Structures by: Hu S.

Total: 451

C36H28N2S

C36H28N2S

Zhong, WenkaiLiang, JunfeiHu, ShuzhiJiang, Xiao-FangYing, LeiHuang, FeiYang, WeiCao, Yong

Macromolecules (2016) 49, 16 5806

a=8.9100(18)Å   b=11.880(2)Å   c=13.670(3)Å

α=107.80(3)°   β=93.20(3)°   γ=102.20(3)°

C36H26FN2S

C36H26FN2S

Zhong, WenkaiLiang, JunfeiHu, ShuzhiJiang, Xiao-FangYing, LeiHuang, FeiYang, WeiCao, Yong

Macromolecules (2016) 49, 16 5806

a=8.9800(18)Å   b=12.150(2)Å   c=13.670(3)Å

α=105.00(3)°   β=93.00(3)°   γ=106.60(3)°

Lu2@D3h-C78 Ni(OEP)

Lu2C78,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.274(5)Å   b=14.939(5)Å   c=19.653(5)Å

α=90.000(5)°   β=93.796(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Td-C76 Ni(OEP)

Lu2C76,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=23.1698(6)Å   b=13.7779(4)Å   c=18.0308(4)Å

α=90°   β=93.7760(10)°   γ=90°

Lu2@C2v-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.410(5)Å   b=15.110(5)Å   c=19.917(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.510(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2C2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.604(5)Å   b=15.012(5)Å   c=19.852(5)Å

α=85.556(5)°   β=88.966(5)°   γ=62.445(5)°

Lu2C2@Cs-C88 Ni(OEP)

Lu2C90,C36H44N4Ni,1.6(C6H6),0.4(CS2)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.749(5)Å   b=15.029(5)Å   c=19.899(5)Å

α=84.624(5)°   β=88.620(5)°   γ=62.644(5)°

Lu2@Cs(8)-C86 Ni(OEP)

2(Lu2C86),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.454(5)Å   b=18.039(5)Å   c=22.303(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.767(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C2v-C80 Ni(OEP)

Lu2C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.186(5)Å   b=15.099(5)Å   c=19.694(5)Å

α=90°   β=94.158(5)°   γ=90°

Lu2@C1-C88 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.121(5)Å   b=18.190(5)Å   c=18.497(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.466(5)°   γ=90.000(5)°

Lu3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(Lu3NC88),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.634(5)Å   b=17.744(5)Å   c=23.328(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.220(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Cs(15)-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.149(5)Å   b=18.020(5)Å   c=18.486(5)Å

α=90°   β=90.220(5)°   γ=90°

C44H46O4

C44H46O4

Ye, ChangqingLi, YajunZhu, XiaotaoHu, ShengminYuan, DaqiangBao, Hongli

Chemical Science (2019)

a=10.8484(4)Å   b=11.0591(5)Å   c=15.2489(6)Å

α=76.980(4)°   β=84.293(3)°   γ=86.909(3)°

Er3N@C2v-C82 Ni(OEP)

C82,Er3N,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.548(5)Å   b=15.259(5)Å   c=19.989(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.273(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@D5h-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.309(5)Å   b=15.149(5)Å   c=19.789(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.267(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@Ih-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.302(3)Å   b=15.150(2)Å   c=19.790(3)Å

α=90°   β=95.315(3)°   γ=90°

Er3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(C88),2(Er3N),3(C36H44N4Ni)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=24.8075(6)Å   b=18.1337(4)Å   c=22.2769(6)Å

α=90°   β=100.4190(10)°   γ=90°

Er3N@Cs-C84 Ni(OEP)

C84Er3N,C36H44N4Ni,1.81(C6H6),0.19(CS2)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=14.5795(2)Å   b=14.9763(2)Å   c=19.7722(3)Å

α=84.9600(10)°   β=89.1470(10)°   γ=62.37°

Er2C2@C2(43)-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.4039(9)Å   b=17.9573(7)Å   c=18.9278(8)Å

α=90°   β=90.4650(10)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,C6H6

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.2849(17)Å   b=18.2618(13)Å   c=18.5731(13)Å

