Structures by: Glinskaya L. A.

Total: 33

Zr (Mo O4)2

Mo2O8Zr

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Zolotova, E.S.Klevtsov, P.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 305, 91-95

a=11.433Å   b=7.935Å   c=7.46Å

α=90°   β=122.32°   γ=90°

K8 Zr (Mo O4)6

K8Mo6O24Zr

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Pasechnyuk, N.P.

Kristallografiya (1977) 22, 1191-1195

a=10.2Å   b=11.85Å   c=13.12Å

α=90°   β=119°   γ=90°

K8 Hf (Mo O4)6

HfK8Mo6O24

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Pasechnyuk, N.P.

Kristallografiya (1977) 22, 1191-1195

a=10.175Å   b=11.771Å   c=13.102Å

α=90°   β=118.82°   γ=90°

Na2 Zr (Mo O4)3

Mo3Na2O12Zr

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Gaponenko, L.A.Zolotova, E.S.Podberezskaya, N.V.Klevtsov, P.V.

Kristallografiya (1979) 24, 751-756

a=16.37Å   b=11.35Å   c=5.02Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Na4 Zr (Mo O4)4

Mo4Na4O16Zr

Klevtsova, R.F.Gaponenko, L.A.Zolotova, E.S.Glinskaya, L.A.Podberezskaya, N.V.Klevtsov, P.V.

Kristallografiya (1979) 24, 751-756

a=11.03Å   b=11.03Å   c=11.68Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 Zr (Mo O4)3

Li2Mo3O12Zr

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Antonova, A.A.

Kristallografiya (1979) 24, 1043-1047

a=5.092Å   b=21.338Å   c=17.885Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Hf (Mo O4)3

Cs2HfMo3O12

Klevtsova, R.F.Antonova, A.A.Glinskaya, L.A.

Kristallografiya (1980) 25, 161-164

a=19.341Å   b=6.95Å   c=10.782Å

α=90°   β=105.4°   γ=90°

Cs8 Zr (Mo O4)6

Cs8Mo6O24Zr

Klevtsova, R.F.Zolotova, E.S.Klevtsov, P.V.Glinskaya, L.A.

Kristallografiya (1980) 25, 972-978

a=10.345Å   b=19.374Å   c=8.291Å

α=90°   β=108.81°   γ=90°

K5 (Cd0.5 Zr1.5) (Mo O4)6

Cd0.5K5Mo6O24Zr1.5

Klevtsova, R.F.Bazarov, B.G.Glinskaya, L.A.Bazarova, S.T.Bazarova, Zh.G.Klevtsov, P.V.Fedorov, K.N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 1016-1020

a=10.624Å   b=10.624Å   c=37.694Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li1.6 Mn2.2 (Mo O4)3

Li1.6Mn2.2Mo3O12

Solodovnikov, S.F.Glinskaya, L.A.Solodovnikova, Z.A.Klevtsova, R.F.Klevtsov, P.V.Zolotova, E.S.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1994) 35, 136-144

a=5.145Å   b=10.681Å   c=17.985Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1.9 Ni1.05 (Mo O4)2

Mo2Na1.9Ni1.05O8

Klevtsova, R.F.Borisov, S.V.Bliznyuk, N.A.Glinskaya, L.A.Klevtsov, P.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 127-136

a=7.086Å   b=13.348Å   c=12.613Å

α=90°   β=111.85°   γ=90°

Na3 Rb (Mo O4)2 (H2 O)9

H18Mo2Na3O17Rb

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Ishchenko, V.N.Klevtsov, P.V.Perepelitsa, A.P.

Kristallografiya (1990) 35, 1094-1098

a=9.648Å   b=9.648Å   c=12.157Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na3 K (W O4)2 (H2 O)9

H18KNa3O17W2

Klevtsova, R.F.Klevtsov, P.V.Glinskaya, L.A.Ishchenko, V.N.Perepelitsa, A.P.

Kristallografiya (1990) 35, 1094-1098

a=9.515Å   b=9.515Å   c=12.231Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs5 (P Co (H2 O) W11 O39) (H2 O)3

Cs4.998O43PW10.998

Klevtsova, R.F.Yurchenko, E.N.Glinskaya, L.A.Kuznetsova, L.I.Lazarenko, T.P.Detusheva, L.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 102-109

a=20.81Å   b=20.81Å   c=10.397Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4 Cu (Mo O4)3

CuMo3Na4O12

Klevtsova, R.F.Borisov, S.V.Glinskaya, L.A.Bliznyuk, N.A.Klevtsov, P.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 127-136

a=11.803Å   b=9.347Å   c=14.24Å

α=104.6°   β=102.11°   γ=123.5°

Na Mg3 In (Mo O4)5

InMg3Mo5NaO20

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Kozhevnikova, N.M.Glinskaya, L.A.Kruglik, A.I.Kotova, I.Yu.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1993) 34, 147-151

a=7.0476Å   b=17.935Å   c=6.9849Å

α=87.65°   β=100.98°   γ=92.51°

Li Rb Bi2 (Mo O4)4

Bi2LiMo4O16Rb

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Alekseev, V.I.Khal'baeva, K.M.Khaikina, E.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1993) 34, 152-156

a=5.3056Å   b=12.976Å   c=19.578Å

α=90°   β=92.583°   γ=90°

K (Mg0.5 Zr0.5) (Mo O4)2

KMg0.5Mo2O8Zr0.5

Klevtsova, R.F.Bazarova, Zh.G.Klevtsov, P.V.Alekseev, V.I.Arkhincheeva, S.I.Glinskaya, L.A.Bazarov, B.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1995) 36, 891-894

a=5.763Å   b=5.763Å   c=7.187Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K5 (Mn0.5 Zr.5) Zr (Mo O4)6

