Structures by: Hashimoto T.

Total: 73

Pr2CuO4 T-prime phase

CuO4Pr2

Wang, C.Soga, H.Yugi, T.Sakai, M.Okiba, T.Hashimoto, T.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2019) 127, 678-687

a=3.962(8)Å   b=3.962(8)Å   c=12.238(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr2Ni0.4Cu0.6O4 T phase

Cu0.6Ni0.4O4Pr2

Wang, C.Soga, H.Yugi, T.Sakai, M.Okiba, T.Hashimoto, T.

Journal of the Ceramic Society of Japan (2019) 127, 678-687

a=5.429(5)Å   b=5.420(6)Å   c=12.582(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H32Br3NO7

C38H32Br3NO7

Fujita, TomoyaNagasawa, HidekoUto, YoshihiroHashimoto, ToshihiroAsakawa, YoshinoriHori, Hitoshi

Organic letters (2004) 6, 5 827-830

a=14.7710(8)Å   b=6.7630(4)Å   c=18.517(2)Å

α=90.00°   β=97.923(2)°   γ=90.00°

C30H35ClN4O4

C30H35ClN4O4

Hashimoto, TakuyaKimura, HidenoriKawamata, YuMaruoka, Keiji

Nature chemistry (2011) 3, 8 642-646

a=9.48719(17)Å   b=12.8846(3)Å   c=12.0111(3)Å

α=90.0000°   β=96.4486(10)°   γ=90.0000°

C25H34N2O5S

C25H34N2O5S

Hashimoto, TakuyaNakatsu, HirokiWatanabe, ShogoMaruoka, Keiji

Organic letters (2010) 12, 8 1668-1671

a=11.8548(2)Å   b=11.8548(2)Å   c=31.3077(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C21H26N2O5S

C21H26N2O5S

Hashimoto, TakuyaNakatsu, HirokiWatanabe, ShogoMaruoka, Keiji

Organic letters (2010) 12, 8 1668-1671

a=6.78085(12)Å   b=16.1220(3)Å   c=18.0004(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

La (Cr O3)

CrLaO3

Oikawa, K.Kamiyama, T.Hashimoto, T.Shimojyo, Y.Morii, Y.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 154, 524-529

a=5.48588Å   b=7.76824Å   c=5.52467Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La (Cr O3)

CrLaO3

Oikawa, K.Morii, Y.Hashimoto, T.Shimojyo, Y.Kamiyama, T.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 154, 524-529

a=5.53049Å   b=5.53049Å   c=13.3544Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C30H27NO4

C30H27NO4

Pawliczek, MartinShimazaki, YutoKimura, HidenoriOberg, Kevin M.Zakpur, SamanHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 51 7078-7080

a=9.49079(17)Å   b=9.73586(18)Å   c=26.0784(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C29H29NO4

C29H29NO4

Arlt, AlexanderToyama, HideakiTakada, KojiHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4779-4782

a=12.1816(3)Å   b=7.75707(17)Å   c=12.8655(3)Å

α=90.0000°   β=101.4395(14)°   γ=90.0000°

C23H24BrNO4

C23H24BrNO4

Arlt, AlexanderToyama, HideakiTakada, KojiHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4779-4782

a=17.5157(4)Å   b=28.4071(6)Å   c=34.7703(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C19H22NOP

C19H22NOP

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=9.4204(9)Å   b=9.3731(7)Å   c=20.8127(15)Å

α=90.0000°   β=98.482(8)°   γ=90.0000°

C20H32ClN3Ni

C20H32ClN3Ni

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=15.2771(10)Å   b=10.0576(5)Å   c=15.8197(10)Å

α=90.0000°   β=115.809(8)°   γ=90.0000°

C19H21ClNNiOP

C19H21ClNNiOP

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=9.6206(2)Å   b=11.6272(2)Å   c=16.5733(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C11H21ClN2NiO

