Structures by: Gu H.

Total: 29

C16H16BN3O3

C16H16BN3O3

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=5.95450(10)Å   b=4.96270(10)Å   c=25.4669(7)Å

α=90°   β=91.886(2)°   γ=90°

C18H16BN3O4

C18H16BN3O4

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=11.20330(10)Å   b=8.90940(10)Å   c=16.9484(2)Å

α=90°   β=92.8770(10)°   γ=90°

C18H20BN3O3

C18H20BN3O3

Gu, HanGhosh, SaptarshiStaples, Richard J.Bane, Susan L.

Bioconjugate chemistry (2019) 30, 10 2604-2613

a=9.36910(10)Å   b=7.73170(10)Å   c=23.2871(3)Å

α=90°   β=101.2600(10)°   γ=90°

C51H46N2O2

C51H46N2O2

Gu, HaoruiHuang, ShaoyingLin, Xufeng

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 5 1154-1162

a=19.3333(8)Å   b=13.2563(5)Å   c=24.6689(10)Å

α=90°   β=108.952(2)°   γ=90°

Glyzide diazaborine

C9H10BN3O2

Gu, HanChio, Tak IanLei, ZhenStaples, Richard J.Hirschi, Jennifer S.Bane, Susan

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=17.2080(8)Å   b=5.9717(2)Å   c=9.2902(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Glyzide acetyl diazaborine

C10H12BN3O2

Gu, HanChio, Tak IanLei, ZhenStaples, Richard J.Hirschi, Jennifer S.Bane, Susan

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=8.5138(9)Å   b=5.9254(6)Å   c=10.2590(11)Å

α=90°   β=105.5113(11)°   γ=90°

Propazide diazaborine

C20H20B2N4O3

Gu, HanChio, Tak IanLei, ZhenStaples, Richard J.Hirschi, Jennifer S.Bane, Susan

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=7.67160(10)Å   b=11.08430(10)Å   c=12.4325(2)Å

α=103.9410(10)°   β=97.63°   γ=109.88°

Acetyl diazaborine

C18H16B2N4O3

Gu, HanChio, Tak IanLei, ZhenStaples, Richard J.Hirschi, Jennifer S.Bane, Susan

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=7.35750(10)Å   b=8.05570(10)Å   c=15.1438(2)Å

α=95.9130(10)°   β=94.5590(10)°   γ=110.0140(10)°

C8H12N6O6

C8H12N6O6

Ma, QingGu, HaoHuang, JinglunNie, FudeFan, GuijuanLiao, LongyuYang, Wei

New Journal of Chemistry (2018) 42, 4 2376

a=6.9409(13)Å   b=5.1266(10)Å   c=16.585(3)Å

α=90°   β=98.805(3)°   γ=90°

C3N8O6

C3N8O6

Ma, QingGu, HaoHuang, JinglunNie, FudeFan, GuijuanLiao, LongyuYang, Wei

New Journal of Chemistry (2018) 42, 4 2376

a=7.7188(10)Å   b=16.867(2)Å   c=6.4384(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C6H2N12O12,2(H2O)

C6H2N12O12,2(H2O)

Ma, QingGu, HaoHuang, JinglunNie, FudeFan, GuijuanLiao, LongyuYang, Wei

New Journal of Chemistry (2018) 42, 4 2376

a=11.8413(13)Å   b=10.4440(11)Å   c=13.8220(14)Å

α=90°   β=91.458(2)°   γ=90°

C16H16N12O6

C16H16N12O6

Ma, JinchaoZhang, GuojieGu, HaoTang, JieWang, BohanYang, HongweiCheng, Guangbin

New Journal of Chemistry (2019) 43, 21 8370

a=5.0217(11)Å   b=27.895(6)Å   c=15.205(3)Å

α=90°   β=97.057(5)°   γ=90°

C23H17F3N2

C23H17F3N2

Xuejian LiDi ChenHaorui GuXufeng Lin

Chem.Commun. (2014) 50, 7538

a=10.77844(12)Å   b=10.77844(12)Å   c=16.0189(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Naphthylphenyliodonium Tetrafluoroborate

C16H12BF4I

Kaafarani, Bilal R.Gu, HaiyanAlan Pinkerton, A.Neckers, Douglas C.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 11 2318

a=11.8914(11)Å   b=8.8699(9)Å   c=14.4445(13)Å

α=90.00°   β=90.944(4)°   γ=90.00°

1-Naphthylphenyliodonium Tetrakis(pentafluorophenyl)gallate

C40H12F20GaI

Kaafarani, Bilal R.Gu, HaiyanAlan Pinkerton, A.Neckers, Douglas C.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 11 2318

a=15.003(5)Å   b=18.287(6)Å   c=14.738(6)Å

α=90.00°   β=115.436(13)°   γ=90.00°

C38H48ClGaN4O8

C38H48ClGaN4O8

Sivapackiam, JothilingamHarpstrite, Scott E.Prior, Julie L.Gu, HannahRath, Nigam P.Sharma, Vijay