α=90°   β=91.612(3)°   γ=90°

Er2C2@C1-C90 Ni(OEP)

2(C90),3(C36H44N4Ni),2(C2Er2),2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.7746(8)Å   b=17.6929(6)Å   c=23.2522(7)Å

α=90°   β=103.0450(10)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C2Er2,C36H44N4Ni

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.3837(6)Å   b=17.8891(5)Å   c=18.9805(5)Å

α=90°   β=90.1010(10)°   γ=90°

C16H10N3

C16H10N3

Tan, CaipingLai, SensenWu, ShouhaiHu, ShengZhou, LingjunChen, YuWang, MinxuZhu, YipingLian, WuPeng, WenlieJi, LiangnianXu, Anlong

Journal of medicinal chemistry (2010) 53, 21 7613-7624

a=15.046(2)Å   b=9.8450(13)Å   c=16.267(2)Å

α=90.00°   β=98.773(2)°   γ=90.00°

C37H33F12N7O2P2Ru

C37H33F12N7O2P2Ru

Tan, CaipingLai, SensenWu, ShouhaiHu, ShengZhou, LingjunChen, YuWang, MinxuZhu, YipingLian, WuPeng, WenlieJi, LiangnianXu, Anlong

Journal of medicinal chemistry (2010) 53, 21 7613-7624

a=14.7560(14)Å   b=18.5156(17)Å   c=15.3421(14)Å

α=90.00°   β=113.283(2)°   γ=90.00°

C16H22Cd2N18O20

C16H22Cd2N18O20

Tong, WenchaoBian, MeiFeng, YonganZhang, TonglaiHu, ShuangqiYang, Li

CrystEngComm (2020)

a=7.7293(17)Å   b=10.047(2)Å   c=10.550(3)Å

α=114.942(3)°   β=91.849(2)°   γ=95.634(3)°

Lithiumdimethylamide

C20H44Li2N2O4

Yang, HongzhiZeng, TianyingXi, ShuangHu, ShengkunWu, YunfeiTang, Yefeng

Green Chemistry (2020) 22, 20 7023-7030

a=8.1303(9)Å   b=8.5936(11)Å   c=9.2306(12)Å

α=88.833(11)°   β=68.333(11)°   γ=89.254(10)°

C17H21NO2

C17H21NO2

Yang, HongzhiZeng, TianyingXi, ShuangHu, ShengkunWu, YunfeiTang, Yefeng

Green Chemistry (2020) 22, 20 7023-7030

a=13.1208(3)Å   b=7.66440(10)Å   c=15.2725(4)Å

α=90°   β=111.229(3)°   γ=90°

[Co3L2(OH)(HCOO)(H2O)2].2DMF.2H2O

[Co3L2(OH)(HCOO)(H2O)2].2DMF.2H2O

Jiang, ZhenzhenZhou, PingXu, TingtingFan, LihuiHu, SiminChen, JingxianHe, Yabing

CrystEngComm (2020)

a=11.0533(6)Å   b=11.0533(6)Å   c=31.3156(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Co3L(OH)(HCOO)3(DMF)].2DMF.H2O

[Co3L(OH)(HCOO)3(DMF)].2DMF.H2O

Jiang, ZhenzhenZhou, PingXu, TingtingFan, LihuiHu, SiminChen, JingxianHe, Yabing

CrystEngComm (2020)

a=23.8554(5)Å   b=23.8554(5)Å   c=11.0075(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Z)-4-(9H-carbazol-9-yl)-N'-hydroxybenzimidamide

C19H15N3O

Yang, Chu-TingHan, JunLiu, JunGu, MeiLi, YiWen, JunYu, Hai-ZhuHu, ShengWang, Xiaolin

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 9 2541-2545

a=8.778(5)Å   b=27.635(5)Å   c=7.797(5)Å

α=90°   β=105.261(5)°   γ=90°

C16H30Cl4N4O2U

C16H30Cl4N4O2U

Yao, AiningQu, FengLiu, YuQu, GuangyinLin, HaoHu, ShaowenWang, XiangyunChu, Taiwei

