Structures by: Fang Y.

Total: 151

6-(3,4-Difluorophenyl)-7,8,13,14-tetrahydrodibenzo[<i>c</i>,<i>k</i>]phenanthridine

C27H19F2N

Fang, YiwenLiu, BingbingJia, Zhixiang

IUCrData (2020) 5, 9 x201241

a=9.394(5)Å   b=9.802(5)Å   c=11.914(6)Å

α=88.983(5)°   β=73.144(5)°   γ=69.488(5)°

C17H22N8O2SSn,0.5(CH3O)

C17H22N8O2SSn,0.5(CH3O)

Wang, JinWang, TingFang, YanLu, YanliLi, Xue

Toxicology Research (2019)

a=41.6903(15)Å   b=7.0301(2)Å   c=16.5254(6)Å

α=90°   β=111.8870(10)°   γ=90°

C17H18N4O2SSn

C17H18N4O2SSn

Wang, JinWang, TingFang, YanLu, YanliLi, Xue

Toxicology Research (2019)

a=14.2062(6)Å   b=10.5143(4)Å   c=26.3152(11)Å

α=90.00°   β=100.8310(10)°   γ=90.00°

C28H26N4O3SSn

C28H26N4O3SSn

Wang, JinWang, TingFang, YanLu, YanliLi, Xue

Toxicology Research (2019)

a=9.3571(4)Å   b=17.0983(8)Å   c=34.3432(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C116H162N4O16,3(C3H6O)

C116H162N4O16,3(C3H6O)

Mulay, Sandip V.Dishi, OrFang, YuanNiazi, Muhammad RizwanShimon, Linda JWPerepichka, DmitriiGidron, Ori

Chemical Science (2019)

a=4.8300(10)Å   b=22.780(5)Å   c=28.510(6)Å

α=79.22(3)°   β=88.33(3)°   γ=86.44(3)°

C16H16CuIN6

C16H16CuIN6

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=13.8410(8)Å   b=13.8410(8)Å   c=8.7594(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H27Cu3I3N6

C18H27Cu3I3N6

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=10.2612(5)Å   b=10.7326(6)Å   c=11.8422(7)Å

α=106.811(3)°   β=90.123(3)°   γ=101.770(3)°

C17H18Cu2I2N6

C17H18Cu2I2N6

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=8.3419(5)Å   b=10.1955(6)Å   c=13.6890(8)Å

α=76.369(2)°   β=74.522(2)°   γ=66.570(2)°

C19H21CuIN5

C19H21CuIN5

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=9.4723(9)Å   b=10.8047(10)Å   c=10.9194(11)Å

α=69.009(3)°   β=64.607(3)°   γ=80.659(3)°

C17H18CuIN6

C17H18CuIN6

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=9.3371(5)Å   b=10.3738(6)Å   c=10.4214(6)Å

α=82.819(2)°   β=81.825(2)°   γ=63.474(2)°

C16H15CuIN5

C16H15CuIN5

Fang, YangSojdak, Christopher A.Dey, GangotriTeat, SimonLi, MingxingCotlet, MirceaZhu, KunLiu, WeiWang, LuO'Carroll, DeirdreLi, Jing

Chemical Science (2019)

a=8.5197(3)Å   b=9.4963(3)Å   c=10.5529(4)Å

α=85.8689(12)°   β=77.7990(12)°   γ=71.5887(12)°

C30H30GaN9O3S2

C30H30GaN9O3S2

Fang, YanLi, JieHan, Pei-PeiHan, Qiu-XiaLi, Ming-Xue

Toxicology research (2018) 7, 5 987-993

a=18.441Å   b=8.936Å   c=21.809Å

α=90.00°   β=94.29°   γ=90.00°

C29H28N4O2SSn

C29H28N4O2SSn

Fang, YanLi, JieHan, Pei-PeiHan, Qiu-XiaLi, Ming-Xue

Toxicology research (2018) 7, 5 987-993

a=17.15(2)Å   b=10.549(13)Å   c=16.45(2)Å

α=90.00°   β=101.78(3)°   γ=90.00°

C18H20AgNO3Si

C18H20AgNO3Si

Fang, YinzhiZhang, HanHuang, ZhenScinto, Samuel L.Yang, Jeffrey C.Am Ende, Christopher W.Dmitrenko, OlgaJohnson, Douglas S.Fox, Joseph M.

