Structures by: Huang R.

Total: 386

C40H32O6

C40H32O6

Wang, WenliTang, YingzhanLiu, YongxiangYuan, LeiWang, JianLin, BinZhou, DiSun, LuHuang, RenbinChen, GangLi, Ning

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2850

a=10.438(5)Å   b=10.700(5)Å   c=15.172(7)Å

α=80.197(9)°   β=70.129(9)°   γ=79.638(9)°

C21H21BrNO7PS

C21H21BrNO7PS

Sun, JunMou, ChengliLiu, ChangyiHuang, RuoyanZhang, ShupengZheng, PengchengChi, Yonggui Robin

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 20 2992

a=8.8385(5)Å   b=14.3341(9)Å   c=17.8495(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H23AuF3N4O3PS

C30H23AuF3N4O3PS

Huang, RonghuiYang, YongchunWang, Duo-ShengZhang, LiangWang, Dawei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 2 203

a=11.707(5)Å   b=16.717(7)Å   c=15.157(7)Å

α=90.00°   β=96.390(7)°   γ=90.00°

C18H15BrN2O,0.6(H2O)

C18H15BrN2O,0.6(H2O)

Ling LiChao-Yuan WangRongcai HuangMark R. Biscoe

Nature Chemistry (2013) 5, 607-612

a=7.4574(4)Å   b=5.6600(3)Å   c=19.1444(11)Å

α=90.00°   β=97.2820(10)°   γ=90.00°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C6H5I)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C6H5I)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2105(2)Å   b=17.2105(2)Å   c=20.6982(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2348(3)Å   b=17.2348(3)Å   c=20.8923(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2529(3)Å   b=17.2529(3)Å   c=20.6795(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C8H10)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.26030(10)Å   b=17.26030(10)Å   c=20.5849(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C6H5Br)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C6H5Br)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2292(3)Å   b=17.2292(3)Å   c=20.5453(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C6H5F)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C6H5F)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.3073(6)Å   b=17.3073(6)Å   c=20.4745(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C7H8)

C80H104Ag12F12N8O8S8,2(C7H8)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.26652(13)Å   b=17.26652(13)Å   c=20.5352(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C6H6)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C6H6)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.29800(10)Å   b=17.29800(10)Å   c=20.5393(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8

C80H104Ag12F12N8O8S8

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.33048(14)Å   b=17.33048(14)Å   c=20.2510(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C4H8O2)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C4H8O2)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.1785(2)Å   b=17.1785(2)Å   c=20.8487(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8

C80H104Ag12F12N8O8S8

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.29649(13)Å   b=17.29649(13)Å   c=19.8753(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8

C80H104Ag12F12N8O8S8

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.34149(13)Å   b=17.34149(13)Å   c=20.1671(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,3(C6H12)

C80H104Ag12F12N8O8S8,3(C6H12)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2498(3)Å   b=17.2498(3)Å   c=21.1010(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,1(C3H6O1)

C80H104Ag12F12N8O8S8,1(C3H6O1)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.270(2)Å   b=17.270(2)Å   c=20.040(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C24H36Ag6F9N3O6S3),C2H3N

2(C24H36Ag6F9N3O6S3),C2H3N

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=15.4518(4)Å   b=15.8621(4)Å   c=17.9312(4)Å

α=91.3274(19)°   β=95.0852(19)°   γ=94.9884(19)°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C2H6O)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(C2H6O)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2793(3)Å   b=17.2793(3)Å   c=19.8246(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(CHCl3)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4(CHCl3)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.1887(3)Å   b=17.1887(3)Å   c=20.4219(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C80H104Ag12F12N8O8S8,4.4(O2)

C80H104Ag12F12N8O8S8,4.4(O2)

Ren-Wu HuangYong-Sheng WeiXi-Yan DongXiao-Hui WuChen-Xia DuShuang-Quan ZangThomas C. W. Mak

Nature Chemistry (2017) 9, 689-697

a=17.2768(2)Å   b=17.2768(2)Å   c=20.4482(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H32O6,H2O

C18H32O6,H2O

Huang, RongJiang, Bo-GuangLi, Xiao-NianWang, Ya-TingLiu, Si-SiZheng, Kai-XuanHe, JianWu, Shao-Hua

Journal of agricultural and food chemistry (2018)

a=4.668Å   b=9.78500(10)Å   c=41.7773(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H29ClO4,H2O