K5Mn0.5Mo6O24Zr1.5

Klevtsova, R.F.Fedorov, K.N.Glinskaya, L.A.Bazarova, Zh.G.Klevtsov, P.V.Bazarov, B.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1995) 36, 895-899

a=10.584Å   b=10.584Å   c=37.576Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K5 (Mg0.5 Zr1.5) (Mo O4)6

K5Mg0.5Mo6O24Zr1.5

Klevtsova, R.F.Bazarova, Zh.G.Bazarov, B.G.Glinskaya, L.A.Alekseev, V.I.Arkhincheeva, S.I.Klevtsov, P.V.Fedorov, K.N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1994) 35, 11-15

a=10.576Å   b=10.576Å   c=37.511Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li3 Ba2 Tm3 (Mo O4)8

Ba2Li3Mo8O32Tm3

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Kozhevnikova, N.M.Glinskaya, L.A.Kruglik, A.I.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.1804Å   b=12.614Å   c=19.057Å

α=90°   β=91.419°   γ=90°

Li3 Ba2 Gd3 (Mo O4)8

Ba2Gd3Li3Mo8O32

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Vasil'ev, A.D.Kruglik, A.I.Kozhevnikova, N.M.Korsun, V.P.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1992) 33, 126-130

a=5.238Å   b=12.758Å   c=19.151Å

α=90°   β=91.126°   γ=90°

K0.52 (Mn0.47 Zr0.45)2 (Mo O4)3

K0.52Mn0.94Mo3O12Zr0.9

Klevtsova, R.F.Vasil'ev, A.D.Bazarov, B.G.Glinskaya, L.A.Klevtsov, P.V.Bazarova, Zh.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2003) 44, 963-966

a=9.474Å   b=9.474Å   c=24.371Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tl5 (Mg0.5 Zr1.5) (Mo O4)6

Mg0.5Mo6O24Tl5Zr1.5

Klevtsova, R.F.Bazarov, B.G.Glinskaya, L.A.Fedorov, K.N.Bazarova, Ts.T.Bazarova, Zh.G.Klevtsov, P.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 1547-1550

a=10.616Å   b=10.616Å   c=37.959Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K Li (Cr O4)

CrKLiO4

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Ishchenko, V.N.Klevtsov, P.V.Perepelitsa, A.P.Aleksandrov, K.S.Kruglik, A.I.

Kristallografiya (1988) 33, 630-635

a=5.186Å   b=8.345Å   c=19.417Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Li (Mo O4)2 (H2 O)6

H12LiMo2Na3O14

Klevtsova, R.F.Glinskaya, L.A.Klevtsov, P.V.

Kristallografiya (1988) 33, 636-641

a=8.733Å   b=8.733Å   c=31.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na5 Lu (W O4)4

LuNa5O16W4

Klevtsova, R.F.Kozeeva, L.P.Glinskaya, L.A.Klevtsov, P.V.

Kristallografiya (1972) 17, 768-772

a=11.38Å   b=11.38Å   c=11.29Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 Zr3 (Mo O4)9

Mo9Nd2O36Zr3

Klevtsova, R.F.Solodovnikov, S.F.Tushinova, Yu.L.Bazarova, Zh.G.Bazarov, B.G.Glinskaya, L.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 343-348

a=9.804Å   b=9.804Å   c=58.467Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H27Cl2N3OZn

C26H27Cl2N3OZn

Kokina, Tatyana E.Rakhmanova, Marianna I.Shekhovtsov, Nikita A.Glinskaya, Ludmila A.Komarov, Vladislav Y.Agafontsev, Alexander M.Baranov, Andrey Y.Plyusnin, Pavel E.Sheludyakova, Liliya A.Tkachev, Alexey V.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7552-7563

a=8.1145(2)Å   b=11.1511(3)Å   c=26.8325(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H27CdCl2N3O

C26H27CdCl2N3O

Kokina, Tatyana E.Rakhmanova, Marianna I.Shekhovtsov, Nikita A.Glinskaya, Ludmila A.Komarov, Vladislav Y.Agafontsev, Alexander M.Baranov, Andrey Y.Plyusnin, Pavel E.Sheludyakova, Liliya A.Tkachev, Alexey V.Bushuev, Mark B.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7552-7563

a=8.2814(4)Å   b=11.3343(5)Å   c=26.1739(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H40EuN11O9,C2H3N

C38H40EuN11O9,C2H3N

Bryleva, YuliyaUstimenko, Yuliya P.Plyusnin, Victor F.Mikheilis, Alexsandr V.Shubin, Alexandre A.Glinskaya, Ludmila AlexsandrovnaKomarov, VladislavAgafontsev, AlexanderTkachev, Alexey V.

New Journal of Chemistry (2021)

a=11.3607(7)Å   b=17.4615(11)Å   c=10.4929(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°