDS

Haarmann, F.Jacobs, H.Kennedy, C.A.Kockelmann, W.Senker, J.Mueller, P.Marriott, R.A.Qiu, L.White, M.A.

Journal of Chemical Physics (2002) 117, 4961-4972

a=5.8465Å   b=5.8465Å   c=4.5259Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (D S)

CsDS

Haarmann, F.Jacobs, H.White, M.A.Kockelmann, W.Senker, J.Mueller, P.Marriott, R.A.Kennedy, C.A.Qiu, L.

Journal of Chemical Physics (2002) 117, 4961-4972

a=4.3271Å   b=4.3271Å   c=4.3271Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al I3) (N H3)5

AlH15I3N5

Jacobs, H.Schroeder, F.O.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 951-955

a=9.106Å   b=11.37Å   c=11.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al I3) (N H3)

AlH3I3N

Jacobs, H.Schroeder, F.O.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 327-329

a=13.536Å   b=8.759Å   c=14.348Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al Br3) (N H3)

AlBr3H3N

Jacobs, H.Schroeder, F.O.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 327-329

a=11.529Å   b=12.188Å   c=19.701Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al Cl3) (N H3)5

AlCl3H15N5

Jacobs, H.Schroeder, F.O.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 951-955

a=13.405Å   b=10.458Å   c=6.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Al Br3) (N H3)5

AlBr3H15N5

Jacobs, H.Schroeder, F.O.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 951-955

a=13.808Å   b=10.827Å   c=6.938Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (Li (N H2)2)

H4LiN2Rb

Jacobs, H.Bohger, P.Kockelmann, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1794-1798

a=7.772Å   b=3.843Å   c=11.583Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb (Li (N D2)2)

D4LiN2Rb

Jacobs, H.Bohger, P.Kockelmann, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1794-1798

a=7.808Å   b=3.8552Å   c=11.6204Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co (N D3)2) Cl2

Cl2CoD6N2

Leineweber, A.Fauth, F.Jacobs, H.Allenspach, P.Essmann, R.Fischer, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 2063-2069

a=8.0586Å   b=8.0585Å   c=3.7409Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co (N D3)2) Cl2

Cl2CoD6N2

Leineweber, A.Fauth, F.Jacobs, H.Allenspach, P.Essmann, R.Fischer, P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2001) 627, 2063-2069

a=7.9999Å   b=7.9911Å   c=7.4033Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K (N H2)) (N H3)

H5KN2

Peters, D.Tenten, A.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1521-1524

a=3.938Å   b=10.983Å   c=5.847Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Cs (N H2)) (N H3)

CsH5N2

Peters, D.Tenten, A.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2002) 628, 1521-1524

a=7.103Å   b=5.39Å   c=10.106Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li U N2

LiN2U

Jacobs, H.Heckers, U.Zachwieja, U.Kockelmann, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 2240-2243

a=4.39082Å   b=4.39082Å   c=11.0439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MnN0.421

MnN0.421

Leineweber, A.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 229-247

a=4.8859Å   b=4.8859Å   c=4.5396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

MnN0.421

MnN0.421

Leineweber, A.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 229-247

a=2.8332Å   b=2.8332Å   c=4.5546Å

α=90°   β=90°   γ=120°

MnN0.484

MnN0.484

Leineweber, A.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 229-247

a=2.9369Å   b=4.9114Å   c=4.6451Å

α=90°   β=90°   γ=90°

MnN0.457

MnN0.457

Leineweber, A.Kockelmann, W.Jacobs, H.

Journal of Alloys Compd. (2004) 368, 229-247

a=5.663Å   b=4.9043Å   c=4.5401Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca0.75 U0.25) N0.96

Ca0.75N0.96U0.25

Heckers, U.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 2431-2432

a=4.9398Å   b=4.9398Å   c=4.9398Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Ga Ge

GaGeLi

Bockelmann, W.Jacobs, H.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1974) 410, 233-2406

a=4.175Å   b=4.175Å   c=6.783Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 (Ni (N H2)4) (N H3)2

H14N6Na2Ni

Tenten, A.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1991) 604, 113-126

a=8.932Å   b=8.932Å   c=10.984Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr (N H2)2

H4N2Sr

Nagib, M.Kistrup, H.Jacobs, H.