C11H21ClN2NiO

Asano, ErikaHatayama, YukiKurisu, NobutakaOhtani, AtsufumiHashimoto, ToruKurihara, YoujiUeda, KazuyoshiIshihara, ShinjiNagao, HirotakaYamaguchi, Yoshitaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 24 8003-8012

a=11.6387(3)Å   b=10.5076(2)Å   c=10.8961(2)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C24H32N4O2Pt

C24H32N4O2Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=19.267(3)Å   b=8.0479(12)Å   c=16.571(3)Å

α=90.0000°   β=115.039(3)°   γ=90.0000°

C26H36N4O2Pt

C26H36N4O2Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=18.991(16)Å   b=12.924(10)Å   c=22.429(19)Å

α=90.0000°   β=114.575(13)°   γ=90.0000°

C28H40N4O2Pt

C28H40N4O2Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=10.6527(16)Å   b=18.415(2)Å   c=14.174(2)Å

α=90.0000°   β=101.825(3)°   γ=90.0000°

C18H22N4O4Pt

C18H22N4O4Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=8.0049(3)Å   b=7.4611(3)Å   c=16.1764(7)Å

α=90.0000°   β=102.3495(13)°   γ=90.0000°

C20H26N4O4Pt

C20H26N4O4Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=16.814(5)Å   b=16.814(5)Å   c=14.083(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H22N4O2Pt

C18H22N4O2Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=12.3758Å   b=8.6130Å   c=16.9067Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C16H18N4O2Pt

C16H18N4O2Pt

Hashimoto, TakumiFukumoto, KanakoLe, Ngoc Ha-ThuMatsuoka, TatsuyaKawamorita, SoichiroKomiya, NaruyoshiNaota, Takeshi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 48 19257-19268

a=10.8656(4)Å   b=7.8537(3)Å   c=18.2020(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C22H32FeO2Si4

C22H32FeO2Si4

Sunada, YusukeTsutsumi, HironoriShigeta, KeisukeYoshida, RyotaHashimoto, ToruNagashima, Hideo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 48 16687-16692

a=17.122(3)Å   b=16.141(2)Å   c=9.4508(12)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C17H28FeO2S2Si2

C17H28FeO2S2Si2

Sunada, YusukeTsutsumi, HironoriShigeta, KeisukeYoshida, RyotaHashimoto, ToruNagashima, Hideo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 48 16687-16692

a=16.522(4)Å   b=9.0451(18)Å   c=15.932(4)Å

α=90.0000°   β=116.341(3)°   γ=90.0000°

C25H29NO6

C25H29NO6

Hashimoto, TakuyaNaganawa, YukiKano, TaichiMaruoka, Keiji

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 48 5143-5145

a=11.040(3)Å   b=7.235(2)Å   c=28.628(7)Å

α=90.0000°   β=91.016(12)°   γ=90.0000°

Trans-1,3-bis(diphenylphosphinoyl)cyclohexane

C30H30O2P2

Morooka, M.Hashimoto, T.Maeta, H.Matsumoto, T.Suzuki, K.Ohba, S.

Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 9 1710-1712

a=11.4760(10)Å   b=13.1770(10)Å   c=9.2670(10)Å

α=106.190(10)°   β=96.380(10)°   γ=96.000(10)°

Barium gallium oxynitride

GaN3,O,4(Ba)

Hashimoto, TakayukiYamane, Hisanori

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 6 i28

a=7.8130(3)Å   b=25.6453(10)Å   c=7.9162(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H33NO5

C26H33NO5

Kawamata, YuHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 16 5206-5209

a=25.1792(5)Å   b=9.4169(2)Å   c=32.0162(6)Å

α=90°   β=105.5200(10)°   γ=90°

C14H11NO4

C14H11NO4

Kawamata, YuHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 16 5206-5209

a=5.7277(3)Å   b=6.9124(4)Å   c=15.0468(9)Å

α=90.0000°   β=97.420(4)°   γ=90.0000°

C20H30O3

C20H30O3

Kawamata, YuHashimoto, TakuyaMaruoka, Keiji

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 16 5206-5209

a=6.322(3)Å   b=11.622(6)Å   c=12.849(6)Å

α=97.27(2)°   β=90.705(9)°   γ=100.009(14)°

C24H18Br2N4O8S4

C24H18Br2N4O8S4

Ashida, ShiomiTanaka, NaokiIto, YukikoMatsuoka, MitsuruHashimoto, TakayoshiOkano, KentaroMiyazaki, YujiKobayashi, TohruYaita, TsuyoshiMori, Atsunori

