Structures by: Imai Y.

Total: 139

Au4Pt2(S-isopropyl)8

1.13(Au3.55C21.32Pt1.78S7.11)

Hossain, SakiatImai, YukariMotohashi, YuichiChen, ZhaohengSuzuki, DaikiSuzuki, TaiyoKataoka, YukiHirata, MomokoOno, TasukuKurashige, WataruKawawaki, TokuhisaYamamoto, TakahiroNegishi, Yuichi

Materials Horizons (2020) 7, 3 796-803

a=12.704(2)Å   b=12.704(2)Å   c=12.678(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Au4Pt2(SCH2PhtBu)8

C88H120Au4Pt2S8,C7H8,0.5(C7)

Hossain, SakiatImai, YukariMotohashi, YuichiChen, ZhaohengSuzuki, DaikiSuzuki, TaiyoKataoka, YukiHirata, MomokoOno, TasukuKurashige, WataruKawawaki, TokuhisaYamamoto, TakahiroNegishi, Yuichi

Materials Horizons (2020) 7, 3 796-803

a=44.070(6)Å   b=14.7091(19)Å   c=31.214(4)Å

α=90°   β=98.553(2)°   γ=90°

0.5(Au8C112Cl16Pt4S16)

0.5(Au8C112Cl16Pt4S16)

Hossain, SakiatImai, YukariMotohashi, YuichiChen, ZhaohengSuzuki, DaikiSuzuki, TaiyoKataoka, YukiHirata, MomokoOno, TasukuKurashige, WataruKawawaki, TokuhisaYamamoto, TakahiroNegishi, Yuichi

Materials Horizons (2020) 7, 3 796-803

a=30.110(7)Å   b=30.110(7)Å   c=15.878(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Au4Pt2(SC2H4Ph)8 polymer

0.25(C256H288Au16Pt8S32),0.5(C7H8)

Hossain, SakiatImai, YukariMotohashi, YuichiChen, ZhaohengSuzuki, DaikiSuzuki, TaiyoKataoka, YukiHirata, MomokoOno, TasukuKurashige, WataruKawawaki, TokuhisaYamamoto, TakahiroNegishi, Yuichi

Materials Horizons (2020) 7, 3 796-803

a=18.0367(17)Å   b=30.034(3)Å   c=24.600(2)Å

α=90°   β=94.5890(10)°   γ=90°

C80H104Au4Pt2S8

C80H104Au4Pt2S8

Hossain, SakiatImai, YukariMotohashi, YuichiChen, ZhaohengSuzuki, DaikiSuzuki, TaiyoKataoka, YukiHirata, MomokoOno, TasukuKurashige, WataruKawawaki, TokuhisaYamamoto, TakahiroNegishi, Yuichi

Materials Horizons (2020) 7, 3 796-803

a=12.5672(18)Å   b=13.4332(19)Å   c=14.366(2)Å

α=110.0380(10)°   β=107.9820(10)°   γ=103.3270(10)°

Au25Biicosahedral

C220H195Au25Cl2P10S5,1.27(F6Sb),0.38(F5Sb),0.26(F4Sb1),F0.09Sb0.12

Nair, Lakshmi V.Hossain, SakiatTakagi, ShunjiroImai, YukariHu, GuoxiangWakayama, ShotaKumar, BharatKurashige, WataruJiang, De-EnNegishi, Yuichi

Nanoscale (2018) 10, 40 18969-18979

a=20.44900(14)Å   b=35.9379(2)Å   c=31.80647(19)Å

α=90°   β=91.1204(6)°   γ=90°

C66H54Cl6N4O10

C66H54Cl6N4O10

Dai, HeshuangShichibu, YukatsuImai, YoshitaneHara, NobuyukiKonishi, KatsuakiWang, YueSong, ZhiyiNakano, Tamaki

Polymer Chemistry (2020) 11, 6 1134-1144

a=10.8204(12)Å   b=35.106(4)Å   c=8.2849(9)Å

α=90°   β=110.0050(10)°   γ=90°

Au24Pd-biicosahedral

C220H195Au24.01Cl2P10Pd0.99S5,Cl

Nair, Lakshmi V.Hossain, SakiatTakagi, ShunjiroImai, YukariHu, GuoxiangWakayama, ShotaKumar, BharatKurashige, WataruJiang, De-EnNegishi, Yuichi