Chemical science (2018) 9, 7 1953-1963

a=16.5090(10)Å   b=8.4282(5)Å   c=13.9655(8)Å

α=90°   β=114.6900(10)°   γ=90°

C33H37.5BI2NO

C33H37.5BI2NO

Qi, YanyuXu, WenjunKang, RuiDing, NannanWang, YeleiHe, GangFang, Yu

Chemical science (2018) 9, 7 1892-1901

a=13.751(5)Å   b=16.557(6)Å   c=28.155(10)Å

α=90°   β=93.121(4)°   γ=90°

C32H39BrO5

C32H39BrO5

Du, LinZhu, TianjiaoFang, YuchunGu, QianqunZhu, Weiming

Journal of natural products (2008) 71, 8 1343-1351

a=9.801(4)Å   b=11.207(4)Å   c=26.272(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H39BrO5

C32H39BrO5

Du, LinZhu, TianjiaoFang, YuchunGu, QianqunZhu, Weiming

Journal of natural products (2008) 71, 8 1343-1351

a=9.772(4)Å   b=11.108(5)Å   c=26.280(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H36O4

C25H36O4

Du, LinZhu, TianjiaoFang, YuchunGu, QianqunZhu, Weiming

Journal of natural products (2008) 71, 8 1343-1351

a=6.6828(13)Å   b=10.1709(16)Å   c=33.541(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H10DyN3O7

C14H10DyN3O7

Sun, Hao-LingFang, YuSun, RongSun, Ai-HuanGao, Song

Dalton Transactions (2020)

a=8.2164(6)Å   b=22.0828(17)Å   c=8.6795(8)Å

α=90°   β=111.835(9)°   γ=90°

C14H12DyN3O7

C14H12DyN3O7

Sun, Hao-LingFang, YuSun, RongSun, Ai-HuanGao, Song

Dalton Transactions (2020)

a=8.2270(6)Å   b=21.8694(14)Å   c=9.0571(7)Å

α=90°   β=114.008(9)°   γ=90°

C17H18DyN3O7

C17H18DyN3O7

Sun, Hao-LingFang, YuSun, RongSun, Ai-HuanGao, Song

Dalton Transactions (2020)

a=8.0805(6)Å   b=10.8611(9)Å   c=11.6076(8)Å

α=65.480(8)°   β=84.719(6)°   γ=85.527(6)°

0.5(C186H156N18O38Zn8)

0.5(C186H156N18O38Zn8)

Tang, HaitongYang, KekeWang, Kun-YuMeng, QiWu, FanFang, YuWu, XiangLi, YouguiZhang, WenChengLuo, YunfeiZhu, ChengfengZhou, Hong-Cai

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 63 9016-9019

a=25.6587(8)Å   b=25.6587(8)Å   c=10.1334(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H32N4

C26H32N4

Wang, WenqingTan, GengwenFeng, RuiFang, YongChen, ChaoRuan, HuapengZhao, YueWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 22 3285-3288

a=14.844(8)Å   b=9.534(5)Å   c=16.867(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H64N4NaO4

C42H64N4NaO4

Wang, WenqingTan, GengwenFeng, RuiFang, YongChen, ChaoRuan, HuapengZhao, YueWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 22 3285-3288

a=18.399(2)Å   b=14.6911(16)Å   c=15.7048(16)Å

α=90°   β=103.277(3)°   γ=90°

C42H64KN4O4

C42H64KN4O4

Wang, WenqingTan, GengwenFeng, RuiFang, YongChen, ChaoRuan, HuapengZhao, YueWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 22 3285-3288

a=18.731(4)Å   b=15.129(3)Å   c=15.467(3)Å

α=90°   β=104.882(4)°   γ=90°

C112H184K4N8O27

C112H184K4N8O27

Wang, WenqingTan, GengwenFeng, RuiFang, YongChen, ChaoRuan, HuapengZhao, YueWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 22 3285-3288

a=13.5116(6)Å   b=14.2386(8)Å   c=17.4578(8)Å

α=84.410(2)°   β=68.7100(10)°   γ=86.045(2)°

C64H104K2N4O19

C64H104K2N4O19

Wang, WenqingTan, GengwenFeng, RuiFang, YongChen, ChaoRuan, HuapengZhao, YueWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 22 3285-3288