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 23 14797-14801

a=13.885(3)Å   b=14.002(3)Å   c=14.446(3)Å

α=86.624(4)°   β=89.650(5)°   γ=87.080(4)°

C57H62Cl4N2O4

C57H62Cl4N2O4

Takuya HashimotoHidenori KimuraHiroki NakatsuKeiji Maruoka

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 6030-6037

a=9.14269(17)Å   b=9.68223(18)Å   c=30.1893(6)Å

α=90.0000°   β=93.6506(12)°   γ=90.0000°

C18H24N2O6

C18H24N2O6

Takuya HashimotoHiroki NakatsuKumiko YamamotoKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 9730-9733

a=11.4430(4)Å   b=14.9679(5)Å   c=11.5690(4)Å

α=90.0000°   β=111.3813(19)°   γ=90.0000°

C20H21ClN2O3

C20H21ClN2O3

Takuya HashimotoNanase UchiyamaKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 14380-14381

a=5.30465(10)Å   b=10.7432(2)Å   c=32.9748(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C20H21BrN2O2

C20H21BrN2O2

Takuya HashimotoYuko MaedaMasato OmoteHiroki NakatsuKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 4076-4077

a=5.45891(10)Å   b=11.3397(2)Å   c=28.9935(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H26N2O2

C18H26N2O2

Takuya HashimotoYuko MaedaMasato OmoteHiroki NakatsuKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 4076-4077

a=9.46167(17)Å   b=11.9002(2)Å   c=15.0505(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C17H24N2O2

C17H24N2O2

Takuya HashimotoYuko MaedaMasato OmoteHiroki NakatsuKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 4076-4077

a=6.10829(12)Å   b=7.50970(15)Å   c=17.8862(3)Å

α=90.0000°   β=93.2667(12)°   γ=90.0000°

C18H26N2O2

C18H26N2O2

Takuya HashimotoYuko MaedaMasato OmoteHiroki NakatsuKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 4076-4077

a=8.35231(18)Å   b=10.2400(2)Å   c=9.6410(2)Å

α=90.0000°   β=91.1862(14)°   γ=90.0000°

C62H88Cl2FeP2

C62H88Cl2FeP2

Takuji HatakeyamaToru HashimotoYoshiyuki KondoYuichi FujiwaraHirofumi SeikeHikaru TakayaYoshinori TamadaTeruo OnoMasaharu Nakamura

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 10674-10676

a=27.612(7)Å   b=19.743(4)Å   c=24.692(6)Å

α=90.0000°   β=105.9441(16)°   γ=90.0000°

C13H19N3O3S

C13H19N3O3S

Takuya HashimotoHisashi MiyamotoYuki NaganawaKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 11280-11281

a=6.58410(12)Å   b=11.8140(2)Å   c=18.4736(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C21H27NO4S

C21H27NO4S

Takuya HashimotoHisashi MiyamotoYuki NaganawaKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 11280-11281

a=7.8202(2)Å   b=10.7146(3)Å   c=23.3533(6)Å

α=90.0000°   β=91.2291(16)°   γ=90.0000°

C21H35NO4S

C21H35NO4S

Takuya HashimotoHisashi MiyamotoYuki NaganawaKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 11280-11281

a=11.5810(2)Å   b=15.0562(3)Å   c=24.7230(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

2(C46H30N4Zn),C4.37O0.63,C4O

2(C46H30N4Zn),C4.37O0.63,C4O

Maeda, HiromitsuHasegawa, MasahiroHashimoto, TakashiKakimoto, TakuyaNishio, SatoruNakanishi, Takashi