Nanoscale (2018) 10, 40 18969-18979

a=20.474(2)Å   b=31.755(4)Å   c=36.216(4)Å

α=75.3930(10)°   β=74.9100(10)°   γ=84.0290(10)°

C38H36N2O5

C38H36N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.204(1)Å   b=10.835(1)Å   c=27.774(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H44N2O5

C42H44N2O5

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 3 469-471

a=10.468(1)Å   b=10.849(1)Å   c=29.562(3)Å

α=90.00°   β=95.784(2)°   γ=90.00°

C25H31N3O5

C25H31N3O5

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=10.6304(8)Å   b=10.1180(8)Å   c=22.5404(17)Å

α=90.00°   β=92.4800(10)°   γ=90.00°

C26H33N3O5

C26H33N3O5

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=23.871(2)Å   b=10.0306(9)Å   c=10.6407(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25.25H32N3O5.25

C25.25H32N3O5.25

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2008) 10, 17 3821-3824

a=10.5997(7)Å   b=10.0573(7)Å   c=23.8770(17)Å

α=90.00°   β=97.5940(10)°   γ=90.00°

C60H60N2O9

C60H60N2O9

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 17 3457-3460

a=5.7753(5)Å   b=14.7522(14)Å   c=16.0657(15)Å

α=116.5280(10)°   β=91.539(2)°   γ=94.751(2)°

C37H35ClNO4

C37H35ClNO4

Imai, YoshitaneKido, ShingoKamon, KensakuKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic letters (2007) 9, 24 5047-5050

a=9.2804(8)Å   b=10.1749(9)Å   c=17.6738(16)Å

α=80.247(2)°   β=77.003(2)°   γ=64.981(2)°

C28H20O3

C28H20O3

Imai, YoshitaneTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, Reiko

Organic letters (2006) 8, 14 2941-2944

a=9.7039(6)Å   b=10.3408(7)Å   c=11.1503(7)Å

α=66.8370(10)°   β=76.7310(10)°   γ=76.4980(10)°

C37H26O3

C37H26O3

Imai, YoshitaneTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, Reiko

Organic letters (2006) 8, 14 2941-2944

a=9.8486(7)Å   b=10.9090(8)Å   c=12.3327(9)Å

α=98.3990(10)°   β=94.2860(10)°   γ=94.7430(10)°

C37H24Br2O3

C37H24Br2O3

Imai, YoshitaneTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, Reiko

Organic letters (2006) 8, 14 2941-2944

a=9.6793(6)Å   b=10.6282(6)Å   c=14.0039(8)Å

α=84.1020(10)°   β=87.9970(10)°   γ=76.1560(10)°

C44H28Br3O6

C44H28Br3O6

Imai, YoshitaneTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, Reiko

Organic letters (2006) 8, 14 2941-2944

a=34.6386(16)Å   b=10.9975(7)Å   c=18.8602(9)Å

α=90.00°   β=98.6130(10)°   γ=90.00°

C23H21NO2

C23H21NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=9.319(3)Å   b=6.1500(17)Å   c=15.347(4)Å

α=90.00°   β=90.088(5)°   γ=90.00°

C23H27NO2

C23H27NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=10.9057(9)Å   b=6.1084(5)Å   c=14.6448(12)Å

α=90.00°   β=102.4310(10)°   γ=90.00°

C26H27NO2

C26H27NO2

Imai, YoshitaneKamon, KensakuMurata, KatuzoHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 19 3471-3475

a=18.2494(14)Å   b=6.5375(5)Å   c=17.7953(13)Å

α=90.00°   β=99.5320(10)°   γ=90.00°

C17H12O3S

C17H12O3S

Akiyama, HirotakaInoue, TakafumiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 40 7965-7970

a=10.900(3)Å   b=5.5397(12)Å   c=11.358(3)Å

α=90.00°   β=100.555(4)°   γ=90.00°

C17H12O3S

C17H12O3S

Akiyama, HirotakaInoue, TakafumiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

Organic & biomolecular chemistry (2014) 12, 40 7965-7970

a=13.1132(16)Å   b=7.6905(9)Å   c=28.214(4)Å

α=90.00°   β=103.057(2)°   γ=90.00°

(R,R)-4,6-Bis(1-(pyren-1-ylamino)propyl)dibenzo[b,d]furan

C50H38N2O

Ito, SuguruIkeda, KengoNakanishi, ShomaImai, YoshitaneAsami, Masatoshi

Chem. Commun. (2017)

a=10.110(5)Å   b=11.948(5)Å   c=29.299(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