Dalton Transactions (2019)

a=8.5021(2)Å   b=17.4789(3)Å   c=10.3866(2)Å

α=90.00°   β=125.2340(10)°   γ=90.00°

(Me2NH2)[CuL].DMF.H2O

(Me2NH2)[CuL].DMF.H2O

Jiang, ZhenzhenFan, LihuiZhou, PingXu, TingtingChen, JingxianHu, SiminChen, De-LiHe, Yabing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 44 15672-15681

a=18.0487(5)Å   b=18.0487(5)Å   c=36.3959(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

4(C23H28ClO3P),3(H2O)

4(C23H28ClO3P),3(H2O)

Hu, ShanshanSun, WenyuChen, JunhongLi, SipeiZhao, RunminXu, PengxiangGao, YuxingZhao, Yufen

Chemical Communications (2020)

a=9.6365(3)Å   b=11.8750(5)Å   c=21.5769(6)Å

α=99.134(3)°   β=92.375(2)°   γ=111.125(3)°

C23H21N3O4

C23H21N3O4

Hu, ShiheZhang, JianJin, Qiaomei

New Journal of Chemistry (2018) 42, 9 7025

a=12.911(3)Å   b=18.214(4)Å   c=8.5540(17)Å

α=90.00°   β=91.90(3)°   γ=90.00°

F2K6O14P4Sn

F2K6O14P4Sn

Hu, ShuaishuaiSu, Zhi

New Journal of Chemistry (2019) 43, 41 16127

a=8.515(3)Å   b=12.400(5)Å   c=8.403(3)Å

α=90°   β=99.589(4)°   γ=90°

F3K2O4PSn

F3K2O4PSn

Hu, ShuaishuaiSu, Zhi

New Journal of Chemistry (2019) 43, 41 16127

a=10.0393(12)Å   b=9.4153(11)Å   c=21.602(3)Å

α=90.00°   β=95.4640(13)°   γ=90.00°

C132H104Er2N8O24S6

C132H104Er2N8O24S6

Fu, RuibiaoHu, ShengminSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2009) 33, 7 1508

a=11.938Å   b=15.1750(2)Å   c=17.5546(2)Å

α=81.079(6)°   β=76.752(6)°   γ=69.389(4)°

C12H10N3O6V,H2O

C12H10N3O6V,H2O

Fu, RuibiaoHu, ShengminSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2009) 33, 7 1508

a=8.6180(4)Å   b=12.4218(8)Å   c=13.6060(7)Å

α=90.00°   β=104.255(3)°   γ=90.00°

C13H10N3O8V,2(H2O)

C13H10N3O8V,2(H2O)

Fu, RuibiaoHu, ShengminSheng, TianluWu, Xintao

New Journal of Chemistry (2009) 33, 7 1508

a=9.6949(3)Å   b=14.4076(5)Å   c=11.6205(3)Å

α=90.00°   β=96.242(2)°   γ=90.00°

C58H58Cu4N12O16

C58H58Cu4N12O16

Bai, SongyanSheng, TianluTan, ChunhongZhu, QilongHuang, YihuiJiang, HaoHu, ShengminFu, RuibiaoWu, Xintao

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 9 2970

a=9.1100(3)Å   b=10.3806(7)Å   c=16.1429(10)Å

α=82.065(13)°   β=77.497(9)°   γ=82.299(13)°

C32H28CdN2O8S2

C32H28CdN2O8S2

Cheng, FengFu, RuibiaoWen, YuehongYang, Yu-YingZeng, ChenZhang, YuxiaoHu, ShengminWu, Xintao

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 45 12341

a=7.1223(5)Å   b=7.6686(5)Å   c=14.1045(9)Å

α=83.324(5)°   β=75.939(6)°   γ=76.993(5)°

C24H76Eu2O47P6

C24H76Eu2O47P6

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 5 1952

a=10.390(5)Å   b=11.803(6)Å   c=11.934(6)Å

α=82.967(10)°   β=81.366(11)°   γ=87.884(9)°

C24H76La2O47P6

C24H76La2O47P6

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 5 1952

a=10.35(2)Å   b=11.94(3)Å   c=12.75(3)Å

α=104.97(4)°   β=90.47(2)°   γ=93.06(3)°

C24H76Nd2O47P6

C24H76Nd2O47P6

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 5 1952

a=10.3912(10)Å   b=11.8723(4)Å   c=11.8790(8)Å

α=82.379(10)°   β=87.725(12)°   γ=81.666(8)°

C23H13BrO

C23H13BrO

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=7.9050(5)Å   b=9.5802(5)Å   c=10.6200(6)Å