Journal of the American Chemical Society (2006) 128, 31 10024-10025

a=10.2186(17)Å   b=22.041(3)Å   c=35.814(6)Å

α=90.00°   β=92.536(7)°   γ=90.00°

C21H26N2O6

C21H26N2O6

Hashimoto, TakuyaGálvez, Alberto OsunaMaruoka, Keiji

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 51 16016-16019

a=6.32790(13)Å   b=10.2173(2)Å   c=31.5941(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C33H34BLiN2O6

C33H34BLiN2O6

Takuya HashimotoAlberto Osuna GálvezKeiji Maruoka

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 17667-17670

a=6.3104(6)Å   b=11.2957(10)Å   c=11.5156(11)Å

α=113.259(6)°   β=97.630(6)°   γ=94.944(6)°

C132H165Fe8S12

C132H165Fe8S12

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=24.8871(8)Å   b=24.8871(8)Å   c=21.4512(9)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C51H58Fe2S

C51H58Fe2S

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=8.4622(5)Å   b=36.244(2)Å   c=14.4677(9)Å

α=90.0000°   β=105.4570(18)°   γ=90.0000°

C49H54Fe2S,C7H8

C49H54Fe2S,C7H8

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=8.8682(8)Å   b=11.6714(8)Å   c=24.285(3)Å

α=77.214(4)°   β=89.527(4)°   γ=71.410(4)°

C37H46FeO2S

C37H46FeO2S

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=12.4774(16)Å   b=15.7671(19)Å   c=18.322(2)Å

α=90.0000°   β=106.1116(15)°   γ=90.0000°

C35H42FeO2S,C4H10O

C35H42FeO2S,C4H10O

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=10.9948(18)Å   b=11.972(2)Å   c=15.679(2)Å

α=98.720(4)°   β=90.870(5)°   γ=114.882(5)°

C57H61Fe2S2

C57H61Fe2S2

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=10.9617(15)Å   b=15.031(2)Å   c=28.612(4)Å

α=90.0000°   β=94.503(2)°   γ=90.0000°

C53H53Fe2S2

C53H53Fe2S2

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=11.436(2)Å   b=11.610(2)Å   c=16.799(3)Å

α=96.251(2)°   β=99.877(3)°   γ=92.479(3)°

C45H60FeS

C45H60FeS

Takayoshi HashimotoYasuhiro OhkiKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2010) 49, 6102-6109

a=15.156(2)Å   b=16.5093(19)Å   c=17.497(2)Å

α=90.0000°   β=112.8640(15)°   γ=90.0000°

C134.82H150Fe8O2.19S10.25

C134.82H150Fe8O2.19S10.25

Shun OhtaYasuhiro OhkiTakayoshi HashimotoRoger E. CramerKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11217-11219

a=24.2548(10)Å   b=24.2548(10)Å   c=21.7572(14)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C137H141Fe8O2.45S10

C137H141Fe8O2.45S10

Shun OhtaYasuhiro OhkiTakayoshi HashimotoRoger E. CramerKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11217-11219

a=24.185(4)Å   b=24.185(4)Å   c=21.599(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C114H112Fe2O2S2

C114H112Fe2O2S2

Shun OhtaYasuhiro OhkiTakayoshi HashimotoRoger E. CramerKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2012) 51, 11217-11219

a=12.180(4)Å   b=13.639(5)Å   c=15.188(5)Å

α=103.061(3)°   β=95.260(3)°   γ=109.540(4)°

C16H14CuO6

C16H14CuO6

Makoto MoriyaShingo TominagaTakayoshi HashimotoKazuki TanifujiTsuyoshi MatsumotoYasuhiro OhkiKazuyuki TatsumiJunichi KaneshiroYoshiaki UesuWataru SakamotoToshinobu Yogo

Inorganic Chemistry (2012) 51, 4689-4693

a=30.032(16)Å   b=5.718(3)Å   c=9.294(5)Å

α=90.0000°   β=103.177(8)°   γ=90.0000°

C21H24Cl3FeN2

C21H24Cl3FeN2

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=16.3581(16)Å   b=16.6364(18)Å   c=17.0039(19)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C27H36Cl3FeN2