(S,S)-4,6-Bis(1-(pyren-1-ylamino)propyl)dibenzo[b,d]furan

C50H38N2O

Ito, SuguruIkeda, KengoNakanishi, ShomaImai, YoshitaneAsami, Masatoshi

Chem. Commun. (2017)

a=10.136(3)Å   b=11.918(4)Å   c=29.359(8)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C30H29N2O2.5

C30H29N2O2.5

Imai, YoshitaneKawano, KentaNakano, YokoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

New Journal of Chemistry (2008) 32, 7 1110

a=16.2996(18)Å   b=24.900(3)Å   c=5.7470(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H20O4

C21H20O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=22.0528(18)Å   b=6.3612(5)Å   c=24.693(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H14F6O4

C21H14F6O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=6.6512(5)Å   b=23.5120(17)Å   c=12.0859(9)Å

α=90.00°   β=95.6020(10)°   γ=90.00°

C19H16O4

C19H16O4

Iwase, NoriakiKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 10 3195

a=22.4272(17)Å   b=6.1401(5)Å   c=11.1047(9)Å

α=90.00°   β=103.3840(10)°   γ=90.00°

C26H18O4

C26H18O4

Kuroda, ReikoImai, YoshitaneTajima, Nobuo

Chemical Communications (2002) 23 2848

a=14.4794(18)Å   b=15.6712(18)Å   c=15.7247(19)Å

α=69.792(2)°   β=66.635(2)°   γ=71.762(2)°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C40H42N2O6

C40H42N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.374(3)Å   b=13.900(3)Å   c=13.903(3)Å

α=111.011(4)°   β=99.866(4)°   γ=113.279(4)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

C21H14O2S

C21H14O2S

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiNagasaki, KeikoHarada, TakunoriSato, TomohiroTajima, NobuoSasaki, YohKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 7 1223

a=8.0141(17)Å   b=5.8339(12)Å   c=16.979(4)Å

α=90.00°   β=97.228(3)°   γ=90.00°

C21H14O2S

C21H14O2S

Imai, YoshitaneKinuta, TakafumiNagasaki, KeikoHarada, TakunoriSato, TomohiroTajima, NobuoSasaki, YohKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 7 1223

a=22.763(3)Å   b=4.9872(5)Å   c=13.6097(15)Å

α=90.00°   β=95.969(2)°   γ=90.00°

C20H8BrN4O

C20H8BrN4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.349(4)Å   b=7.3596(11)Å   c=8.8067(13)Å

α=90.00°   β=101.072(2)°   γ=90.00°

C21H11N4O

C21H11N4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.469(3)Å   b=7.2740(8)Å   c=8.7625(10)Å

α=90.00°   β=100.479(2)°   γ=90.00°

C36H34NO6P

C36H34NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.6165(4)Å   b=14.8416(7)Å   c=24.3940(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36NO6P

C37H36NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.7098(6)Å   b=14.6885(11)Å   c=24.5732(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H36NO6P

C37H36NO6P

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoMatsuno, HidekiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 947

a=8.6388(8)Å   b=14.7982(14)Å   c=24.537(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H31NO4

C30H31NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=28.581(2)Å   b=6.1600(5)Å   c=14.2146(11)Å

α=90.00°   β=97.4410(10)°   γ=90.00°

C31H33NO4

C31H33NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=13.9729(15)Å   b=6.1709(7)Å   c=29.952(3)Å

α=90.00°   β=94.452(2)°   γ=90.00°

C32H35NO4

C32H35NO4

Imai, YoshitaneNagasaki, KeikoMurata, KatuzoKawaguchi, KakuhiroHarada, TakunoriNakano, YokoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2008) 10, 8 951

a=16.4950(13)Å   b=6.2388(5)Å   c=26.400(2)Å

α=90.00°   β=104.2010(10)°   γ=90.00°

C53H41O5

C53H41O5

Kuroda, ReikoSato, TomohiroImai, Yoshitane

CrystEngComm (2008) 10, 12 1881

a=20.684(2)Å   b=10.3021(10)Å   c=19.5142(10)Å

α=90.00°   β=109.3320(10)°   γ=90.00°

C32H38N2O3

C32H38N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=12.2472(13)Å   b=5.6733(6)Å   c=20.771(2)Å