α=94.977(2)°   β=101.008(2)°   γ=93.532(2)°

C23H13BrO

C23H13BrO

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=9.7948(7)Å   b=21.5595(13)Å   c=7.9044(5)Å

α=90.00°   β=104.573(7)°   γ=90.00°

C23H13IO

C23H13IO

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=9.8713(5)Å   b=21.9189(11)Å   c=8.0295(4)Å

α=90.00°   β=105.165(2)°   γ=90.00°

C23H9F5O

C23H9F5O

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=7.9511(5)Å   b=8.4125(7)Å   c=24.0545(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H14O

C23H14O

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=8.6959(10)Å   b=8.9304(10)Å   c=11.2041(13)Å

α=69.755(4)°   β=80.944(4)°   γ=69.789(4)°

C29H18O

C29H18O

Zhang, YingyingHe, BairongLiu, JunkaiHu, ShiminPan, LingxiangZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Physical chemistry chemical physics : PCCP (2018) 20, 15 9922-9929

a=5.2858(7)Å   b=8.2060(11)Å   c=42.862(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H27GdO8S2

C31H27GdO8S2

Huabin ZhangXiaochen ShanZuju MaLiujiang ZhouMingjian ZhangPing LinShengmin HuEn MaRenfu LiShaowu Du

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 1367-1371

a=33.226(7)Å   b=10.372(2)Å   c=27.776(6)Å

α=90.00°   β=107.061(4)°   γ=90.00°

C31H27EuN0O8S2

C31H27EuN0O8S2

Huabin ZhangXiaochen ShanZuju MaLiujiang ZhouMingjian ZhangPing LinShengmin HuEn MaRenfu LiShaowu Du

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 1367-1371

a=33.232(13)Å   b=10.346(4)Å   c=27.852(11)Å

α=90.00°   β=106.872(7)°   γ=90.00°

C39H58N14O26Zn4

C39H58N14O26Zn4

Hao ZhangTianlu ShengShengmin HuChao ZhuoRuibiao FuYuehong WenHaoran LiXintao Wu

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 3431-3436

a=38.393(17)Å   b=14.694(6)Å   c=18.872(8)Å

α=90.00°   β=95.907(10)°   γ=90.00°

C32H22O2S

C32H22O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=11.3812(9)Å   b=9.0240(7)Å   c=23.553(2)Å

α=90.00°   β=100.181(3)°   γ=90.00°

C20H12F2O2S

C20H12F2O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=10.3524(5)Å   b=10.3346(6)Å   c=15.3392(9)Å

α=90.00°   β=92.291(2)°   γ=90.00°

C22H18O4S

C22H18O4S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=9.6225(9)Å   b=10.5635(9)Å   c=10.9316(9)Å

α=63.981(2)°   β=64.608(3)°   γ=78.743(3)°

C22H18O2S

C22H18O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=9.9496(11)Å   b=12.5896(12)Å   c=14.3507(13)Å

α=90.00°   β=99.202(4)°   γ=90.00°

C20H14O2S

C20H14O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=8.7763(9)Å   b=18.341(2)Å   c=19.844(2)Å

α=90.00°   β=100.092(4)°   γ=90.00°

C22H18O2S

C22H18O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=10.1340(5)Å   b=10.9037(6)Å   c=17.7060(9)Å

α=90.049(2)°   β=92.799(2)°   γ=114.437(2)°

C28H30O2S

C28H30O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=16.9872(11)Å   b=11.0288(9)Å   c=12.9726(11)Å

α=90.00°   β=101.237(2)°   γ=90.00°

C22H12F6O2S

C22H12F6O2S

Guo, JingjingHu, ShiminLuo, WenwenHu, RongrongQin, AnjunZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 9 1463-1466

a=7.5333(4)Å   b=10.9876(7)Å   c=11.6354(8)Å

α=91.853(3)°   β=90.826(2)°   γ=95.099(2)°

C19H34ClN5O12Zn

C19H34ClN5O12Zn

Yuehong WenTianlu ShengShengmin HuXiao MaChunhong TanYanlong WangZhihao SunZhenzhen XueXintao Wu