C18H29ClO4,H2O

Huang, RongJiang, Bo-GuangLi, Xiao-NianWang, Ya-TingLiu, Si-SiZheng, Kai-XuanHe, JianWu, Shao-Hua

Journal of agricultural and food chemistry (2018)

a=4.6368(6)Å   b=7.8718(9)Å   c=25.885(3)Å

α=90°   β=93.657(2)°   γ=90°

C8H8MnO5S2

C8H8MnO5S2

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=11.2759(4)Å   b=18.4795(4)Å   c=11.2782(4)Å

α=90.00°   β=96.217(4)°   γ=90.00°

C22H22Mn2N2O10

C22H22Mn2N2O10

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=13.5792(6)Å   b=10.1898(4)Å   c=17.6223(7)Å

α=90.00°   β=90.738(1)°   γ=90.00°

C6H8CuN2O4S

C6H8CuN2O4S

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=7.6170(6)Å   b=12.6984(8)Å   c=19.1943(14)Å

α=90.00°   β=100.373(8)°   γ=90.00°

C8H6CoNO7,HO,2(O0.125),0.5(H)

C8H6CoNO7,HO,2(O0.125),0.5(H)

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=17.9930(6)Å   b=7.2497(3)Å   c=11.5979(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H11MnNO5S

C11H11MnNO5S

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=11.7729(2)Å   b=18.2439(4)Å   c=11.7165(2)Å

α=90.00°   β=99.6134(19)°   γ=90.00°

C15H19MnNO5

C15H19MnNO5

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=20.324(1)Å   b=20.324(1)Å   c=15.2571(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H26N2O10Zn2

C30H26N2O10Zn2

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=7.1781(2)Å   b=14.0979(3)Å   c=16.0641(4)Å

α=90.00°   β=121.726(2)°   γ=90.00°

C16H21CuNO5

C16H21CuNO5

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=12.1599(4)Å   b=10.6507(3)Å   c=14.7652(5)Å

α=90.00°   β=104.768(3)°   γ=90.00°

C13H13NO5Zn

C13H13NO5Zn

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=7.4479(5)Å   b=13.9477(9)Å   c=12.7644(8)Å

α=90.00°   β=103.500(1)°   γ=90.00°

C15H13NO5Zn

C15H13NO5Zn

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=6.7716(4)Å   b=18.590(1)Å   c=11.6437(6)Å

α=90.00°   β=97.383(1)°   γ=90.00°

C11H7NO4SZn

C11H7NO4SZn

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=7.6939(2)Å   b=15.9643(4)Å   c=9.8577(3)Å

α=90.00°   β=97.670(3)°   γ=90.00°

C10H11NO5SZn

C10H11NO5SZn

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=8.4866(2)Å   b=14.8476(4)Å   c=10.1406(3)Å

α=90.00°   β=100.734(2)°   γ=90.00°

C48H46Mn3N4O16

C48H46Mn3N4O16

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=13.2373(6)Å   b=17.9155(8)Å   c=21.4035(10)Å

α=90.00°   β=100.105(1)°   γ=90.00°

C52H54Mn3N4O16

C52H54Mn3N4O16

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=14.3217(3)Å   b=18.4222(4)Å   c=20.9869(4)Å

α=90.00°   β=99.570(2)°   γ=90.00°

C10H11MnNO5S

C10H11MnNO5S

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=11.8527(6)Å   b=18.2900(7)Å   c=11.4991(6)Å

α=90.00°   β=99.020(5)°   γ=90.00°

C52H54Co3N4O16

C52H54Co3N4O16

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=14.1239(3)Å   b=18.3243(4)Å   c=20.6657(3)Å

α=90.00°   β=99.1218(18)°   γ=90.00°

C52H42N2O14Zn3,4(C5H9NO)

C52H42N2O14Zn3,4(C5H9NO)

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=12.1580(5)Å   b=14.0426(5)Å   c=25.9262(8)Å

α=90.00°   β=127.5890(10)°   γ=90.00°

C44H48Mn3N4O16

C44H48Mn3N4O16

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=9.7175(4)Å   b=18.0168(8)Å   c=26.7918(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H42Co3N2O14,4(C4H9NO)

C50H42Co3N2O14,4(C4H9NO)

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=12.2756(2)Å   b=14.1032(2)Å   c=25.8603(4)Å

