Structures by: Inoue T.

Total: 79

Hydrous forsterite

H0.06Mg1.985O4Si0.993

Kudoh, Y.Kuribayashi, T.Kagi, H.Inoue, T.

Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (2006) 101, 265-269

a=4.756(1)Å   b=10.208(3)Å   c=5.988(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H52Cl2N2O2P2Ru

C53H52Cl2N2O2P2Ru

Arai, NoriyoshiAkashi, MasayaSugizaki, SatoshiOoka, HirohitoInoue, TsutomuOhkuma, Takeshi

Organic letters (2010) 12, 15 3380-3383

a=10.8594(5)Å   b=21.0813(8)Å   c=23.1923(10)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

(Co0.2 Fe0.8) Co0.8 Fe1.2 O4

CoFe2O4

Inoue, T.

Denkikagu (= J.Electrochem.Soc.Japan) (1955) 23, 24-29

a=8.4Å   b=8.4Å   c=8.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C56H32F20N4O8,2(C2H6O)

C56H32F20N4O8,2(C2H6O)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=8.728(1)Å   b=11.841(1)Å   c=14.929(2)Å

α=71.632(9)°   β=80.69(1)°   γ=81.70(1)°

C56H32F20N4O8,2(C3H7NO)

C56H32F20N4O8,2(C3H7NO)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=9.599(1)Å   b=11.653(2)Å   c=15.605(2)Å

α=110.08(1)°   β=95.75(1)°   γ=106.70(1)°

C48H24Cl8F12N4

C48H24Cl8F12N4

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=15.963(1)Å   b=15.963(1)Å   c=20.165(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H24Cl8F12N4,2(H2O)

C48H24Cl8F12N4,2(H2O)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=13.102(2)Å   b=13.102(2)Å   c=27.375(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C68H12F40N4,2(C3H8O)

C68H12F40N4,2(C3H8O)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=18.886(2)Å   b=18.183(2)Å   c=9.886(2)Å

α=90°   β=90.428(3)°   γ=90°

C68H12F40N4,2(C3H7NO),2(C0.85H0.85Cl2.55),2(C0.15H0.15Cl0.45)

C68H12F40N4,2(C3H7NO),2(C0.85H0.85Cl2.55),2(C0.15H0.15Cl0.45)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=15.679(3)Å   b=10.995(4)Å   c=23.426(3)Å

α=90°   β=100.47(1)°   γ=90°

C84H66Cl12N6O12,2(C6H5Cl),2(C3H2.5Cl0.5),2(C3H2.5Cl0.5)

C84H66Cl12N6O12,2(C6H5Cl),2(C3H2.5Cl0.5),2(C3H2.5Cl0.5)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=18.487(2)Å   b=15.093(2)Å   c=19.312(1)Å

α=90°   β=94.823(7)°   γ=90°

C48H18Cl8F12N4

C48H18Cl8F12N4

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=14.995(3)Å   b=12.084(2)Å   c=15.045(3)Å

α=90°   β=116.761(4)°   γ=90°

C56H26F20N4O8

C56H26F20N4O8

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=21.856(3)Å   b=25.827(3)Å   c=19.842(3)Å

α=90°   β=115.244(3)°   γ=90°

C56H26F20N4O8,0.5(C6H5Cl)

C56H26F20N4O8,0.5(C6H5Cl)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=21.093(3)Å   b=25.700(3)Å   c=19.961(2)Å

α=90°   β=107.100(3)°   γ=90°

C84H66Cl12N6O12,4(CHCl3)

C84H66Cl12N6O12,4(CHCl3)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=25.555(9)Å   b=15.884(2)Å   c=25.659(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C84H66Cl12N6O12

C84H66Cl12N6O12

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=25.555(9)Å   b=15.884(2)Å   c=25.659(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C84H66Cl14N6O12

C84H66Cl14N6O12

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=18.487(2)Å   b=15.093(2)Å   c=19.312(1)Å

α=90°   β=94.823(7)°   γ=90°

C13H18O2S

C13H18O2S

Okuma, KentaroKoda, MasahiroMaekawa, ShinobuShioji, KoseiInoue, TohruKurisaki, TsutomuWakita, HisanobuYokomori, Yoshinobu

Organic & biomolecular chemistry (2006) 4, 14 2745-2752

a=7.69(5)Å   b=9.26(5)Å   c=17.15(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H12O3S