Atomkernenergie (1979) 33, 38-42

a=5.451Å   b=5.451Å   c=10.91Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li N D2

D2LiN

Nagib, M.Jacobs, H.

Atomkernenergie (1973) 21, 275-278

a=5.037Å   b=5.037Å   c=10.28Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (N D2)

D2KN

Nagib, M.von Osten, E.Jacobs, H.

Atomkernenergie (1977) 29, 41-47

a=4.282Å   b=4.282Å   c=6.182Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (N D2)

D2KN

Nagib, M.von Osten, E.Jacobs, H.

Atomkernenergie (1977) 29, 303-304

a=4.55Å   b=3.76Å   c=6.2Å

α=90°   β=95.1°   γ=90°

Sr (N D2)2

D4N2Sr

Nagib, M.Jacobs, H.Kistrup, H.

Atomkernenergie (1979) 33, 38-42

a=5.451Å   b=5.451Å   c=10.91Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (N H2)2

BaH4N2

Jacobs, H.Hadenfeldt, C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1975) 418, 132-140

a=8.951Å   b=12.67Å   c=7.037Å

α=90°   β=123.5°   γ=90°

Rb (Al (N H2)4)

AlH8N4Rb

Jacobs, H.Jaenichen, K.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 159, 315-325

a=7.406Å   b=7.406Å   c=5.386Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (Al (N H2)4)

AlCsH8N4

Jacobs, H.Jaenichen, K.

Journal of the Less-Common Metals (1990) 159, 315-325

a=7.563Å   b=7.563Å   c=5.354Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CsDS

CsDS

Kirchgaessner, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1989) 569, 117-130

a=5.853Å   b=5.853Å   c=4.538Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb N H2

H2NRb

Juza, R.Jacobs, H.Klose, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1965) 338, 171-178

a=4.85Å   b=4.148Å   c=6.402Å

α=90°   β=97.8°   γ=90°

Rb (N H2)

H2NRb

Juza, R.Jacobs, H.Klose, W.

Naturwissenschaften (1962) 49, 35-36

a=4.85Å   b=4.418Å   c=6.402Å

α=90°   β=97.8°   γ=90°

K (N H2)

H2KN

Juza, R.Jacobs, H.Klose, W.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1965) 338, 171-178

a=4.586Å   b=3.904Å   c=6.223Å

α=90°   β=95.8°   γ=90°

K Li2 (O H)3

H3KLi2O3

Jacobs, H.Harbrecht, B.Schardey, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 555, 43-56

a=5.802Å   b=5.097Å   c=6.112Å

α=90°   β=103.23°   γ=90°

Rb Li2 (O H)3

H3Li2O3Rb

Jacobs, H.Schardey, A.Harbrecht, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 555, 43-56

a=6.032Å   b=5.184Å   c=6.211Å

α=90°   β=103.7°   γ=90°

Cs Li2 (O H)3

CsH3Li2O3

Jacobs, H.Schardey, A.Harbrecht, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 555, 43-56

a=6.519Å   b=5.271Å   c=6.401Å

α=90°   β=107.02°   γ=90°

Cs Li2 (N H2)3

CsH6Li2N3

Jacobs, H.Schardey, A.Harbrecht, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 555, 43-56

a=8.726Å   b=11.151Å   c=5.445Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb O H (H2 O)2

H5O3Rb

Jacobs, H.Schardey, A.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1988) 565, 34-40

a=7.349Å   b=7.349Å   c=13.872Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (O D)

DKO

Mach, B.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 553, 187-195

a=5.903Å   b=3.942Å   c=7.722Å

α=90°   β=110.36°   γ=90°

K (O D)

DKO

Mach, B.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1987) 553, 187-195

a=3.965Å   b=3.999Å   c=5.728Å

α=90°   β=104.23°   γ=90°

Zn (N H2)2

H4N2Zn

Froehling, B.Kreiner, G.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 211-216

a=9.979Å   b=9.979Å   c=19.644Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn (N H2)2

H4MnN2

Froehling, B.Kreiner, G.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 211-216

a=10.185Å   b=10.185Å   c=20.349Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Eu3 (N H2)8

Eu3H16N8Na2

Jacobs, H.Fink, U.