Chem.Commun. (2013) 49, 10644

a=9.3837(4)Å   b=9.3837(4)Å   c=30.344(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H34ClN5O12Zn

C19H34ClN5O12Zn

Yuehong WenTianlu ShengShengmin HuXiao MaChunhong TanYanlong WangZhihao SunZhenzhen XueXintao Wu

Chem.Commun. (2013) 49, 10644

a=9.368(3)Å   b=9.368(3)Å   c=30.389(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H26MoN4O8Zn

C14H26MoN4O8Zn

Yuehong WenTianlu ShengZhihao SunZhenzhen XueYanlong WangYong WangShengmin HuXiao MaXintao Wu

Chem.Commun. (2014) 50, 8320

a=13.901(7)Å   b=12.713(6)Å   c=7.070(3)Å

α=90.00°   β=91.139(9)°   γ=90.00°

C14H22N6O8Zn

C14H22N6O8Zn

Yuehong WenTianlu ShengZhihao SunZhenzhen XueYanlong WangYong WangShengmin HuXiao MaXintao Wu

Chem.Commun. (2014) 50, 8320

a=14.043(2)Å   b=12.4823(15)Å   c=12.349(2)Å

α=90.00°   β=111.890(8)°   γ=90.00°

C14H30MoN4O10Zn

C14H30MoN4O10Zn

Yuehong WenTianlu ShengZhihao SunZhenzhen XueYanlong WangYong WangShengmin HuXiao MaXintao Wu

Chem.Commun. (2014) 50, 8320

a=13.971(19)Å   b=12.841(19)Å   c=7.137(11)Å

α=90.00°   β=90.74(5)°   γ=90.00°

C14H32N4O11SZn

C14H32N4O11SZn

Yuehong WenTianlu ShengZhihao SunZhenzhen XueYanlong WangYong WangShengmin HuXiao MaXintao Wu

Chem.Commun. (2014) 50, 8320

a=13.783(9)Å   b=12.697(9)Å   c=6.743(5)Å

α=90.00°   β=90.759(14)°   γ=90.00°

C14H30CrN4O10Zn

C14H30CrN4O10Zn

Yuehong WenTianlu ShengZhihao SunZhenzhen XueYanlong WangYong WangShengmin HuXiao MaXintao Wu

Chem.Commun. (2014) 50, 8320

a=13.85(3)Å   b=12.77(2)Å   c=6.939(14)Å

α=90.00°   β=91.45(3)°   γ=90.00°

C29H33CdN7O8

C29H33CdN7O8

Zhu, QilongShen, ChaojunTan, ChunhongSheng, TianluHu, ShengminWu, Xintao

Chemical communications (Cambridge, England) (2012) 48, 4 531-533

a=12.943(4)Å   b=12.329(3)Å   c=23.867(5)Å

α=90.00°   β=108.881(12)°   γ=90.00°

C29H31CdN7O7

C29H31CdN7O7

Zhu, QilongShen, ChaojunTan, ChunhongSheng, TianluHu, ShengminWu, Xintao

Chemical communications (Cambridge, England) (2012) 48, 4 531-533

a=29.28(2)Å   b=14.524(10)Å   c=20.084(15)Å

α=90.00°   β=115.414(11)°   γ=90.00°

C38H34Cu3N12O10

C38H34Cu3N12O10

Zhu, QilongTian, ChongbinShen, ChaojunSheng, TianluHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 11 2120

a=11.902(5)Å   b=8.377(4)Å   c=19.291(9)Å

α=90.00°   β=98.545(9)°   γ=90.00°

C17H26N3O17P4Zn3

C17H26N3O17P4Zn3

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 21 6334

a=9.655(3)Å   b=9.344(3)Å   c=30.965(9)Å

α=90.00°   β=93.859(5)°   γ=90.00°

C16.5H27N3O17P4Zn3

C16.5H27N3O17P4Zn3

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 21 6334

a=9.646(3)Å   b=9.410(3)Å   c=30.929(10)Å

α=90.00°   β=93.338(5)°   γ=90.00°

C60H78Cl2Co7N6O26

C60H78Cl2Co7N6O26

Wei, Lian-QiangLi, Bing-WenHu, ShengZeng, Ming-Hua

CrystEngComm (2011) 13, 2 510

a=14.8496(10)Å   b=14.8496(10)Å   c=9.3759(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C126H131Cl4Co13N14O58.5