C17H12O3S

Akiyama, HirotakaInoue, TakafumiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 40 7965-7970

a=10.900(3)Å   b=5.5397(12)Å   c=11.358(3)Å

α=90.00°   β=100.555(4)°   γ=90.00°

C17H12O3S

C17H12O3S

Akiyama, HirotakaInoue, TakafumiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 40 7965-7970

a=13.1132(16)Å   b=7.6905(9)Å   c=28.214(4)Å

α=90.00°   β=103.057(2)°   γ=90.00°

C35H31BClN7OPRu,BF4

C35H31BClN7OPRu,BF4

Nishimura, YoshimasaArikawa, YasuhiroInoue, TakanoriOnishi, Masayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 5 930-937

a=19.641(2)Å   b=10.1468(7)Å   c=20.1828(4)Å

α=90°   β=112.3862(5)°   γ=90°

C32H31BClN7OPRu,BF4

C32H31BClN7OPRu,BF4

Nishimura, YoshimasaArikawa, YasuhiroInoue, TakanoriOnishi, Masayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 5 930-937

a=13.064(1)Å   b=22.799(2)Å   c=13.2996(2)Å

α=90°   β=105.2156(4)°   γ=90°

C42H35BClN7OPRu,BF4

C42H35BClN7OPRu,BF4

Nishimura, YoshimasaArikawa, YasuhiroInoue, TakanoriOnishi, Masayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 5 930-937

a=11.1299(5)Å   b=21.586(2)Å   c=17.4043(2)Å

α=90°   β=91.2394(3)°   γ=90°

C30H29BClN7O2PRu,BF4

C30H29BClN7O2PRu,BF4

Nishimura, YoshimasaArikawa, YasuhiroInoue, TakanoriOnishi, Masayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 5 930-937

a=10.3721(6)Å   b=12.129(1)Å   c=14.712(1)Å

α=77.684(3)°   β=86.322(1)°   γ=70.7225(8)°

C61H52BN7OP2Ru,B2F8

C61H52BN7OP2Ru,B2F8

Nishimura, YoshimasaArikawa, YasuhiroInoue, TakanoriOnishi, Masayoshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 5 930-937

a=11.510(1)Å   b=13.549(3)Å   c=18.814(3)Å

α=99.134(3)°   β=97.113(1)°   γ=93.996(1)°

C56H38Cl8N4O8,2(C6H5Cl)

C56H38Cl8N4O8,2(C6H5Cl)

Uno, HidemitsuInoue, KentarouInoue, TakashiOno, Noboru

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 21 3857

a=14.020(3)Å   b=18.711(3)Å   c=14.289(3)Å

α=90°   β=117.76(1)°   γ=90°

C108H108Cl2Cu2N20O12S

C108H108Cl2Cu2N20O12S

Mochizuki, MasaruInoue, TatsunariYamanishi, KatsunoriKoike, ShioriKondo, MitsuruZhang, LiangAoki, Hiromi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 48 17924-17927

a=13.3355(11)Å   b=14.6602(11)Å   c=15.0833(10)Å

α=67.191(5)°   β=75.636(6)°   γ=89.943(7)°

C100H112Cu2N16O16S2

C100H112Cu2N16O16S2

Mochizuki, MasaruInoue, TatsunariYamanishi, KatsunoriKoike, ShioriKondo, MitsuruZhang, LiangAoki, Hiromi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 48 17924-17927

a=19.508(15)Å   b=24.484(19)Å   c=13.377(12)Å

α=90.0000°   β=126.072(7)°   γ=90.0000°

Yttrium_mono_metallofullerene

Y1C82,C7H8

Maki, SachikoNishibori, EijiKawaguchi, DaisukeSakata, MakotoTakata, MasakiInoue, TakashiShinohara, Hisanori

Journal of Applied Crystallography (2013) 46, 3 649-655

a=11.22205(6)Å   b=34.8174(2)Å   c=11.22569(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Trans-Dichlorobis(10-dodecyl-9-phospha-10-silatriptycene-κP)palladium(II)

C60H74Cl2P2PdSi2

Hayato TsujiTomoyuki InoueShohei SaseKohei Tamao

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 3 m535-m537

a=9.253(6)Å   b=10.897(7)Å   c=14.311(9)Å

α=106.403(10)°   β=92.296(10)°   γ=102.087(9)°

C12H12N2O4

C12H12N2O4

Yoshihito UenoTakumi KatoKumiko SatoYasutomo ItoMahito YoshidaTakumi InoueAya ShibataMasahiro EbiharaYukio Kitade

Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 7925-7935

a=4.354(4)Å   b=22.74(2)Å   c=12.12(1)Å

α=90°   β=105.022(8)°   γ=90°

C56H44Cl8N4O82(C3H8O)

C56H44Cl8N4O82(C3H8O)

Hidemitsu UnoTakashi InoueYumiko FumotoMotoo ShiroNoboru Ono

Journal of the American Chemical Society (2000) 122, 6773-6774

a=12.571(6)Å   b=14.418(7)Å   c=9.414(4)Å

α=100.63(4)°   β=95.88(4)°   γ=112.38(4)°

C102H114N6O12(CHCl3)

C102H114N6O12(CHCl3)

Hidemitsu UnoTakashi InoueYumiko FumotoMotoo ShiroNoboru Ono

Journal of the American Chemical Society (2000) 122, 6773-6774

a=43.981(2)Å   b=43.981(1)Å   c=17.017(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cu3Fe4O12Y

Cu3Fe4O12Y

Hidenobu EtaniIkuya YamadaKenya OhgushiNaoaki HayashiYoshihiro KusanoMasaichiro MizumakiJungeun KimNaruki TsujiRyoji TakahashiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo IrifuneMikio Takano

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 6100-6106

a=7.3227(1)Å   b=7.3227(1)Å   c=7.3227(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu3Fe4O12Y

Cu3Fe4O12Y

Hidenobu EtaniIkuya YamadaKenya OhgushiNaoaki HayashiYoshihiro KusanoMasaichiro MizumakiJungeun KimNaruki TsujiRyoji TakahashiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo IrifuneMikio Takano

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 6100-6106

a=7.3077(1)Å   b=7.3077(1)Å   c=7.3077(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu3Fe4O12Y

Cu3Fe4O12Y

Hidenobu EtaniIkuya YamadaKenya OhgushiNaoaki HayashiYoshihiro KusanoMasaichiro MizumakiJungeun KimNaruki TsujiRyoji TakahashiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo IrifuneMikio Takano

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 6100-6106

a=7.2916(1)Å   b=7.2916(1)Å   c=7.2916(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C16H36N)3,(IMo6O24H23),2(C3H7NO)

(C16H36N)3,(IMo6O24H23),2(C3H7NO)

Daisuke HondaShusaku IkegamiTomoaki InoueTomoji OzekiAtsushi Yagasaki

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1464-1470

a=17.6105(4)Å   b=15.5432(5)Å   c=29.3316(9)Å

α=90.00°   β=91.475(3)°   γ=90.00°

(C16H36N)5,(IMo6O245)

(C16H36N)5,(IMo6O245)

Daisuke HondaShusaku IkegamiTomoaki InoueTomoji OzekiAtsushi Yagasaki

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1464-1470

a=33.6101(3)Å   b=15.2575(1)Å   c=24.0294(2)Å

α=90.00°   β=126.9569(3)°   γ=90.00°

(C16H36N)3,(C2H6IMo6O243)

(C16H36N)3,(C2H6IMo6O243)

Daisuke HondaShusaku IkegamiTomoaki InoueTomoji OzekiAtsushi Yagasaki

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1464-1470

a=10.4009(1)Å   b=14.6658(3)Å   c=23.5395(4)Å

α=90.00°   β=100.324(1)°   γ=90.00°

(C16H36N)4,(IMo6O24H4)

(C16H36N)4,(IMo6O24H4)

Daisuke HondaShusaku IkegamiTomoaki InoueTomoji OzekiAtsushi Yagasaki

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1464-1470

a=9.5587(1)Å   b=24.1364(2)Å   c=18.2788(2)Å

α=90.00°   β=90.156(1)°   γ=90.00°

(C16H36N)4,(IMo6O24CH34),3(H2O)

(C16H36N)4,(IMo6O24CH34),3(H2O)

Daisuke HondaShusaku IkegamiTomoaki InoueTomoji OzekiAtsushi Yagasaki

Inorganic Chemistry (2007) 46, 1464-1470

a=17.0679(4)Å   b=25.6998(6)Å   c=20.7428(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CaCu3O12Pt4