α=90.00°   β=129.437(1)°   γ=90.00°

C120H132N12O37Zn6

C120H132N12O37Zn6

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=20.0297(10)Å   b=14.8284(7)Å   c=22.9351(11)Å

α=90.00°   β=111.256(1)°   γ=90.00°

C16H16MnN2O10

C16H16MnN2O10

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=6.9972(2)Å   b=10.0161(3)Å   c=13.8929(5)Å

α=90.00°   β=124.842(2)°   γ=90.00°

C12H14NiO8,2(C5H9NO),2(H2O)

C12H14NiO8,2(C5H9NO),2(H2O)

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=7.1977(3)Å   b=7.2645(4)Å   c=12.8111(7)Å

α=81.631(4)°   β=83.686(4)°   γ=78.332(4)°

C12H14N2O5Zn

C12H14N2O5Zn

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=10.1163(3)Å   b=7.7922(2)Å   c=16.0161(5)Å

α=90.00°   β=90.522(2)°   γ=90.00°

C12H13MnNO5

C12H13MnNO5

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=12.6006(8)Å   b=16.3414(10)Å   c=12.6527(8)Å

α=90.00°   β=107.792(1)°   γ=90.00°

2(C29H25Cu3NO15),5(C5H9NO),2(H2O)

2(C29H25Cu3NO15),5(C5H9NO),2(H2O)

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=30.528(5)Å   b=19.241(3)Å   c=20.103(4)Å

α=90.00°   β=128.611(3)°   γ=90.00°

C56H54Mn3N4O16

C56H54Mn3N4O16

Shi-Yao YangHong-Bo YuanXiao-Bin XuRong-Bin Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 53-62

a=11.8731(4)Å   b=18.4743(7)Å   c=20.5194(5)Å

α=90.00°   β=142.563(1)°   γ=90.00°

C12H20O7

C12H20O7

Wu, Shao-HuaChen, You-WeiShao, Shi-ChengWang, Li-DongLi, Zhi-YingYang, Li-YuanLi, Shao-LanHuang, Rong

Journal of natural products (2008) 71, 4 731-734

a=7.1270(8)Å   b=13.9423(16)Å   c=14.4961(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H16O6

C12H16O6

Wu, Shao-HuaChen, You-WeiShao, Shi-ChengWang, Li-DongLi, Zhi-YingYang, Li-YuanLi, Shao-LanHuang, Rong

Journal of natural products (2008) 71, 4 731-734

a=7.5444(7)Å   b=9.8302(9)Å   c=16.6997(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H18Cl2Zr

C14H18Cl2Zr

Huang, RubinDuchateau, RobbertKoning, Cor E.Chadwick, John C.

Macromolecules (2008) 41, 3 579

a=6.6716(9)Å   b=10.4461(15)Å   c=21.497(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

ClO4,C19H15FNO4

ClO4,C19H15FNO4

Chen, LiHuang, RongLi, KunYun, Xing-HanYang, Chang-LongYan, Sheng-Jiao

Green Chemistry (2020) 22, 20 6943-6953

a=8.1097(12)Å   b=14.3670(19)Å   c=16.622(2)Å

α=90°   β=98.194(2)°   γ=90°

C15H17NO4S

C15H17NO4S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=7.7625(13)Å   b=10.6733(18)Å   c=17.788(3)Å

α=90.00°   β=97.621(2)°   γ=90.00°

C22H23NO6S,CH4O

C22H23NO6S,CH4O

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=9.4618(12)Å   b=11.8536(15)Å   c=12.1246(15)Å

α=117.873(2)°   β=91.857(2)°   γ=110.815(2)°

C15H17NO4S

C15H17NO4S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=11.7222(14)Å   b=10.3371(13)Å   c=12.2852(16)Å

α=90.00°   β=98.752(2)°   γ=90.00°

C22H23NO6S

C22H23NO6S

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & Biomolecular Chemistry (2012) 10, 19 3812

a=15.273(2)Å   b=14.335(2)Å   c=9.1567(13)Å

α=90.00°   β=90.0282(21)°   γ=90.00°

C29H39NO6SSi

C29H39NO6SSi

Guan, YifuZhang, HongbinPan, ChengxueWang, JiaHuang, RongLi, Qilin

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 19 3812-3814

a=10.9625(16)Å   b=12.4135(17)Å   c=12.6502(18)Å

α=115.7800(10)°   β=94.564(2)°   γ=100.874(2)°

C5H12Cl8S4W2

C5H12Cl8S4W2

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=6.6665(2)Å   b=11.1479(2)Å   c=13.8916(3)Å