α=90.00°   β=105.388(2)°   γ=90.00°

C28H30N2O3

C28H30N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=5.9129(7)Å   b=13.4826(16)Å   c=15.6657(18)Å

α=72.973(2)°   β=79.228(2)°   γ=83.562(2)°

C29H32N2O3

C29H32N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.231(3)Å   b=5.5605(5)Å   c=12.3394(11)Å

α=90.00°   β=92.661(2)°   γ=90.00°

C30H34N2O3

C30H34N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.599(6)Å   b=5.6822(9)Å   c=12.545(2)Å

α=90.00°   β=90.891(3)°   γ=90.00°

C31H29N2O3

C31H29N2O3

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroAsai, KatuzoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2007) 9, 6 467

a=36.751(8)Å   b=5.6734(12)Å   c=12.304(3)Å

α=90.00°   β=90.865(7)°   γ=90.00°

C19H18NO2

C19H18NO2

Shiota, NaokiOkuno, TakahiroKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2011) 13, 5 1683

a=12.6961(17)Å   b=6.0031(8)Å   c=24.660(3)Å

α=90.00°   β=102.740(2)°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Shiota, NaokiOkuno, TakahiroKinuta, TakafumiSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2011) 13, 5 1683

a=12.6246(13)Å   b=6.0584(6)Å   c=21.936(2)Å

α=90.00°   β=96.467(2)°   γ=90.00°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=20.585(6)Å   b=5.2382(16)Å   c=12.441(4)Å

α=90.00°   β=90.471(4)°   γ=90.00°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=6.869(2)Å   b=12.205(5)Å   c=15.661(5)Å

α=88.608(9)°   β=78.867(10)°   γ=85.617(8)°

C34H22O4S2

C34H22O4S2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoMatsubara, YoshioMiyazawa, MitsuoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 3 1016

a=5.5787(12)Å   b=27.608(7)Å   c=16.771(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=9.607(2)Å   b=5.9725(14)Å   c=13.838(4)Å

α=90.00°   β=110.434(3)°   γ=90.00°

C18H17NO2

C18H17NO2

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=6.2850(3)Å   b=8.3874(4)Å   c=27.2578(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H25NO4

C29H25NO4

Kobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroHarada, TakunoriKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 4 1468

a=12.633(2)Å   b=6.0545(11)Å   c=31.019(6)Å

α=90.00°   β=102.008(3)°   γ=90.00°

C21H21NO2

C21H21NO2

Okuno, TakahiroSakoda, YumekoKinuta, TakafumiSato, TomohiroTokutome, HayatoTajima, NobuoNakano, YokoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 14 4819

a=7.0066(6)Å   b=6.2397(5)Å   c=19.8205(17)Å

α=90.00°   β=96.494(2)°   γ=90.00°

C30H32N2O4

C30H32N2O4

Okuno, TakahiroSakoda, YumekoKinuta, TakafumiSato, TomohiroTokutome, HayatoTajima, NobuoNakano, YokoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 14 4819

a=7.0662(8)Å   b=6.1893(7)Å   c=29.342(4)Å

α=90.00°   β=90.006(2)°   γ=90.00°

C20H21NO3S

C20H21NO3S

Okuno, TakahiroSakoda, YumekoKinuta, TakafumiSato, TomohiroTokutome, HayatoTajima, NobuoNakano, YokoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 14 4819

a=7.357(2)Å   b=6.1288(17)Å   c=20.081(6)Å

α=90.00°   β=91.129(5)°   γ=90.00°

C29H20O5

C29H20O5

Kuroda, ReikoImai, YoshitaneTajima, Nobuo

Chemical Communications (2002) 23 2848

a=26.1317(16)Å   b=13.7800(9)Å   c=13.9782(9)Å

α=90.00°   β=118.9320(10)°   γ=90.00°

C14H16NO3S

C14H16NO3S

Okuno, TakahiroSakoda, YumekoKinuta, TakafumiSato, TomohiroTokutome, HayatoTajima, NobuoNakano, YokoFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 14 4819

a=29.1775(14)Å   b=6.2427(3)Å   c=7.2407(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ga8.35K8Si37.65

Ga8.35K8Si37.65

Imai, MotoharuSato, AkiraUdono, HaruhikoImai, YojiTajima, Hiroyuki

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 16 4045-4047

a=10.4261(2)Å   b=10.4261(2)Å   c=10.4261(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H54N2O6