a=12.9960(6)Å   b=26.8623(14)Å   c=22.3220(11)Å

α=90°   β=101.922(3)°   γ=90°

C54H74As2Ge2N4

C54H74As2Ge2N4

Cui, HaiyanXiao, DengmengfeiZhang, LiRuan, HuapengFang, YongZhao, YueTan, GengwenZhao, LiliFrenking, GernotDriess, MatthiasWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 14 2167-2170

a=21.3357(6)Å   b=15.3136(4)Å   c=16.1347(5)Å

α=90°   β=93.7100(10)°   γ=90°

C76H79AlAs2F37Ge2N4O4

C76H79AlAs2F37Ge2N4O4

Cui, HaiyanXiao, DengmengfeiZhang, LiRuan, HuapengFang, YongZhao, YueTan, GengwenZhao, LiliFrenking, GernotDriess, MatthiasWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 14 2167-2170

a=19.7185(18)Å   b=19.794(2)Å   c=22.651(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C70H74AlF36Ge2N4O4P2

C70H74AlF36Ge2N4O4P2

Cui, HaiyanXiao, DengmengfeiZhang, LiRuan, HuapengFang, YongZhao, YueTan, GengwenZhao, LiliFrenking, GernotDriess, MatthiasWang, Xinping

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 14 2167-2170

a=29.5048(15)Å   b=16.5238(7)Å   c=19.4551(9)Å

α=90°   β=118.250(2)°   γ=90°

C30H38B10N2

C30H38B10N2

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=9.9221(5)Å   b=9.9221(5)Å   c=16.2619(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H28B10

C26H28B10

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=13.5625(6)Å   b=14.0717(6)Å   c=27.7111(11)Å

α=100.4710(10)°   β=99.9750(10)°   γ=95.0160(10)°

4(C26H28B10O2)

4(C26H28B10O2)

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=20.3497(7)Å   b=11.0447(3)Å   c=28.6138(9)Å

α=90°   β=110.692(2)°   γ=90°

C28H32B10O2

C28H32B10O2

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=11.4542(4)Å   b=14.4867(5)Å   c=17.2981(6)Å

α=90°   β=94.0050(10)°   γ=90°

C42H40ClCu2N12O4S3

C42H40ClCu2N12O4S3

Wang, Yu-TingFang, YanZhao, MengLi, XueJi, Yu-MeiHan, Qiuxia

Med. Chem. Commun. (2017)

a=13.541(8)Å   b=14.426(8)Å   c=14.744(9)Å

α=68.437(12)°   β=74.165(11)°   γ=86.838(11)°

C28H30GaN9O5S2

C28H30GaN9O5S2

Wang, Yu-TingFang, YanZhao, MengLi, XueJi, Yu-MeiHan, Qiuxia

Med. Chem. Commun. (2017)

a=9.0501(15)Å   b=23.867(4)Å   c=14.345(2)Å

α=90.00°   β=91.847(3)°   γ=90.00°

C28H28InN9O4S2

C28H28InN9O4S2

Wang, Yu-TingFang, YanZhao, MengLi, XueJi, Yu-MeiHan, Qiuxia

Med. Chem. Commun. (2017)

a=19.8872(19)Å   b=15.2811(14)Å   c=20.7702(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C66H116N4O25V6

C66H116N4O25V6

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=11.187(2)Å   b=13.547(3)Å   c=14.326(3)Å

α=107.72(3)°   β=94.21(3)°   γ=104.66(3)°

C32H36N2O25V6,2(C16H36N)

C32H36N2O25V6,2(C16H36N)

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=13.5838(19)Å   b=17.309(2)Å   c=16.326(2)Å

α=90°   β=101.950(2)°   γ=90°

C64H112N4O25V6

C64H112N4O25V6

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=13.733(3)Å   b=17.259(4)Å   c=16.297(3)Å

α=90°   β=102.51(3)°   γ=90°

C38H36N2O25V6,C32H72N2

C38H36N2O25V6,C32H72N2

Huang, BoWang, NanYang, KangKe, DegangFang, YajunHu, XunliangWu, BaolinXiao, ZichengWu, PingfanWei, Yongge

