Structures by: Grigorev M. S.

Total: 17

K2 (Tc I6)

I6K2Tc

Kryuchkov, S.V.Grigor'ev, M.S.Kuzina, A.F.Spitsyn, V.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1987) 32, 2944-2947

a=11.352Å   b=7.846Å   c=13.817Å

α=90°   β=145.63°   γ=90°

(H3 O)2 (Tc Br6)

Br6H6O2Tc

Spitsyn, V.I.Kryuchkov, S.V.Kuzina, A.F.Grigor'ev, M.S.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1988) 563, 136-152

a=10.41Å   b=10.41Å   c=10.41Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tc8 Br13 (H2 O)2

Br13H4O2Tc8

Spitsyn, V.I.Kryuchkov, S.V.Grigor'ev, M.S.Kuzina, A.F.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1988) 563, 136-152

a=7.573Å   b=13.428Å   c=12.661Å

α=90°   β=103.05°   γ=90°

(Np O2)2 (Tc O4)4 (H2 O)3

H6Np2O23Tc4

Fedosseev, A. M.Guerman, K. E.Grigor'ev, M. S.Budantseva, N. A.Krupa, J. C.

Radiochimica Acta (2003) 91, 147-152

a=5.322Å   b=13.034Å   c=15.46Å

α=107.08°   β=98.05°   γ=93.86°

(Np O2 (O C (N H2)2)5) (Cl O4) (H2 O)

C5H22ClN10NpO12

Grigor'ev, M.S.Antipin, M.Yu.Garnov, A.Yu.Krot, N.N.

Radiokhimiya (2002) 44, 415-419

a=9.134Å   b=10.748Å   c=11.762Å

α=114.32°   β=90.33°   γ=90.46°

(Np O2) Cl (O C (N H2)2)4

C4H16ClN8NpO6

Grigor'ev, M.S.Antipin, M.Yu.Krot, N.N.Garnov, A.Yu.

Radiokhimiya (2002) 44, 415-419

a=10.448Å   b=12.166Å   c=11.596Å

α=90°   β=98.79°   γ=90°

(Pu O2)2 (Si O4) (H2 O)2

H4O10Pu2Si

Grigor'ev, M.S.Bessonov, A.A.Makarenkov, V.I.Fedoseev, A.M.

Radiokhimiya (2003) 45, 236-239

a=6.912Å   b=6.912Å   c=18.563Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs3 (Np O2 (S O4)2) (H2 O)2

Cs3H4NpO12S2

Grigor'ev, M.S.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.Budantseva, N.A.Fedoseev, A.M.Krot, N.N.

Radiokhimiya (1991) 32, 17-19

a=7.522Å   b=9.954Å   c=10.71Å

α=87.31°   β=82.24°   γ=70.4°

(Co (N H3)6) (Np O2 (S O4)2) (H2 O)2

CoNpO3S2

Grigor'ev, M.S.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Krot, N.N.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.

Radiokhimiya (1991) 33, 54-60

a=17.48Å   b=7.143Å   c=12.515Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 (Te Mo6 O24) (H2 O)18

H36Mo6Nd2O42Te

Grigor'ev, M.S.Struchkov, Yu.T.Fedoseev, A.M.Yusov, A.B.Yanovskii, A.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1992) 37, 2507-2514

a=9.413Å   b=10.268Å   c=10.692Å

α=101.59°   β=108.03°   γ=106.98°

(Co (N H3)6) H8 O3 (Np O2 (S O4)3)

CoH26N6NpO17S3

Grigor'ev, M.S.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Struchkov, Yu.T.Yanovskii, A.I.Krot, N.N.

Radiokhimiya (1991) 33, 54-60

a=19.437Å   b=14.595Å   c=12.744Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Np O2)2 (N O3)2 (H2 O)5

H10N2Np2O15

Grigor'ev, M.S.Charushnikova, I.A.Krot, N.N.Yanovskii, A.I.Struchkov, Yu.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 179-183

a=8.202Å   b=8.334Å   c=10.327Å

α=97.37°   β=107.06°   γ=102.66°

K2 (Np O2)2 (Cr O4)3 (H2 O)4

Cr3H8K2Np2O20

Grigor'ev, M.S.Fedoseev, A.M.Budantseva, N.A.Bessonov, A.A.Krupa, J.C.

Kristallografiya (2004) 49, 676-680

a=10.797Å   b=10.492Å   c=16.121Å

α=90°   β=90.61°   γ=90°

(N H4)28 Pr8 Mo58 O200 (H2 O)40

H192Mo58N28O240Pr8

Fedoseev, A.M.Grigor'ev, M.S.Yanovskii, A.I.Spitsyn, V.I.Struchkov, Yu.T.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1987) 297, 111-114

a=15.787Å   b=18.509Å   c=22.923Å

α=96.31°   β=96.71°   γ=112.33°

C6H3O5S2Tc

C6H3O5S2Tc

A. E. MiroslavovG. V. SidorenkoD. N. SuglobovA. A. LumpovV. V. GurzhiyM. S. Grigor'evV. A. Mikhalev

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1098-1104

a=6.0895(3)Å   b=6.1832(4)Å   c=15.0420(10)Å

α=79.308(4)°   β=82.038(4)°   γ=68.276(3)°

C16H20N2O6S4Tc2

C16H20N2O6S4Tc2

A. E. MiroslavovG. V. SidorenkoD. N. SuglobovA. A. LumpovV. V. GurzhiyM. S. Grigor'evV. A. Mikhalev

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1098-1104

a=15.5131(9)Å   b=12.0442(10)Å   c=13.5538(8)Å

α=90.00°   β=103.368(5)°   γ=90.00°

C13H15N2O3S2Tc

C13H15N2O3S2Tc

A. E. MiroslavovG. V. SidorenkoD. N. SuglobovA. A. LumpovV. V. GurzhiyM. S. Grigor'evV. A. Mikhalev

Inorganic Chemistry (2011) 50, 1098-1104

a=11.5981(9)Å   b=10.7273(8)Å   c=13.3522(11)Å

α=90.00°   β=95.615(2)°   γ=90.00°