Structures by: Efremov V. A.

Total: 48

Y2 (W O6)

O6WY2

Tyulin, A.V.Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1989) 34, 885-892

a=5.221Å   b=9.029Å   c=9.915Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 Sc2 (P O4)3

Na3O12P3Sc2

Efremov, V.A.Kalinin, V.B.

Kristallografiya (1978) 23, 703-708

a=16Å   b=9.109Å   c=8.928Å

α=90°   β=90°   γ=127.15°

K3O8P2Sc

K3O8P2Sc

Efremov, V. A.Melnikov, P. P.Komissarova, L. N.

Revue de Chimie Minerale (1985) 22, 666-675

a=9.430(2)Å   b=9.430(2)Å   c=7.629(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CsK2O8P2Sc

CsK2O8P2Sc

Efremov, V. A.Melnikov, P. P.Komissarova, L. N.

Revue de Chimie Minerale (1985) 22, 666-675

a=5.4836(6)Å   b=5.4836(6)Å   c=7.9157(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CsHoK2O8P2

CsHoK2O8P2

Efremov, V. A.Melnikov, P. P.Komissarova, L. N.

Revue de Chimie Minerale (1985) 22, 666-675

a=9.803(6)Å   b=5.660(4)Å   c=8.096(9)Å

α=90°   β=90.00(5)°   γ=90°

Eu3 (B W O9)

BEu3O9W

Efremov, V.A.Chistova, V.I.Ilyukhin, A.B.Dzhurinskii, B.F.Gokhman, L.Z.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.58Å   b=8.58Å   c=5.41Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La3 (B W O9)

BLa3O9W

Gokhman, L.Z.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.Ilyukhin, A.B.Chistova, V.I.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1994) 39, 1075-1079

a=8.869Å   b=8.869Å   c=5.447Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba3 Pr2 (B O3)4

B4Ba3O12Pr2

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Dzhurinskii, B.F.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.733Å   b=16.843Å   c=9.009Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba3 La2 (B O3)4

B4Ba3La2O12

Khamaganova, T.N.Trunov, V.K.Efremov, V.A.Dzhurinskii, B.F.

Kristallografiya (1990) 35, 856-860

a=7.734Å   b=17.043Å   c=9.056Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Pr (W O4)2

LiO8PrW2

Klevtsova, R.F.Kharchenko, L.Yu.Borisov, S.V.Efremov, V.A.Klevtsov, P.V.

Kristallografiya (1979) 24, 446-454

a=7.467Å   b=8.03Å   c=7.089Å

α=114.47°   β=115.37°   γ=56.23°

K5 In (Mo O4)4

InK5Mo4O16

Kudin, O.V.Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2734-2739

a=10.46Å   b=12.092Å   c=14.625Å

α=90°   β=114.02°   γ=90°

Rb5 Al (Mo O4)4

AlMo4O16Rb5

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.Fabrichnyi, P.B.Gizhinskii, A.R.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 1354-1357

a=10.52Å   b=8.47Å   c=6.078Å

α=90°   β=90°   γ=114.49°

(U O2) (Se O4) (H2 O)4

H8O10SeU

Serezhkin, V.N.Soldatkina, M.A.Efremov, V.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1981) 22, 171-174

a=14.653Å   b=10.799Å   c=12.664Å

α=90°   β=119.95°   γ=90°

Mg U O2 (S O4)2 (H2 O)11

H22MgO21S2U

Serezhkin, V.N.Soldatkina, M.A.Efremov, V.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1981) 22, 174-177

a=11.334Å   b=7.715Å   c=21.709Å

α=90°   β=102.22°   γ=90°

Li Eu (S O4)2

EuLiO8S2

Sirotinkin, S.P.Efremov, V.A.Kovba, L.M.Pokrovskii, A.N.

Kristallografiya (1977) 22, 966-970

a=7.632Å   b=7.632Å   c=5.566Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Pr (S O4)2

LiO8PrS2

Sirotinkin, S.P.Efremov, V.A.Pokrovskii, A.N.Kovba, L.M.

Kristallografiya (1978) 23, 406-408

a=13.69Å   b=7.005Å   c=6.692Å

α=90°   β=90°   γ=105.25°

Nd2 (S O4)3

Nd2O12S3

Sirotinkin, S.P.Efremov, V.A.Kovba, L.M.Pokrovskii, A.N.

Kristallografiya (1977) 22, 1272-1273

a=21.72Å   b=6.904Å   c=6.673Å

α=90°   β=90°   γ=109.78°

Er Ta O4

ErO4Ta

Trunov, V.K.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.29Å   b=5.443Å   c=5.103Å

α=90°   β=96.44°   γ=90°

Lu Ta O4

LuO4Ta

Trunov, V.K.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.24Å   b=5.424Å   c=5.062Å

α=90°   β=96.08°   γ=90°

Gd Ta O4

GdO4Ta

Trunov, V.K.Krongauz, V.G.Efremov, V.A.Kinzhibalo, L.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.356Å   b=5.506Å   c=5.168Å

α=90°   β=96.69°   γ=90°

Y (Ta O4)

O4TaY

Trunov, V.K.Efremov, V.A.Kinzhibalo, L.N.Krongauz, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.302Å   b=5.454Å   c=5.115Å

α=90°   β=96.46°   γ=90°

Dy Ta O4

DyO4Ta

Trunov, V.K.Krongauz, V.G.Kinzhibalo, L.N.Efremov, V.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 103-106

a=5.319Å   b=5.472Å   c=5.131Å

α=90°   β=96.58°   γ=90°

Y (Nb O4)

NbO4Y

Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Efremov, V.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1981) 26, 67-71

a=7.037Å   b=10.945Å   c=5.298Å

α=90°   β=134.07°   γ=90°

Cs3 Nd (Cr O4)3

Cr3Cs3NdO12

Gasanov, Yu.M.Proskuryakova, E.V.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1990) 35, 1275-1276

a=27.798Å   b=10.363Å   c=10.453Å

α=90°   β=107.27°   γ=90°

(U O2) (Mo O4) (H2 O)2

H4MoO8U

Serezhkin, V.N.Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 861-865

a=13.612Å   b=11.005Å   c=10.854Å

α=90°   β=113.05°   γ=90°

Rb3 Na3 Sc2 (Mo O4)6

Mo6Na3O24Rb3Sc2

Tursina, A.I.Trunov, V.K.Efremov, V.A.Gasanov, Yu.M.