C126H131Cl4Co13N14O58.5

Wei, Lian-QiangLi, Bing-WenHu, ShengZeng, Ming-Hua

CrystEngComm (2011) 13, 2 510

a=12.915(3)Å   b=17.707(4)Å   c=33.205(7)Å

α=97.718(4)°   β=100.731(4)°   γ=99.178(4)°

C72H49Gd9N12O44

C72H49Gd9N12O44

Yuan, NingSheng, TianluTian, ChongbinHu, ShengminFu, RuibiaoZhu, QilongTan, ChunhongWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 12 4244

a=17.0151(3)Å   b=17.0151(3)Å   c=56.2326(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C72H49Eu9N12O44

C72H49Eu9N12O44

Yuan, NingSheng, TianluTian, ChongbinHu, ShengminFu, RuibiaoZhu, QilongTan, ChunhongWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 12 4244

a=17.0615(4)Å   b=17.0615(4)Å   c=56.505(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C7H9NO8P2Zn2

C7H9NO8P2Zn2

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 7 2331

a=5.579(3)Å   b=12.653(6)Å   c=16.384(9)Å

α=90.00°   β=95.977(10)°   γ=90.00°

C14H24.5Cu4N2O19.25P4

C14H24.5Cu4N2O19.25P4

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 7 2331

a=10.741(9)Å   b=11.109(9)Å   c=11.933(11)Å

α=77.678(19)°   β=84.65(3)°   γ=75.99(2)°

C48H82N20O26Zn3

C48H82N20O26Zn3

Wen, YuehongSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminTan, ChunhongFu, RuibiaoWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 8 2879

a=8.7652(12)Å   b=26.451(2)Å   c=14.9620(18)Å

α=90.00°   β=100.861(9)°   γ=90.00°

C24H37Cd2Cl4N7O2

C24H37Cd2Cl4N7O2

Wen, YuehongSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminTan, ChunhongFu, RuibiaoWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 8 2879

a=16.1042(16)Å   b=9.2778(6)Å   c=21.079(2)Å

α=90.00°   β=101.627(6)°   γ=90.00°

C24H39Cd1.5N10O12

C24H39Cd1.5N10O12

Wen, YuehongSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminTan, ChunhongFu, RuibiaoWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 8 2879

a=25.184(15)Å   b=17.768(11)Å   c=16.452(8)Å

α=90.00°   β=114.83(3)°   γ=90.00°

C24H47Cl3Mn1.5N7O7

C24H47Cl3Mn1.5N7O7

Wen, YuehongSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminTan, ChunhongFu, RuibiaoWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 8 2879

a=9.1896(8)Å   b=14.2875(13)Å   c=27.356(2)Å

α=90.00°   β=93.552(8)°   γ=90.00°

C36H40Mn2N6NaO22.5S6

C36H40Mn2N6NaO22.5S6

Yuan, NingSheng, TianluZhang, JianTian, ChongbinHu, ShengminHuang, XiheWang, FeiWu, Xintao

CrystEngComm (2011) 13, 19 5951

a=21.9371(8)Å   b=21.9371(8)Å   c=21.9371(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H30N4O7Zn

