Structures by: Elander M.

Total: 2

Copper antimony (2/1)

Cu2Sb

Elander, MHaegg, GWestgren, A

Arkiv foer Kemi, Mineralogi och Geologi, B (1935) 12, 1-6

a=3.992Å   b=3.992Å   c=6.091Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron arsenide (2/1)

AsFe2

Elander, MHaegg, GWestgren, A

Arkiv foer Kemi, Mineralogi och Geologi, B (1935) 12, 1-6

a=3.627Å   b=3.627Å   c=5.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°