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 5853

a=12.0059(8)Å   b=13.8979(12)Å   c=14.0548(7)Å

α=66.339(6)°   β=78.031(5)°   γ=67.630(7)°

B10O23Sr3V2

B10O23Sr3V2

Chen, ZhaohuiLiu, YaqinShi, YunjingZhang, WenyaoJing, QunFang, YuanDong, Xiaoyu

New J. Chem. (2017)

a=6.639(2)Å   b=11.571(4)Å   c=12.998(4)Å

α=114.333(3)°   β=103.334(3)°   γ=90.432(3)°

B10Ca3O23V2

B10Ca3O23V2

Chen, ZhaohuiLiu, YaqinShi, YunjingZhang, WenyaoJing, QunFang, YuanDong, Xiaoyu

New J. Chem. (2017)

a=6.5251(3)Å   b=11.4616(4)Å   c=12.7135(5)Å

α=114.1260(10)°   β=103.6560(10)°   γ=90.5940(10)°

CH0I3NPb

CH0I3NPb

Baikie, TomFang, YananKadro, Jeannette M.Schreyer, MartinWei, FengxiaMhaisalkar, Subodh G.Graetzel, MichaelWhite, Tim J.

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 18 5628

a=8.8362(11)Å   b=12.5804(15)Å   c=8.5551(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K0.36S2W

K0.36S2W

Mao, YuanlvXie, MiaoZhao, WeiYuan, KaidiFang, YuqiangHuang, Fuqiang

RSC Advances (2019) 9, 55 32323

a=5.693(2)Å   b=3.2498(11)Å   c=9.410(3)Å

α=90°   β=100.317(7)°   γ=90°

C45H40Ag0Cl7F0N5O11P0SbUZn0

C45H40Ag0Cl7F0N5O11P0SbUZn0

Christina M. DavisKei OhkuboI-Ting HoZhan ZhangMasatoshi IshidaYuanyuan FangVincent M. LynchKarl M. KadishJonathan L. SesslerShunichi Fukuzumi

Chem.Commun. (2015) 51, 6757

a=10.3488(5)Å   b=15.1997(7)Å   c=16.7191(6)Å

α=89.696(2)°   β=77.054(2)°   γ=84.978(2)°

C66H48Cl3IrN6O3

C66H48Cl3IrN6O3

Tong, BihaiMei, QunboWang, ShuanjinFang, YuanMeng, YuezhongWang, Biao

Journal of Materials Chemistry (2008) 18, 14 1636

a=15.6727(19)Å   b=20.528(2)Å   c=17.462(2)Å

α=90.00°   β=91.444(2)°   γ=90.00°

C108H72Cl4N8ORh2,6(C2H3N),H2O

C108H72Cl4N8ORh2,6(C2H3N),H2O

Xue, ZhaoliWang, YemeiMack, JohnMkhize, ScebiNyokong, TebelloFang, YuanyuanOu, ZhongpingKadish, Karl M.

RSC Adv. (2016) 6, 48 41919

a=12.499(3)Å   b=14.522(3)Å   c=14.653(3)Å

α=92.88(3)°   β=101.13(3)°   γ=109.11(3)°

C14H16ClN3Se,H2O

C14H16ClN3Se,H2O

Fang, YiZhu, Zheng-LinXu, PeiWang, Shun-YiJi, Shun-Jun

Green Chem. (2017) 19, 7 1613

a=25.4682(9)Å   b=25.4682(9)Å   c=12.3160(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C34H21F4N5

C34H21F4N5

Feng, RuOu, ZhongpingXue, zhaoliFang, YuanyuanSong, YangKadish, K. M.

RSC Adv. (2015)

a=11.144(2)Å   b=13.300(3)Å   c=19.616(4)Å

α=90.00°   β=106.05(3)°   γ=90.00°

0.25(C48H56Dy4N8O24)

0.25(C48H56Dy4N8O24)