CaCu3O12Pt4

Ikuya YamadaYuka TakahashiKenya OhgushiNorimasa NishiyamaRyoji TakahashiKohei WadaTakehiro KunimotoHiroaki OhfujiYohei KojimaToru InoueTetsuo Irifune

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6778-6780

a=7.4895(1)Å   b=7.4895(1)Å   c=7.4895(1)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C19H26CuN4O5

C19H26CuN4O5

Tatsunari InoueKatsunori YamanishiMitsuru Kondo

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4765-4767

a=11.572(3)Å   b=5.149(2)Å   c=16.697(5)Å

α=90.0000°   β=101.295(8)°   γ=90.0000°

C101H156Cu5N16O19

C101H156Cu5N16O19

Tatsunari InoueKatsunori YamanishiMitsuru Kondo

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4765-4767

a=22.7939(11)Å   b=23.1636(9)Å   c=15.0358(7)Å

α=90.0000°   β=123.2620(13)°   γ=90.0000°

C2H6CuNa2O9

C2H6CuNa2O9

Tatsunari InoueKatsunori YamanishiMitsuru Kondo

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4765-4767

a=9.6949(8)Å   b=6.0949(4)Å   c=13.7832(9)Å

α=90.0000°   β=91.793(4)°   γ=90.0000°

C86.50H136Cu5N16O23.50

C86.50H136Cu5N16O23.50

Tatsunari InoueKatsunori YamanishiMitsuru Kondo

Inorganic Chemistry (2013) 52, 4765-4767

a=12.148(2)Å   b=14.288(3)Å   c=16.746(3)Å

α=107.276(4)°   β=106.641(3)°   γ=100.652(3)°

Pt

Pt

Mikiko OchiIkuya YamadaKenya OhgushiYoshihiro KusanoMasaichiro MizumakiRyoji TakahashiShunsuke YagiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo Irifune

Inorganic Chemistry (2013) 52, 3985-3989

a=3.9218(1)Å   b=3.9218(1)Å   c=3.9218(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

?

Cu3LaO12Pt3.73229

Mikiko OchiIkuya YamadaKenya OhgushiYoshihiro KusanoMasaichiro MizumakiRyoji TakahashiShunsuke YagiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo Irifune

Inorganic Chemistry (2013) 52, 3985-3989

a=7.5405(1)Å   b=7.5405(1)Å   c=7.5405(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaO12Pd3V4

CaO12Pd3V4

Kentaro ShiroIkuya YamadaNaoya IkedaKenya OhgushiMasaichiro MizumakiRyoji TakahashiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo Irifune

Inorganic Chemistry (2013) 52, 1604-1609

a=7.40317(8)Å   b=7.40317(8)Å   c=7.40317(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaO12Pd3Ti4

CaO12Pd3Ti4

Kentaro ShiroIkuya YamadaNaoya IkedaKenya OhgushiMasaichiro MizumakiRyoji TakahashiNorimasa NishiyamaToru InoueTetsuo Irifune

Inorganic Chemistry (2013) 52, 1604-1609

a=7.4978(1)Å   b=7.4978(1)Å   c=7.4978(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cis-PtMe2(psit)2

C94H130N2O14P2PtSi2

Tsuji, HayatoInoue, TomoyukiKaneta, YasuhiroSase, ShoheiKawachi, AtsushiTamao, Kohei

Organometallics (2006) 25, 26 6142

a=15.139(4)Å   b=16.748(4)Å   c=20.323(5)Å

α=80.194(11)°   β=69.414(10)°   γ=78.327(11)°

Wadsleyite

HMg3.47O8Si2

Kudoh, Y.Inoue, T.Arashi, H.

Physics and Chemistry of Minerals (1996) 23, 461-469

a=5.663Å   b=11.546Å   c=8.247Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Wadsleyite

Mg1.82O4Si

Kudoh, Y.Inoue, T.

Physics and Chemistry of Minerals (1999) 26, 382-388

a=5.674Å   b=11.477Å   c=8.235Å

α=90°   β=90.21°   γ=90°

Wadsleyite

Mg1.72O4Si

Kudoh, Y.Inoue, T.

Physics and Chemistry of Minerals (1999) 26, 382-388

a=5.675Å   b=11.579Å   c=8.244Å

α=90°   β=90.09°   γ=90°