C46H54N2O6

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=11.361(1)Å   b=14.185(1)Å   c=14.231(1)Å

α=115.435(1)°   β=102.599(1)°   γ=90.983(1)°

C88H100N4O12

C88H100N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=55.014(3)Å   b=11.360(1)Å   c=27.971(2)Å

α=90.00°   β=119.229(1)°   γ=90.00°

C84H92N4O12

C84H92N4O12

Imai, YoshitaneKawaguchi, KakuhiroTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 362-364

a=14.094(1)Å   b=16.039(1)Å   c=16.595(1)Å

α=100.747(1)°   β=98.764(1)°   γ=96.318(1)°

C32H38N2O6

C32H38N2O6

Reiko KurodaYoshitane ImaiTomohiro SatoMasatoshi Takeshita

Chemical Communications (2005)

a=9.7328(7)Å   b=13.7878(9)Å   c=22.0639(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H38N2O6

C32H38N2O6

Reiko KurodaYoshitane ImaiTomohiro SatoMasatoshi Takeshita

Chemical Communications (2005)

a=11.3720(8)Å   b=9.4378(7)Å   c=13.8177(10)Å

α=90.00°   β=97.694(2)°   γ=90.00°

C36H32N2O5

C36H32N2O5

Reiko KurodaYoshitane ImaiTomohiro SatoMasatoshi Takeshita

Chemical Communications (2006)

a=11.0468(8)Å   b=27.344(2)Å   c=9.9797(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H11N4O

C21H11N4O

Imai, YoshitaneKamon, KensakuKido, ShingoHarada, TakunoriTajima, NobuoSato, TomohiroKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2009) 11, 4 620-624

a=26.469(3)Å   b=7.2740(8)Å   c=8.7625(10)Å

α=90.00°   β=100.479(2)°   γ=90.00°

C15H15O2

C15H15O2

Iwase, NoriakiShigeno, YutaWakabayashi, TakashiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 2 159

a=6.0892(7)Å   b=6.5384(7)Å   c=16.9014(18)Å

α=80.756(2)°   β=84.572(2)°   γ=62.398(2)°

C28H30O3

C28H30O3

Iwase, NoriakiShigeno, YutaWakabayashi, TakashiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 2 159

a=6.5163(4)Å   b=29.4058(19)Å   c=11.3547(7)Å

α=90.00°   β=90.9990(10)°   γ=90.00°

C27.5H28.5Cl0.5O3

C27.5H28.5Cl0.5O3

Iwase, NoriakiShigeno, YutaWakabayashi, TakashiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 2 159

a=6.5284(5)Å   b=29.274(2)Å   c=11.3182(8)Å

α=90.00°   β=91.0190(10)°   γ=90.00°

C22H19NO2

C22H19NO2

Kobayashi, YuheiTanaka, YukiSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 31 6259

a=16.8936(16)Å   b=7.6150(7)Å   c=12.9428(12)Å

α=90.00°   β=91.339(2)°   γ=90.00°

C28H21NO2

C28H21NO2

Kobayashi, YuheiTanaka, YukiSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 31 6259

a=18.302(6)Å   b=8.680(3)Å   c=12.923(4)Å

α=90.00°   β=105.172(5)°   γ=90.00°

C29H24FNO4

C29H24FNO4

Kobayashi, YuheiSato, TomohiroTanaka, YukiHarada, TakunoriKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 23 4624

a=12.643(3)Å   b=6.0744(16)Å   c=31.164(9)Å

α=90.00°   β=101.399(5)°   γ=90.00°

C18H16FNO2

C18H16FNO2

Kobayashi, YuheiSato, TomohiroTanaka, YukiHarada, TakunoriKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 23 4624

a=10.010(2)Å   b=6.1790(13)Å   c=12.767(3)Å

α=90.00°   β=107.203(3)°   γ=90.00°

C29H24FNO4

C29H24FNO4

Kobayashi, YuheiSato, TomohiroTanaka, YukiHarada, TakunoriKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 23 4624

a=12.742(3)Å   b=6.0989(13)Å   c=30.926(7)Å

α=90.00°   β=101.313(3)°   γ=90.00°

C18H16FNO2

C18H16FNO2

Kobayashi, YuheiSato, TomohiroTanaka, YukiHarada, TakunoriKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2013) 15, 23 4624

a=6.3741(12)Å   b=8.4170(15)Å   c=27.401(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H8O3