Fang, YuJi, Xiao-QinXiong, JinLi, GuanzhengMa, FangSun, Hao-LingZhang, Yi-QuanGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11636-11644

a=10.614(5)Å   b=11.860(5)Å   c=13.236(6)Å

α=110.888(7)°   β=104.818(7)°   γ=105.446(6)°

C24H28N4O12Y2

C24H28N4O12Y2

Fang, YuJi, Xiao-QinXiong, JinLi, GuanzhengMa, FangSun, Hao-LingZhang, Yi-QuanGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 33 11636-11644

a=10.7338(13)Å   b=11.874(2)Å   c=13.261(2)Å

α=111.052(15)°   β=104.623(12)°   γ=105.043(13)°

C36H29N4O3PZn

C36H29N4O3PZn

Nefedov, Sergey E.Birin, Kirill P.Bessmertnykh-Lemeune, AllaEnakieva, Yulia Y.Sinelshchikova, Anna A.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Stern, ChristineFang, YuanyuanKadish, Karl M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5372-5383

a=11.2709(17)Å   b=10.9305(16)Å   c=13.289(2)Å

α=90°   β=109.961(2)°   γ=90°

C152H132N16O12P4Zn4

C152H132N16O12P4Zn4

Nefedov, Sergey E.Birin, Kirill P.Bessmertnykh-Lemeune, AllaEnakieva, Yulia Y.Sinelshchikova, Anna A.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Stern, ChristineFang, YuanyuanKadish, Karl M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5372-5383

a=21.1528(7)Å   b=21.1528(7)Å   c=15.1147(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H35N4O3PZn

C40H35N4O3PZn

Nefedov, Sergey E.Birin, Kirill P.Bessmertnykh-Lemeune, AllaEnakieva, Yulia Y.Sinelshchikova, Anna A.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Stern, ChristineFang, YuanyuanKadish, Karl M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5372-5383

a=11.4139(14)Å   b=21.797(3)Å   c=26.842(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H27N5O4PZn

C38H27N5O4PZn

Nefedov, Sergey E.Birin, Kirill P.Bessmertnykh-Lemeune, AllaEnakieva, Yulia Y.Sinelshchikova, Anna A.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Stern, ChristineFang, YuanyuanKadish, Karl M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5372-5383

a=33.220(5)Å   b=10.1145(15)Å   c=23.218(3)Å

α=90°   β=117.342(2)°   γ=90°

C152H140N16O20P4Zn4

C152H140N16O20P4Zn4

Nefedov, Sergey E.Birin, Kirill P.Bessmertnykh-Lemeune, AllaEnakieva, Yulia Y.Sinelshchikova, Anna A.Gorbunova, Yulia G.Tsivadze, Aslan Y.Stern, ChristineFang, YuanyuanKadish, Karl M.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5372-5383

a=20.973(4)Å   b=20.973(4)Å   c=15.568(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H23AgN4O4

C15H23AgN4O4

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangFang, YueChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2049

a=12.219(3)Å   b=10.842(3)Å   c=13.006(3)Å

α=90.00°   β=94.140(10)°   γ=90.00°

C20H22Ag2N4O6

C20H22Ag2N4O6

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangFang, YueChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2049

a=24.066(17)Å   b=10.856(7)Å   c=18.750(8)Å

α=90.00°   β=120.81(1)°   γ=90.00°

C19H28Ag2N8O6S

C19H28Ag2N8O6S

Zheng, Shao-LiangTong, Ming-LiangZhu, Hai-LiangFang, YueChen, Xiao-Ming

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 13 2049

a=17.059(10)Å   b=11.247(5)Å   c=24.520(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H28N2O3S

C24H28N2O3S

Muñiz, KilianIglesias, AlvaroFang, Yewen

Chemical communications (Cambridge, England) (2009) 34, 37 5591-5593

a=6.3940(2)Å   b=12.6597(7)Å   c=14.1192(7)Å

α=76.514(2)°   β=77.422(3)°   γ=88.597(3)°

C28H32N2O4

C28H32N2O4

Yuan, GuozanZhu, ChengfengLiu, YanFang, YuCui, Yong

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 13 2307-2309

a=12.366(5)Å   b=27.132(10)Å   c=7.849(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H28N2O2

C28H28N2O2

Yuan, GuozanZhu, ChengfengLiu, YanFang, YuCui, Yong

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 13 2307-2309

a=18.2891(18)Å   b=6.7249(7)Å   c=19.162(2)Å

α=90.00°   β=98.169(2)°   γ=90.00°

4,6-di(octadecylamino)-m-quinone

C42H78N2O2,CHCl3,H2O

Yu FangPhuong NguyenOleksandr IvasenkoMaria Paola AvilesEskedar KebedeMohammad S. AskariXavier OttenwaelderUlrich ZienerOlivier SiriLouis A. Cuccia