α=101.979(2)°   β=100.011(2)°   γ=95.717(2)°

C4H10Cl3OS2W

C4H10Cl3OS2W

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=6.7317(3)Å   b=6.9581(3)Å   c=7.1904(3)Å

α=108.981(4)°   β=98.845(4)°   γ=114.330(4)°

C14H14Cl8S4W2

C14H14Cl8S4W2

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=10.5790(2)Å   b=13.9272(3)Å   c=17.2182(4)Å

α=90°   β=96.368(2)°   γ=90°

C5H12Cl3OS2W

C5H12Cl3OS2W

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=6.7576(4)Å   b=7.3941(4)Å   c=12.4200(5)Å

α=78.514(4)°   β=81.724(4)°   γ=72.508(5)°

C4H10Cl8S4W2

C4H10Cl8S4W2

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=7.6849(2)Å   b=10.5079(3)Å   c=11.8240(4)Å

α=90°   β=91.882(3)°   γ=90°

C4H10Cl3S3W

C4H10Cl3S3W

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=6.87580(10)Å   b=13.2588(2)Å   c=12.5782(2)Å

α=90°   β=94.541(2)°   γ=90°

C8H18Cl8S4W2

C8H18Cl8S4W2

Smith, Danielle E.Greenacre, Victoria K.Hector, Andrew L.Huang, RuomengLevason, WilliamReid, GillianRobinson, FredThomas, Shibin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2496-2504

a=10.7903(2)Å   b=8.89710(10)Å   c=12.1898(2)Å

α=90°   β=106.732(2)°   γ=90°

C22H16N2O2

C22H16N2O2

Zhang, Cong-HaiHuang, RongQing, XiaLin, JunYan, Sheng-Jiao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 24 3488-3491

a=9.3098(15)Å   b=10.3197(17)Å   c=18.503(3)Å

α=90°   β=91.529(2)°   γ=90°

C13H12N4O

C13H12N4O

Lin, LirongFan, WeizhenChen, ShuiMa, JieHu, WangxiaLin, YijiZhang, HuiHuang, Rongbin

New Journal of Chemistry (2012) 36, 12 2562

a=5.1873(3)Å   b=9.2450(5)Å   c=25.3594(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Z-4-phenyl-1-(pyridine-2-ylmethylene)semicarbazide

C13H12N4O

Lin, LirongFan, WeizhenChen, ShuiMa, JieHu, WangxiaLin, YijiZhang, HuiHuang, Rongbin

New Journal of Chemistry (2012) 36, 12 2562

a=22.602(8)Å   b=5.5689(19)Å   c=20.209(7)Å

α=90.00°   β=109.720(6)°   γ=90.00°

2(C13H12N4O),C3H6O

2(C13H12N4O),C3H6O

Lin, LirongFan, WeizhenChen, ShuiMa, JieHu, WangxiaLin, YijiZhang, HuiHuang, Rongbin

New Journal of Chemistry (2012) 36, 12 2562

a=17.889(3)Å   b=8.6684(9)Å   c=18.288(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H16N2O

C15H16N2O

Kong, LingbinHuang, RongHe, HaodanFan, YunxiangLin, JunYan, Shengjiao

Green Chemistry (2020) 22, 1 256-264

a=7.3319(11)Å   b=11.5409(16)Å   c=16.169(2)Å

α=90°   β=99.147(2)°   γ=90°

C9H12N2O

C9H12N2O

Kong, LingbinHuang, RongHe, HaodanFan, YunxiangLin, JunYan, Shengjiao

Green Chemistry (2020) 22, 1 256-264

a=6.4219(12)Å   b=10.741(2)Å   c=13.507(3)Å

α=90°   β=95.887(3)°   γ=90°

C21H14N2O3

C21H14N2O3

Yu, Fu-ChaoChen, Zhi-QiongHao, Xiao-PanYan, Sheng-JiaoHuang, RongLin, Jun

RSC Advances (2014) 4, 12 6110

a=5.5189(8)Å   b=9.8023(15)Å   c=15.110(2)Å

α=93.688(2)°   β=92.037(2)°   γ=90.788(2)°

C102H88Cl2N6O5P4Ru2S2

C102H88Cl2N6O5P4Ru2S2

Kalaivani, P.Prabhakaran, R.Poornima, P.Huang, R.Hornebecq, V.Dallemer, F.Vijaya Padma, V.Natarajan, K.

