Structures by: Jacoboni C. J.

Total: 2

Dirubidium sodium tris(tetrafluoroaluminate)

Al3F12NaRb2

Le Bail, A.Gao, Y.Fourquet, J. L.Jacoboni, C. J.

Materials Research Bulletin (1990) 25, 831-839

a=12.046(6)Å   b=6.984(4)Å   c=7.093(4)Å

α=90°   β=125.04(4)°   γ=90°

Dipotassium sodium tris(tetrafluoroaluminate)

Al3F12K2Na

Le Bail, A.Gao, Y.Fourquet, J. L.Jacoboni, C. J.

Materials Research Bulletin (1990) 25, 831-839

a=11.882(7)Å   b=6.983(4)Å   c=6.942(4)Å

α=90°   β=125.59(3)°   γ=90°