Chem.Commun. (2011) 47, 11255

a=9.53790(10)Å   b=15.4567(2)Å   c=31.2770(4)Å

α=80.4140(10)°   β=89.3420(10)°   γ=87.0510(10)°

C31H58N2O3

C31H58N2O3

Fang, YuanSalamé, NadimeWoo, SimonBohle, D. ScottFriščić, TomislavCuccia, Louis A.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7180

a=6.6943(6)Å   b=15.4475(15)Å   c=15.5647(15)Å

α=94.6260(10)°   β=98.4530(10)°   γ=101.5280(10)°

C31H58N2O3

C31H58N2O3

Fang, YuanSalamé, NadimeWoo, SimonBohle, D. ScottFriščić, TomislavCuccia, Louis A.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7180

a=6.6943(6)Å   b=15.4475(15)Å   c=15.5647(15)Å

α=94.6260(10)°   β=98.4530(10)°   γ=101.5280(10)°

C30H30Cl0N8O0S2Zn

C30H30Cl0N8O0S2Zn

Fang, YanLi, JieHan, Pei-PeiHan, Qiu-XiaLi, Ming-Xue

Toxicology research (2018) 7, 5 987-993

a=16.408(3)Å   b=8.6188(15)Å   c=21.365(4)Å

α=90.00°   β=97.571(3)°   γ=90.00°

C30H30CdCl0N8O0S2

C30H30CdCl0N8O0S2

Fang, YanLi, JieHan, Pei-PeiHan, Qiu-XiaLi, Ming-Xue

Toxicology research (2018) 7, 5 987-993

a=16.9715(10)Å   b=23.6235(15)Å   c=15.9881(10)Å

α=90.00°   β=102.8670(10)°   γ=90.00°

C8H14AgNO4

C8H14AgNO4

Fang, YinzhiZhang, HanHuang, ZhenScinto, Samuel L.Yang, Jeffrey C.Am Ende, Christopher W.Dmitrenko, OlgaJohnson, Douglas S.Fox, Joseph M.

Chemical science (2018) 9, 7 1953-1963

a=7.786(3)Å   b=8.024(3)Å   c=16.081(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[[diaqua(1,10-phenanthroline- κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>)cobalt(II)]-μ-1<i>H</i>-benzimidazole-5,6- dicarboxylato-κ^2^<i>N</i>^3^:<i>O</i>^6^] sesquihydrate}

C21H16CoN4O6,1.5(H2O)

Xu, Dong-BoFang, YuJiang, De-LiZhu, YuChen, Min

Acta crystallographica. Section E, Structure reports online (2012) 68, Pt 12 m1440-1

a=9.7250(11)Å   b=11.3956(13)Å   c=19.296(2)Å

α=90.00°   β=103.109(2)°   γ=90.00°

Tri(2-sulfidopyridine N-oxide-O,S)-Cobalt(III)

[Co(C5H4NSO)3]

Yue-Ping FangChun-long ChenXiu-jian WangBei-sheng KangKaibei YuCheng-yong Su

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 9 m480-m481

a=9.480(2)Å   b=26.303(5)Å   c=14.437(4)Å

α=90.00°   β=102.90(2)°   γ=90.00°

2-tert-Butyl-4-methyl-6-(4-piperidylmethyl)phenol

C17H27NO

Xu DengYa-Mei GuoMiao DuYa-Yin Fang

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 6 o488-o489

a=6.2854(19)Å   b=8.626(3)Å   c=15.318(5)Å

α=97.391(6)°   β=97.498(6)°   γ=100.559(7)°

[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]bis(2-hydroxyethyl)ammonium 4-nitrobenzoate monohydrate

C8H20NO5,C7H4NO4,H2O

Xin-Gen HuHui-Min Zhang Bing TuYing-Ying FangZhi-Min Jin

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 4 o1276-o1278

a=6.5419(6)Å   b=11.5935(10)Å   c=13.4632(12)Å

α=67.290(2)°   β=77.302(2)°   γ=82.612(2)°

Dichlorobis{2-[(triphenylmethyl)imino]pyridyl}cobalt(II)

C48H40Cl2CoN4

Yong FangCui-Ying HuangZai-Ming ZhuXiao-Li YuWan-Sheng You

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 m3347-m3348

a=9.920(2)Å   b=22.620(5)Å   c=17.460(4)Å

α=90.00°   β=97.36(3)°   γ=90.00°

(2E,6E)-2,6-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzylidene)cyclohexanone