RSC Advances (2013) 3, 43 20363

a=10.6970(8)Å   b=19.9205(15)Å   c=21.2569(16)Å

α=93.1090(10)°   β=94.3650(10)°   γ=90.9940(10)°

(4-chlorophenyl)(1,2,3,5-tetrahydro-5-(4-methoxyphenyl) -6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin-8-yl)methanone

C21H18ClN3O4

Yu, FuchaoYan, ShengjiaoHuang, RongTang, YajuanLin, Jun

RSC Advances (2011) 1, 4 596

a=8.587(5)Å   b=18.369(5)Å   c=12.335(5)Å

α=90.000(5)°   β=92.329(5)°   γ=90.000(5)°

C58H66N2S

C58H66N2S

Huang, RongjuanKukhta, Nadzeya A.Ward, Jonathan S.Danos, AndrewBatsanov, Andrei S.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 42 13224

a=9.7054(5)Å   b=12.0521(6)Å   c=21.3945(10)Å

α=83.6147(19)°   β=88.817(2)°   γ=74.1306(18)°

C42H34N2S,CCl2D2

C42H34N2S,CCl2D2

Huang, RongjuanKukhta, Nadzeya A.Ward, Jonathan S.Danos, AndrewBatsanov, Andrei S.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 42 13224

a=24.0937(12)Å   b=7.9916(4)Å   c=36.7515(18)Å

α=90°   β=99.3094(16)°   γ=90°

C58H66N2S

C58H66N2S

Huang, RongjuanKukhta, Nadzeya A.Ward, Jonathan S.Danos, AndrewBatsanov, Andrei S.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 42 13224

a=9.8347(4)Å   b=12.1070(5)Å   c=21.2839(9)Å

α=83.6588(19)°   β=88.476(2)°   γ=74.8909(19)°

C42H34N2S,CCl2D2

C42H34N2S,CCl2D2

Huang, RongjuanKukhta, Nadzeya A.Ward, Jonathan S.Danos, AndrewBatsanov, Andrei S.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 42 13224

a=12.1029(6)Å   b=8.0200(4)Å   c=36.8781(19)Å

α=90°   β=99.1232(15)°   γ=90°

C42H34N2S3

C42H34N2S3

Huang, RongjuanWard, Jonathan S.Kukhta, Nadzeya A.Avó, JoãoGibson, JamiePenfold, ThomasLima, João C.Batsanov, Andrei S.Berberan-Santos, Mário N.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 34 9238

a=27.5841(7)Å   b=14.4337(4)Å   c=8.0484(2)Å

α=90°   β=90.3137(14)°   γ=90°

2,8-bis(1-methyl-10H-phenothiazin-10-yl)dibenzo[b,d]thiophene, chloroform solvate

C38H26N2S3,CHCl3

Huang, RongjuanWard, Jonathan S.Kukhta, Nadzeya A.Avó, JoãoGibson, JamiePenfold, ThomasLima, João C.Batsanov, Andrei S.Berberan-Santos, Mário N.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 34 9238

a=11.0581(4)Å   b=15.5487(6)Å   c=20.2305(8)Å

α=93.7823(19)°   β=97.0827(19)°   γ=93.6859(17)°

C38H26N2S3

C38H26N2S3

Huang, RongjuanWard, Jonathan S.Kukhta, Nadzeya A.Avó, JoãoGibson, JamiePenfold, ThomasLima, João C.Batsanov, Andrei S.Berberan-Santos, Mário N.Bryce, Martin R.Dias, Fernando B.

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 34 9238

a=7.9477(4)Å   b=11.9549(7)Å   c=15.9521(9)Å

α=91.458(2)°   β=95.161(2)°   γ=92.542(2)°

C17H17ClN4O

C17H17ClN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=19.036(9)Å   b=6.927(3)Å   c=25.712(12)Å

α=90°   β=103.090(9)°   γ=90°

C17H17IN4O

C17H17IN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=13.8355(3)Å   b=15.0442(3)Å   c=15.9034(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H17IN4O

C17H17IN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=13.296(3)Å   b=7.7220(2)Å   c=17.136(2)Å

