Structures by: He C. C.

Total: 3

C38H44N2O8,4(H2O)

C38H44N2O8,4(H2O)

Deng, Zhang-ShuangZhao, YuHe, Cui-CuiJin, JieHe, Yun-MianLi, Jian-Xin

Organic letters (2008) 10, 17 3879-3882

a=9.2012(8)Å   b=9.6796(8)Å   c=21.1948(17)Å

α=90.00°   β=93.7830(10)°   γ=90.00°

(<i>Z</i>)-<i>N</i>'-[1-(3-Methyl-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-4<i>H</i>-pyrazol-4-ylidene)propyl]benzenesulfonohydrazide

C19H20N4O3S

He, Chuan-ChuanXu, Guan-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 5 487-489

a=10.601(2)Å   b=16.954(3)Å   c=11.246(2)Å

α=90.00°   β=107.19(3)°   γ=90.00°

Bis[<i>N</i>,<i>N</i>-bis(2-hydroxyethyl)glycinato-κ^3^<i>O</i>^1^,<i>N</i>,<i>O</i>^2^]cobalt(II) monohydrate

C12H24CoN2O8,H2O

Liu, YangZhou, DanLiu, Hai-HuiHe, Chen-Cong

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 11 m199-m200

a=19.274(3)Å   b=12.0033(17)Å   c=7.1960(10)Å

α=90.00°   β=100.081(2)°   γ=90.00°