Journal of the Less-Common Metals (1979) 63, 273-286

a=23.13Å   b=10.51Å   c=7.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ni (N H3)2) Cl2

Cl2H6N2Ni

Leineweber, A.Jacobs, H.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 152, 381-387

a=8.019Å   b=8.013Å   c=3.661Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ni (N H3)2) Br2

Br2H6N2Ni

Leineweber, A.Jacobs, H.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 152, 381-387

a=8.273Å   b=8.297Å   c=3.851Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ni (N H3)2) Br2

Br2H6N2Ni

Leineweber, A.Jacobs, H.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 152, 381-387

a=5.865Å   b=11.723Å   c=3.856Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Zn (O H)4

H4Na2O4Zn

Stahl, R.Niewa, R.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 48-50

a=7.959Å   b=6.534Å   c=8.501Å

α=90°   β=93.97°   γ=90°

Cs11 (W N2.5 O1.5)2 (N3)2

Cs11N11O3W2

Stegen, H.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1999) 625, 1093-1096

a=12.421Å   b=11.568Å   c=10.516Å

α=90°   β=118.71°   γ=90°

Li Ta3 N4

Li1.8N4Ta2.2

Brokamp, T.Jacobs, H.

Journal of Alloys Compd. (1992) 183, 325-344

a=4.3073Å   b=4.3073Å   c=4.3073Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Yb (N H2)6

H12N6Na3Yb

Hadenfeldt, C.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1972) 393, 111-125

a=6.492Å   b=12.24Å   c=21.33Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe3N1.3

Fe3N1.3

Leineweber, A.Kockelmann, W.Jacobs, H.Lueken, H.Huening, F.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7615Å   b=4.7615Å   c=4.4124Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.33

Fe3N1.33

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7715Å   b=4.7715Å   c=4.415Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.39

Fe3N1.39

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7855Å   b=4.7855Å   c=4.4171Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.1

Fe3N1.1

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7197Å   b=4.7197Å   c=4.3946Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.107

Fe3N1.107

Leineweber, A.Jacobs, H.Lueken, H.Huening, F.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7126Å   b=4.7126Å   c=4.3752Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.236

Fe3N1.236

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7434Å   b=4.7434Å   c=4.4074Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.235

Fe3N1.235

Leineweber, A.Kockelmann, W.Huening, F.Jacobs, H.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7396Å   b=4.7396Å   c=4.3994Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.226

Fe3N1.226

Leineweber, A.Lueken, H.Huening, F.Jacobs, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7542Å   b=4.7542Å   c=4.4197Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.222

Fe3N1.222

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7625Å   b=4.7625Å   c=4.4252Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3N1.22

Fe3N1.22

Leineweber, A.Jacobs, H.Huening, F.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7715Å   b=4.7715Å   c=4.4311Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3 (N0.8 C0.2)1.395

C0.279Fe3N1.116

Leineweber, A.Jacobs, H.Kockelmann, W.Huening, F.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7644Å   b=4.7644Å   c=4.3906Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe3 (N0.8 C0.2)1.396

C0.2792Fe3N1.1168

Leineweber, A.Huening, F.Jacobs, H.Kockelmann, W.Lueken, H.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7743Å   b=4.7743Å   c=4.4063Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 (Sn (O H)6)

H6K2O6Sn

Jacobs, H.Stahl, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 1863-1866

a=6.541Å   b=6.541Å   c=12.813Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 (Sn (O H)6)

H6Na2O6Sn

Jacobs, H.Stahl, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 1863-1866

a=5.951Å   b=5.951Å   c=14.191Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K (Sn (N H2)3)

H6KN3Sn

Scotti, N.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 2275-2278

a=6.56Å   b=6.56Å   c=7.413Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs9.98 (Mo6 N15)

Cs9.98Mo6N15

Stegen, H.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 639-644

a=13.104Å   b=13.104Å   c=28.43Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb9.15 (W6 N15)

N15Rb9.15W6

Stegen, H.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 639-644

a=12.743Å   b=12.743Å   c=27.794Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K Sm2 (N H2)7

H14KN7Sm2

Jacobs, H.Kistrup, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1977) 435, 127-136

a=6.654Å   b=10.06Å   c=15.66Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Ca (N H2)3