C14H8O3

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=17.034(3)Å   b=3.8930(6)Å   c=7.3497(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H13NO2

C20H13NO2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=4.0648(4)Å   b=15.6753(14)Å   c=21.9435(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H12N2O2

C19H12N2O2

Kinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 11 3483

a=3.9147(7)Å   b=22.823(4)Å   c=15.634(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H16OS

C17H16OS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=10.5932(8)Å   b=11.4042(8)Å   c=11.6692(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H16OS

C17H16OS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=9.7552(6)Å   b=11.0921(7)Å   c=12.3352(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H13NO2S

C20H13NO2S

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=7.7637(6)Å   b=8.5895(6)Å   c=12.7850(9)Å

α=105.3860(10)°   β=98.5840(10)°   γ=105.8040(10)°

C16H15NOS

C16H15NOS

Kinuta, TakafumiYokoyama, EmiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2010) 12, 5 1394

a=7.6159(5)Å   b=10.3651(7)Å   c=17.2948(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H23NO3S

C28H23NO3S

Imai, YoshitaneMurata, KatuzoNakano, YokoHarada, TakunoriKinuta, TakafumiTajima, NobuoSato, TomohiroFujiki, MichiyaKuroda, ReikoMatsubara, Yoshio

CrystEngComm (2010) 12, 6 1688

a=20.575(2)Å   b=5.5363(5)Å   c=18.7917(19)Å

α=90.00°   β=91.676(2)°   γ=90.00°

C25H27NO4S

C25H27NO4S

Wakabayashi, TakashiKitamura, SayakaTabata, HideyukiKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2015) 17, 16 3064

a=5.9244(7)Å   b=13.4171(16)Å   c=29.058(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H29NO4S

C26H29NO4S

Wakabayashi, TakashiKitamura, SayakaTabata, HideyukiKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2015) 17, 16 3064

a=15.071(5)Å   b=5.840(2)Å   c=15.398(5)Å

α=90.00°   β=118.293(6)°   γ=90.00°

C27H31NO4S

C27H31NO4S

Wakabayashi, TakashiKitamura, SayakaTabata, HideyukiKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2015) 17, 16 3064

a=15.057(3)Å   b=5.8260(11)Å   c=15.588(3)Å

α=90.00°   β=117.035(3)°   γ=90.00°

C28H33NO4S

C28H33NO4S

Wakabayashi, TakashiKitamura, SayakaTabata, HideyukiKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2015) 17, 16 3064

a=15.102(3)Å   b=5.8480(9)Å   c=15.421(3)Å

α=90.00°   β=113.810(3)°   γ=90.00°

C26H26O5

C26H26O5

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=23.7772(14)Å   b=6.8025(4)Å   c=13.4175(8)Å

α=90.00°   β=104.9070(10)°   γ=90.00°

C21H24O3

C21H24O3

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=8.7120(7)Å   b=10.1166(8)Å   c=10.2478(8)Å

α=90.2410(10)°   β=107.1330(10)°   γ=92.4330(10)°

C23H18F6O4

C23H18F6O4

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=11.1508(7)Å   b=7.3171(5)Å   c=24.5176(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H15ClF6O4

C22H15ClF6O4

Iwase, NoriakiKobayashi, YuheiKinuta, TakafumiSato, TomohiroTajima, NobuoKuroda, ReikoMatsubara, YoshioImai, Yoshitane

CrystEngComm (2012) 14, 24 8599

a=11.2984(10)Å   b=7.2275(6)Å   c=24.573(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16ClNO2

C18H16ClNO2

Tanaka, YukiTabata, HideyukiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 9 1741

a=18.615(2)Å   b=6.0317(7)Å   c=29.072(4)Å

α=90.00°   β=105.908(2)°   γ=90.00°

C18H16ClNO2

C18H16ClNO2

Tanaka, YukiTabata, HideyukiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 9 1741

a=10.5204(7)Å   b=8.7184(6)Å   c=33.531(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16BrNO2

C18H16BrNO2

Tanaka, YukiTabata, HideyukiTajima, NobuoKuroda, ReikoImai, Yoshitane

CrystEngComm (2014) 16, 9 1741

a=4.6370(18)Å   b=11.658(4)Å   c=15.392(5)Å

α=67.925(12)°   β=82.161(15)°   γ=85.996(18)°