Kristallografiya (1990) 35, 625-629

a=10.795Å   b=12.497Å   c=18.652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb In (W O4)2

InO8RbW2

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 731-732

a=5.84Å   b=5.84Å   c=7.598Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na3 (Na Sc)0.75 (W O4)3

Na3.75O12Sc0.75W3

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.85Å   b=13.92Å   c=7.28Å

α=90°   β=112.98°   γ=90°

Na2.20 Zn0.90 (Mo O4)2

Mo2Na2.2O8Zn0.9

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1975) 20, 287-292

a=12.62Å   b=13.66Å   c=7.159Å

α=90°   β=112.25°   γ=90°

K2 Rb Tb (V O4)2

K2O8RbTbV2

Efremov, V.A.Mel'nikov, P.P.Karril'o Eredero, H.D.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 88-91

a=5.967Å   b=5.967Å   c=7.738Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cs3 Nd (Mo O4)3

Cs3Mo3NdO12

Efremov, V.A.Gasanov, Yu.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1991) 36, 342-346

a=9.177Å   b=6.363Å   c=25.842Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Rb Gd (V O4)2

GdK2O8RbV2

Efremov, V.A.Mel'nikov, P.P.Karril'o Eredero, H.D.Trunov, V.K.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 88-91

a=5.971Å   b=5.971Å   c=7.722Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Y2.74 Sc0.26) (Sc1.78 Ga0.22) (Ga2.79 Sc0.15) O12

Ga3.01O12Sc2.19Y2.74

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Chernyshev, V.V.Mukhin, B.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.428Å   b=12.428Å   c=12.428Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 (Sc1.43 Ga0.57) Ga3 O12

Ga3.57O12Sc1.43Y3

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.446Å   b=12.446Å   c=12.446Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y2.97 Sc0.03) (Sc1.36 Ga0.64) Ga3 O12

Ga3.64O12Sc1.39Y2.97

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.411Å   b=12.411Å   c=12.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb (Ge4 O9)

Ge4O9Pb

Shashkov, A.Yu.Efremov, V.A.Matsichek, I.Rannev, N.V.Trunov, V.K.Venevtsev, Yu.N.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 583-587

a=11.42Å   b=11.42Å   c=4.753Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K3 Lu (P O4)2

K3LuO8P2

Efremov, V.A.Mel'nikov, P.P.Komissarova, L.N.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1981) 7, 467-471

a=9.601Å   b=9.601Å   c=7.725Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Pb (Mo O4)2

K2Mo2O8Pb

Efremov, V.A.Trunov, V.K.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 235, 820-823

a=10.377Å   b=7.812Å   c=5.993Å

α=90°   β=90°   γ=115.88°

Na5 Lu (Mo O4)4

LuMo4Na5O16

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Berezina, T.A.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.323Å   b=11.323Å   c=11.385Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Tb (Mo O4)4

Mo4Na5O16Tb

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Trunov, V.K.Averina, I.M.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.409Å   b=11.409Å   c=11.453Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na5 Lu (W O4)4

LuNa5O16W4

Efremov, V.A.Berezina, T.A.Averina, I.M.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1980) 25, 254-261

a=11.387Å   b=11.387Å   c=11.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 Sc (Mo O4)3

K3Mo3O12Sc

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.Kudin, O.V.Makarevich, L.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 2112-2116

a=9.327Å   b=10.867Å   c=13.635Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs H5 (P O4)2

CsH5O8P2

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Matsichek, I.Gudinitsa, E.N.Fakeev, A.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1981) 26, 3213-3216

a=10.879Å   b=7.768Å   c=9.526Å

α=90°   β=96.6°   γ=90°

Rb In (Mo O4)2

InMo2O8Rb

Efremov, V.A.Trunov, V.K.Velikodnyi, Yu.A.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.817Å   b=5.817Å   c=7.623Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K In (W O4)2

InKO8W2

Efremov, V.A.Velikodnyi, Yu.A.Trunov, V.K.

Kristallografiya (1972) 17, 1135-1139

a=5.79Å   b=5.79Å   c=14.515Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(K5 Y (Mo O4)4)1.5

K7.5003Mo2.0001O24.0003Y1.5

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.

Kristallografiya (1981) 26, 464-472

a=6.035Å   b=6.035Å   c=20.52Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na.625 (Zn.625 Sc1.375) (Mo O4)3

Mo3Na0.625O12Sc1.375Zn0.625

Lazoryak, B.I.Efremov, V.A.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1987) 32, 365-368

a=9.526Å   b=9.526Å   c=23.392Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcium dialuminate

Al4O7,Ca

Efremov, V. A.Gutnikov, S. I.Kartashov, A. A.Lazoryak, B.I.

Personal communication to COD (2012)

a=12.886(6)Å   b=8.8830(12)Å   c=5.4423(27)Å

α=90°   β=106.905(6)°   γ=90°