CaH6KN3

Jacobs, H.Fink, U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1977) 435, 137-145

a=6.767Å   b=11.68Å   c=6.624Å

α=90°   β=106.7°   γ=90°

Eu (N H2)2

EuH4N2

Jacobs, H.Fink, U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1978) 438, 151-159

a=5.454Å   b=5.454Å   c=10.853Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu K (N H2)3

EuH6KN3

Jacobs, H.Fink, U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1978) 438, 151-159

a=23.57Å   b=11.31Å   c=7.977Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Ca (N H2)3

CaH6N3Rb

Jacobs, H.Kockelkorn, J.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1979) 456, 147-154

a=7.08Å   b=11.95Å   c=6.54Å

α=90°   β=108.5°   γ=90°

Na N D2

D2NNa

Nagib, M.Kistrup, H.Jacobs, H.

Atomkernenergie (1975) 26, 87-90

a=8.949Å   b=10.456Å   c=8.061Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu3P

Cu3P

Schlenger, H.Jacobs, H.Juza, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1971) 385, 177-201

a=4.092Å   b=4.092Å   c=7.186Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Cu P

CuLi2P

Schlenger, H.Jacobs, H.Juza, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1971) 385, 177-201

a=4.045Å   b=4.045Å   c=7.724Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li0.96 Cu1.88 P

Cu1.88Li0.96P

Schlenger, H.Jacobs, H.Juza, R.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1971) 385, 177-201

a=4.08Å   b=4.08Å   c=7.44Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 Zn Si

Li2SiZn

Schoenemann, H.Jacobs, H.Schuster, H.U.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1971) 382, 40-47

a=4.247Å   b=4.247Å   c=16.448Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K7.2 (Ni (N H2)4)3 (C N) (N H2).2

CH24.4K7.2N13.2Ni3

Bock, J.Jacobs, H.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 137, 105-122

a=13.454Å   b=13.454Å   c=13.454Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb7.3 (Ni (N H2)4)3 (C N) (N H2).3

CH24.6N13.3Ni3Rb7.3

Bock, J.Jacobs, H.

Journal of the Less-Common Metals (1988) 137, 105-122

a=13.872Å   b=13.872Å   c=13.872Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs (O H)

CsHO

Jacobs, H.Harbrecht, B.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986) (1981) 36, 270-271

a=4.35Å   b=11.99Å   c=4.516Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 (Y (N H2)6)

H12N6Na3Y

Stuhr, A.Jacobs, H.Juza, R.

Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1970) 25, 1483-1483

a=7.24Å   b=10.93Å   c=21.68Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fe3N1.231

Fe3N1.231

Leineweber, A.Huening, F.Jacobs, H.Lueken, H.Kockelmann, W.

Journal of Alloys Compd. (2001) 316, 21-38

a=4.7583Å   b=4.7583Å   c=4.4226Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs9.67 (W6 N15)

Cs9.67N15W6

Stegen, H.Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2000) 626, 639-644

a=13.136Å   b=13.136Å   c=28.4719Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg (N H2)2

H4MgN2

Jacobs, H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1971) 382, 97-109

a=10.37Å   b=10.37Å   c=20.15Å

α=90°   β=90°   γ=90°

DKS

DKS

Haarmann, FrankJacobs, HerbertReehuis, ManfredLoose, Anja

Acta Crystallographica Section B (2000) 56, 6 988-992

a=4.988(3)Å   b=4.988(3)Å   c=9.997(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Cu2 P2

Cu2LiP2

Schlenger, H.Jacobs, H.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1972) 28, 327-327

a=3.887Å   b=3.887Å   c=9.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li1.67 Cu1.25 P2

Cu1.25Li1.67P2

Schlenger, H.Jacobs, H.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1972) 28, 327-327

a=3.874Å   b=12.67Å   c=8.74Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CuN2Ta

CuN2Ta

Zachwieja, U.Jacobs, H.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1991) 28, 1055-1062

a=3.136(1)Å   b=3.136(1)Å   c=17.438(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

N3Na3W

N3Na3W

Jacobs, H.Niewa, R.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1994) 31, 105-113

a=13.810(8)Å   b=10.983(1)Å   c=6.395(1)Å

α=90°   β=117.48(3)°   γ=90°