C22H20Br2O5

Zhi-Yun DuBao-Hua HuangKun ZhangYan-Xiong Fang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3216-o3216

a=7.5550(11)Å   b=14.938(2)Å   c=17.763(3)Å

α=90.00°   β=95.201(3)°   γ=90.00°

4-(1-Phenylethyl)benzene-1,3-diol

C14H14O2

Zhi-Yun DuXue-Tao XuKun ZhangBao-Hua HuangYan-Xiong Fang

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3217-o3217

a=13.131(4)Å   b=5.7841(15)Å   c=30.046(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dichloridobis{2-[(triphenylmethyl)amino]pyridine-κN}zinc(II)

C48H40Cl2N4Zn

Guang-Ning ZhangYong FangCui-Ying HuangWan-Sheng You

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 m2247-m2247

a=10.0020(11)Å   b=22.806(3)Å   c=17.4859(19)Å

α=90.00°   β=97.474(2)°   γ=90.00°

Bis(dicyanamidato-κN)(di-2-pyridylamine-κ^2^N,N)nickel(II)

C24H18N12Ni

Cui-Ying HuangYong FangYuan-Peng GuLan-Cui ZhangWan-Sheng You

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 11 m3068-m3070

a=8.6421(2)Å   b=13.6999(3)Å   c=21.3983(5)Å

α=90.00°   β=94.344(2)°   γ=90.00°

Bis(dicyanamidato-κN)(di-2-pyridylamine-κ^2^N,N)zinc(II)

C24H18N12Zn

Xiao-Li YuYong FangCui-Ying HuangYuan-Peng GuWan-Sheng You

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 2 m358-m359

a=8.6474(11)Å   b=13.5964(18)Å   c=21.632(3)Å

α=90.00°   β=94.549(2)°   γ=90.00°

Di-μ-sulfato-bis[diaqua(1<i>H</i>- imidazo[4,5-<i>f</i>][1,10]phenanthroline)nickel(II)] dihydrate

C26H24N8Ni2O12S2,2(H2O)

Zeng, WeiShe, Jin-HuaWang, Cui-JuanFang, Yi

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 1 m42-m43

a=10.296(2)Å   b=9.0560(18)Å   c=16.836(3)Å

α=90.00°   β=99.108(3)°   γ=90.00°

(<i>Z</i>)-3-(4-Methoxyanilino)-1-phenylbut-2-en-1-one

C17H17NO2

Zhang, Li-PingYang, MingFang, Yun

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 1 o7

a=6.435(2)Å   b=7.287(3)Å   c=30.919(12)Å

α=90.00°   β=94.954(6)°   γ=90.00°

(<i>Z</i>)-3-(2-Methoxyanilino)-1-phenylbut-2-en-1-one

C17H17NO2

Zhang, Li-PingQi, Li-YunFang, Yun

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 o576

a=19.125(2)Å   b=19.125(2)Å   c=7.9993(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(benzimidazol-1-yl)methane dihydrate

C15H12N4,2(H2O)

Fang, YupingJin, ShouwenChen, BingxiaGe, YushuangYin, Huabing

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 8 o2082

a=8.3752(9)Å   b=9.2079(8)Å   c=10.7199(10)Å

α=100.2880(10)°   β=101.4950(10)°   γ=116.108(2)°

C16H13NO2S

C16H13NO2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=7.2703(14)Å   b=23.841(5)Å   c=7.9637(15)Å

α=90.00°   β=102.852(2)°   γ=90.00°

C14H12N2S

C14H12N2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=13.162(4)Å   b=7.262(2)Å   c=13.191(4)Å

α=90°   β=109.170(4)°   γ=90°

C27H19Cl3N4O2S

C27H19Cl3N4O2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=13.152(4)Å   b=6.687(2)Å   c=15.824(5)Å

α=90°   β=95.990(8)°   γ=90°

C15H11NO2S

C15H11NO2S

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=14.061(19)Å   b=4.730(6)Å   c=19.56(3)Å

α=90°   β=106.578(17)°   γ=90°

C14H11NOS

C14H11NOS

Chen, YahuiFang, YuGu, HaoQiang, JianLi, HaidongFan, JiangliCao, JianfangWang, FangLu, ShengChen, Xiaoqiang