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5842-5850

a=21.0875(13)Å   b=8.0184(4)Å   c=12.1927(6)Å

α=90.00°   β=118.391(4)°   γ=90.00°

C11H16O3

C11H16O3

Rath, Nigam P.Gu, HongMurray, Robert W.

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 7 944-946

a=6.675(6)Å   b=20.767(19)Å   c=7.109(7)Å

α=90.00°   β=106.08(6)°   γ=90.00°

C12H18O2

C12H18O2

Rath, Nigam P.Gu, HongMurray, Robert W.

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 7 944-946

a=17.762(2)Å   b=6.7914(8)Å   c=8.5267(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H13NO2S

C16H13NO2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=7.2703(14)Å   b=23.841(5)Å   c=7.9637(15)Å

α=90.00°   β=102.852(2)°   γ=90.00°

C14H12N2S

C14H12N2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=13.162(4)Å   b=7.262(2)Å   c=13.191(4)Å

α=90°   β=109.170(4)°   γ=90°

C27H19Cl3N4O2S

C27H19Cl3N4O2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=13.152(4)Å   b=6.687(2)Å   c=15.824(5)Å

α=90°   β=95.990(8)°   γ=90°

C15H11NO2S

C15H11NO2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=14.061(19)Å   b=4.730(6)Å   c=19.56(3)Å

α=90°   β=106.578(17)°   γ=90°

C14H11NOS

C14H11NOS

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=5.0820(16)Å   b=12.179(4)Å   c=38.766(12)Å

α=90°   β=105.100(5)°   γ=90°

2(C50H48NOP),C6H14O

2(C50H48NOP),C6H14O

Sun, WeiyeGu, HaoruiLin, Xufeng

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 7 4034-4043

a=11.6873(3)Å   b=15.3134(3)Å   c=14.6013(4)Å

α=90°   β=110.631(3)°   γ=90°

Tris(μ2-1,3-bis(4,4,4-Trifluoro-3-oxido-1-(oxo)but-2-en-1-yl)phenyl)- bis(1,2-dimethoxyethane-O,O)-di-europium(iii)

C50H38Eu2F18O16

Jing ShiYanjun HouWenyi ChuXiaohong ShiHuiquan GuBilin WangZhizhong Sun

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5013-5022

a=15.632(3)Å   b=12.913(2)Å   c=29.373(5)Å

α=90.00°   β=92.006(2)°   γ=90.00°

Bis(2,2-Bipyridyl)-tris(μ2-1,3-bis(4,4,4-Trifluoro-3-oxido- 1-(oxo)but-2-en-1-yl)phenyl)-di-europium(iii) dichloromethane solvate

C62H34F18N4Eu2O12,2(CH2Cl2)

Jing ShiYanjun HouWenyi ChuXiaohong ShiHuiquan GuBilin WangZhizhong Sun

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5013-5022

a=12.3302(4)Å   b=15.1832(5)Å   c=19.6047(7)Å

α=96.92°   β=103.56°   γ=91.55°

Tris(μ2-1,3-bis(4,4,4-Trifluoro-3-oxido-1-(oxo)but-2-en-1-yl)phenyl)- bis(1,2-dimethoxyethane-O,O)-di-Samarium(iii)

C50H38F18O16Sm2

Jing ShiYanjun HouWenyi ChuXiaohong ShiHuiquan GuBilin WangZhizhong Sun

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5013-5022

a=15.6073(8)Å   b=12.9464(6)Å   c=29.3024(14)Å

α=90.00°   β=92.0160(10)°   γ=90.00°

Bis(2,2-Bipyridyl)-tris(μ2-1,3-bis(4,4,4-Trifluoro-3-oxido- 1-(oxo)but-2-en-1-yl)phenyl)-di-Samarium(iii) dichloromethane solvate

C62H34F18N4Sm2O12,2(CH2Cl2)

Jing ShiYanjun HouWenyi ChuXiaohong ShiHuiquan GuBilin WangZhizhong Sun

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5013-5022

a=12.3311(4)Å   b=15.1841(5)Å   c=19.6059(7)Å

α=96.92°   β=103.56°   γ=91.55°