Structures by: Fischer O.

Total: 4

Nb3Pt

Nb3Pt

Bongi, G.Jones, H.Flukiger, R.Treyvaud, A.Fischer, O.Schneider, D.

Journal of Low Temperature Physics (1974) 17, 223-246

a=5.159Å   b=5.159Å   c=5.159Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum strontium copper oxide (1.8/.2/1/4)

CuLa1.85O4Sr0.15

Decroux, MJunod, ABezinge, ACattani, DCors, JJorda, LStettler, AFrancois, MYvon, KFischer, OMuller, J

Europhysics Letters (1987) 3, 1035-1040

a=3.7793(6)Å   b=3.7793(6)Å   c=13.200(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Fe0.2 Pt0.8) Nb3

Fe0.2Nb3Pt0.8

Bongi, G.Fischer, O.Fluekiger, R.Treyvaud, A.Jones, H.Schneider, D.

Journal of Low Temperature Physics (1974) 17, 223-246

a=5.147Å   b=5.147Å   c=5.147Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mo6 S6 Br2

Br2Mo6S6

Perrin, C.Chevrel, R.Sergent, M.Fischer, O.

Materials Research Bulletin (1979) 14, 1505-1515

a=6.503Å   b=6.503Å   c=6.503Å

α=94.43°   β=94.43°   γ=94.43°