C27H36Cl3FeN2

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=18.235(2)Å   b=16.2328(17)Å   c=20.160(3)Å

α=90.0000°   β=102.8973(16)°   γ=90.0000°

C21H24Cl3FeN2

C21H24Cl3FeN2

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=8.474(2)Å   b=9.880(3)Å   c=14.618(3)Å

α=74.080(13)°   β=73.538(14)°   γ=75.082(12)°

C25H24FeN2O4

C25H24FeN2O4

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=18.420(3)Å   b=16.442(3)Å   c=7.6404(14)Å

α=90.0000°   β=99.650(3)°   γ=90.0000°

C42H48Fe2N4

C42H48Fe2N4

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=21.810(5)Å   b=8.3183(15)Å   c=21.827(4)Å

α=90.0000°   β=109.513(3)°   γ=90.0000°

C54H72Fe2N4

C54H72Fe2N4

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=16.7323(14)Å   b=14.9184(11)Å   c=21.0208(18)Å

α=90.0000°   β=110.9691(11)°   γ=90.0000°

C31H36FeN2O4

C31H36FeN2O4

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=17.345(5)Å   b=9.287(3)Å   c=18.211(5)Å

α=90.0000°   β=98.590(5)°   γ=90.0000°

C69H100Fe2N8O2

C69H100Fe2N8O2

Hashimoto, TakayoshiHoshino, RyokoHatanaka, TsubasaOhki, YasuhiroTatsumi, Kazuyuki

Organometallics (2014) 33, 4 921

a=14.106(2)Å   b=23.925(4)Å   c=19.691(3)Å

α=90.0000°   β=110.488(2)°   γ=90.0000°

C22H26F6N6O6S2

C22H26F6N6O6S2

Grohmann, ChristophHashimoto, TakayoshiFröhlich, RolandOhki, YasuhiroTatsumi, KazuyukiGlorius, Frank

Organometallics (2012) 31, 23 8047

a=9.8880(2)Å   b=10.8700(3)Å   c=13.5542(3)Å

α=90.00°   β=108.792(2)°   γ=90.00°

C22H27Cl2FeN7

C22H27Cl2FeN7

Grohmann, ChristophHashimoto, TakayoshiFröhlich, RolandOhki, YasuhiroTatsumi, KazuyukiGlorius, Frank

Organometallics (2012) 31, 23 8047

a=10.495(4)Å   b=10.897(5)Å   c=11.448(5)Å

α=115.502(8)°   β=91.326(6)°   γ=90.984(4)°

C42H48Cl2FeN4

C42H48Cl2FeN4

Hashimoto, TakayoshiUrban, SlawomirHoshino, RyokoOhki, YasuhiroTatsumi, KazuyukiGlorius, Frank

Organometallics (2012) 31, 12 4474

a=9.797(6)Å   b=10.669(7)Å   c=20.094(13)Å

α=79.27(3)°   β=79.53(3)°   γ=69.92(3)°

C80H88Cl4Fe2N8O

C80H88Cl4Fe2N8O

Hashimoto, TakayoshiUrban, SlawomirHoshino, RyokoOhki, YasuhiroTatsumi, KazuyukiGlorius, Frank

Organometallics (2012) 31, 12 4474

a=9.1173(15)Å   b=25.346(4)Å   c=32.221(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C44H54FeN4

C44H54FeN4

Hashimoto, TakayoshiUrban, SlawomirHoshino, RyokoOhki, YasuhiroTatsumi, KazuyukiGlorius, Frank

Organometallics (2012) 31, 12 4474

a=20.835(7)Å   b=20.799(6)Å   c=18.861(6)Å

α=90.0000°   β=107.613(4)°   γ=90.0000°

CaIrO3

CaIrO3

Sugahara, M.Yoshiasa, A.Yoneda, A.Hashimoto, T.Sakai, S.Okube, M.Nakatsuka, A.Ohtaka, O.

American Mineralogist (2008) 93, 1148-1152

a=3.1472Å   b=9.8655Å   c=7.3018Å

α=90°   β=90°   γ=90°