C18H30N4O7Zn

Wen, YuehongSheng, TianluHu, ShengminWang, YanlongTan, ChunhongMa, XiaoXue, ZhenzhenWang, YongWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 14 2714

a=9.4123(16)Å   b=9.4994(7)Å   c=13.1602(18)Å

α=74.96(2)°   β=83.55(3)°   γ=82.90(3)°

C14H30Cl2N4O14Zn

C14H30Cl2N4O14Zn

Wen, YuehongSheng, TianluHu, ShengminWang, YanlongTan, ChunhongMa, XiaoXue, ZhenzhenWang, YongWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 14 2714

a=9.413(5)Å   b=18.542(9)Å   c=15.016(8)Å

α=90.00°   β=100.205(8)°   γ=90.00°

C28H40Br8N8O2Zn4

C28H40Br8N8O2Zn4

Wen, YuehongSheng, TianluHu, ShengminWang, YanlongTan, ChunhongMa, XiaoXue, ZhenzhenWang, YongWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 14 2714

a=9.654(3)Å   b=12.336(3)Å   c=13.268(4)Å

α=62.445(13)°   β=77.260(17)°   γ=68.993(16)°

C28H44Cl8N8O4Zn4

C28H44Cl8N8O4Zn4

Wen, YuehongSheng, TianluHu, ShengminWang, YanlongTan, ChunhongMa, XiaoXue, ZhenzhenWang, YongWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 14 2714

a=9.377(3)Å   b=11.834(4)Å   c=12.956(4)Å

α=64.086(10)°   β=79.020(14)°   γ=71.274(12)°

C14H21Cl2N4O1.5Zn

C14H21Cl2N4O1.5Zn

Wen, YuehongSheng, TianluHu, ShengminWang, YanlongTan, ChunhongMa, XiaoXue, ZhenzhenWang, YongWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 14 2714

a=14.429(4)Å   b=19.030(5)Å   c=24.580(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C54H104Cd7N12O50P6

C54H104Cd7N12O50P6

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 4 802

a=22.891(2)Å   b=22.891(2)Å   c=13.1165(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H106Mn7N12O51P6

C54H106Mn7N12O51P6

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 4 802

a=22.5060(13)Å   b=22.5060(13)Å   c=13.2344(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C9H17CoN2O8P

C9H17CoN2O8P

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2013) 15, 4 802

a=9.484(6)Å   b=8.377(5)Å   c=18.414(12)Å

α=90.00°   β=103.319(12)°   γ=90.00°

C18H24N4O12P2Zn3

C18H24N4O12P2Zn3

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 10 3478

a=16.566(15)Å   b=8.573(8)Å   c=18.719(17)Å

α=90.00°   β=101.70(2)°   γ=90.00°

C18H26N4O13P2Pb3

C18H26N4O13P2Pb3

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 10 3478

a=8.9939(2)Å   b=10.8591(5)Å   c=14.3633(3)Å

α=88.893(6)°   β=74.348(5)°   γ=84.146(5)°

C192H178Co11N24O88S24

C192H178Co11N24O88S24

Shen, ChaojunSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 9 3189

a=12.458(4)Å   b=14.423(4)Å   c=33.063(11)Å

α=80.384(9)°   β=83.877(11)°   γ=79.272(9)°

C24H24CoN4O11S2

C24H24CoN4O11S2

Shen, ChaojunSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 9 3189

a=15.839(7)Å   b=7.526(3)Å   c=23.941(10)Å

α=90.00°   β=104.584(7)°   γ=90.00°

C34H25CoN5O8S3

C34H25CoN5O8S3

Shen, ChaojunSheng, TianluZhu, QilongHu, ShengminWu, Xintao

CrystEngComm (2012) 14, 9 3189

a=8.119(3)Å   b=15.259(5)Å   c=15.648(5)Å

α=64.632(7)°   β=84.144(12)°   γ=80.083(11)°

C44H36Cu4I4N4

C44H36Cu4I4N4

Hu, ShengTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 7 1165-1167

a=13.8429(11)Å   b=14.1182(13)Å   c=23.351(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H14Cu2I2N2

C13H14Cu2I2N2

Hu, ShengTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 7 1165-1167

a=10.3184(4)Å   b=10.3184(4)Å   c=56.833(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C19H16Mn3N3O12P2

C19H16Mn3N3O12P2

Fu, RuibiaoHu, ShengminWu, Xintao

Dalton Transactions (2009) 44 9843-9848

a=8.652(3)Å   b=10.293(3)Å   c=14.164(4)Å

α=106.843(3)°   β=97.861(2)°   γ=100.576(3)°