ACS Applied Materials & Interfaces (2020)

a=5.0820(16)Å   b=12.179(4)Å   c=38.766(12)Å

α=90°   β=105.100(5)°   γ=90°

C15H12O2S

C15H12O2S

Liu, CanFang, YiWang, Shun-YiJi, Shun-Jun

ACS Catalysis (2019) 9, 10 8910

a=20.5001(11)Å   b=9.8972(5)Å   c=14.0168(8)Å

α=90°   β=114.293(2)°   γ=90°

C51H60O10,C2H3N

C51H60O10,C2H3N

Li, ErruiJie, KechengFang, YuCai, PeiyuHuang, Feihe

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=13.4820(6)Å   b=17.7729(7)Å   c=21.1215(10)Å

α=90°   β=94.377(4)°   γ=90°

C55H72N4O10,C2H8N2

C55H72N4O10,C2H8N2

Li, ErruiJie, KechengFang, YuCai, PeiyuHuang, Feihe

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=18.7932(11)Å   b=12.7208(6)Å   c=24.3108(13)Å

α=90°   β=100.886(2)°   γ=90°

C55H66N4O8,2(C3H6O)

C55H66N4O8,2(C3H6O)

Li, ErruiJie, KechengFang, YuCai, PeiyuHuang, Feihe

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=11.6082(4)Å   b=12.8385(4)Å   c=21.5239(7)Å

α=75.2640(10)°   β=81.7930(10)°   γ=65.5780(10)°

C53H62N2O9,C3H6O

C53H62N2O9,C3H6O

Li, ErruiJie, KechengFang, YuCai, PeiyuHuang, Feihe

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=12.6366(4)Å   b=15.8733(6)Å   c=16.1976(6)Å

α=66.7880(10)°   β=79.7990(10)°   γ=71.5140(10)°

C18Cl6Co2O12,C18H42Co1N6O6

C18Cl6Co2O12,C18H42Co1N6O6

Liu, LujiaLi, LiangDeGayner, Jordan A.Winegar, Peter H.Fang, YuHarris, T. David

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 36 11444-11453

a=13.6570(11)Å   b=13.6570(11)Å   c=9.7446(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18Cl6Co2O12,2(C8H20N1)

C18Cl6Co2O12,2(C8H20N1)

Liu, LujiaLi, LiangDeGayner, Jordan A.Winegar, Peter H.Fang, YuHarris, T. David

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 36 11444-11453

a=13.7048(7)Å   b=13.7048(7)Å   c=10.1772(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18Cl6O12Zn2,C18H42N6O6Zn1

C18Cl6O12Zn2,C18H42N6O6Zn1

Liu, LujiaLi, LiangDeGayner, Jordan A.Winegar, Peter H.Fang, YuHarris, T. David

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 36 11444-11453

a=13.729(2)Å   b=13.729(2)Å   c=9.580(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C38H40N2O4,2(C16H12AlF24O4),2(CH2Cl2)

C38H40N2O4,2(C16H12AlF24O4),2(CH2Cl2)

Li, TaoTan, GengwenShao, DongLi, JingZhang, ZaichaoSong, YouSui, YunxiaChen, ShengFang, YongWang, Xinping

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 32 10092-10095

a=10.0924(7)Å   b=22.1142(15)Å   c=20.0895(14)Å

α=90.00°   β=92.8778(19)°   γ=90.00°

C138H150B6FeN6,C20H40KO8,4(C4H8O)

C138H150B6FeN6,C20H40KO8,4(C4H8O)

Wang, LeiLi, JingZhang, LiFang, YongChen, ChaoZhao, YueSong, YouDeng, LiangTan, GengwenWang, XinpingPower, Philip P.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 49 17723-17726

a=29.6500(18)Å   b=17.6690(12)Å   c=31.499(2)Å

α=90°   β=105.974(2)°   γ=90°

C138H150B6FeN6

C138H150B6FeN6

Wang, LeiLi, JingZhang, LiFang, YongChen, ChaoZhao, YueSong, YouDeng, LiangTan, GengwenWang, XinpingPower, Philip P.

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 49 17723-17726

a=14.0035(12)Å   b=17.0728(14)Å   c=28.873(2)Å

α=82.992(2)°   β=82.381(3)°   γ=73.241(3)°