α=90°   β=106.02(3)°   γ=90°

C17H17ClN4O

C17H17ClN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=10.049(2)Å   b=13.677(3)Å   c=25.211(5)Å

α=97.626(3)°   β=94.832(3)°   γ=110.108(3)°

C17H17BrN4O

C17H17BrN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=19.1038(13)Å   b=6.8983(6)Å   c=25.726(2)Å

α=90°   β=102.622(5)°   γ=90°

C17H17BrN4O

C17H17BrN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=10.119(4)Å   b=13.630(6)Å   c=25.370(9)Å

α=97.424(10)°   β=95.257(10)°   γ=109.834(10)°

C17H17ClN4O

C17H17ClN4O

Li, ChangfuChai, YingyingZhou, XinglongShen, ZhenMa, BeibeiChen, BojiangHuang, RidongChen, HaiLi, WeiminHe, Yang

CrystEngComm (2018) 20, 22 3006

a=18.928(5)Å   b=6.9102(17)Å   c=25.591(7)Å

α=90°   β=103.145(6)°   γ=90°

C30H20FeN6S2

C30H20FeN6S2

Feng ShaoJia LiJia-Ping TongJian ZhangMing-Guang ChenZhiping ZhengRong-Bin HuangLan-Sun ZhengJun Tao

Chem.Commun. (2013) 49, 10730

a=37.4447(4)Å   b=37.4447(4)Å   c=37.4447(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H20FeN6Se2

C30H20FeN6Se2

Feng ShaoJia LiJia-Ping TongJian ZhangMing-Guang ChenZhiping ZhengRong-Bin HuangLan-Sun ZhengJun Tao

Chem.Commun. (2013) 49, 10730

a=37.4018(2)Å   b=37.4018(2)Å   c=37.4018(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H64Cl4FeN6O5S2

C62H64Cl4FeN6O5S2

Xiang-Yi ChenHai-Yan ShiRong-Bin HuangLan-Sun ZhengJun Tao

Chem.Commun. (2013) 49, 10977

a=16.9124(7)Å   b=40.300(4)Å   c=35.5336(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H30N4Ni4O17

C30H30N4Ni4O17

Jia LiYing GuoHong-Ru FuJian ZhangRong-Bin HuangLan-Sun ZhengJun Tao

Chem.Commun. (2014) 50, 9161

a=12.8539(5)Å   b=14.4578(8)Å   c=30.4530(17)Å

α=90.00°   β=96.497(5)°   γ=90.00°

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(NO3),C2O2

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(NO3),C2O2

Yong ZhengYin-Yin PanYan-Ping RenLa-Sheng LongRong-Bin HuangLan-Sun Zheng

Chem.Commun. (2014) 50, 14728

a=14.5103(15)Å   b=14.5103(15)Å   c=20.196(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C56H62Gd6Mo4N4O40,2(C4H12N)

C56H62Gd6Mo4N4O40,2(C4H12N)

Yong ZhengYin-Yin PanYan-Ping RenLa-Sheng LongRong-Bin HuangLan-Sun Zheng

Chem.Commun. (2014) 50, 14728

a=21.761(3)Å   b=21.761(3)Å   c=19.354(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C6H16N)

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C6H16N)

Yong ZhengYin-Yin PanYan-Ping RenLa-Sheng LongRong-Bin HuangLan-Sun Zheng

Chem.Commun. (2014) 50, 14728

a=21.9687(2)Å   b=21.9687(2)Å   c=19.0989(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C6H15N)

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C6H15N)

Yong ZhengYin-Yin PanYan-Ping RenLa-Sheng LongRong-Bin HuangLan-Sun Zheng

Chem.Commun. (2014) 50, 14728

a=22.0866(14)Å   b=22.0866(14)Å   c=19.183(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C4H12N)

C56H64Dy6Mo4N4O40,2(C4H12N)

Yong ZhengYin-Yin PanYan-Ping RenLa-Sheng LongRong-Bin HuangLan-Sun Zheng

Chem.Commun. (2014) 50, 14728

a=21.9826(6)Å   b=21.9826(6)Å   c=19.1459(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Eu-bpydc

C36Eu2N6O15,2(O1)

Xinping LinYahui HongChao ZhangRuiyun HuangCheng WangWenbin Lin

Chem.Commun. (2015) 51, 16996

a=26.238(2)Å   b=14.1876(15)Å   c=16.8586(11)Å

α=90°   β=98.014(7)°   γ=90°